Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

MS06-025: Lỗi dễ bị tấn công trong Định tuyến và Truy nhập Từ xa có thể cho phép thực thi mã từ xa

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Microsoft đã phát hành bản tin bảo mật MS06-025. Bản tin bảo mật này có tất cả thông tin liên quan đến bản cập nhật bảo mật, bao gồm thông tin bản kê tệp và tuỳ chọn triển khai. Để xem bản tin bảo mật, ghé thăm Web site sau của Microsoft:

Các vấn đề đã xác định

  • Người dùng đã cài đặt phiên bản gốc của bản cập nhật bảo mật 911280 (MS06-025) có thể bị ảnh hưởng bởi các vấn đề liên quan đến kết nối quay số sử dụng cửa sổ đầu cuối, hoặc tập lệnh quay số. Phiên bản gốc của bản cập nhật bảo mật này đã được phát hành vào ngày 13/06/2006. Tập lệnh quay số là công nghệ cũ nên ít khi được sử dụng trong kết nối quay số hiện đại. Nếu tập lệnh quay số được sử dụng trong một kết nối, thì kết nối đó có thể dừng đáp ứng. Hành vi này không ảnh hưởng đến bất cứ kết nối quay số nào không sử dụng tập lệnh quay số. Vấn đề này có thể ảnh hưởng đến kết nối quay số trực tiếp của mạng công ty, mạng trường học hay một số nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP). Vấn đề này đã được giải quyết trong phiên bản cập nhật bảo mật phát hành ngày 27/06/2006. Những người dùng bị ảnh hưởng bởi vấn đề này nên dỡ cài đặt phiên bản cập nhật bảo mật cũ 911280 (MS06-025) rồi cài đặt phiên bản mới nhất. Để biết thêm thông tin về tập lệnh quay số, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Những khách hàng đã kiểm tra cơ sở hạ tầng của họ và không sử dụng kết nối quay số mà dùng cửa sổ đầu cuối kết nối sau hoặc tập lệnh quay số nên tiếp tục triển khai bản cập nhật bảo mật 911280. Những khách hàng đã xác nhận họ gặp sự cố sau khi cài đặt bản cập nhật bảo mật 911280 nên liên hệ với Dịch vụ Hỗ trợ sản phẩm của Microsoft để được hỗ trợ miễn phí đối với các sự cố liên quan đến bảo mật từ Microsoft. Để được hỗ trợ, hãy gọi tới số +1 (866) 727-2338 ở Mỹ và Canada, hoặc vào Web site sau của Microsoft để liên hệ với chi nhánh quốc tế đặt tại địa phương:
  • Vấn đề đã được xác nhận bao gồm sử dụng tập lệnh để thay đổi tham số cấu hình thiết bị như kiểm tra giá trị chẵn lẻ hoặc bit dừng. Công nghệ này được sử dụng cùng với kết nối và thiết bị cũ. Nếu những thay đổi cấu hình thiết bị tạo tập lệnh sử dụng lệnh đặt giá trị chăn lẻ cho cổng, lệnh đặt cơ sở dữ liệu cho cổng, hoặc lệnh đặt bit dừng cho cổng được sử dụng như một phần của quá trình kết nối, kết nối sẽ không thực hiện thành công. Microsoft đang cố gắng phát triển và chạy thử bản duyệt lại cho bản cập nhật này để giải quyết vấn đề này. Nếu bạn sử dụng kết nối phụ thuộc vào việc tạo ra những thay đổi trong cấu hình thiết bị, bạn không nên cài đặt bản cập nhật bảo mật 911280 (MS06-025) cho đến khi có phiên bản duyệt lại. Để biết thêm thông tin về cấu hình thiết bị được sử dụng làm một phần trong kết nối, ghé thăm Web site sau của Microsoft:
cập nhật miếng vá_bảo mật cập nhật_bảo mật lỗi lỗ hổng lỗi dễ bị tấn công kẻ tấn công nguy hiểm khai thác sổ đăng ký không được xác thực bộ đệm chạy quá tải tràn bộ nhớ phạm vi được tạo đặc biệt từ chối dịch vụ DoS TSE WinNT Win2000 được lập đặc biệt
Thuộc tính

ID Bài viết: 911280 - Xem lại Lần cuối: 12/03/2007 07:54:12 - Bản sửa đổi: 5.6

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows XP Service Pack 1, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows 2000 Server SP4, Microsoft Windows Small Business Server 2003, Standard Edition Service Pack 1 (SP1)

  • kbwinserv2003sp2fix kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbwinserv2003presp1fix kbwin2000presp5fix kbwinnt400presp7fix kbpubtypekc KB911280
Phản hồi