Cách khắc phục sự cố xảy ra khi bạn khởi động hoặc sử dụng Word

Hỗ trợ dành cho Office 2003 đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Office 2003 vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và các tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Nếu bạn là khách hàng Doanh nghiệp Nhỏ, hãy tìm các tài nguyên học hỏi và khắc phục sự cố bổ sung tại trang web Hỗ trợ dành cho Doanh nghiệp Nhỏ.

Bài viết này là bản tổng hợp của các bài viết sẵn có trước đây: 820919, 821713, 822908, 821715, 821716, 822127, 319299, 319153, 319154, 319155, 319156, và 319157
Tóm tắt
Bài viết này mô tả cách khắc phục sự cố có thể xảy ra khi bạn khởi động hoặc sử dụng Microsoft Word 2010, Microsoft Office Word 2007 hoặc Microsoft Office Word 2003. Các phương pháp này được mô tả để có thể giúp bạn xác định nguyên nhân sự cố xảy ra với Word khi bạn không thể xác định sự cố bằng phương pháp khác.

Trước khi bạn thử những bước này, hãy truy cập trang web sau của Trung tâm Giải pháp Sản phẩm Microsoft Word để xem có thông tin cụ thể về sự cố của bạn hay không:
Hỗ trợ cho Microsoft Word 2010 và 2007


Chú ý Để tìm các bài viết về các sự cố cụ thể, hãy tìm kiếm Cơ sở Kiến thức Microsoft tại: Trang chủ Hỗ trợ của Microsoft
Thông tin thêm


Khắc phục sự cố cho tôi

Nếu bạn đang sử dụng Office Word 2007 hoặc phiên bản mới hơn, bạn có thể sử dụng tính năng Khắc phục sự cố để khắc phục sự cố.
Để khắc phục sự cố này tự động, hãy bấm vào nút hoặc liên kết Khắc phục sự cố. Trong hộp thoại Tải xuống Tệp, bấm Chạy, rồi làm theo các bước trong Thuật sỹ Khắc phục Sự cố.


Chú ý
 • Thuật sỹ này có thể chỉ có bằng tiếng Anh; tuy nhiên, khắc phục tự động cũng hoạt động đối với các phiên bản Windows bằng ngôn ngữ khác.
 • Nếu bạn hiện không làm việc trên máy tính có sự cố, hãy lưu giải pháp Khắc phục sự cố vào ổ đĩa flash hoặc CD, rồi chạy trên máy tính có sự cố.

Các bước thủ công để khắc phục sự cố xảy ra khi bạn khởi động hoặc sử dụng Word

Quan trọng Phần, phương pháp hoặc tác vụ này chứa các bước chỉ dẫn bạn cách sửa đổi sổ đăng ký. Tuy nhiên, có thể xảy ra sự cố nghiêm trọng nếu bạn sửa đổi sổ đăng ký không đúng cách. Do đó, hãy chắc chắn rằng bạn thực hiện các bước sau cẩn thận. Để bảo vệ tốt hơn, hãy sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu xảy ra sự cố. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký trong Windows
Xóa khoá con của sổ đăng ký Dữ liệu Word 


Hầu hết các tuỳ chọn được sử dụng thường xuyên trong Word được lưu trữ trong khoá con của sổ đăng ký́ Dữ liệu Word. Bước khắc phục sự cố phổ biến là xoá khoá con của sổ đăng ký Dữ liệu Word. Khi bạn khởi động lại Word, Word sẽ tạo lại khoá của sổ đăng ký Dữ liệu Word bằng cách sử dụng thiết đặt mặc định. 

Để xem các tuỳ chọn này trong Word 2003, bấm Tuỳ chọn trong menu Công cụ.

Để xem các tuỳ chọn này trong Word 2007 hoặc Word 2010, bấm vào Nút Microsoft Office, rồi bấm Tuỳ chọn Word.

Chú ý Khi bạn xoá khoá con của sổ đăng ký Dữ liệu Word, Word sẽ đặt lại một số tuỳ chọn sang cài đặt mặt định. Ví dụ:  Word đặt lại danh sách "tệp được sử dụng gần đây nhất" trong menu Tệp. Ngoài ra, Word đặt lại nhiều thiết đặt mà bạn tuỳ chỉnh trong hộp thoại Tuỳ chọn.

 Để xoá khoá con của sổ đăng ký Dữ liệu Word, hãy làm theo các bước sau: 
 1. Thoát tất cả các chương trình Office.
 2. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ regedit rồi bấm OK.
 3. Định vị khoá con đăng ký sau sao cho thích hợp với phiên bản Word mà bạn đang chạy:
  • Word 2003:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ Office\11.0\Word\Data
  • Word 2007:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ Office\12.0\Word\Data
  • Word 2010:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Data
 4. Bấm Dữ liệu, rồi bấm Xuất trong menu Tệp.
 5. Tên tệp Wddata.reg, và sau đó lưu tệp trên màn hình.
 6. Trong menu Chỉnh sửa, bấm Xoá, rồi bấm Có.
 7. Thoát khỏi Registry Editor.
 8. Khởi động Word.
Nếu Word khởi động và hoạt động đúng cách, bạn đã giải quyết được sự cố. Sự cố đó là khoá đăng ký Dữ liệu Word bị hỏng. Bạn có thể thay đổi một số cài đặt để khôi phục tuỳ chọn ưa chuộng của bạn trong Word.

Nếu sự cố chưa được giải quyết, khôi phục khoá đăng ký Dữ liệu Word gốc. Sau đó, xem phần "Xoá khoá của sổ đăng ký Tuỳ chọn Word" trong bài viết này.

Để khôi phục khoá đăng ký Dữ liệu Word gốc, hãy làm theo các bước sau:
 1. Thoát tất cả các chương trình Office.
 2. Bấm đúp biểu tượng Wddata.reg trên màn hình.
 3. Bấm Yes rồi bấm OK.
Xóa khoá của sổ đăng ký Tuỳ chọn Word


Khoá của sổ đăng ký Tuỳ chọn Word lưu trữ những tuỳ chọn này bạn có thể đặt trong Word bằng cách thay đổi các tuỳ chọn menu. Cài đặt được chia thành cài đặt mặc định và cài đặt tuỳ chọn.

Cài đặt mặc định được tạo ra trong suốt quá trình Thiết lập. Bạn có thể thay đổi cài đặt mặc định bằng cách thay đổi tuỳ chọn trong Word. Cài đặt tuỳ chọn không được tạo ra trong quá trình Thiết lập.


Để xoá khoá đăng ký Tuỳ chọn Word, hãy làm theo các bước sau:
 1. Thoát tất cả các chương trình Office.
 2. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ regedit rồi bấm OK.
 3. Định vị khoá con đăng ký sau sao cho thích hợp với phiên bản Word mà bạn đang chạy:
  • Word 2003:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ Office\11.0\Word\Options
  • Word 2007:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ Office\12.0\Word\Options
  • Word 2010:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Options
 4. Bấm Tuỳ chọn, rồi trong menu Tệp, bấm Xuất.
 5. Tên tệp Wdoptn.reg, và sau đó lưu tệp trên màn hình.
 6. Trong menu Chỉnh sửa, bấm Xoá, rồi bấm Có.
 7. Thoát khỏi Registry Editor.
 8. Khởi động Word.
Nếu Word khởi động và hoạt động đúng cách, bạn đã giải quyết được sự cố. Sự cố này là khoá đăng ký Dữ liệu Word bị hỏng. Bạn có thể thay đổi một số cài đặt để khôi phục tuỳ chọn ưa chuộng của bạn trong Word.

Nếu sự cố chưa được giải quyết, khôi phục khoá đăng ký Tuỳ chọn Word gốc. Sau đó, xem chủ đề "Đổi tên tệp khuôn mẫu chung Normal.dot hoặc Normal.dotm".

Để khôi phục khoá đăng ký Tuỳ chọn Word gốc, hãy làm theo các bước sau:
 1. Thoát tất cả các chương trình Office.
 2. Bấm đúp biểu tượng Wdoptn.reg trên màn hình.
 3. Bấm Yes rồi bấm OK.
Đổi tên các tệp mẫu toàn cầu Normal.dot hoặc Normal.dotm


Bạn có thể ngăn định dạng, AutoText và macro được lưu trữ trong tệp khuôn mẫu chung không ảnh hưởng đến cách hoạt động của Word và tài liệu bạn mở. Để thực hiện việc này, hãy đổi tên tệp khuôn mẫu chung. Khi bạn khởi động Word theo cách thông thường, Word sẽ tạo một tệp khuôn mẫu chung mới.

Quan trọng Khi bạn đổi tên tệp khuôn mẫu chung, một số tuỳ chọn được đặt lại thành cài đặt mặc định. Tuỳ chọn được đặt lại bao gồm dạng thức, thanh công cụ tuỳ chỉnh, macro và mục AutoText. Do đó, chúng tôi thực sự khuyên bạn không nên xoá tệp khuôn mẫu chung này.

Một số trường hợp có thể tạo ra nhiều hơn một tệp khuôn mẫu chung. Ví dụ về một số trường hợp như sau:
 • Nhiều phiên bản Word đang chạy trên cùng một máy tính.
 • Một số cài đặt máy trạm tồn tại trên cùng một máy tính.
Trong những trường hợp này, đảm bảo rằng bạn sẽ đổi tên bản sao đúng của tệp khuôn mẫu chung.

Để đổi tên tệp khuôn mẫu chung, làm theo các bước sau:
 1. Thoát tất cả các chương trình Office.
 2. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, nhập cmd rồi bấm OK.
 3. Gõ lệnh sau sao cho thích hợp với phiên bản Word bạn đang chạy và sau đó nhấn Enter:
  • Word 2003:
   Windows XP: ren %userprofile%\Application Data\Microsoft\Templates\Normal.dot OldNormal.dot

   Windows Vista hoặc Windows 7: ren %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dot OldNormal.dot
  • Word 2007 và Word 2010:
   Windows XP: ren %userprofile%\Application Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm OldNormal.dotm

   Windows Vista hoặc Windows 7: ren %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm OldNormal.dotm
 4. Gõ exit, rồi nhấn Enter.
 5. Khởi động Word.
Nếu Word khởi động đúng, bạn đã giải quyết được sự cố. Trong trường hợp này, sự cố ở đây là tệp khuôn mẫu chung bị hỏng. Bạn có thể thay đổi một số cài đặt để khôi phục tuỳ chọn ưa chuộng của bạn.

Tệp khuôn mẫu chung mà bạn đã đổi tên có thể chứa các tuỳ chỉnh không thể dễ dàng tạo lại được. Các tuỳ chỉnh này có thể gồm có dạng thức, macro, hoặc mục AutoText. Trong trường hợp này, bạn có thể sao chép tuỳ chỉnh từ tệp khuôn mẫu chung cũ sang tệp khuôn mẫu chung mới bằng Trình tổ chức.

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng Trình tổ chức để đổi tên macro, bấm vào Microsoft Word Help trên menu Help, gõ rename macros trong hộp Search for, và sau đó bấm vào Search để xem chủ đề.

Nếu sự cố vẫn chưa được giải quyết, khôi phục tệp khuôn mẫu chung ban đầu, rồi xem phần "Tắt trình bổ sung thư mục Khởi động" trong bài viết này. 

Để khôi phục tệp khuôn mẫu chung gốc, làm theo các bước sau:
 1. Thoát tất cả các chương trình Office.
 2. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, nhập cmd rồi bấm OK.
 3. Gõ lệnh sau sao cho thích hợp với phiên bản Word bạn đang chạy và sau đó nhấn Enter):
  • Word 2003:
   ren %userprofile%\Application Data\Microsoft\Templates\OldNormal.dot Normal.dot
  • Word 2007:
   ren %userprofile%\Application Data\Microsoft\Templates\OldNormal.dotm Normal.dotm
 4. Gõ exit, sau đó nhấn Enter.
 5. Khởi động Word.

Tắt trình bổ sung thư mục Khởi động


Khi bạn khởi động Word, Word sẽ tự động tải mẫu và trình bổ sung được xác định trong thư mục Khởi động. Xung đột hay sự cố ảnh hưởng đến trình bổ sung có thể gây ra sự cố trong Word. Để xác định một mục trong thư mục Khởi động có gây ra sự cố hay không, tạm thời tắt thiết đặt sổ đăng ký trỏ dẫn tới những trình bổ sung này. 

Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Thoát tất cả các chương trình Office.
 2. Sử dụng một trong những quy trình sau sao cho thích hợp với phiên bản Word mà bạn đang chạy:
  • Word 2003:
   Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ %programfiles%\Microsoft\Office\Office11\Startup\ rồi bấm vào OK.
  • Word 2007:
   Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ %programfiles%\Microsoft\Office\Office12\Startup\ rồi bấm vào OK.
  • Word 2010:
   Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ %programfiles%\Microsoft Office\Office14\Startup\ rồi bấm vào OK.
 3. Bấm chuột phải vào một trong những tệp nằm trong thư mục này, và sau đó bấm Đổi tên.
 4. Sau tên tệp, gõ .old, rồi nhấn Enter. 

  Quan trọng Chú ý tên gốc của tệp. Sau đó, bạn phải đổi tên tệp bằng cách sử dụng tên gốc của nó.
 5. Khởi động Word.
 6. Nếu bạn không thể tái tạo lại sự cố được nữa thì bạn đã tìm thấy trình bổ sung cụ thể gây ra sự cố. Nếu bạn phải có các tính năng mà trình bổ sung cung cấp, hãy liên hệ với nhà cung cấp trình bổ sung đó để cập nhật.

  Nếu sự cố vẫn chưa được giải quyết, hãy đổi tên trình bổ sung bằng cách sử dụng tên gốc của nó, rồi lặp lại từ bước 3 đến 5 cho mỗi tệp trong thư mục Khởi động. 
 7. Nếu bạn vẫn gặp phải sự cố, bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ %userprofile%\Application Data\Microsoft\Word\Startup (trong Windows XP) hoặc gõ %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Word\Startup (trong Windows Vista hoặc Windows 7), sau đó bấm OK.
 8. Lặp lại bước 3 đến 5 với mỗi tệp trong thư mục Khởi động.
Nếu sự cố vẫn chưa được giải quyết sau khi bạn tắt trình bổ sung thư mục Khởi động, hãy xem chủ đề "Xoá khoá đăng ký trình bổ sung COM". Xóa khóa của sổ đăng ký trình bổ sung COM


Bạn có thể cài đặt các trình bổ sung COM tại bất kỳ vị trí nào. Chương trình tương tác với Word để cài đặt trình bổ sung COM. Xoá khoá đăng ký dành cho trình bổ sung COM, và sau đó khởi động lại Word.

Để xoá khoá đăng ký trình bổ sung COM, hãy làm theo các bước sau:
 1. Thoát tất cả các chương trình Office.
 2. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ regedit rồi bấm OK.
 3. Định vị khoá con đăng ký sau sao cho thích hợp với phiên bản Word mà bạn đang chạy:
  • ord 2003:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Word\Addins
  • Word 2007:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Word\Addins
  • Word 2010:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Word\Addins
 4. Bấm Trình bổ sung, rồi bấm Xuất trong menu Tệp.
 5. Tên tệp WdaddinHKCU.reg, và sau đó lưu tệp trên màn hình.
 6. Trong menu Chỉnh sửa, bấm Xoá, rồi bấm Có.
 7. Tìm khoá con đăng ký sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\Word\Addins
 8. Bấm Trình bổ sung, rồi trong menu Tệp, bấm Xuất.
 9. Tên tệp WdaddinHKLM.reg, và sau đó lưu tệp trên màn hình.
 10. Trên menu Edit, bấm Delete, sau đó bấm Yes.
 11. Thoát khỏi Registry Editor.
 12. Khởi động Word.
Nếu sự cố vẫn chưa được giải quyết, bạn đã xác định rằng chương trình trình bổ sung COM là nguyên nhân gây ra sự cố. Tiếp theo, bạn phải xác định chương trình trình bổ sung COM nào gây ra sự cố. Xác định chương trình trình bổ sung COM nào gây ra sự cố


Để xác định chương trình trình bổ sung COM nào gây ra sự cố, hãy làm theo các bước sau: 
 1. Thoát tất cả các chương trình Office.
 2. Bấm đúp biểu tượng Wdaddin.reg trên màn hình.
 3. Bấm Yes rồi bấm OK.
 4. Nếu bạn đang sử dụng Word 2007, hãy thực hiện bước 5.

  Nếu bạn đang sử dụng Word 2003, làm theo các bước sau:
  1. Khởi động Word, và sau đó bấm Tuỳ chỉnh trong menu Công cụ.
  2. Trong hộp thoại Customize, bấm Commands.
  3. Trong danh sách Categories, bấm Tools.
  4. Trong danh sách Commands, bấm COM Add-Ins, và sau đó kéo lệnh vào một trong những thanh công cụ. Đóng hộp thoại Customize.
 5. Sử dụng một trong những quy trình sau sao cho thích hợp với phiên bản Word mà bạn đang chạy:

  Word 2003:
  1. Bấm COM Add-Ins trên thanh công cụ. Bạn đã thêm trình bổ sung này vào thanh công cụ trong bước 4.
  2. Nếu trình bổ sung được liệt kê trong hộp thoại Trình bổ sung COM, bấm để xoá hộp kiểm trình bổ sung. Nếu có nhiều trình bổ sung được liệt kê, bấm để chỉ xoá một hộp kiểm trình bổ sung mỗi lần. Quá trình này giúp xác định trình bổ sung nào đang gây ra sự cố.
  3. Bấm OK để đóng hộp thoại Trình bổ sung COM.
  4. Trên menu Tệp, bấm Chỉnh sửa.
  Word 2007:
  1. Bấm Microsoft Office Button, và sau đó bấm Word options.
  2. Bấm Add-ins.
  3. Trong danh sách Manage, bấm COM Add-ins, và sau đó bấm Go.
  4. Nếu trình bổ sung được liệt kê trong hộp thoại Trình bổ sung COM, bấm để bỏ chọn hộp kiểm trình bổ sung. Nếu có nhiều trình bổ sung được liệt kê, bấm để chỉ bỏ chọn một hộp kiểm trình bổ sung mỗi lần. Quá trình này giúp xác định trình bổ sung nào đang gây ra sự cố.
  5. Bấm OK để đóng hộp thoại Trình bổ sung COM.
  6. Bấm Microsoft Office Button, và sau đó bấm Exit Word.
  Word 2010:
  1. Trên menu Tệp, bấm Tuỳ chọn.
  2. Bấm Trình bổ sung.
  3. Trong danh sách Quản lý, bấm Trình bổ sung COM, sau đó bấm Bắt đầu.
  4. Nếu trình bổ sung được liệt kê trong hộp thoại Trình bổ sung COM, bấm để xoá hộp kiểm trình bổ sung. Nếu có nhiều trình bổ sung được liệt kê, bấm để chỉ xoá một hộp kiểm trình bổ sung mỗi lần. Quá trình này giúp xác định trình bổ sung nào đang gây ra sự cố.
  5. Bấm OK để đóng hộp thoại Trình bổ sung COM.
  6. Trên menu Tệp, bấm Thoát.
 6. Khởi động Word.
 7. Nếu sự cố vẫn chưa được giải quyết khi bạn khởi động Word, bạn phải xác định trình bổ sung COM nào đang gây ra sự cố. Nếu bạn chắc chắn có những tính năng mà trình bổ sung cung cấp, bạn phải xác định trình bổ sung nào bao gồm những tính năng đó để bạn có liên hệ với nhà cung cấp để cập nhật.

  Nếu sự cố vẫn chưa được giải quyết khi bạn khởi động Word, hãy lặp lại bước 5 và 6 với mỗi trình bổ sung COM được liệt kê. Lặp lại quy trình này với mỗi trình bổ sung, cho đến khi bạn xác định được trình bổ sung nào đang gây ra sự cố.
 8. Để khôi phục trình bổ sung COM, lặp lại bước 5, nhưng bấm để chọn hộp kiểm với mỗi trình bổ sung COM mà bạn muốn khôi phục.

Tuỳ chọn Hỗ trợ của Microsoft

Nếu bạn không thể giải quyết vấn đề này, bạn có thể sử dụng Hỗ trợ của Microsoft để tìm kiếm câu trả lời trong Cơ sở Kiến thức Microsoft và các tài nguyên kỹ thuật khác. Bạn cũng có thể tuỳ chỉnh địa chỉ để điều khiển tìm kiếm của mình. Để bắt đầu tìm kiếm của bạn, đi đến trang web Hỗ trợ của Microsoft: Trang chủ Hỗ trợ của Microsoft
Tài nguyên Bổ sung
WD2007 Word2007 wd2003 2007 2003 WD2010 Word2010 2010 fixit fix it fixme
Thuộc tính

ID Bài viết: 921541 - Xem lại Lần cuối: 04/04/2013 15:07:00 - Bản sửa đổi: 7.0

Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2010

 • kbexpertisebeginner kbregistry kbaddin kbhowtomaster kbfixme kbmsifixme KB921541
Phản hồi