Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

MS06-021: Cập nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer

Support for Windows XP has ended

Microsoft ended support for Windows XP on April 8, 2014. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

Support for Windows Server 2003 ended on July 14, 2015

Microsoft ended support for Windows Server 2003 on July 14, 2015. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

Microsoft đã phát hành bản tin bảo mật MS06-021. Bản tin bảo mật chứa tất cả các thông tin liên quan về bản cập nhật bảo mật. Thông tin này bao gồm thông tin bản kê tệp và tuỳ chọn triển khai. Để xem toàn bộ bản tin bảo mật, hãy ghé thăm web site sau của Microsoft: Chú ý
 • Các điều khiển nhắc trước khi được nạp
  Chú ý Vấn đề này xảy ra đối với các Web site không sử dụng những kỹ thuật được đề xuất. Giải quyết vấn đề này bằng cách sử dụng các kỹ thuật được mô tả trong Web site sau của Microsoft: Khi nạp một số điều khiển nhất định trên một trang Web, những điều khiển này không được che mặt nạ chính xác bằng chức năng của bản cập nhật này. Những điều khiển này bao gồm điều khiển được sử dụng trong Macromedia Shockwave Director, trong Apple QuickTime Player, và trong Virtools Web Player. Khi Windows xác định có điều khiển không hoạt động, hệ thống sẽ nhắc người sử dụng trước khi nạp điều khiển.
 • Các chương trình của Siebel sử dụng điều khiển ActiveX
  Bản cập nhật phần mềm 912945 sẽ ảnh hưởng tới tất cả khách hàng sử dụng Siebel 7 High Interactive . Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải bấm nhiều lần để tương tác với chương trình Siebel, mỗi lần cho một điều khiển ActiveX trong chương trình. Siebel đang hợp tác với Microsoft để tìm ra giải pháp. Dự kiến, bản cập nhật sản phẩm của Siebel sẽ được phát hành vào khoảng mùa xuân 2006. Để biết thêm thông tin về các bản cập nhật sản phẩm của Siebel, ghé thăm Web site Trợ giúp của Siebel sau đây:Microsoft cung cấp thông tin liên lạc của bên thứ ba để giúp bạn tìm kiếm trợ giúp kỹ thuật. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không thông báo. Microsoft không bảo đảm độ chính xác về thông tin liên hệ của bên thứ ba này.
 • Điều khiển ActiveX sử dụng nền Java, Standard Edition 1.3 hoặc Standard Edition 1.4
  Sau khi bạn bấm vào một điều khiển tiểu dụng ActiveX trong chương trình chạy điều khiển tiểu dụng bằng Nền Java, Standard Edition (J2SE) 1.3 hoặc J2SE 1.4, tiêu điểm không chuyển tới điều khiển tiểu dụng. Bạn phải bấm lại vào điều khiển để thiết lập tiêu điểm. Hành vi tiêu điểm sẽ hoạt động chính xác trong J2SE 1.5. Để lấy phiên bản J2SE mới nhất, ghé thăm Web site sau của Sun Microsystems, Inc: Để biết các kỹ thuật bạn có thể sử dụng để đảm bảo điều khiển ActiveX hoạt động mà không cần tương tác người dùng , ghé thăm Web site sau của Microsoft:
 • Bản cập nhật bảo mật tích luỹ 910620 bao gồm các miếng vá bảo mật được nêu trong bản tin bảo mật MS06-004
  Bản cập nhật cũng bao gồm các hotfix cho Microsoft Internet Explorer đã được phát hành sau khi bản tin bảo mật MS04-004 và MS04-038 được phát hành.
 • Nếu bản cập nhật 873377, bản cập nhật 889669, hoặc một hotfix Internet Exlorer đã được phát hành sau khi bản tin bảo mật MS04-038 chưa được cài đặt và nếu bạn muốn cài đặt các hotfix có trong bản cập nhật 896727, bạn phải làm theo các chỉ dẫn trong bài viết Cơ sở Kiến thức Microsoft 897225. Nếu không, tất cả các hotfix Internet Exlorer bạn đã cài đặt sẽ bị loại bỏ.
  897225 Cách cài đặt hotfix có trong bản cập nhật bảo mật tích lũy dành cho Internet Explorer 6 Gói Dịch vụ 1 (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
 • Các vấn đề về hiệu năng được giải quyết
  Trong một số trường hợp, khi trang chứa nhiều điều khiển ActiveX yêu cầu kích hoạt, việc tái tạo trang có thể chậm hơn nhiều. Vấn đề này được giải quyết và đã được xử lý trong bản cập nhật tích luỹ Internet Explorer 916281.
 • Các vấn đề điều khiển Microsoft .NET được giải quyết
  Vi phạm truy nhập đã được báo cáo trong các trang có điều khiển .NET WinForms. Vấn đề này được giải quyết và đã được xử lý trong bản cập nhật tích luỹ Internet Explorer 916281.
 • Hộp thoại cảnh báo bảo mật đối với các nội dung hỗn hợp xuất hiện khi bạn mở tệp PDF bằng các URL HTTPS
  Vấn đề này được giải quyết. Trong một số trường hợp nhất định, sau khi bạn áp dụng bản cập nhật 912945, hộp thoại cảnh báo bảo mật xuất hiện khi nội dung hỗn hợp được hiển thị. Sự cố này xảy ra khi bạn cố gắng mở tệp PDF bằng URL HTTP. Vấn đề này được xử lý trong bản cập nhật tích luỹ Internet Explorer 916281.
 • Internet Explorer không cho phép điều khiển ActiveX được chèn động vào trang HTML bằng thao tác nhị phân
  Vấn đề này được giải quyết. Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật bảo mật 912812 (MS06-013), Internet Explorer không cho phép điều khiển ActiveX được chèn động vào trang HTML bằng thao tác nhị phân Vấn đề này được xử lý trong bản cập nhật tích luỹ Internet Explorer 916281.Để có thêm thông tin về sự cố này, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  917783 FIX: Internet Explorer không cho phép điều khiển ActiveX được chèn động vào trang HTML bằng thao tác nhị phân sau khi bạn cài đặt bản cập nhật bảo mật MS06-013 (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).

Các bản cập nhật được bao gồm trong tất cả các gói cập nhật bảo mật 910620

 • 896156 FIX: Internet Explorer 6 có thể dừng đáp ứng, và bạn có thể nhận được thông báo lỗi khi bạn loại bỏ động một phần tử HTML khỏi trang Web (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
 • 917772 Internet Explorer 6 bất ngờ thoát khi bạn chạy chương trình sử dụng điều khiển trình duyệt Web để lặp lại thông qua giao diện IHTMLStyleSheetsCollection (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
 • 905498 FIX: Sự kiện onbeforeunload xảy ra bất ngờ khi bạn xem trang Web trong Internet Explorer 6 trên máy tính cài đặt Windows XP Gói Dịch vụ 2 hoặc Windows Server 2003 Gói Dịch vụ 1 (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
Các vấn đề đã xác định
 • Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật bảo mật này, các ứng dụng Web dựa vào tập lệnh trong các trang của chúng có thể sập vì lỗi dễ bị tấn công trong JScript. Vấn đề này đã được giải quyết. Miếng vá có trong bản cập nhật JScript gần đây nhất. Để có thêm thông tin về bản cập nhật này, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  917344 MS06-023: Lỗi dễ bị tấn công trong Microsoft JScript có thể cho phép thực thi mã từ xa (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
 • Trong Microsoft Windows XP với Gói Dịch vụ 2 và trong Microsoft Windows Server 2003 với Gói Dịch vụ 1, mục Thêm hoặc Loại bỏ Chương trình trong Pa-nen Điều khiển liệt kê các bản cập nhật phần mềm. Thêm hoặc Loại bỏ Chương trình liệt kê các bản cập nhật phần mềm dưới tên sản phẩm mà các bản cập nhật áp dụng. Trong Windows XP với Gói Dịch vụ 2, Thêm hoặc Loại bỏ Chương trình liệt kê bản cập nhật này dưới Windows XP - Các bản Cập nhật Phần mềm. Trong Windows XP với Gói Dịch vụ 2, Thêm hoặc Loại bỏ Chương trình không hiển thị thông tin "Cài đặt vào" cho bản cập nhật này. Vì vậy, bản cập nhật này không xuất hiện theo trật tựcài đặt. Thay vào đó, bản cập nhật này xuất hiện ở đầu danh sách Windows XP - Các bản Cập nhật Phần mềm.
 • Sau khi cài đặt bản cập nhật bảo mật này, các chương trong một số DVD Video Độ nét cao Windows Media không chạy khi bạn bấm các chương này ở Microsoft Windows Media Player. Để có thêm thông tin về vấn đề này, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  884487 Có một chương không chạy khi bạn bấm vào nó trong một số đĩa WMV HD DVD ở Windows Media Player (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
 • Điều khiển ActiveX có thể không nạp như mong đợi trong Internet Explorer. Để có thêm thông tin về vấn đề này, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  909889 Điều khiển ActiveX có thể không nạp như mong muốn khi được sử dụng trong Internet Explorer do có sự bảo vệ chống thay đổi về chiều sâu được đưa ra trong bản cập nhật bảo mật tích lũy 896688 (MS05-052) (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
 • Trang Web chứa điều khiển ActiveX có thể không nạp như mong đợi trong Internet Explorer. Để có thêm thông tin về vấn đề này, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  909738 Trang Web có điều khiển ActiveX tùy chỉnh có thể không nạp như mong muốn khi được sử dụng trong Internet Explorer do có sự bảo vệ chống thay đổi về chiều sâu được đưa ra trong bản cập nhật bảo mật tích lũy 896688 (MS05-052) (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
 • Internet Explorer không còn hỗ trợ việc sử dụng biệt danh nữa. Để có thêm thông tin về vấn đề này, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  906294 Internet Explorer sẽ không hỗ trợ việc sử dụng biệt danh nữa khi đã cài đặt các bản cập nhật bảo mật do bản cập nhật bảo mật tích lũy 896727 (MS05-038) cung cấp (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận được các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không thực hiện bảo hành bao hàm hay khácvề hiệu suất hoạt động hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.
cập nhật miếng vá_bảo mật cập nhật_bảo mật lỗi lỗ hổng lỗi dễ bị tấn công kẻ tấn công nguy hiểm khai thác sổ đăng ký không được xác thực bộ đệm chạy quá tải tràn bộ nhớ phạm vi được tạo đặc biệt từ chối dịch vụ DoS TSE WinNT Win2000 được lập đặc biệt
Thuộc tính

ID Bài viết: 916281 - Xem lại Lần cuối: 12/03/2007 07:55:00 - Bản sửa đổi: 3.6

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows XP for Itanium-based Systems Version 2003, Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium), Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 1, Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.01 SP4

 • kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbwinnt400presp7fix kbsecbulletin kbwinxppresp2fix kbpubtypekc kbwin2000presp5fix kbwinserv2003presp1fix kbwinserv2003sp2fix KB916281
Phản hồi
qp0';m.content='false';document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(m);" src="http://c1.microsoft.com/c.gif?"> ody>