Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Bạn có thể gặp các sự cố trong Windows Explorer hay trong vỏ Windows sau khi cài đặt bản cập nhật bảo mật MS06-015

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Quan trọng Bài viết này chứa thông tin về cách sửa đổi mục đăng kí. Đảm bảo sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi nó. Hãy chắc chắn rằng bạn biết cách khôi phục sổ đăng kí nếu sự cố xảy ra. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu, phục hồi, và sửa đổi sổ đăng ký, hãy bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
256986 Mô tả sổ đăng ký́ Microsoft Windows (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
TRIỆU CHỨNG
Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật bảo mật 908531 (bản tin bảo mật MS06-015), bạn có thể gặp một hoặc nhiều sự cố sau đây:
 • Bạn không thể truy nhập các cặp đặc biệt như "Tài liệu của tôi" hoặc "Ảnh của tôi."
 • Các ứng dụng Microsoft Office dừng đáp ứng khi bạn cố lưu hoặc mở tệp Office trong cặp "Tài liệu của tôi".
 • Không thể mở các tệp Office trong cặp "Tài liệu của tôi".
 • Nếu bạn mở tệp bằng cách bấm Mở trên menu Tệp, ứng dụng dừng đáp ứng.
 • Khi bạn gõ địa chỉ vào ô Địa chỉ trong Microsoft Internet Explorer, sau đó, bạn nhấn ENTER hoặc bấm Bắt đầu, không có gì xảy ra.
 • Khi bạn bấm chuột phải một tệp sau đó bấm Gửi Tới, không có gì xảy ra.
 • Khi bạn bung rộng một cặp trong Windows Explorer, không có gì xảy ra.
 • Một số ứng dụng của bên thứ ba dừng đáp ứng khi bạn mở hoặc lưu dữ liệu trong cặp “Tài liệu của tôi”.
Để xem bản tin bảo mật MS06-015, ghé thăm web site sau của Microsoft:
NGUYÊN NHÂN
Bản cập nhật bảo mật 908531 (MS06-015) cài đặt một chương trình mới, Verclsid.exe. Chương trình Verclsid.exe hợp thức phần mở rộng vỏ trước khi bạn thuyết minh bằng vỏ Windows hoặc Window Explorer. Ở một số máy tính, chương trình Verclsid.exe dừng đáp ứng. Các điều kiện sau đây có thể khiến chương trình Verclsid.exe dừng đáp ứng:
 • Phần mềm Chia sẻ trên Web Hewlett Packard (HP) đang chạy. Bạn chưa cài đặt phiên bản mới của bản cập nhật bảo mật 908531 (MS06-015) được phát hành vào ngày 25/04/ 2006.

  Đã có các vấn đề được báo cáo trong đó phần mềm được Hewlett Packard (HP) phân phối trước kia khiến chương trình Verclsid.exe dừng đáp ứng. Cấu phần cụ thể gây ra các sự cố là ma vương không gian tên Chia sẻ trên Web (Hpgs2wnd.exe). Phần mềm này không còn được HP phân phối, nhưng trước kia được bao gồm trong các mục sau đây:
  • Phần mềm HP PhotoSmart
  • Bất kỳ máy in HP DeskJet nào có bộ đọc thẻ
  • Máy quét ảnh HP
  • Một số CD-RW HP và DVD-RW HP
  • Camera HP
  Có thể tìm thấy ma vương không gian tên Chia sẻ trên Web trong cặp sau đây:
  C:\Program Files\Hewlett-packard\Hp share-to-web\Hpgs2wnd.exe
  Phần mềm chia sẻ Web tự động khởi động khi bạn khởi động máy tính. Cũng có thể khởi động phần mềm bằng cách sử dụng menu Bắt đầu.
 • NVIDIA hiển thị trình điều khiển cũ hơn hoặc bao gồm phiên bản 61.94 được cài đặt. Bạn chưa cài đặt phiên bản mới của bản cập nhật bảo mật 908531 (MS06-015) được phát hành vào ngày 25/04/ 2006.

  Sự cố này xảy ra nếu phần mở rộng vỏ NVIDIA nhất định đang chạy.
 • Chương trình Verclsid.exe bị chương trình tường lửa của bạn chặn.

  Ví dụ: chương trình Verclsid.exe được một số phiên bản Kerio Personal Firewall từ Phần mềm Sunbelt cắm cờ. Để biết thêm thông tin về Kerio Personal Firewall, ghé thăm Web site phần mềm Sunbelt sau đây: Microsoft cung cấp thông tin liên lạc của bên thứ ba để giúp bạn tìm kiếm trợ giúp kỹ thuật. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không thông báo. Microsoft không bảo đảm độ chính xác về thông tin liên hệ của bên thứ ba này.

  Phần mềm này cắm cờ bất kỳ lần cố gắng nào bằng một ứng dụng để khởi động ứng dụng khác và yêu cầu sự phê duyệt của người dùng. Kerio Personal Firewall cắm cờ một lần cố gắng bằng Internet Explorer để khởi động chương trình Verclsid.exe.
GIẢI PHÁP

Thêm phần mềm Chia sẻ trên Web của HP hoặc phần mở rộng vỏ NVIDIA vào "danh sách cho phép" Verclsid.exe

Để tự động thực hiện việc này, cài đặt phiên bản mới của bản cập nhật bảo mật 908531 (MS06-015) phát hành vào ngày 25/04 2006. Bản cập nhật mới được cung cấp từ Windows Update, từ Microsoft Update, và từ Cập nhật Tự động nếu điều khiển Mô hình Đối tượng Cấu phần (COM) của bên thứ ba đã nhận dạng được cài đặt. Bản cập nhật mới này cũng được cung cấp từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft. Để biết thêm thông tin và tuỳ chọn triển khai, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft: Nếu bạn không thể cài đặt phiên bản mới của bản cập nhật bảo mật 908531 (MS06-015) phát hành vào ngày 25/04/ 2006, bạn phải thêm bằng tay phần mềm Chia sẻ trên Web của HP hoặc phần mở rộng vỏ NVIDIA vào "danh sách cho phép" bằng cách sử dụng các bước trong phần "Thông tin Bổ sung".

Cấu hình tường lửa của bạn để chương trình Verclsid.exe có thể chạy

Làm theo những bước này để chương trình tường lửa cho phép chương trình Versclid.exe chạy, hoặc bấm để cho phép chương trình Versclid.exe dừng chạy tới khi bạn bấm thông qua hộp thoại thông báo của Kerio Personal Firewall. Bạn có thể cấu hình Kerio Personal Firewall để chương trình Versclid.exe chạy mà không cần bất kỳ dấu nhắc nào.
THÔNG TIN THÊM
Bản cập nhật bảo mật 908531 bao gồm "danh sách cho phép." Chương trình Verclsid.exe không quét bất kỳ tệp nào có phần mở rộng trong danh sách này.Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
908531 MS06-015: Lỗi dễ bị tấn công trong Windows Explorer có thể dẫn tới thực thi mã từ xa (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
Các điều khiển COM của bên thứ ba hoặc phần mở rộng vỏ cũng có thể gây ra sự cố này. Nếu các bước mô tả trong bài viết này không giải quyết được sự cố, liên hệ Dịch vụ Hỗ trợ Sản phẩm của Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ số điện thoại Dịch vụ Hỗ trợ Sản phẩm của Microsoft và thông tin về chi phí hỗ trợ, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Nếu điều khiển COM của bên thứ ba khác hoặc phần mở rộng vỏ gây ra sự cố này, bạn có thể thêm bằng tay phần mở rộng vỏ thích hợp vào "danh sách cho phép." Trong trường hợp này, bạn phải biết các khoá đăng ký tương ứng với phần mở rộng vỏ.

Cách thêm bằng tay phần mở rộng Chia sẻ trên Web của HP hoặc phần mở rộng vỏ NVIDIA vào sổ đăng ký nếu bạn không thể cài đặt phiên bản mới của bản cập nhật bảo mật 908531 (MS06-015) phát hành vào ngày 25/04/ 2006

Quan trọng Bài viết này chứa thông tin về cách sửa đổi mục đăng kí. Đảm bảo sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi nó. Hãy chắc chắn rằng bạn biết cách khôi phục sổ đăng kí nếu sự cố xảy ra. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu, phục hồi, và sửa đổi sổ đăng ký, hãy bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
256986 Mô tả sổ đăng ký́ Microsoft Windows (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).

Các bước thủ công để thêm phần mềm Chia sẻ trên Web của HP vào "danh sách cho phép"

Cảnh báo Các sự cố nghiêm trọng có thể xảy ra nếu bạn sửa đổi sổ đăng ký không đúng cách bằng Registry Editor hoặc phương pháp khác. Những sự cố này có thể yêu cầu bạn cài lại hệ điều hành. Microsoft không thể bảo đảm rằng những sự cố này có thể được giải quyết. Bạn phải chịu mọi rủi ro khi tự sửa đổi sổ đăng ký.

Để khắc phục sự cố này nếu bạn không thể cài đặt phiên bản mới của bản cập nhật bảo mật 908531 (MS06-015) phát hành vào ngày 25/04/2006, bạn có thể thêm bằng tay phần mở rộng vỏ HP vào danh sách. Để thực hiện việc này, bạn phải làm theo những bước sau để sửa đổi sổ đăng ký:
 1. Đăng nhập vào máy tính bằng cách sử dụng tài khoản có uỷ nhiệm quản trị.
 2. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ regedit, rồi bấm OK.
 3. Định vị sau đó bấm chuột phải vào khoá con đăng ký sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Cached
 4. Trỏ chuột vào Mới, sau đó bấm Giá trị DWORD.
 5. Đối với các máy tính chạy trên Microsoft Windows 2000, gõ thông tin sau:
  {A4DF5659-0801-4A60-9607-1C48695EFDA9} {000214E6-0000-0000-C000-000000000046}
  Đối với các máy tính chạy trên Microsoft Windows XP hoặc Microsoft Windows Server 2003, gõ thông tin sau:
  {A4DF5659-0801-4A60-9607-1C48695EFDA9} {000214E6-0000-0000-C000-000000000046} 0x401
 6. Bấm chuột phải vào giá trị bạn vừa tạo, sau đó đặtDữ liệu giá trị là 1.
 7. Thoát khỏi Registry Editor.
 8. Sử dụng Trình quản lý Tác vụ để đóng chương trình Verclsid.exe hoặc khởi động lại máy tính.

Các bước thủ công để thêm phần mở rộng vỏ NVIDIA vào "danh sách cho phép"

Cảnh báo Các sự cố nghiêm trọng có thể xảy ra nếu bạn sửa đổi sổ đăng kí không đúng bằng cách dùng Registry Editor hoặc dùng phương pháp khác. Những sự cố này có thể yêu cầu bạn cài lại hệ điều hành. Microsoft không thể bảo đảm rằng những sự cố này có thể được giải quyết. Bạn phải chịu mọi rủi ro khi tự sửa đổi sổ đăng kí.

Để nhập bằng tay phần mở rộng vỏ NVIDIA trong vào sổ đăng ký nếu bạn không thể cài đặt phiên bản mới của bản cập nhật bảo mật 908531 (MS06-015) phát hành vào ngày 25/04/ 2006, làm theo những bước sau:
 1. Đăng nhập vào máy tính bằng cách sử dụng tài khoản có uỷ nhiệm quản trị.
 2. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ regedit, rồi bấm OK.
 3. Định vị, sau đó bấm chuột phải vào khoá con đăng kí sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Cached
 4. Trỏ chuột vào Mới, sau đó bấm Giá trị DWORD.
 5. Đối với các máy tính chạy trên Microsoft Windows 2000, gõ thông tin sau:
  {1e9b04fb-f9e5-4718-997b-b8da88302a47} {000214e8-0000-0000-c000-000000000046}
  {1e9b04fb-f9e5-4718-997b-b8da88302a48} {000214e8-0000-0000-c000-000000000046}
  {1cdb2949-8f65-4355-8456-263e7c208a5d} {000214e6-0000-0000-c000-000000000046}
  Đối với các máy tính chạy trên Microsoft Windows XP hoặc Microsoft Windows Server 2003, gõ thông tin sau:
  {1e9b04fb-f9e5-4718-997b-b8da88302a47} {000214e8-0000-0000-c000-000000000046} 0x401
  {1e9b04fb-f9e5-4718-997b-b8da88302a48} {000214e8-0000-0000-c000-000000000046} 0x401
  {1cdb2949-8f65-4355-8456-263e7c208a5d} {000214e6-0000-0000-c000-000000000046} 0x401
 6. Bấm chuột phải vào giá trị bạn vừa tạo, sau đó đặtDữ liệu giá trị là 1.
 7. Thoát khỏi Registry Editor.
 8. Hãy khởi động lại máy tính.
Để biết trang tải xuống của NVIDIA, ghé thăm Web site sau đây của NVIDIA: Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận được các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không thực hiện bảo hành bao hàm hay khácvề hiệu suất hoạt động hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.
vỏ bản cập nhật bảo mật miếng vá miếng vá_bảo mật đông cứng treo
Thuộc tính

ID Bài viết: 918165 - Xem lại Lần cuối: 12/03/2007 07:19:55 - Bản sửa đổi: 5.4

Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft BackOffice Small Business Server 2000 Service Pack 1, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 1, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Server SP4, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP4, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Professional SP4, Microsoft Windows 2000 Server SP4, Microsoft Streets & Trips 2006, Microsoft Streets & Trips 2005 Standard Edition, Microsoft Works 8.0, Microsoft Works 7.0, Microsoft Works Suite 2006, Microsoft Works Suite 2005, Microsoft Digital Image Suite 10, Microsoft Digital Image Suite 9, Microsoft MapPoint 2006 Standard Edition, Microsoft MapPoint 2004 Standard Edition, Microsoft Picture It! Photo 2002 Standard Edition, Microsoft Digital Image Standard 2006, Microsoft Digital Image Starter Edition 2006, Microsoft Digital Image Suite 2006, Microsoft AutoRoute 2006, Microsoft Autoroute Europe 2005 Europe, Microsoft Picture It! Premium 10

 • kbsecurity KB918165
Phản hồi