MS06-032: Lỗi dễ bị tấn công trong TCP/IP có thể cho phép thực thi mã từ xa

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Microsoft đã phát hành bản tin bảo mật MS06-032. Bản tin bảo mật chứa tất cả thông tin liên quan về bản cập nhật bảo mật, bao gồm thông tin danh mục tệp và tuỳ chọn triển khai. Để xem toàn bộ bản tin bảo mật, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft:
THÔNG TIN THÊM

Các vấn đề đã xác định

Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật bảo mật MS06-032 trên máy tính chạy Microsoft Windows 2000, sản phẩm sau của Internet Security Systems (ISS), Inc. dừng đáp ứng:
  • RealSecure Desktop 7.0 với XPU phiên bản ENO
Để giải quyết vấn đề này, nâng cấp sản phẩm ISS bị ảnh hưởng lên phiên bản X-Press Update (XPU) hiện hành.

Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận được các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không thực hiện bảo hành bao hàm hay bảo hành khác về hiệu suất hoạt động hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.
cập nhật miếng vá_bảo mật cập nhật_bảo mật bảo mật lỗi lỗ hổng lỗi dễ bị tấn công kẻ tấn công nguy hiểm khai thác sổ đăng ký không được xác thực bộ đệm chạy quá tải tràn bộ nhớ phạm vi được tạo đặc biệt từ chối dịch vụ DoS TSE Win2000 được lập đặc biệt
Thuộc tính

ID Bài viết: 917953 - Xem lại Lần cuối: 12/09/2015 05:30:52 - Bản sửa đổi: 3.2

Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 1, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows 2000 Server SP4

  • kbnosurvey kbarchive kbwinserv2003sp2fix kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbwin2000presp5fix kbpubtypekc KB917953
Phản hồi