Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Cài đặt gói tổng hợp Trình quản lý Lọc cho Windows XP SP2

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Triệu chứng
API FsRtlCreateSectionForDataScan hiện không khả dụng trong Windows XP Gói Dịch vụ 2 (SP2). Do đó, các nhà cung cấp phần mềm chống vi-rút thường xuyên sử dụng API MmCreateSection. Tuy nhiên, Microsoft không hỗ trợ API này.

Bạn có thể cài đặt gói tổng hợp Trình quản lý Lọc để kích hoạt API FsRtlCreateSectionForDataScan. Bài viết này mô tả cách cài đặt gói tổng hợp Trình quản lý Lọc cho Windows XP SP2. Gói này bao gồm các mục sau:
  • API FsRtlCreateSectionForDataScan.
Lưu ý Nếu bạn đã đi đến bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft (KB) khi cố cài đặt Microsoft Security Essentials, bạn sẽ cần cài đặt Gói Dịch vụ 3 cho Windows XP vì Windows XP SP2 không được Microsoft Security Essentials hỗ trợ. Để cài đặt Gói Dịch vụ 3 cho Windows XP, hãy truy cập website sau của Microsoft:

Giải pháp

Thông tin cập nhật

Tệp sau đây sẵn có để tải xuống từ trung tâm tải xuống của Microsoft:

Tải xuốngTải xuống gói 914882 ngay bây giờ.

Ngày Phát hành: 08/01/2007

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
119591 Cách tải các tệp hỗ trợ Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút cập nhật nhất sẵn có tại thời điểm tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Điều kiện tiên quyết

Không yêu cầu điều kiện tiên quyết.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế hotfix

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản cập nhật nào khác.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của bản cập nhật này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Chuẩn Quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, tệp đó đã được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm ra mức chênh lệch giữa giờ UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen Điều khiển.
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Fltlib.dll5.1.2600.285316,89621-Feb-200606:57x86SP2SP2GDR
Fltmc.exe5.1.2600.285323,04021-Feb-200603:01x86SP2SP2GDR
Fltmgr.sys5.1.2600.2853128,89621-Feb-200603:01x86SP2SP2GDR
Ntkrnlmp.exe5.1.2600.28532,136,06421-Feb-200603:27x86SP2SP2GDR
Ntkrnlpa.exe5.1.2600.28532,057,60020-Feb-200613:30x86SP2SP2GDR
Ntkrpamp.exe5.1.2600.28532,015,74421-Feb-200603:00x86SP2SP2GDR
Ntoskrnl.exe5.1.2600.28532,180,22421-Feb-200603:30x86SP2SP2GDR
Fltlib.dll5.1.2600.285316,89621-Feb-200607:20x86SP2SP2QFE
Fltmc.exe5.1.2600.285323,04021-Feb-200603:37x86SP2SP2QFE
Fltmgr.sys5.1.2600.2853128,76821-Feb-200603:37x86SP2SP2QFE
Ntkrnlmp.exe5.1.2600.28532,136,57621-Feb-200603:59x86SP2SP2QFE
Ntkrnlpa.exe5.1.2600.28532,057,98421-Feb-200603:36x86SP2SP2QFE
Ntkrpamp.exe5.1.2600.28532,015,74421-Feb-200603:36x86SP2SP2QFE
Ntoskrnl.exe5.1.2600.28532,180,99221-Feb-200604:01x86SP2SP2QFE
Tình trạng
Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
Thông tin thêm
API FsRtlCreateSectionForDataScan sẵn có trong các nhị phân của trình quản lý lọc trong Microsoft Windows 2000 và Microsoft Windows Server 2003. Để biết thêm thông tin về chủ đề này, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft
Thuộc tính

ID Bài viết: 914882 - Xem lại Lần cuối: 12/02/2013 16:03:00 - Bản sửa đổi: 3.0

  • Microsoft Windows XP Service Pack 2
  • atdownload kbqfe kbhotfixserver kbwinxpsp3fix kbwinxppresp3fix kbfix kbbug kbcip KB914882
Phản hồi