Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Age of Empires III: Truy xuất tên người dùng và mật khẩu ESO của bạn

TÓM TẮT
Bài viết này mô tả cách truy xuất tên người dùng và mật khẩu Ensemble Studios Online (ESO) của bạn.
THÔNG TIN THÊM
Để truy xuất mật khẩu và tên người dùng của bạn, hãy ghé thăm Web site sau của Ensemble Studios và sử dụng Công cụ Quản lý Tài khoản ESO: Để truy xuất mật khẩu của bạn, hãy nhập tên người dùng của bạn. Nếu bạn không nhớ tên người dùng của mình, hãy bấm vào Quên Tên người dùng để truy xuất thông tin.

Chú ý Để truy xuất tên người dùng của bạn, bạn cần có ID sản phẩm (PID). PID là chuỗi số được in trên hộp sản phẩm Age of Empires III. Ví dụ: 12345-123-1234567-12345 là định dạng ID sản phẩm hợp lệ.

Nếu bạn không nhớ ID sản phẩm của mình, bạn có thể truy xuất tên người dùng được đặt trên đĩa cứng của bạn nếu bạn chưa dỡ cài đặt sản phẩm. Để cố gắng tìm tên người dùng đã được sử dụng trước đó, hãy làm theo các bước sau:
 1. Trên máy tính đang chạy Windows 7 hoặc Windows Vista, bấm vào Bắt đầu, sau đó bấm vào Tài liệu.
 2. Bấm đúp Trò chơi của tôi, bấm đúp Age of Empires 3, sau đó bấm đúp Dữ liệu.
 3. Tìm tệp sau, trong đó <tài khoản> là tên của tài khoản ESO của bạn:
  Uipersonastats-<account>.xml
 4. Đăng nhập ESO bằng tên tài khoản này.
Nếu bạn không tìm thấy tệp Uipersonastats-<account >.xml hoặc mật khẩu của mình, bạn có thể truy xuất tên tài khoản của mình bằng email. Để sử dụng ESO cho việc truy xuất tên tài khoản mà bạn đã tạo để chơi Age of Empires III, hãy gửi thư e-mail tới địa chỉ e-mail sau: age3support@microsoft.com

Bao gồm thông tin sau trong thư:
 • Địa chỉ email mà bạn đã cung cấp khi đăng ký tài khoản sử dụng ESO.
 • ID sản phẩm của bản sao Age of Empires III.
Chú ý Để tìm PID của bạn, khởi động Age of Empires III, bấm Trợ giúp và Công cụ, sau đó bấm Giới thiệu. ID sản phẩm là một chuỗi số, chẳng hạn như 12345-123-1234567-12345.

Sau khi gửi thư email, bạn sẽ nhận được thư trả lời tự động thông báo rằng yêu cầu của bạn đang được xử lý. Nếu bạn không nhận được phản hồi tự động, hãy kiểm tra thư mục Thư Rác của mình để xác định xem Hộp thư đến của bạn có nhận được thư trả lời tự động hay không. Nếu bạn vẫn không thể tìm thấy phản hồi tự động, thư của bạn có thể chưa đến ESO. Hãy gửi lại thông tin tới ESO như được mô tả trong phần này.

Bạn sẽ nhận được thư e-mail chứa tên người dùng sau khi yêu cầu của bạn được xử lý tại ESO. Có thể mất hai tới ba ngày làm việc để xử lý yêu cầu này.

Truy xuất mật khẩu tài khoản trong trò chơi

Để sử dụng ESO để đặt lại mật khẩu tài khoản mà bạn đã quên, hãy làm theo các bước sau:
 1. Khởi động Age of Empires III.
 2. Trên menu chính, bấm Nhiều người chơi, sau đó bấm ES Online.
 3. Nhập tên người dùng, sau đó bấm Quên Mật khẩu.
 4. Nhập câu trả lời cho câu hỏi bí mật mà bạn đã cung cấp khi đăng ký tài khoản bằng cách sử dụng gợi ý xuất hiện trên màn hình.
 5. Bấm OK.
 6. Bạn nhận được thư thông báo rằng yêu cầu mật khẩu đã được nhận và rằng thư email sẽ được gửi tới bạn.
 7. Bấm OK.
Thông báo email sẽ được gửi từ ESO tới địa chỉ email mà bạn đã cung cấp khi đăng ký tài khoản. Làm theo các chỉ dẫn được nêu trong thư email để đặt lại mật khẩu của bạn.

Microsoft cung cấp thông tin liên hệ của bên thứ ba để giúp bạn tìm kiếm trợ giúp kỹ thuật. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không thông báo. Microsoft không bảo đảm độ chính xác về thông tin liên hệ của bên thứ ba này.
Ghi nhớ Mật khẩu Bị mất
Thuộc tính

ID Bài viết: 911712 - Xem lại Lần cuối: 09/29/2011 15:03:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Age of Empires III, Microsoft Age of Empires III : The WarChiefs, Microsoft Age of Empires III: The Asian Dynasties

 • dftsdahomeportal kbtshoot kbhowto KB911712
Phản hồi