Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Thông báo lỗi Dừng trên máy tính chạy Windows XP: "STOP 0x000000D1"

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

TRIỆU CHỨNG
Trên máy tính chạy Windows XP đang sử dụng trình điều khiển bộ điều hợp mạng nào đó và phần mềm tường lửa máy chủ nào đó, bạn có thể nhận được thông báo lỗi Stop 0xD1 giống như sau:
STOP 0x000000D1(tham biến1, tham biến2, tham biến3, tham biến4)
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL

HTTP.SYS


Chú ý Trong thông báo này, các tham biến được thể hiện thành tham biến1, tham biến2, và tham biến3 có thể thay đổi.
GIẢI PHÁP
Tệp sau đây hiện đã có để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft :

Tải xuốngTải xuống gói 916595 bây giờ.

Ngày Phát hành: 06/06/2006

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
119591 Cách lấy những tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp sau này) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn Quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, tệp đó đã được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để xem chênh lệch giữa giờ UTC và giờ địa phương, sử dụng tabMúi giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen Điều khiển.
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNềnYêu cầu SPChi nhánh dịch vụ
Http.sys5.1.2600.2869262,65617/03/200601:08x86SP2SP2QFE
Kiểm tra lỗi
Thuộc tính

ID Bài viết: 916595 - Xem lại Lần cuối: 06/15/2007 15:32:00 - Bản sửa đổi: 1.0

  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • kberrmsg kbqfe atdownload kbwinxppresp3fix kbwinxpsp3fix kbexpertisebeginner kbhotfixserver KB916595
Phản hồi