SỬA: Khi bạn chạy Windows Update để quét các cập nhật sử dụng Windows Installer, bao gồm cập nhật của Office, sử dụng CPU có thể đạt 100% trong thời gian dài

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

TRIỆU CHỨNG
Khi bạn chạy Microsoft Windows Update để quét các cập nhật hoặc để áp dụng bất kỳ ứng dụng nào sử dụng Microsoft Windows Installer (MSI) 3.1 cùng với Windows Update, sử dụng CPU có thể đạt 100% trong thời gian dài. Ngoài ra, bạn có thể nhận được thông báo báo lỗi trong Trình xem Sự kiện trên máy tính chạy trên Microsoft Windows XP:
Cửa sổ bật lên ứng dụng: svchost.exe - Lỗi Ứng dụng: Hướng dẫn ở "0x745f2780" bộ nhớ tham chiếu ở "0x00000070". Không thể "đọc" được bộ nhớ.
Bạn có thể gặp phải sự cố khi bạn cố gắng quét các bản cập nhật Microsoft Office. Bạn cũng có thể gặp phải sự cố khi bạn sử dụng các cơ chế cập nhật sau:
  • Web site Cập nhật của Microsoft
  • Cập nhật Tự động qua Internet hoặc qua Dịch vụ Cập nhật Windows Server (WSUS)
  • Công cụ Kiểm kê của Máy phục vụ Quản lý Hệ thống Microsoft cho Cập nhật Microsoft (SMS ITMU)
  • Trình phân tích Bảo mật Đường cơ sở của Microsoft (MBSA)
  • Bất kỳ ứng dụng nào thực hiện quét cập nhật bằng cách sử dụng tệp CAB quét gián tuyến (Wsusscan.cab) có sử dụng Windows Update Agent (WUA)
Ví dụ, bạn có thể gặp phải sự cố này khi cố gắng quét các bản cập nhật Microsoft Office hoặc khi bạn áp dụng cập nhật cho bất kỳ ứng dụng nào trên máy tính sử dụng Microsoft Windows Installer 3.1 (còn gọi là MSI) cùng với Windows Update Agent.
NGUYÊN NHÂN
Sự cố này có thể xảy ra khi bạn đã cài đặt Microsoft Office và Windows Update Agent cố quét cập nhật Windows Installer.
GIẢI PHÁP

Thông tin về hotfix

Để khắc phục sự cố này, hãy áp dụng hotfix Msi.dll mới nhất. Hotfix này được mô tả trong bài viết Cơ sở Kiến thức Microsoft sau:
927891 Bạn nhận được vi phạm truy nhập khi cố gắng cài đặt cập nhật từ Windows Update sau khi bạn áp dụng gói hotfix 916089 (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).

Thông tin thay thế hotfix

Hotfix được mô tả trong bài viết này (916089) đã được thay thế bằng một hotfix mới hơn (927891).
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận đây là một sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phầ̀n "Áp dụng cho".
THÔNG TIN THÊM
Cập nhật này giảm thời gian quét sử dụng Windows Update Agent. Tuy nhiên, việc quét vẫn là hoạt động chuyên sâu của CPU. Tiến trình Svchost.exe có dịch vụ Cập nhật Tự động. Khi bạn tiến hành quét, tiến trình Svchost.exe có thể khiến việc sử dụng CPU đạt 100% trong một thời gian dài. Ví dụ, cập nhật Microsoft Office sử dụng Windows Installer. Khi phát hiện các cập nhật Microsoft Office, các cập nhật này có thể giúp cho việc sử dụng CPU được 100% trong một thời gian dài.

Để có thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
wuauserv
Thuộc tính

ID Bài viết: 916089 - Xem lại Lần cuối: 09/14/2010 19:23:00 - Bản sửa đổi: 9.0

Microsoft Windows Update, Microsoft Windows Installer 3.1, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Update

  • kbwinserv2003sp2fix kbqfe KB916089
Phản hồi