Cập Nhật bảo mật có sẵn trên tệp hình ảnh ISO-9660 DVD5 từ Microsoft Download Center

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 913086
GIỚI THIỆU
Bài viết này mô tả các tập tin ảnh ISO-9660 DVD5 có bản Cập Nhật bảo mật cho Microsoft Windows. Bài viết này chứa liên kết tới các tập tin ảnh ISO hiện có sẵn trên web site Microsoft Download Center.
Thông tin thêm
Bây giờ, Microsoft phát hành tệp hình ảnh ISO-9660 DVD5 chứa tất cả bản Cập Nhật bảo mật được phát hành trên website của Windows Update. Tệp hình ảnh ISO được phát hành cùng lúc bản Cập Nhật bảo mật được phát hành trên website của Windows Update.

Tệp hình ảnh ISO dành cho quản trị viên doanh nghiệp người:

  • Quản lý tổ chức lớn đa quốc gia
  • Phải tải xuống nhiều phiên bản ngôn ngữ cá nhân của mỗi bản Cập Nhật bảo mật
  • Không sử dụng giải pháp tự động chẳng hạn như Microsoft Windows Server Update Services (WSUS)
Bằng cách sử dụng các tập tin ảnh ISO, quản trị viên có thể tải xuống nhiều bản Cập Nhật trong tất cả ngôn ngữ cùng một lúc.

Tải xuống tệp hình ảnh ISO mới nhất từ Microsoft Download Center

Để tải ảnh bảo mật bản ISO theAugust 2016, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://Download.Microsoft.com/Download/D/2/D/D2D2577A-43F5-4C5B-820B-358EAEDAADC2/Windows-KB913086-201608.ISO

Bạn có thể lưu URL này trên máy tính của bạn nhanh chóng truy cập các tập tin ảnh ISO mới nhất.

Tải xuống qua tệp hình ảnh ISO từ Microsoft Download Center

Để tải ảnh bảo mật bản ISO theJuly 2016, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://Download.Microsoft.com/Download/2/5/2/25244FD5-E42A-4C3D-8350-B94EF5B7BA83/Windows-KB913086-201607.ISO

Để tải ảnh bảo mật bản ISO theJune 2016, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://Download.Microsoft.com/Download/D/A/8/DA8B7977-4D04-40A2-9410-89584BA894AD/Windows-KB913086-201606.ISO

Để tải ảnh bảo mật bản ISO theMay 2016, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://Download.Microsoft.com/Download/B/E/3/BE38E0B7-62A0-454E-A46D-603C9B6B20DC/Windows-KB913086-201605.ISO

Lấy ngày 2016 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft:

http://Download.Microsoft.com/Download/0/6/A/06A9B448-12E3-4DC7-AA14-D3260574C2A0/Windows-KB913086-201604.ISO

Để tải ba 2016 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft:

http://Download.Microsoft.com/Download/5/1/9/519EBA1A-E9CA-4DD6-BDCF-8906F71FCA58/Windows-KB913086-201603.ISO

Lấy ngày 2016 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft:

https://www.Microsoft.com/en-US/download/details.aspx?ID=51102

Lấy ngày 2016 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft:

http://www.Microsoft.com/en-US/download/details.aspx?ID=50727

Để tải ảnh bảo mật bản ISO theDecember 2015, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.Microsoft.com/en-US/download/details.aspx?ID=50368

Để tải ảnh bảo mật bản ISO theNovember 2015, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.Microsoft.com/en-US/download/details.aspx?ID=49976

Để tải ảnh bảo mật bản ISO theOctober 2015, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.Microsoft.com/en-US/download/details.aspx?ID=49438

Để tải ảnh bảo mật bản ISO theSeptember 2015, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.Microsoft.com/en-US/download/details.aspx?ID=49034

Để tải ảnh bảo mật bản ISO theAugust 2015, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.Microsoft.com/en-US/download/details.aspx?ID=48704

Lấy 2015 ngày hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft:

http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=9d65a5d9-8cc1-4536-8c5c-db22b3d6411b

Lấy 2015 ngày hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft:

http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=2b008e1b-06aa-4a07-9887-ca2f29df8286

Lấy 2015 ngày hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft:

http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=33f9d5c1-c8e9-4658-be13-40f3b61eb32a

Lấy 2015 ngày hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft:

http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=174908ae-0861-4236-aa27-d387f6932ad2

Để tải ba 2015 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft:

http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=9c9bd73f-1834-4850-8ee8-0dd8d852dacf

Để có được vào tháng 12 năm 2015 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft:

http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=dccc0264-f5a5-4302-a5a3-9746ae2a3042

Lấy năm 2015 bảo mật bản ISO hình ảnh, truy cập website sau của Microsoft:

http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=c44bc753-f2f1-4090-a1d2-7be7f231496b

Tải 2014 ngày hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft:

http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=6c0319f9-fb26-492c-86f4-9c7566648ae8

Tải 2014 ngày hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft:

http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=763c3928-dd65-4f09-a289-d0b804d3255d

Lấy năm 2014 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft:

http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=a32ab404-75e1-4d4d-af95-340b95191905

Tải 2014 ngày hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft:

http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=3ea76c6a-5aca-406b-bd72-2134a5487c12

Tải 2014 ngày hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft:

http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=cf502c64-f643-408c-843d-e8ab043af62a

Tải 2014 ngày hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft:

http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=7dc59441-f469-4e0a-9205-4b064da39b47

Tải 2014 ngày hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft:

http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=a254ddb9-bf06-4d8f-8e35-b0389b1f77c8

Tải 2014 ngày hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft:

http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=eeb33ad1-2206-43fc-9e8d-37c4cc1d6881

Lấy ngày 2014 ISO hình ảnh, truy cập website sau của Microsoft: Để tải ba 2014 ISO hình ảnh, truy cập website sau của Microsoft: Để lấy ngày 2014 tập tin ảnh ISO, đi sau liên kết:Lấy 2013 ngày hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft:
Lấy 2013 ngày hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft:
Lấy năm 2013 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft:
Tải tháng 9 năm 2013 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft:
Lấy 2013 ngày hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft:
Lấy 2013 ngày hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft:
Lấy tháng 6 năm 2013 bảo mật bản ISO hình ảnh, truy cập website sau của Microsoft:
Lấy 2013 ngày hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft:
Lấy 2013 ngày hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft:
Để tải ba 2013 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft:
Lấy 2013 ngày hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft:
Lấy tháng 1 / 2013 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft:
Lấy ngày 2012 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft:
Lấy tháng 11 năm 2012 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft:
Tải tháng 10 năm 2012 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft:
Lấy 2012 ngày hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft:Lấy 2012 ngày hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft:Lấy tháng 6 năm 2012 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft:Lấy 2012 ngày hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft:
Lấy tháng 4 năm 2012 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft:Lấy tháng 3 năm 2012 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft:Lấy tháng 2 năm 2012 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft:Lấy tháng 12 năm 2011 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft:Lấy tháng 12 năm 2011 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft:Lấy tháng 11 năm 2011 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft: Tải tháng 10 năm 2011 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft: Tải tháng 9 năm 2011 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft: Lấy tháng 8 năm 2011 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft: Lấy ngày 2011 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft:
Lấy tháng 6 năm 2011 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft:
Lấy tháng 5 năm 2011 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft: Lấy tháng 4 năm 2011 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft: Lấy tháng 3 năm 2011 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft:
Lấy tháng 2 năm 2011 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft:
Lấy năm 2011 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft:
Lấy tháng 12 năm 2010 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft:
Lấy ngày 2010 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft:
Lấy ngày 2010 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft:
Lấy tháng 8 năm 2010 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft:Lấy tháng 6 năm 2010 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft: Lấy tháng 5 năm 2010 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft:Để lấy các tháng hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft: Lấy tháng 2 năm 2010 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft: Lấy tháng 1 năm 2010 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft: Lấy tháng 12 năm 2009 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft: Lấy tháng 11 năm 2009 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft: Tải tháng 10 năm 2009 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft: Để lấy các 9 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft: Lấy tháng 8 năm 2009 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft: Lấy tháng 7 năm 2009 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft:Lấy tháng 6 năm 2009 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft: Lấy tháng 4 năm 2009 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft: Lấy tháng 3 năm 2009 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft: Lấy tháng 2 năm 2009 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft: Lấy tháng 3 năm 2009 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft:Lấy tháng 12 năm 2008 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft: Lấy ngày 2008 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft: Lấy năm 2008 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft: Tải tháng 9 năm 2008 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft: Lấy tháng 8 năm 2008 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft: Lấy ngày 2008 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft: Lấy tháng 6 năm 2008 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft: Lấy ngày 2008 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft: Lấy ngày 2008 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft: Lấy ngày 2008 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft: Lấy năm 2008 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft: Lấy tháng 12 năm 2007 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft:Lấy 11 2007 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft:Lấy năm 2009 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft: Lấy ngày 2007 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft: Lấy ngày 2007 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft: Lấy tháng 7 năm 2007 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft: Lấy tháng 6 năm 2007 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft: Lấy 5/2007 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft: Lấy tháng 4 năm 2007 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft: Lấy tháng 5 năm 2007 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft: Lấy tháng 1 năm 2007 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft: Tháng 12 năm 2006 tải hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft: Lấy tháng 11 năm 2006 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft: Lấy năm 2006 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft: Tải tháng 9 năm 2006 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft: Để tải/08/2006 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft: Lấy tháng 7 năm 2006 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft: Lấy tháng 6 năm 2006 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft: Lấy tháng 5 năm 2006 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft: Lấy tháng 4 năm 2006 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft: Tháng 3 năm 2006 tải hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft: Tháng 2/2006 tải hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft: Để có được 1 năm 2006 hình ảnh ISO của phiên bản phát hành bảo mật, truy cập website sau của Microsoft: Lưu ý Để đảm bảo rằng bản Cập Nhật đã không được mới sửa đổi, xem bản tin bảo mật cá nhân trước khi bạn triển khai bản Cập Nhật nào. Để xem bản tin bảo mật, hãy truy cập website sau của Microsoft:

Làm thế nào để sử dụng tập tin ảnh ISO

Tệp hình ảnh ISO-9660 là một đại diện chính xác của một đĩa compact hoặc DVD có nội dung và định dạng logic. Sử dụng tệp hình ảnh ISO phổ biến nhất là ghi lại hoặc "ghi," tệp hình ảnh để ghi CD hoặc DVD. Thao tác này sẽ tạo một đồng gửi của đĩa gốc bao gồm tên và ổ đĩa nhãn thông tin tệp. Bạn có thể mở tệp hình ảnh ISO và sao chép nội dung của cặp cục bộ. Chức năng này giống như các tập tin zip. Ngoài ra, bạn có thể cài đặt chuyên biệt và truy cập các tập tin ảnh ISO là thiết bị ảo.

Lưu ý: Để tạo một đĩa CD-ROM có thể sử dụng tệp hình ảnh ISO, bạn phải sử dụng phần mềm ghi đĩa CD-ROM bên thứ ba. Để biết thêm thông tin về cách tạo đĩa CD-ROM hoặc làm thế nào để cài đặt chuyên biệt tệp hình ảnh ISO, hãy xem tài liệu đi kèm với phần mềm ghi đĩa CD-ROM của bên thứ ba.

Để biết thêm chi tiết về các tính năng đĩa compact ghi được được bao gồm trong Windows Server 2003, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
317525 Mô tả các tính năng ghi đĩa CD-ROM trong Windows Server 2003

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 913086 - Xem lại Lần cuối: 08/13/2016 03:12:00 - Bản sửa đổi: 49.0

Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Datacenter, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Server

  • kbexpertiseinter atdownload kbmt KB913086 KbMtvi
Phản hồi