Lỗi khi mở Trợ giúp trong chương trình dựa trên Windows: "Không có tính năng" hoặc "Không được trợ giúp"

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 917607
Chú ý
Chương trình trợ giúp của Windows không hỗ trợ Windows 10, Windows Server 2012 hoặc các phiên bản của Windows Server. Những trợ giúp Windows programis có sẵn cho Windows Vista, 7, 8 và 8.1 chỉ.

Ến nghị phát triển phần mềm ngừng sử dụng ứng dụng trợ giúp của Windows. Phát triển phần mềm gửi những chương trình dựa trên tệp .hlp được khuyến khích chuyển đổi kinh nghiệm trợ giúp của một thay thế giúp định dạng tệp, chẳng hạn như CHM, HTML hoặc XML. Để biết thêm thông tin xem bài viết MSDNhttps://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/Windows/Desktop/ms728460 (v=vs.85).aspx. Khi Microsoft phát triển công nghệ trợ giúp trong tương lai, chúng tôi khuyên giúp tác giả để tiếp tục sử dụng trợ giúp HTML 1.4. Trợ giúp HTML 1.4 được bao gồm trong phiên bản Windows khởi động với Windows 7.
Triệu chứng
Khi bạn cố gắng mở Trợ giúp trong chương trình dựa trên Windows, bạn nhận được một thông báo lỗi sau.

Trợ giúp cho chương trình này được tạo trong Windows giúp định dạng được sử dụng trong các phiên bản trước của Windows và không được hỗ trợ trong Windows Vista.

Trợ giúp cho chương trình này được tạo ở định dạng Trợ giúp Windows, tùy thuộc vào một tính năng không có trong phiên bản Windows này. Tuy nhiên, bạn có thể tải xuống chương trình sẽ cho phép bạn xem Trợ giúp tạo ở định dạng Trợ giúp Windows.

Trợ giúp cho chương trình này được tạo ở định dạng Trợ giúp Windows, tùy thuộc vào một tính năng không có trong phiên bản Windows này. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập web site Hỗ trợ và Trợ giúp của Microsoft.
Giải pháp
Để xem tệp trợ giúp 32-bit với phần mở rộng tệp .hlp trong Windows, bạn sẽ cần tải xuống và cài đặt chuyên biệt WinHlp32.exe từ Microsoft Download Center.Chú ý quan trọng khi tải xuống chương trình này
 • Mở liên kết bằng cách sử dụng Internet Explorer.
 • Nếu bạn thấy thông báo "Xác nhận yêu cầu" khi bạn mở trang tải xuống, bấm vào Tiếp tục, sau đó làm theo các màn hình hướng dẫn.
 • Khi bạn được nhắc tải xuống tệp, hãy chọn tên tệp có chứa "x64" cho phiên bản Windows 64 bit hoặc "x86" cho phiên bản Windows 32 bit. Sử dụng thông tin tự động phát hiện sau đây để lựa chọn.
  Bạn hiện đang sử dụng hệ điều hành 32 bit.
 • Chương trình Trợ giúp của Windows không được hỗ trợ trong Windows Server 2012 hoặc các phiên bản Windows Server mới hơn.
Nếu bạn gặp sự cố khi cài đặt chuyên biệt WinHlp32.exe hoặc khi sử dụng Trợ giúp, hãy đi tới phần "Thông tin khác".


Thông tin khác cho người dùng chuyên sâu
Sự cố này xảy ra khi trợ giúp Windows sử dụng phiên bản cũ hơn của chương trình trợ giúp Windows (WinHlp32.exe) để hiển thị nội dung.
Các sự cố đã biết có thể xảy ra khi bạn cài đặt chuyên biệt WinHlp32.exe

Lỗi Windows Update 80070422Khắc phục sự cố này theo cách thủ công
Nếu bạn nhận được lỗi Windows Update 80070422 khi tải xuống bản cập nhật WinHlp32.exe, bạn có thể phải thay đổi cài đặt chuyên biệt bản ghi dịch vụ Windows Update và sau đó khởi động lại bản ghi dịch vụ. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bấm Bắt đầurồi gõ bản ghi dịch vụ trong hộp Bắt đầu tra cứu hoặc tra cứu chương trình và tệp văn bản.
 2. Bấm đúp vào bản ghi dịch vụ từ danh sách Chương trình. Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu quản trị viên hoặc xác nhận, hãy nhập mật khẩu hoặc cung cấp xác nhận.
 3. Bấm chuột phải vào Windows Update<b00> </b00> bản ghi dịch vụ, và sau đó bấm thuộc tính.
 4. Trên tab Chung, đảm bảo đã chọn Tự động bên cạnh Loại khởi động.
 5. Bên cạnh trạm đậu bản ghi dịch vụ, kiểm tra xem bản ghi dịch vụ được khởi động chưa. Nếu chưa được khởi động, hãy bấm vào Khởi động. Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu quản trị viên hoặc xác nhận, hãy nhập mật khẩu hoặc cung cấp xác nhận.
 6. Bấm vào OK.
Các sự cố đã biết có thể xảy ra sau khi bạn cài đặt chuyên biệt WinHlp32.exe
Danh sách sau hiển thị hồi quy chức năng đã biết từ các bản phát hành WinHlp32.exe trước. Sau sự cố chỉ áp dụng cho phiên bản WinHlp32.exe được đề cập trong bài viết này đã biết.
 • Macro bị vô hiệu hoá

  theo mặc định, các macro sau bị vô hiệu hóa trong Trợ giúp của Windows:
  • ExecFile
  • RegisterRoutine
  • ShellExecute
  • Lối tắt
  • Tạo
  • Kiểm tra
  • ExecProgram
  Tuy nhiên, tất cả các macro khác trong tệp .hlp sẽ giữ nguyên hoạt động như trong các bản phát hành cũ. Do đó, nếu tệp .hlp phụ thuộc vào các macro này được mở sau khi bạn cài đặt chuyên biệt Trợ giúp của Windows dành cho Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 hoặc Windows Server 2008 R2, một số chức năng của tệp có thể không hoạt động đúng cách. Nếu điều này xảy ra, bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau:
  Đã xảy ra sự cố khi chạy macro. (1037)
  Nếu phải sử dụng các macro này, bạn có thể bật chúng bằng cách sử dụng giải pháp chính sách nhóm hoặc giải pháp sổ kiểm nhập được mô tả trong phần "Mục kiểm nhập và chính sách nhóm cho quản trị viên mạng".
 • Không thể truy cập tệp .hlp được lưu trữ trên các web site mạng nội bộ

  theo mặc định, bạn không thể sử dụng WinHlp32.exe để truy cập các tệp .hlp được lưu trữ trên các web site mạng nội bộ. Nếu bạn cố gắng mở một tập tin từ xa, bạn nhận được thông báo lỗi sau:
  Không thể hiển thị tệp trợ giúp này. Thử mở lại tệp trợ giúp, và nếu bạn vẫn nhận được thông báo này, sao chép tệp trợ giúp ổ khác rồi thử lại.
  Nếu có thể truy cập tệp .hlp được lưu trữ trên các web site mạng nội bộ, bạn có thể bỏ chặn chúng bằng cách sử dụng giải pháp chính sách nhóm hoặc giải pháp sổ kiểm nhập được mô tả trong phần "Mục nhập sổ kiểm nhập và chính sách nhóm cho quản trị viên mạng".
 • Truy cập người dùng không tương tác bị chặn

  Truy cập bị chặn với các tệp .hlp bởi người dùng không tương tác, chẳng hạn như quy trình hệ thống. Người dùng không nhận được thông báo lỗi khi lỗi này xảy ra.
 • Vô hiệu hoá chức năng kéo và thả

  Hỗ trợ chức năng kéo và thả trong ứng dụng đã bị vô hiệu hoá. Người dùng không nhận được thông báo lỗi khi lỗi này xảy ra.
 • Mục phụ thuộc vào các tệp "Cách sử dụng Trợ giúp"

  Tệp trợ giúp có tiêu đề "Cách sử dụng Trợ giúp" đã bị xoá khỏi Windows Vista và Windows Server 2008. Các tệp sau đã bị xoá:
  • Windows.HLP
  • Winhlp32.HLP
  • Winhlp32.CNT
  • WinHelp.CNT
  • Nocntnt.CNT
  Lưu ý:
  • Các tệp này không có trong Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2.
  • Các tệp .hlp phụ thuộc vào các tệp này có thể trả về lỗi khi bạn cố mở.
Cách giải quyết sự cố về khả năng tương hợp về sau liên quan đến WinHlp32.exe
Bạn có thể sử dụng WinHlp32.exe để xem tệp trợ giúp 32 bit. Bản phát hành này cung cấp các cài đặt chuyên biệt chính sách nhóm và khoá con kiểm nhập bạn có thể sử dụng để giải quyết các sự cố về khả năng tương hợp về sau với ứng dụng. Ví dụ: các cài đặt chuyên biệt chính sách nhóm và khoá con kiểm nhập có thể được sử dụng để giải quyết các sự cố liên quan đến macro trong tệp .hlp và để truy cập các tệp .hlp được lưu trữ trên các web site mạng nội bộ. Tuy nhiên, nếu người dùng xem tệp Trợ giúp từ một nguồn không xác định, máy tính sẽ gặp thêm rủi ro nếu họ cho phép các chính sách hoặc các cài đặt chuyên biệt này. Do đó, bạn phải cẩn thận khi quyết định áp dụng các giải pháp về tương hợp về sau ứng dụng được mô tả trong phần này.

Sử dụng các câu hỏi sau để xác định xem có cài đặt chuyên biệt WinHlp32.exe không và những thay đổi chính sách và thay đổi kiểm nhập nào cần thực hiện.
 • Bạn có các ứng dụng và chức năng bị ảnh hưởng khi xóa WinHlp32.ex không?
  • Số lượng ứng dụng yêu cầu WinHlp32.exe? Số lượng ứng dụng bị ảnh hưởng bởi những thay đổi chức năng? Tầm quan trọng là các ứng dụng?
  • Mức độ nghiêm trọng của sự cố do những thay đổi này là gì?
 • Yêu cầu bảo mật và khả năng bảo mật của bạn là gì?
  • Điều nào quan trọng hơn: Đó là bạn có thể sử dụng chức năng WinHlp32.exe hoặc đảm bảo rằng bảo mật của bạn mạnh nhất?
  • Thực hiện các biện pháp bảo mật bên ngoài, chẳng hạn như tường lửa cục bộ hoặc doanh nghiệp, bạn có đủ tự tin rằng mình có thể cài đặt chuyên biệt WinHlp32.exe và thực hiện những thay đổi chính sách hoặc thay đổi kiểm nhập được mô tả trong bài viết này?
 • Nếu bạn đang ở trong một tổ chức, tổ chức của bạn có cung cấp nội dung theo định dạng .hlp không?
  • Bạn có thể sửa đổi chương trình hoặc nội dung sao cho chúng không phải sử dụng chức năng WinHlp32.exe không? Ví dụ: Bạn có thể sự chuyển hóa nội dung trợ giúp đang ở định dạng .hlp sang một định dạng tệp khác như .chm, .html hoặc .xml không?
  • Tổ chức của bạn có lưu trữ các tệp .hlp trên một web site mạng nội bộ không? Bạn có thể cài đặt chuyên biệt các tệp cục bộ thay thế không?
Cách bật macro trên một máy tính sau khi bạn cài đặt chuyên biệt WinHlp32.exe
Sau khi bạn cài đặt chuyên biệt chương trình WinHelp32.exe được thảo luận trong bài viết này, một số macro cụ thể bị vô hiệu hoá. Để biết thêm thông tin về sự cố này, hãy xem phần "Sự cố đã biết".

Phần này bao gồm các bước sau để bật lại các macro này bằng cách sửa đổi khoá kiểm nhập. Nếu máy tính của bạn nằm trong một môi trường được quản lý, không làm theo các bước này khi chưa hỏi ý kiến bộ phận CNTT của bạn. Bộ phận CNTT có thể quyết định không kích hoạt lại macro hoặc họ có thể quyết định kích hoạt lại chúng bằng cách sử dụng chính sách nhóm. Bộ phận CNTT nên đọc hết bài viết này trước khi tiếp tục.

Cảnh báo Bài viết này cung cấp thông tin về cách khắc phục sự cố do những thay đổi trong bản phát hành này của Trợ giúp của Windows. Tuy nhiên, Microsoft không đưa ra khuyến nghị cụ thể về khóa kiểm nhập và những giá trị nào phù hợp với môi trường duy nhất của bạn. Nếu bạn đang ở trong một môi trường được quản lý, bộ phận CNTT của bạn sẽ chịu trách nhiệm đánh giá các lợi ích của các biện pháp này so với các rủi ro chúng đem lại khi sử dụng. Biện pháp an toàn là không sử dụng giải pháp khóa kiểm nhập nào.

Lưu ý: Để thực hiện các bước trong công việc này, bạn phải kí nhập vào máy tính bằng tài khoản quản trị viên viên. Bằng cách sử dụng tài khoản quản trị viên viên, bạn có thể thực hiện các thay đổi với máy tính của mình mà không thể thực hiện được bằng bất kỳ tài khoản nào khác, chẳng hạn như tài khoản tiêu chuẩn.

Để kí nhập bằng tài khoản quản trị viên viên, bạn phải biết mật khẩu cho tài khoản quản trị viên viên trên máy tính của mình. Nếu bạn đang thực hiện các bước sau trên máy tính cá nhân, bạn có thể đã kí nhập bằng tài khoản quản trị viên viên. Nếu bạn đang thực hiện các bước sau trên máy tính ở cơ quan, bạn có thể phải yêu cầu quản trị viên hệ thống để được trợ giúp.

Bật macro trên một máy tính theo cách thủ công

Quan trọng Làm theo các bước trong phần này một cách cẩn thận. Vấn đề nghiêm trọng có thể xảy ra nếu bạn sửa đổi sổ kiểm nhập không đúng. Trước khi bạn sửa đổi sao lưu sổ kiểm nhập để khôi phục trong trường hợp xảy ra sự cố.

Để kích hoạt macro trên một máy tính sau khi bạn cài đặt chuyên biệt WinHelp32.exe, hãy làm theo các bước sau:
 1. kí nhập bằng tài khoản quản trị viên viên.
 2. Bấm vào Phím biểu trưng Windows + R, loại regedit, sau đó bấm OK.
  Quyền kiểm soát truy nhập người dùng Nếu bạn được nhắc nhập một administratorpassword hoặc xác nhận, hãy nhập mật khẩu hoặc bấm tiếp tục.
 3. Phiên bản Windows 32 bit, tìm rồi chọn khoá con kiểm nhập sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft

  Phiên bản 64 bit của Windows, tìm rồi chọn khoá con kiểm nhập sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft
 4. Trên menu Chỉnh sửa , trỏ chuột vào Mớivà sau đó bấm Khoá.
 5. Loại WinHelp, sau đó nhấn Enter.
 6. Bấm phím WinHelp .
 7. Trên menu Chỉnh sửa, trỏ chuột vào Mới, sau đó bấm Giá trị DWORD (32-bit).
 8. Loại AllowProgrammaticMacros, sau đó nhấn Enter.
 9. Trên menu chỉnh sửa, bấm Sửa đổi.
 10. Trong ô dữ liệu giá trị , nhập 1, bấm hệ thập lục phân vùng cơ sở , và sau đó bấm OK.
 11. Thoát khỏi Trình chỉnh sửa Sổ kiểm nhập.
Cách bỏ chặn các tệp .hlp được lưu trữ trên mạng nội bộ trên một máy tính sau khi bạn cài đặt chuyên biệt WinHlp32.exe
Sau khi bạn cài đặt chuyên biệt tệp WinHelp32.exe được thảo luận trong bài viết này, các tệp .hlp được lưu trữ trên web site mạng nội bộ bị chặn. Để biết thêm thông tin về sự cố này, hãy xem phần "Sự cố đã biết".

Bài viết này chứa các bước để bỏ chặn các tệp .hlp này bằng cách thay đổi khóa kiểm nhập. Nếu máy tính của bạn nằm trong một môi trường được quản lý, không làm theo các bước này khi chưa hỏi ý kiến bộ phận CNTT của bạn. Bộ phận CNTT có thể quyết định không kích hoạt lại macro hoặc họ có thể quyết định kích hoạt lại chúng bằng cách sử dụng chính sách nhóm.

Quan trọng Bài viết này chứa thông tin cho bạn biết cách giúp giảm các thiết đặt bảo mật hoặc tắt tính năng bảo mật trên máy tính. Bạn có thể thực hiện những thay đổi này để khắc phục sự cố cụ thể. Trước khi thực hiện những thay đổi này, bạn nên đánh giá những rủi ro liên quan đến việc thực hiện giải pháp này trong môi trường cụ thể của mình. Nếu bạn áp dụng giải pháp này, thực hiện mọi bước bổ sung thích hợp để giúp bảo vệ máy tính.

Cảnh báo Bài viết này cung cấp thông tin về cách khắc phục sự cố do những thay đổi trong bản phát hành này của Trợ giúp của Windows. Tuy nhiên, Microsoft không đưa ra khuyến nghị cụ thể về khóa kiểm nhập và những giá trị nào phù hợp với môi trường duy nhất của bạn. Nếu bạn đang ở trong một môi trường được quản lý, bộ phận CNTT của bạn sẽ chịu trách nhiệm đánh giá các lợi ích của các biện pháp này so với các rủi ro chúng đem lại khi sử dụng. Biện pháp an toàn là không sử dụng giải pháp khóa kiểm nhập nào.

Lưu ý: Để thực hiện các bước trong công việc này, bạn phải kí nhập vào máy tính bằng tài khoản quản trị viên viên. Bằng cách sử dụng tài khoản quản trị viên viên, bạn có thể thực hiện các thay đổi với máy tính của mình mà không thể thực hiện được bằng bất kỳ tài khoản nào khác, chẳng hạn như tài khoản tiêu chuẩn.

Để kí nhập bằng tài khoản quản trị viên viên, bạn phải biết mật khẩu cho tài khoản quản trị viên viên trên máy tính của mình. Nếu đang thực hiện các bước sau trên máy tính cá nhân thì bạn có thể đã kí nhập bằng tài khoản quản trị viên viên. Nếu bạn đang thực hiện các bước sau trên máy tính ở cơ quan, bạn có thể phải yêu cầu quản trị viên hệ thống để được trợ giúp.


Bỏ chặn các tệp .hlp được lưu trữ trên mạng nội bộ trên một máy tính theo cách thủ công

Quan trọng Làm theo các bước trong phần này một cách cẩn thận. Vấn đề nghiêm trọng có thể xảy ra nếu bạn sửa đổi sổ kiểm nhập không đúng. Trước khi bạn sửa đổi sao lưu sổ kiểm nhập để khôi phục trong trường hợp xảy ra sự cố.

Để bỏ chặn các tệp .hlp sau khi bạn cài đặt chuyên biệt WinHelp32.exe, hãy làm theo các bước sau:
 1. kí nhập bằng tài khoản quản trị viên viên.
 2. Nhấn các phím logo Windows + R, nhập regedit, và sau đó bấm OK.
  Quyền kiểm soát truy nhập người dùng Nếu bạn được nhắc administratorpassword một hoặc xác nhận, nhập mật khẩu hoặc bấm tiếp tục.
 3. Phiên bản Windows 32 bit, tìm rồi chọn khoá con kiểm nhập sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft

  Phiên bản 64 bit của Windows, tìm rồi chọn khoá con kiểm nhập sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft
 4. Trên menu Chỉnh sửa , trỏ chuột vào Mớivà sau đó bấm Khoá.
 5. Loại WinHelp, và sau đó nhấn Enter.
 6. Bấm phím WinHelp .
 7. Trên menu Chỉnh sửa, trỏ chuột vào Mới, sau đó bấm Giá trị DWORD (32-bit).
 8. Loại AllowIntranetAccess, và sau đó nhấn Enter.
 9. Trên menu chỉnh sửa, bấm Sửa đổi.
 10. Trong ô dữ liệu giá trị , nhập 1, bấm hệ thập lục phân vùng cơ sở , và sau đó bấm OK.
 11. Thoát khỏi Trình chỉnh sửa Sổ kiểm nhập.
Mục kiểm nhập và chính sách nhóm cho quản trị viên mạng
Cảnh báo Giải pháp này có thể khiến máy tính hoặc mạng dễ bị tấn công hơn bởi những người dùng nguy hiểm hoặc bởi phần mềm gây hại như vi-rút. Chúng tôi không khuyến nghị cách này nhưng cung cấp thông tin này để bạn có thể áp dụng cách này theo lựa chọn của mình. Sử dụng cách này bạn sẽ phải tự chịu rủi ro.

Cảnh báo Bài viết này cung cấp thông tin về cách khắc phục sự cố do những thay đổi trong bản phát hành này của Trợ giúp của Windows. Tuy nhiên, Microsoft không đưa ra khuyến nghị cụ thể về loại khóa kiểm nhập và giá trị nào phù hợp cho tổ chức của bạn. Bộ phận CNTT sẽ chịu trách nhiệm đánh giá lợi ích của giải pháp này so với rủi ro mang lại khi sử dụng. Biện pháp an toàn là không sử dụng giải pháp khóa kiểm nhập nào.

Tải xuống WinHlp32.exe cung cấp cài đặt chuyên biệt chính sách nhóm và mục kiểm nhập để giải quyết hai sự cố đã biết trong bản phát hành Trợ giúp của Windows này. Bằng cách sử dụng cài đặt chuyên biệt chính sách nhóm hoặc mục kiểm nhập sau, quản trị viên mạng và người dùng cá nhân có thể kích hoạt lại macro và bỏ chặn các tệp .hlp được lưu trữ trên các web site mạng nội bộ. cài đặt chuyên biệt chính sách nhóm trên máy tính cục bộ và cài đặt chuyên biệt chính sách nhóm người dùng hiện tại được cung cấp như là một giải pháp cho mỗi tính năng. Bạn cũng có thể sử dụng cài đặt chuyên biệt kiểm nhập người dùng để quản lý mỗi tính năng.

Đối với mỗi tính năng, ưu tiên thứ tự sau đây:
 • chính sách nhóm trên máy tính cục bộ
 • chính sách nhóm cho người dùng hiện tại
 • cài đặt chuyên biệt khóa kiểm nhập người dùng
Nếu chưa đặt chính sách và cài đặt chuyên biệt khóa kiểm nhập người dùng cho tính năng, các tính năng đó sẽ hoạt động như được mô tả trong phần "Sự cố đã biết".

Quan trọng Phần, phương pháp hoặc tác vụ này chứa các bước chỉ dẫn bạn cách sửa đổi sổ kiểm nhập. Tuy nhiên, sự cố nghiêm trọng có thể xảy ra nếu bạn sửa đổi sổ kiểm nhập không đúng. Vì vậy, hãy đảm bảo bạn làm theo các bước sau đây một cách cẩn thận. Để bảo vệ tốt hơn, sao lưu sổ kiểm nhập trước khi bạn sửa đổi. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ kiểm nhập nếu xảy ra sự cố. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu và khôi phục sổ kiểm nhập, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và khôi phục sổ kiểm nhập trong Windows
 • Cách bật macro

  Quản trị viên mạng có thể sử dụng cài đặt chuyên biệt chính sách nhóm Cho phép các macro chương trình trong WinHlp32.exe để bật hoặc tắt các macro trong tệp .hlp. Quản trị viên có thể sử dụng Panel điều khiển Quản lý chính sách nhóm (GPMC) để quản lý cài đặt chuyên biệt chính sách nhóm này. Để biết thêm thông tin chi tiết về chính sách nhóm, hãy xem phần "Tham khảo".

  Nếu chính sách nhóm trên máy tính cục bộ và chính sách nhóm cho người dùng hiện tại đều chưa được đặt thì người dùng có thể sửa đổi cài đặt chuyên biệt sổ kiểm nhập người dùng cho tính năng này để bật hoặc tắt các macro trong tệp .hlp. Để thay đổi cài đặt chuyên biệt này, người dùng trước tiên phải thêm khóa con mới sau vào sổ đăng ký:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WinHelp
  Sau đó, người dùng phải thêm một giá trị DWORD có tên AllowProgrammaticMacros vào khoá con này. Nếu giá trị cho AllowProgrammaticMacros được đặt thành 1, các macro sẽ được bật. Nếu giá trị được đặt thành 0, các macro sẽ bị tắt. Nếu giá trị sổ kiểm nhập này không tồn tại, các macro sẽ bị tắt.
 • Cách bỏ chặn các tệp .hlp được lưu trữ trên mạng nội bộ

  Quản trị viên mạng có thể sử dụng cài đặt chuyên biệt chính sách nhóm Cho phép WinHlp32.exe truy cập các tệp .hlp được lưu trữ trên các web site mạng nội bộ để bỏ chặn các tệp .hlp được lưu trữ trên mạng nội bộ. Quản trị viên có thể sử dụng GPMC để quản lý cài đặt chuyên biệt chính sách nhóm này. Để biết thêm thông tin chi tiết về chính sách nhóm, hãy xem phần "Tham khảo".

  Nếu chưa đặt cài đặt chuyên biệt chính sách nhóm cho tính năng này, người dùng có thể sửa đổi cài đặt chuyên biệt khóa kiểm nhập người dùng cho tính năng này để chặn hoặc bỏ chặn các tệp .hlp được lưu trữ trên các web site mạng nội bộ. Để thay đổi cài đặt chuyên biệt này, người dùng trước tiên phải thêm khóa con mới sau vào sổ đăng ký:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WinHelp
  Sau đó, người dùng phải thêm một giá trị DWORD có tên AllowIntranetAccess vào khoá con này. Nếu giá trị cho AllowIntranetAccess được đặt thành 1, các tệp .hlp được lưu trữ trên các web site mạng nội bộ sẽ được cung cấp. Nếu giá trị được đặt thành 0, các tệp .hlp được lưu trữ trên mạng nội bộ web site sẽ bị chặn. Nếu giá trị kiểm nhập này không tồn tại, các tệp .hlp được lưu trữ trên mạng nội bộ web site sẽ bị chặn.
Nhà cung cấp nội dung trợ giúp phát hành tệp .hlp
Bắt đầu với Windows Vista, cấu phần Trợ giúp cũ hơn (WinHlp32.exe) được thay thế bằng một cấu phần Trợ giúp mới có thêm các tính năng dành cho các phiên bản Windows mới hơn.

Công nghệ WinHlp32.exe sẽ không được hỗ trợ ở dạng thức hiện tại trong các bản phát hành Windows trong tương lai. Do đó, chúng tôi khuyến cáo rằng các nhà phát triển phần mềm không nên sử dụng chương trình Trợ giúp của Windows này nữa. Phát triển phần mềm đã phát hành các chương trình dựa trên tệp .hlp được khuyến khích chuyển đổi hệ thống trợ giúp của một thay thế giúp định dạng tệp, chẳng hạn như .chm, .html hoặc .xml. Họ cũng sẽ phải thay đổi các cuộc gọi từ WinHelp API sang nguồn nội dung mới. Một số công cụ bên thứ ba có sẵn để giúp các nhà phát triển phần mềm sự chuyển hóa nội dung Trợ giúp từ một định dạng này sang định dạng khác.

Lưu ý Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 và Windows Server 2008 R2 vẫn bao gồm WinHelp.exe cho các tệp .hlp 16 bit. WinHelp.exe là một phiên bản của Windows giúp cho tệp .hlp 16-bit.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 917607 - Xem lại Lần cuối: 11/22/2016 05:56:00 - Bản sửa đổi: 18.0

Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Starter, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2

 • kbquadrantinstall kbresolve kbtshoot kbhelp kbexpertisebeginner kbinfo kbcip kbconsumer kbmt KB917607 KbMtvi
Phản hồi