Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Bản cập nhật phần mềm Internet Explorer 6 và ảnh hưởng của nó lên điều khiển ActiveX

CHÚ Ý
Bản cập nhật được mô tả trong bài viết này được bao gồm trong bản cập nhật bảo mật tích lũy mới nhất dành cho Internet Explorer. Để cài đặt bản cập nhật mới nhất, hãy cài đặt tất cả các bản cập nhật quan trọng hoặc ưu tiên cao. Để làm việc này, hãy truy cập vào Web site Windows Update: Để biết thêm thông tin kỹ thuật về bản cập nhật bảo mật tích lũy mới nhất dành cho Internet Explorer, hãy truy cập Web site sau của Microsoft: Bài viết này nhằm thông báo cho các chuyên viên CNTT và nhà phát triển về sự thay đổi trong cách thức Internet Explorer xử lý điều khiển ActiveX. Người dùng gia đình có thể truy cập Web site sau của Microsoft để biết thông tin về cách Internet Explorer xử lý điều khiển ActiveX khi bản cập nhật này được cài đặt: Lưu ý Nếu bạn đang gặp sự cố với điều khiển ActiveX trên một Web site bạn tin tưởng, hãy thêm Web site vào vùng Site tin cậy trong Internet Explorer. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện theo các bước sau trong Internet Explorer:
 1. Trên menu Công cụ, bấm Tùy chọn Internet.
 2. Trên tab Bảo mật, bấm Site Tin cậy rồi bấm Site.
 3. Trong Thêm website này vào vùng, gõ URL của Web site bạn muốn thêm.
 4. Bấm Thêm, sau đó bấm Đóng.
Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy truy cập Web site sau của Microsoft: Quan trọng Thông tin trong bài viết này áp dụng cho phiên bản Internet Explorer được phát hành và cập nhật trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2006 đến tháng 4 năm 2008. Trong tháng 4 năm 2008, hành vi được mô tả trong bài viết này bị xóa khỏi Internet Explorer bằng bản cập nhật bảo mật MS08-024. Để biết thêm thông tin kỹ thuật về MS08-024, hãy nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
947864 MS08-024: Cập nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer
GIỚI THIỆU
Microsoft đã phát hành bản cập nhật phần mềm lên Microsoft Internet Explorer 6 cho Windows XP Gói Dịch vụ 2 (SP2) và Windows Server 2003 Gói Dịch vụ 1 (SP1). Bản cập nhật này thay đổi cách thức Internet Explorer xử lý một số trang Web sử dụng điều khiển ActiveX và trình bổ sung Java. Ví dụ về điều khiển ActiveX bao gồm những chương trình sau:
Adobe Reader
Apple QuickTime Player
Macromedia Flash Player
Microsoft Windows Media Player
Real Networks RealPlayer
Sun Java Virtual Machine
Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn không thể tương tác với điều khiển ActiveX từ một số trang Web nhất định cho đến khi những điều khiển này được kích hoạt. Để kích hoạt điều khiển ActiveX, bạn có thể bấm điều khiển bằng tay. Cũng có những kỹ thuật mà người phát triển Web sử dụng để cập nhật trang Web của họ. Để biết thêm thông tin về những kỹ thuật này, hãy vào Web site sau của MSDN:Khi bạn cài đặt bản cập nhật này, nhị phân Plugin.ocx đã được loại bỏ hoàn toàn khỏi Windows Server 2003 và Windows XP. Nhị phân Plugin.ocx là một cấu phần riêng của Internet Explorer mà không có giao diện chung nào. Plugin.ocx được sử dụng để lưu trữ trình cắm vào Netscape làm điều khiển ActiveX. Chức năng Plugin.ocx ở Windows Server 2003 và Windows XP bị vô hiệu hóa vào năm 2003 vì lý do bảo mật. Bản cập nhật này loại bỏ hoàn toàn mã Plugin.ocx không hoạt động.

Microsoft sẽ phát hành bản cập nhật cho các phiên bản Windows XP và Windows Server 2003 hiện hành như một phần của bản cập nhật Internet Explorer này. Tất cả các hệ điều hành khách cũng sẽ được cập nhật. Những hệ điều hành khách này bao gồm:
 • Windows XP Starter Edition
 • Windows Xp Home Edition
 • Windows XP Professional Edition
 • Windows XP Tablet PC Edition
 • Windows XP Media Center Edition
 • Windows XP Professional cho Hệ thống nhúng
Hiện tại, Microsoft chưa phát hành các bản cập nhật cho các phiên bản trước của Internet Explorer, Windows Server 2003, hay Windows XP. Tuy nhiên, Microsoft có thể phát hành bản cập nhật cho các phiên bản này trong tương lai. Thông tin bổ sung về lịch phát hành sẽ được đăng trong bài báo này khi có thông tin.

Các tệp sau đây hiện đã có để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft:

Bản cập nhật Internet Explorer cho Windows Server 2003, phiên bản 32 bit dựa trên x86 với Gói Dịch vụ 1: Bản cập nhật Internet Explorer cho Windows Server 2003, phiên bản 64 bit dựa vào Itanium với Gói Dịch vụ 1: Bản cập nhật Internet Explorer cho Windows Server 2003, phiên bản 64 bit dựa trên x64: Bản cập nhật Internet Explorer cho Windows XP Professional x64 Edition: Bản cập nhật Internet Explorer cho Windows XP với Gói Dịch vụ 2: Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
119591 Cách lấy những tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.
Thông tin thêm

Các vấn đề đã xác định

 • Bản cập nhật Internet Explorer ActiveX ́ trong bản cập nhật bảo mật 912812 bị vô hiệu hoá

  Sau khi bạn triển khai bản cập nhật 912945 cho Internet Explorer, hành vi cập nhật Internet Explorer ActiveX trong bản cập nhật bảo mật 912812 bị vô hiệu hoá. Các miếng vá bảo mật trong bản cập nhật bảo mật 912812 vẫn còn và sẽ vẫn hoạt động. Chỉ hành vi cập nhật Internet Explorer ActiveX bị vô hiệu hoá.
 • Các vấn đề chuyển dịch trang Web trong Internet Explorer

  Vấn đề này xảy ra nếu Mshtml.dll được đăng ký lại sau khi bạn cài đặt bản cập nhật tích luỹ này. Vấn đề này được giải quyết trong bản cập nhật bảo mật 912812 cho Internet Explorer.
  912812 MS06-013: Cập nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer

  Chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bản cập nhật bảo mật 912812 cho Internet Explorer thay vì cài đặt bản cập nhật 912945 được mô tả trong bài viết này.
 • Hộp thoại đăng nhập lần đầu tái xuất hiện và đặt lại cấu hình mặc định

  Vấn đề này xảy ra nếu bạn triển khai phiên bản hotfix của bản cập nhật phần mềm này trên hệ thống 64 bit, như phiên bản dựa vào Itanium hoặc x64 của Windows Server 2003 hoặc phiên bản dựa vào x64 của Windows XP với các gói dịch vụ tương ứng. Trong trường hợp này, hộp thoại đăng nhập lần đầu có thể xuất hiện cho các ứng dụng và cho các cấu phần Windows. Ngoài ra, một số thiết đặt đặt lại mặc định. Hành vi này có thể gây ra những vấn đề sau:
  • Các ứng dụng yêu cầu người dùng chọn các tính năng bảo mật.
  • Thiết đặt mặc định cho Ưa chuộng Internet Explorer được đặt lại.
  • Vùng bảo mật Internet Explorer được đặt lại theo thiết đặt mặc định.
  • Thiết đặt nâng cao của Internet Explorer được đặt lại theo thiết đặt mặc định.
  • Hộp thoại Windows Media Player đầu tiên xuất hiện.
  Vấn đề này được giải quyết trong bản cập nhật bảo mật 912812 cho Internet Explorer.
 • Google Toolbar

  Bạn có thể gặp phải trường hợp vi phạm truy nhập trong Google Toolbar khi bạn đóng cửa sổ chứa điều khiển ActiveX không hoạt động. Đội kỹ thuật của Microsoft và Google đã hợp tác với nhau để giải quyết vấn đề này. Google hy vọng giải quyết được vấn đề này bằng cách sử dụng "cơ chế phục vụ" tự động của Google dành cho người dùng Google Toolbar. Vấn đề này ảnh hưởng đến các phiên bản Google Toolbar trước phiên bản 3.0.129.2. Ghé thăm Web site sau của Google Web site để tải xuống phiên bản mới nhất:
 • Kỹ thuật tập lệnh bên ngoài không hoạt động khi bỏ chọn hộp kiểm "Vô hiệu hoá Gỡ lỗi Tập lệnh (Internet Explorer)"

  Vấn đề này được giải quyết trong bản cập nhật bảo mật 912812 cho Internet Explorer.
 • Điều khiển ActiveX dùng Nền Java Platform, Standard Edition 1.3 hoặc 1.4

  Sau khi bạn bấm vào một điều khiển bổ trợ ActiveX trong chương trình chạy điều khiển bổ trợ bằng Nền Java, Standard Edition (J2SE) 1.3 hoặc J2SE 1.4, tiêu điểm không chuyển tới điều khiển bổ trợ. Bạn phải bấm lại vào điều khiển để thiết lập tiêu điểm. Hành vi tiêu điểm sẽ hoạt động chính xác trong J2SE 1.5. Để lấy phiên bản mới nhất của J2SE, ghé thăm Web site sau của Sun Microsystems, Inc.:
 • Không thể dùng khoá chuyển /integrate để cập nhật các tệp nguồn cài đặt Windows

  Quản trị viên không thể dùng khoá chuyển /integrate để cập nhật tệp nguồn cài đặt Windows với bản cập nhật này. Điều này hy vọng được khắc phục trong bản cập nhật tiếp theo của Windows Server 2003 và Windows XP. Để xử lý vấn đề này, dùng công cụ Sysprep. Để biết thêm thông tin, ghé thăm web site sau của Microsoft: Sự cố này được khắc phục trong bản cập nhật bảo mật 912812 dành cho Internet Explorer.
 • Các chương trình của Siebel sử dụng điều khiển ActiveX

  Bản cập nhật phần mềm 912945 sẽ ảnh hưởng tới tất cả khách hàng sử dụng Siebel 7 High Interactive . Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải bấm vài lần để tương tác với chương trình Siebel, một lần cho mỗi điều khiển ActiveX trong chương trình. Siebel đang hợp tác với Microsoft để tìm ra giải pháp. Dụ kiến, bản cập nhật sản phẩm của Siebel sẽ được phát hành vào khoảng mùa xuân 2006. Để biết thêm thông tin về các bản cập nhật sản phẩm của Siebel, ghé thăm Web site Trợ giúp của Siebel sau đây:
 • Tên các tiến trình chọn phù hợp xâu con

  Theo mặc định, một số ứng dụng nhất định có tên tiến trình là tập con của các ứng dụng được chọn trong hành vi ActiveX mới. Ví dụ: APExplorer.exe, trong đó xâu con của tên này là Explorer.exe. Vì vậy, Explorer.exe được chọn trong hành vi ActiveX mới. Những ứng dụng như vậy đưa rá hành vi ActiveX mới.

  Vấn đề này được giải quyết trong bản cập nhật bảo mật 912812 cho Internet Explorer
 • Điều khiển MFC để lại một cửa sổ không tắt được

  Trong một số trường hợp nhất định, khi di chuyển khỏi một trang bằng điều khiển MFC ActiveX, điều khiển vẫn xuất hiện trong cửa sổ mới. Vấn đề này được giải quyết trong bản cập nhật 916281cho Internet Explorer.
 • Điều khiển Visual Basic không xuất hiện

  Trong một số trường hợp nhất định, điều khiển tạo trong Visual Basic hiển thị với các thuộc tính CSS hiển thị có thể không xuất hiện. Vấn đề này được giải quyết trong bản cập nhật bảo mật 916281 cho Internet Explorer.
 • Thông báo cảnh báo bảo mật khi bạn cố mở tài liệu PDF từ trang Web bảo mật (https://)

  Khi bạn cố mở tài liệu PDF từ trang Web bảo mật (https://), bạn nhận được không đúng cách thông báo cảnh bảo bảo mật với nội dung hỗn hợp. Vấn đề này được giải quyết trong bản cập nhật 916281cho Internet Explorer.
Các kỹ thuật khuyến nghị để đảm bảo điều khiển ActiveX hoạt động mà không cần người dùng tương tác, ghé thăm Web site MSDN sau đây: Sự cố sau xảy ra trên Web site không sử dụng các kỹ thuật được khuyến nghị.

Chú ý Tất cả các vấn đề này được giải quyết bằng kỹ thuật mô tả trên Web site MSDN.
 • Cuộn
  Khi bạn cuộn chuột trên một trang chứa điều khiển tương tác, điều khiển có thể không được hiển thị đúng cách. Vấn đề này được giải quyết trong bản cập nhật bảo mật 912812 cho Internet Explorer.
 • Abstract Window Toolkit
  Các trường hợp truy nhập đã được báo cáo bằng chương trình Java sử dụng lớp Abstract Window Toolkit (AWT) trong giao diện người dùng. Vấn đề này được giải quyết trong bản cập nhật bảo mật 912812 cho Internet Explorer.
 • Flash Trong suốt
  Một quảng cáo trên toàn trang biến mất. Tuy nhiên, hình chữ nhật trọng tâm vẫn còn. Trong tình huống này, điều khiển vẫn còn đó. Tuy nhiên, điều khiển trong suốt. Do đó, cửa sổ che phủ liên quan vẫn còn trên trang đó.
 • Menu DHTML
  Khi menu DHTML được bung rộng, menu có thể xuất hiện ở đầu điều khiển ActiveX. Nếu bạn bấm vào menu trong tình huống này, bạn kích hoạt điều khiển thay vì có được truy nhập vào menu DHTML. Cửa sổ che phủ có thứ tự z cao nhất. Vì vậy, cửa sổ này nhận được tin nhắn nhấp chuột.
 • Các điều khiển nhắc trước khi được nạp
  Khi nạp một số điều khiển nhất định trên một trang Web, những điều khiển này không được che mặt nạ chính xác bằng chức năng của bản cập nhật này. Những điều khiển này bao gồm điều khiển được sử dụng trong Macromedia Shockwave Director, trong QuickTime Player, và trong Virtools Web Player. Khi Windows xác định có điều khiển không hoạt động, hệ thống sẽ nhắc người sử dụng trước khi nạp điều khiển.
 • Thuộc tính CSS trên điều khiển
  Điều khiển bị ẩn hoặc có thiết đặt chế độ hiển thị là Không có, nhưng có các giá trị kích thước, hiển thị hình chữ nhật tiêu điểm khi bạn di chuyển con trỏ lên chúng.
  Vấn đề này được giải quyết trong bản cập nhật bảo mật 916281 cho Internet Explorer.


Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận được các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không bảo hành, ngụ ý bảo hành hay theo cách khác về hiệu năng hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.
Winx64 Windowsx64 64bit 64-bit
Chú ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trong trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin có trong tài liệu này được cung cấp nhằm trả lời các vấn đề mới xuất hiện. Do việc cung cấp nhanh chóng, tài liệu có thể có lỗi in ấn và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Hãy xem Điều khoản Sử dụng để xem xét thêm.
Thuộc tính

ID Bài viết: 912945 - Xem lại Lần cuối: 09/25/2013 14:05:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbresolve kbwebbrowser kbactivexscript kbonline kbexpertiseadvanced kbhowto kbFAQ KB912945
Phản hồi