Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Bạn nhận được thông báo lỗi khi cố gắng mở loại tệp đã bị chặn bởi các cài đặt chính sách đăng ký trong PowerPoint 2010, PowerPoint 2007 hoặc PowerPoint 2003

Hỗ trợ dành cho Office 2003 đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Office 2003 vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và các tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

TRIỆU CHỨNG
Khi bạn cố gắng mở một bản trình bày được lưu ở định dạng Microsoft PowerPoint, bản trình bày không mở. Ngoài ra, bạn nhận được thông báo lỗi sau:
Bạn đang cố mở dạng tệp bị chặn bởi các cài đặt chính sách đăng ký của mình.
Nếu bạn nhận được thông báo lỗi tương tự khi bạn cố gắng lưu tệp, hãy xem bài viết sau trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
945799 Thông báo lỗi khi bạn cố lưu tệp trong PowerPoint 2007 hoặc PowerPoint 2003: "Bạn đang cố lưu một tệp bị chặn bởi cài đặt chính sách đăng ký của mình"
NGUYÊN NHÂN
Sự cố này có thể xảy ra nếu quản trị viên đã hạn chế các loại bản trình bày bạn có thể mở trong Microsoft Office PowerPoint 2010, Microsoft Office PowerPoint 2007 hoặc Microsoft Office PowerPoint 2003. Quản trị viên có thể đặt khoá đăng ký để hạn chế chức năng này.

Đối với PowerPoint 2010, khoá đăng ký có thể được đặt trong Mẫu Quản trị Hệ thống Office 2010. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần "PowerPoint 2010" phần phụ của phần "Thông tin Bổ sung".

Đối với PowerPoint 2007, khoá đăng ký có thể được đặt trong Mẫu Quản trị Hệ thống Office 2007. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần "PowerPoint 2007" phần phụ của phần "Thông tin Bổ sung".

Đối với PowerPoint 2003, bản cập nhật 933669 cho phép quản trị viên chặn khả năng lưu hoặc mở các tệp trong PowerPoint 2003. Để biết thêm thông tin, hãy xem "PowerPoint 2003" phần phụ của phần "Thông tin Bổ sung".
GIẢI PHÁP
Quan trọng Phần, phương pháp hoặc tác vụ này chứa các bước chỉ dẫn bạn cách sửa đổi sổ đăng ký. Tuy nhiên, có thể xảy ra sự cố nghiêm trọng nếu bạn sửa đổi sổ đăng ký không đúng cách. Do đó, hãy chắc chắn rằng bạn thực hiện các bước sau cẩn thận. Để bảo vệ tốt hơn, hãy sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu xảy ra sự cố. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký trong Windows
Để mở các tệp bị sổ đăng ký chặn, bạn có thể vô hiệu hoá giới hạn mở các bản trình bày bị thiết đặt đăng ký của PowerPoint chặn. Để thực hiện việc này, hãy bấm để mở rộng phần theo phiên bản PowerPoint mà bạn đang sử dụng.

Powerpoint 2010

Bấm vào đây để xem hoặc ẩn thông tin chi tiết

PowerPoint 2007 & PowerPoint 2003

Bấm vào đây để xem hoặc ẩn thông tin chi tiết Chú ý Bạn cũng có thể liên hệ với quản trị viên hệ thống để thay đổi cài đặt đăng ký bằng cách thay đổi các chính sách.
THÔNG TIN THÊM

Cách hạn chế các tệp trong Microsoft Excel

PowerPoint 2010


Bấm vào đây để xem hoặc ẩn thông tin chi tiết