Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Bạn không thể mở mục Tài khoản Người dùng trong Pa-nen Điều khiển trên máy tính chạy Windows XP

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
Sự cố
Bạn có thể không mở được mục Tài khoản Người dùng trong Pa-nen Điều khiển trên máy tính chạy Microsoft Windows XP. Ngoài ra, bạn có thể nhận được thông báo lỗi giống như sau:
Số đối số không đúng hoặc gán thuộc tính không hợp lệ
Bài viết này giúp bạn khắc phục sự cố đó.

Để được chúng tôi khắc phục các sự cố này, bạn hãy vào phần “Khắc phục sự cố cho tôi”. Nếu bạn muốn tự mình khắc phục sự cố này, hãy vào phần “Để tôi tự khắc phục sự cố”.
Khắc phục sự cố cho tôi
Để khắc phục sự cố này tự động, hãy bấm vào liên kết Khắc phục sự cố này. Sau đó bấm Chạy trong hộp thoại Tệp Tải xuống và thực hiện theo các bước trong thuật sỹ này.Chú ý Thuật sỹ này có thể chỉ có bằng tiếng Anh; tuy nhiên, giải pháp khắc phục sự cố tự động cũng hoạt động đối với các phiên bản ngôn ngữ khác của Windows.

Chú ý Nếu bạn không sử dụng máy tính có sự cố, bạn có thể lưu giải pháp khắc phục tự động vào ổ đĩa flash hoặc CD rồi chạy trên máy tính có sự cố.

Bây giờ hãy vào phần "Phương pháp này có khắc phục được sự cố không?".
Để tôi tự khắc phục sự cố
Để khắc phục sự cố này, sử dụng lệnh regsvr32 để đăng ký các tệp .dll. Để thực hiện việc này, làm theo những bước sau:
  1. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, nhập cmd, rồi bấm OK.
  2. Tại dấu nhắc lệnh, nhập các lệnh sau, nhấn ENTER sau mỗi lệnh, sau đó bấm OK khi thông báo cho biết rằng đăng ký đã thành công:
    • Regsvr32 jscript.dll
    • Regsvr32 nusrmgr.cpl
    • Regsvr32 /i mshtml.dll
    • Regsvr32 themeui.dll
    • Regsvr32 Vbscript.dll
Bây giờ hãy đi đến phần "Phương pháp này có khắc phục được sự cố không?" phần.
Phương pháp này có khắc phục được sự cố không?
Kiểm tra xem bạn có thể mở mục Tài khoản Người dùng trong Pa-nen Điều khiển không. Nếu sự cố đã được khắc phục, bạn đã hoàn thành bài viết này. Nếu sự cố chưa được khắc phục, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ.
Nguyên nhân
Hiện tượng này có thể xảy ra nếu các tệp .dll nhất định không được đăng ký chính xác.
fixit fix it
Thuộc tính

ID Bài viết: 919292 - Xem lại Lần cuối: 12/09/2015 05:47:29 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbmsifixme kbfixme kbtshoot kbprb KB919292
Phản hồi