Bạn nhận được một thông báo lỗi khi bạn cố gắng thực hiện bất kỳ công việc chỉnh sửa, hoặc bạn phải nhấn vào đây để kích hoạt khung soạn trong Outlook Web Access

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:911829
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.

TRIỆU CHỨNG
Khi bạn truy cập vào Microsoft Outlook Web Access bằng cách sử dụng Microsoft Internet Explorer 6 hay phiên bản sau của Internet Explorer, bạn có kinh nghiệm một trong số các triệu chứng sau đây.

Triệu chứng 1
Trên máy tính đang chạy Windows Vista, bạn không thể thực hiện công việc chỉnh sửa nào mà bạn thường mong đợi để thực hiện. Ví dụ, bạn không thể thực hiện các tác vụ sau:
  • Soạn thư bức e-mail mới
  • Trả lời một email
  • Tạo một liên hệ mới, nhiệm vụ, ghi chú, mục ký sự hoặc cuộc hẹn
  • Thay đổi bất kỳ cấu hình trong Outlook Web Access tùy chọn cặp
Ngoài ra, bạn có thể nhận được một thông báo lỗi khi bạn cố gắng thực hiện các tác vụ này.


Triệu chứng 2
Sau khi bạn đã cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật 912945 trên máy tính của bạn, bạn đầu tiên phải bấm một lần trong khung soạn trong Outlook Web Access trước khi bạn chỉnh sửa văn bản. Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
912945Bản Cập Nhật Internet Explorer ActiveX
Triệu chứng 3
Sau khi bạn đã cài đặt chuyên biệt Cập Nhật bảo mật 912812 được mô tả trong security bulletin MS06-013on máy tính của bạn, bạn phải đầu tiên bấm một lần trong khung soạn trong Outlook Web Access để cho phép điều khiển chỉnh sửa.
NGUYÊN NHÂN
Triệu chứng 1
Hành vi này xảy ra bởi vì Windows Vista không còn bao gồm hỗ trợ cho điều khiển ActiveX được sử dụng cho HTML chỉnh sửa trong Outlook Web Access.

Triệu chứng 2
Cập Nhật 912945 đòi hỏi rằng bạn bấm vào một thời gian trong điều khiển ActiveX cho phép kiểm soát trong Internet Explorer 6.

Triệu chứng 3
Cập Nhật bảo mật 912812 yêu cầu bạn bấm vào một thời gian trong điều khiển ActiveX cho phép kiểm soát trong Internet Explorer 6.
GIẢI PHÁP
Điều này Microsoft Exchange Server hotfix giải quyết các vấn đề ba được đề cập trong phần "Triệu chứng". Hotfix này cho phép một trình soạn thảo mới cho Internet Explorer. Các biên tập viên mới sử dụng một nhà thám hiểm Internet "khung nội tuyến" thay vì điều khiển ActiveX. Sau khi bạn áp dụng hotfix 911829, bạn được không yêu cầu đầu tiên click vào khung soạn trong Outlook Web Access trước khi bạn chỉnh sửa văn bản.

Quan trọng Đối với nghị quyết này để làm việc, bạn phải áp dụng các hotfix phục cả hai phía trước-end và phục vụ back-end.

Microsoft Exchange Server 2003

Thông tin hotfix

Các tập tin sau đây có sẵn để tải về từ Microsoft Download Center:

Tải vềTải về Exchange2003-KB911829-x 86-ENU.exe-ENU.exe gói bây giờ.Cho biết thêm thông tin về làm thế nào để tải về Microsoft hỗ trợ tập tin, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
119591 Làm thế nào để có được Microsoft hỗ trợ tập tin từ các bản ghi dịch vụ trực tuyến
Microsoft quét tập tin này cho vi-rút. Microsoft sử dụng phần mềm phát hiện virus mới nhất có sẵn trên ngày mà tập tin đã được đăng. Các tập tin được lưu trữ trên tăng cường bảo mật máy chủ có thể giúp ngăn ngừa bất kỳ thay đổi không được phép để các tập tin.

Chi tieát taäp tin

Bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho các tập tin được liệt kê trong Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các múi thời gian thẻ tab trong các Ngaøy giôø mục trong Panel điều khiển.
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gianNền tảng
Blank.htm0.0.0.018616-11-200620: 28: 27không áp dụng
Ctrl_calendar.CSS0.0.0.01.22616-11-200620: 28: 52không áp dụng
Ctrl_calendar.HTC0.0.0.08,45416-11-200620: 28: 55không áp dụng
Ctrl_calendar.js0.0.0.040,02416-11-200620: 28: 27không áp dụng
Ctrl_calendarview.CSS0.0.0.05,41116-11-200620: 28: 53không áp dụng
Ctrl_calendarview.HTC0.0.0.012,91016-11-200620: 28: 55không áp dụng
Ctrl_calendarview.js0.0.0.095,60316-11-200620: 28: 28không áp dụng
Ctrl_calendarviewprn.CSS0.0.0.069916-11-200620: 28: 53không áp dụng
Ctrl_calviewdaily.XSL0.0.0.012,98524 Tháng mười, 200622: 48: 31không áp dụng
Ctrl_calviewmonthly.XSL0.0.0.013,11224 Tháng mười, 200622: 48: 31không áp dụng
Ctrl_calviewweekly.XSL0.0.0.09,35924 Tháng mười, 200622: 48: 31không áp dụng
Ctrl_ctxtmenu.HTC0.0.0.098616-11-200620: 28: 56không áp dụng
Ctrl_ctxtmenu.js0.0.0.06,28116-11-200620: 28: 28không áp dụng
Ctrl_datepicker.HTC0.0.0.03.565 người16-11-200620: 28: 56không áp dụng
Ctrl_datepicker.js0.0.0.044,29816-11-200620: 28: 29không áp dụng
Ctrl_formatbar.HTC0.0.0.06,57516-11-200620: 28: 56không áp dụng
Ctrl_formatbar.js0.0.0.024.232 người16-11-200620: 28: 29không áp dụng
Ctrl_formatbar20.HTC0.0.0.026,69624 Tháng mười, 200622: 48: 29không áp dụng
Ctrl_freebusy.CSS0.0.0.02.187 người16-11-200620: 28: 53không áp dụng
Ctrl_freebusy.HTC0.0.0.01.34916-11-200620: 28: 57không áp dụng
Ctrl_freebusy.js0.0.0.041,87016-11-200620: 28: 30không áp dụng
Ctrl_message.HTC0.0.0.03.068 người16-11-200620: 28: 57không áp dụng
Ctrl_message.js0.0.0.021,75316-11-200620: 28: 30không áp dụng
Ctrl_message20.HTC0.0.0.021,95824 Tháng mười, 200622: 48: 29không áp dụng
Ctrl_mimeformatbar.HTC0.0.0.06,63616-11-200620: 28: 57không áp dụng
Ctrl_mimeformatbar.js0.0.0.014,16016-11-200620: 28: 31không áp dụng
Ctrl_notify.HTC0.0.0.01,35216-11-200620: 28: 57không áp dụng
Ctrl_notify.js0.0.0.067516-11-200620: 28: 31không áp dụng
Ctrl_poll.js0.0.0.07,38316-11-200620: 28: 32không áp dụng
Ctrl_reminder.HTC0.0.0.01.35116-11-200620: 28: 58không áp dụng
Ctrl_reminder.js0.0.0.011,23516-11-200620: 28: 32không áp dụng
Ctrl_tabpages.HTC0.0.0.086416-11-200620: 28: 58không áp dụng
Ctrl_tabpages.js0.0.0.02,31916-11-200620: 28: 32không áp dụng
Ctrl_tree.HTC0.0.0.02.736 người16-11-200620: 28: 58không áp dụng
Ctrl_tree.js0.0.0.035,04716-11-200620: 28: 33không áp dụng
Ctrl_tree_pf.HTC0.0.0.02.470 người16-11-200620: 28: 59không áp dụng
Ctrl_tree_pf.js0.0.0.033,89116-11-200620: 28: 33không áp dụng
Ctrl_tree_pf.XSL0.0.0.01.909 người24 Tháng mười, 200622: 48: 31không áp dụng
Ctrl_view.HTC0.0.0.03,11516-11-200620: 28: 59không áp dụng
Ctrl_view.js0.0.0.098,03616-11-200620: 28: 33không áp dụng
Ctrl_view.XSL0.0.0.042,53324 Tháng mười, 200622: 48: 32không áp dụng
Davex.dll6.5.7651.601,131,00816-11-200621: 33: 06không áp dụng
Dlg_anr.js0.0.0.07,87416-11-200620: 28: 34không áp dụng
Dlg_editname.js0.0.0.08,52016-11-200620: 28: 34không áp dụng
Dlg_editrule.js0.0.0.027,75016-11-200620: 28: 35không áp dụng
Dlg_editsignature.js0.0.0.05,97916-11-200620: 28: 35không áp dụng
Dlg_gal.js0.0.0.026,02316-11-200620: 28: 35không áp dụng
Dlg_gallookup.js0.0.0.07,23916-11-200620: 28: 36không áp dụng
Dlg_junk.js0.0.0.09,84816-11-200620: 28: 36không áp dụng
Dlg_movecopy.js0.0.0.06,19116-11-200620: 28: 36không áp dụng
Dlg_newfolder.js0.0.0.03.752 người16-11-200620: 28: 36không áp dụng
Dlg_options.js0.0.0.022,71016-11-200620: 28: 37không áp dụng
Dlg_recurrence.js0.0.0.023.775 người16-11-200620: 28: 37không áp dụng
Dlg_reminder.js0.0.0.037,11916-11-200620: 28: 37không áp dụng
Dlg_rules.js0.0.0.011.625 người16-11-200620: 28: 38không áp dụng
Dlg_spell.js0.0.0.019,54716-11-200620: 28: 38không áp dụng
Dlg_taskrecurrence.js0.0.0.027,58616-11-200620: 28: 38không áp dụng
Dl_appointment.js0.0.0.011,85616-11-200620: 28: 38không áp dụng
Dl_composeapptrecurr.js0.0.0.09,38116-11-200620: 28: 39không áp dụng
Dl_composecommon.js0.0.0.05,11716-11-200620: 28: 39không áp dụng
Dl_composetaskrecurr.js0.0.0.017.561 người16-11-200620: 28: 39không áp dụng
Dl_contact.js0.0.0.08,18016-11-200620: 28: 39không áp dụng
Dl_folderview.js0.0.0.05,20816-11-200620: 28: 40không áp dụng
Dl_junk.js0.0.0.05,04016-11-200620: 28: 40không áp dụng
Dl_misc.js0.0.0.09,34016-11-200620: 28: 40không áp dụng
Dl_options.js0.0.0.06,91716-11-200620: 28: 40không áp dụng
Dl_task.js0.0.0.019,63816-11-200620: 28: 40không áp dụng
Exoledb.dll6.5.7651.602,612,22416-11-200621: 33: 10không áp dụng
Frm_attach.js0.0.0.05.508 người16-11-200620: 28: 41không áp dụng
Frm_composeappt.js0.0.0.037,81016-11-200620: 28: 41không áp dụng
Frm_composecdl.js0.0.0.017,27916-11-200620: 28: 41không áp dụng
Frm_composecontact.js0.0.0.036,41416-11-200620: 28: 41không áp dụng
Frm_composecontact20.js0.0.0.029,04024 Tháng mười, 200622: 48: 30không áp dụng
Frm_composenote.js0.0.0.019,59516-11-200620: 28: 42không áp dụng
Frm_composenote20.js0.0.0.017,04324 Tháng mười, 200622: 48: 30không áp dụng
Frm_composepost.js0.0.0.013,32116-11-200620: 28: 42không áp dụng
Frm_composetask.js0.0.0.041,15616-11-200620: 28: 42không áp dụng
Frm_forwardmeeting.js0.0.0.08,01816-11-200620: 28: 43không áp dụng
Frm_logoff.js0.0.0.069616-11-200620: 28: 43không áp dụng
Frm_mimecommon.js0.0.0.034,11416-11-200620: 28: 43không áp dụng
Frm_mimenote.js0.0.0.063,08816-11-200620: 28: 44không áp dụng
Frm_mimepreviewpane.js0.0.0.05,82716-11-200620: 28: 44không áp dụng
Frm_previewpane.js0.0.0.03,81516-11-200620: 28: 45không áp dụng
Frm_readappt.js0.0.0.016,00316-11-200620: 28: 45không áp dụng
Frm_readnote.js0.0.0.07,70516-11-200620: 28: 45không áp dụng
Frm_readpost.js0.0.0.06,47916-11-200620: 28: 45không áp dụng
Frm_readreports.js0.0.0.04.41816-11-200620: 28: 46không áp dụng
Frm_readtask.js0.0.0.06.72716-11-200620: 28: 46không áp dụng
Owaprint.CSS0.0.0.02.69616-11-200620: 28: 54không áp dụng
Owastyle.CSS0.0.0.013,58616-11-200620: 28: 53không áp dụng
Owastyledl.CSS0.0.0.02.187 người16-11-200620: 28: 53không áp dụng
Pdec.HTC0.0.0.02.555 người24 Tháng mười, 200622: 48: 30không áp dụng
Pdec.js0.0.0.016,06924 Tháng mười, 200622: 48: 30không áp dụng
Pdec30.HTC0.0.0.02,77516-11-200620: 28: 59không áp dụng
Pdec30.js0.0.0.016,25416-11-200620: 28: 52không áp dụng
Preload.htm0.0.0.06,31016-11-200620: 29: 00không áp dụng
Setupmcl.exe5.3.18.6319,30416-11-200622: 40: 15x 86
SPS.CSS0.0.0.01.399 người16-11-200620: 28: 54không áp dụng
Spuninst...exe6.1.22.4205,02403-Mar-0521: 51: 29x 86
Phong cách-chs30.css0.0.0.039416-11-200620: 28: 54không áp dụng
Phong cách-cht30.css0.0.0.038116-11-200620: 28: 54không áp dụng
Phong cách-jpn30.css0.0.0.040016-11-200620: 28: 54không áp dụng
Phong cách-kor30.css0.0.0.037816-11-200620: 28: 54không áp dụng
Phong cách-large30.css0.0.0.038216-11-200620: 28: 55không áp dụng
Style30.CSS0.0.0.038216-11-200620: 28: 55không áp dụng
Tf_galfind.XSL0.0.0.08,63424 Tháng mười, 200622: 48: 33không áp dụng
Tf_messages.XSL0.0.0.011,61024 Tháng mười, 200622: 48: 33không áp dụng
Tf_twoline.XSL0.0.0.010,67724 Tháng mười, 200622: 48: 33không áp dụng
Util_addrval.js0.0.0.02.11416-11-200620: 28: 47không áp dụng
Util_buttons.js0.0.0.06,60616-11-200620: 28: 47không áp dụng
Util_calendar.js0.0.0.04,50816-11-200620: 28: 47không áp dụng
Util_calmessaging.HTC0.0.0.087716-11-200620: 28: 59không áp dụng
Util_calmessaging.js0.0.0.010,44316-11-200620: 28: 48không áp dụng
Util_forms.js0.0.0.026,28116-11-200620: 28: 48không áp dụng
Util_mimemsg.js0.0.0.011.297 người16-11-200620: 28: 48không áp dụng
Util_owa.js0.0.0.023,60316-11-200620: 28: 48không áp dụng
Util_recipients.js0.0.0.018,81716-11-200620: 28: 49không áp dụng
Util_view.js0.0.0.037,67616-11-200620: 28: 49không áp dụng
Vw_calendar.js0.0.0.09,84616-11-200620: 28: 49không áp dụng
Vw_calendarpart.CSS0.0.0.01,40116-11-200620: 28: 55không áp dụng
Vw_calendarpart.js0.0.0.083016-11-200620: 28: 50không áp dụng
Vw_contact.js0.0.0.02,45116-11-200620: 28: 50không áp dụng
Vw_dumpster.js0.0.0.03.25616-11-200620: 28: 50không áp dụng
Vw_message.js0.0.0.014,70116-11-200620: 28: 50không áp dụng
Vw_messagepart.js0.0.0.01,95716-11-200620: 28: 51không áp dụng
Vw_navbar.js0.0.0.046,45616-11-200620: 28: 51không áp dụng
Vw_search.js0.0.0.010,43316-11-200620: 28: 51không áp dụng
Vw_task.js0.0.0.07,18016-11-200620: 28: 51không áp dụng
Vw_taskpart.js0.0.0.04,62516-11-200620: 28: 52không áp dụng
Webrstr-ara.dll6.5.7651.60100,86416-11-200621: 35: 07x 86
Webrstr-bas.dll6.5.7651.60107,00816-11-200621: 45: 09x 86
Webrstr-brz.dll6.5.7651.60111,61616-11-200621: 37: 11x 86
Webrstr-cat.dll6.5.7651.60113,15216-11-200621: 44: 29x 86
Webrstr-chs.dll6.5.7651.60100,86416-11-200621: 32: 30x 86
Webrstr-cht.dll6.5.7651.60100,86416-11-200621: 34: 08x 86
Webrstr-cze.dll6.5.7651.60104,44816-11-200621: 41: 31x 86
Webrstr-dan.dll6.5.7651.60104,96016-11-200621: 41: 59x 86
Webrstr-dut.dll6.5.7651.60114,68816-11-200621: 38: 01x 86
Webrstr-fin.dll6.5.7651.60108,03216-11-200621: 38: 43x 86
Webrstr-frn.dll6.5.7651.60120,32016-11-200621: 24: 33x 86
Webrstr-ger.dll6.5.7651.60117,24816-11-200621: 22: 31x 86
Webrstr-grk.dll6.5.7651.60124,92816-11-200621: 39: 19x 86
Webrstr-heb.dll6.5.7651.60100,86416-11-200621: 36: 10x 86
Webrstr-hun.dll6.5.7651.60113,66416-11-200621: 43: 55x 86
Webrstr-itn.dll6.5.7651.60114,68816-11-200621: 26: 03x 86
Webrstr-jpn.dll6.5.7651.60100,86416-11-200621: 29: 21x 86
Webrstr-kor.dll6.5.7651.60100,86416-11-200621: 31: 01x 86
Webrstr-nor.dll6.5.7651.60103,42416-11-200621: 42: 26x 86
Webrstr-pol.dll6.5.7651.60111,61616-11-200621: 39: 54x 86
Webrstr-por.dll6.5.7651.60114,68816-11-200621: 40: 28x 86
Webrstr-rus.dll6.5.7651.60112,12816-11-200621: 42: 53x 86
Webrstr-spa.dll6.5.7651.60114,68816-11-200621: 27: 38x 86
Webrstr-swe.dll6.5.7651.60105,47216-11-200621: 40: 59x 86
Webrstr-trk.dll6.5.7651.60102,91216-11-200621: 43: 20x 86
Webrstr-usa.dll6.5.7651.60100,86416-11-200620: 27: 34x 86
Webrstr.dll6.5.7651.60100,86416-11-200621: 31: 01x 86
Wmtemplates.dll6.5.7651.605,693,44016-11-200620: 27: 31x 86

Microsoft Exchange 2000 Server

Thông tin hotfix

Một hotfix được hỗ trợ là bây giờ có sẵn từ Microsoft. Tuy nhiên, nó là nhằm sửa chỉ vấn đề bài viết này mô tả. Nó chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề này cụ thể.

Để giải quyết vấn đề này, liên hệ với bản ghi dịch vụ hỗ trợ khách hàng Microsoft để có được các hotfix. Đối với một danh sách đầy đủ các bản ghi dịch vụ hỗ trợ Microsoft khách hàng số điện thoại và thông tin về chi phí hỗ trợ, ghé thăm Web site sau của Microsoft:Lưu ýTrong trường hợp đặc biệt, chi phí mà thường phải gánh chịu cho các cuộc gọi hỗ trợ có thể được hủy bỏ nếu chuyên viên hỗ trợ Microsoft xác định rằng một Cập Nhật cụ thể sẽ giải quyết vấn đề của bạn. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề mà không đủ điều kiện cho các Cập Nhật cụ thể trong câu hỏi.

Điều kiện tiên quyết

Danh sách sau đây có điều kiện tiên quyết cho các hotfix:
  • Microsoft Exchange 2000 Server Service Pack 3 (SP3)
  • Microsoft Exchange 2000 Server Post-Service Pack 3 rollup gói mới nhất
Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
301378Làm thế nào để có được Exchange 2000 Server service pack mới nhất

Khởi động lại yêu cầu

bản ghi dịch vụ quản trị IIS và Tất cả các dịch vụ phụ thuộc tự động tắt máy và sau đó khởi động lại khi bạn cài đặt chuyên biệt gói hotfix này.

Thông tin thay thế hotfix

Hotfix này không thay thế bất kỳ hotfix nào khác.

Chi tieát taäp tin

Bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho các tập tin được liệt kê trong Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các múi thời gian thẻ tab trong các Ngaøy giôø mục trong Panel điều khiển.
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gianNền tảng
Ctrl_formatbar20.HTCkhông áp dụng26,69608-12-200501: 04không áp dụng
Ctrl_message20.HTCkhông áp dụng21,96208-12-200501: 04không áp dụng
Davex.dll6.0.6618.1851,96817-12-200504: 43x 86
Eximap4.dll6.0.6618.194,20817-12-200504: 37x 86
Exoledb.dll6.0.6618.12,179,07216-12-200515: 13x 86
Exproto.dll6.0.6618.132,76817-12-200504: 37x 86
Febecfg.dll6.0.6618.140,96017-12-200503: 52x 86
Frm_composecontact20.jskhông áp dụng29,02808-12-200501: 04không áp dụng
Frm_composenote20.jskhông áp dụng17,04308-12-200501: 04không áp dụng
Iisif.dll6.0.6618.132,76817-12-200504: 37x 86
Iisproto.dll6.0.6618.1135,16817-12-200504: 38x 86
Imap4fe.dll6.0.6618.1135,16817-12-200503: 54x 86
Imap4svc.dll6.0.6618.1126,97617-12-200504: 37x 86
Mdbmsg.dll6.0.6618.12,342,91217-12-200503: 46x 86
Pdec.HTCkhông áp dụng2.555 người08-12-200501: 04không áp dụng
Pdec.jskhông áp dụng16,44509-12-200523: 32không áp dụng
Pop3fe.dll6.0.6618.124,57617-12-200503: 54x 86
Pop3svc.dll6.0.6618.173,72817-12-200504: 35x 86
Store.exe6.0.6618.14,714,49617-12-200504: 37x 86
Webrstr-brz.dll6.0.6618.173,72817-12-200504: 48x 86
Webrstr-cat.dll6.0.6618.173,72817-12-200504: 57x 86
Webrstr-chs.dll6.0.6618.169,63217-12-200504: 45x 86
Webrstr-cht.dll6.0.6618.169,63217-12-200504: 46x 86
Webrstr-cze.dll6.0.6618.169,63217-12-200504: 53x 86
Webrstr-dan.dll6.0.6618.169,63217-12-200504: 54x 86
Webrstr-dut.dll6.0.6618.173,72817-12-200504: 48x 86
Webrstr-fin.dll6.0.6618.173,72817-12-200504: 49x 86
Webrstr-frn.dll6.0.6618.177,82417-12-200504: 40x 86
Webrstr-ger.dll6.0.6618.177,82417-12-200504: 40x 86
Webrstr-grk.dll6.0.6618.181,92017-12-200504: 50x 86
Webrstr-hun.dll6.0.6618.173,72817-12-200504: 56x 86
Webrstr-itn.dll6.0.6618.177,82417-12-200504: 41x 86
Webrstr-jpn.dll6.0.6618.169,63217-12-200504: 43x 86
Webrstr-kor.dll6.0.6618.169,63217-12-200504: 44x 86
Webrstr-nor.dll6.0.6618.169,63217-12-200504: 54x 86
Webrstr-pol.dll6.0.6618.173,72817-12-200504: 51x 86
Webrstr-por.dll6.0.6618.177,82417-12-200504: 51x 86
Webrstr-rus.dll6.0.6618.173,72817-12-200504: 55x 86
Webrstr-spa.dll6.0.6618.177,82417-12-200504: 42x 86
Webrstr-swe.dll6.0.6618.169,63217-12-200504: 52x 86
Webrstr-trk.dll6.0.6618.169,63217-12-200504: 55x 86
Webrstr-usa.dll6.0.6618.169,63217-12-200503: 53x 86
Webrstr.dll6.0.6618.169,63217-12-200503: 53x 86
Wmtemplates.dll6.0.6618.14,173,82417-12-200503: 53x 86
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THÔNG TIN THÊM
Một số thiết kế thay đổi được giới thiệu trong Windows Vista mà dựa trên các chương trình Microsoft Secure Windows sáng kiến. Các phiên bản của Internet Explorer được kèm với Windows Vista giúp bảo vệ người dùng khỏi các web site nguy hiểm. Ngoài ra, phiên bản này của Internet Explorer chạy với hạn chế quyền ngay cả khi người dùng đang kí nhập dưới tên là một thành viên của nhóm quản trị viên cục bộ. Các biên tập viên mới được giới thiệu trong phiên bản này của Internet Explorer bổ sung cho sự thay đổi thiết kế này.Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem các bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
824684Mô tả các thuật ngữ tiêu chuẩn được sử dụng để mô tả Cập nhật phần mềm Microsoft
817903 Lược đồ đặt tên mới cho máy chủ trao đổi phần mềm Cập Nhật gói
Tài nguyên bổ sung
OWA

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 911829 - Xem lại Lần cuối: 12/09/2015 03:57:21 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition, Microsoft Exchange 2000 Enterprise Server

  • kbnosurvey kbarchive atdownload kbhotfixserver kbqfe kbfix kbexchange2000presp4fix kbbug kbmt KB911829 KbMtvi
Phản hồi