Bạn nhận được thông báo lỗi khi cố gắng mở loại tệp đã bị các cài đặt chính sách đăng ký của bạn chặn trong Excel 2010, Excel 2007 hoặc Excel 2003

TRIỆU CHỨNG
Khi bạn cố gắng mở một tệp được lưu ở định dạng Microsoft Excel, tệp không mở. Ngoài ra, bạn nhận được thông báo lỗi sau:
Bạn đang cố mở dạng tệp bị chặn bởi các cài đặt chính sách đăng ký của mình.

Bạn đang cố mở loại tệp <<Loại Tệp>> đã bị cài đặt Chặn Tệp của bạn chặn trong Trung tâm Tin cậy.
Nếu bạn nhận được thông báo lỗi tương tự khi bạn cố gắng lưu tệp, hãy xem bài viết sau trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
945797 Bạn nhận được thông báo lỗi khi cố gắng lưu loại tệp đã bị các cài đặt chính sách đăng ký của bạn chặn trong Excel 2007 hoặc Excel 2003
NGUYÊN NHÂN
Sự cố này có thể xảy ra nếu quản trị viên đã hạn chế các loại tệp bạn có thể mở trong Microsoft Office Excel 2010, Microsoft Office Excel 2007 hoặc Microsoft Office Excel 2003. Để thực hiện việc này, quản trị viên có thể đặt khoá đăng ký để hạn chế chức năng này.

Theo mặc định, các loại tệp sau bị chặn trong Excel 2010:
 • Sổ làm việc Excel 4
 • Trang tính Excel 4
 • Trang tính Excel 3
 • Trang tính Excel 2
 • Tờ vĩ lệnh và Tệp Bổ trợ Excel 4
 • Tờ vĩ lệnh và Tệp Bổ trợ Excel 3
 • Tờ vĩ lệnh và Tệp Bổ trợ Excel 2
Đối với Excel 2010, khoá đăng ký có thể được đặt trong Mẫu Quản trị Hệ thống Office 2010. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần phụ "Excel 2010" trong phần "Thông tin Bổ sung".

Đối với Excel 2007, khoá đăng ký có thể được đặt trong Mẫu Quản trị Hệ thống Office 2007. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần phụ "Excel 2007" trong phần "Thông tin Bổ sung".

Đối với Excel 2003, bản cập nhật 933666 cho phép quản trị viên chặn khả năng lưu hoặc mở tệp trong Excel 2003. Để biết thêm thông tin, xem phần phụ "Excel 2003" trong phần "Thông tin Bổ sung".

Theo mặc định, các tệp sau bị chặn trong Microsoft Office 2003 Gói Dịch vụ 3:
 • Biểu đồ Microsoft Excel 4.0 (.xlc)
 • DBF 2 (dBASE II) (.dbf)
Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
938810 Thông tin về các định dạng tệp nhất định bị chặn sau khi bạn cài đặt Office 2003 Gói Dịch vụ 3
GIẢI PHÁP
Để khắc phục sự cố này, thực hiện một trong các tác vụ sau:
 • Trong Excel 2010, giới hạn mở tệp có thể được loại bỏ bằng cách làm theo các bước dưới đây.
  1. Bấm vào tab File (Tệp).
  2. Trong phần Help (Trợ giúp), bấm vào Options (Tuỳ chọn).
  3. Bấm vào Trust Center (Trung tâm Tin cậy), sau đó bấm vào Trust Center Settings (Cài đặt Trung tâm Tin cậy).
  4. Trong Trung tâm Tin cậy, bấm Cài đặt Chặn Tệp.
  5. Để cho phép mở một tệp bị chặn, bấm để bỏ chọn hộp kiểm cho loại tệp đó.
  6. Bấm OK hai lần.
  Ngoài những bước này, bạn có thể di chuyển tệp đến một vị trí tin cậy để ghi đè cài đặt chính sách đăng ký.
 • Trong Excel 2007, nếu bạn tin tưởng tệp mà bạn muốn mở, bạn có thể di chuyển tệp đó đến một vị trí tin cậy để ghi đè cài đặt chính sách đăng ký.

  Để biết thêm thông tin về cách tạo, xoá, hoặc thay đổi vị trí tin cậy cho tệp, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft:
 • Trong Excel 2003, không có vị trí nào đáng tin cậy. Bạn có thể tạo vị trí ngoại lệ để ghi đè cài đặt chính sách đăng ký. Để tạo vị trí ngoại lệ, làm theo các bước sau:
  1. Thoát Excel 2003.
  2. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ regedit trong ô Mở, sau đó bấm OK.
  3. Định vị sau đó bấm chọn một trong những khoá con đăng ký sau::
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common


   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Common
  4. Trỏ chuột vào Mới trên menu Chỉnh sửa rồi bấm Khoá
  5. Gõ OICEExemptions cho tên của khoá.
  6. Trỏ chuột vào New trên menu Edit, sau đó bấm String Value.
  7. Gõ tên chuỗi, rồi bấm ENTER. Ví dụ: gõ ExemptDirectory.
  8. Bấm chuột phải vào tên chuỗi mà bạn đã gõ trong bước 7, và sau đó bấm Modify.
  9. Trong hộp Value data, gõ đường dẫn của thư mục có chứa tệp, và sau đó bấm OK.

   Chú ý Bạn phải tạo cặp. Mọi cặp con không được tự động loại bỏ. Đối với bất kỳ cặp bổ sung nào bạn muốn loại bỏ, hãy lặp lại bước 6-9.
  10. Trên menu Tệp, bấm Thoát để thoát khỏi Trình biên tập Sổ đăng ký.
 • Liên hệ với quản trị viên hệ thống để thay đổi cài đặt Chính sách Nhóm.
THÔNG TIN THÊM

Excel 2010

Để hạn chế các loại tệp bạn có thể mở hoặc lưu trong Excel 2010, quản trị viên có thể sử dụng Mẫu Quản trị Hệ thống Office 2010 để định cấu hình sổ đăng ký trên máy khách. Chú ý

Excel 2007

Để hạn chế các loại tệp bạn có thể mở trong Excel 2007, quản trị viên có thể sử dụng Mẫu Quản trị Hệ thống Office 2007 để định cấu hình sổ đăng ký trên máy khách.

Bảng sau có chứa tên DWORD mà quản trị viên có thể thêm vào sổ đăng ký để hạn chế các loại tệp nhất định bằng cách sử dụng khoá con FileOpenBlock. Ngoài ra, bảng có chứa dạng tệp tương ứng bị hạn chế.
Tên DWORDDạng tệp bị hạn chế
OpenXmlFiles.xlsx, .xlsm, .xltx, .xltm, .xlam
Binary12Files.xlsb
BinaryFiles.xls, .xla, .xlt, .xlm, .xlw, .xlb
HtmlandXmlssFiles.mht, .mhtml, .htm, .html, .xml, .xmlss
XmlFiles.xml
DifandSylkFiles.dif, .slk
TextFiles.txt, .csv, .prn
XllFiles.xll (.dll)
Chú ý

Excel 2003

Quan trọng Phần, phương pháp hoặc tác vụ này chứa các bước chỉ dẫn bạn cách sửa đổi sổ đăng ký. Tuy nhiên, có thể xảy ra sự cố nghiêm trọng nếu bạn sửa đổi sổ đăng ký không đúng cách. Do đó, hãy chắc chắn rằng bạn thực hiện các bước sau cẩn thận. Để bảo vệ tốt hơn, hãy sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu xảy ra sự cố. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký trong Windows


Quản trị viên có thể hạn chế các loại tệp mà bạn có thể mở trong Excel 2003. Khả năng này không được cung cấp trong Microsoft Office 2003 khi phát hành phiên bản gốc. Để hạn chế các loại tệp có thể được mở trong Excel 2003, hãy cài đặt bản cập nhật bảo mật 933666.

Để có thêm thông tin về bản cập nhật bảo mật 933666, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
933666 Mô tả về bản cập nhật bảo mật dành cho Excel 2003: 08.05.2007

Để hạn chế các loại tệp mà bạn có thể mở trong Excel 2003, quản trị viên có thể sử dụng một trong những phương pháp sau: Bảng sau có chứa tên DWORD mà quản trị viên có thể thêm vào sổ đăng ký để hạn chế các loại tệp nhất định bằng cách sử dụng khoá con FileOpenBlock. Ngoài ra, bảng có chứa dạng tệp tương ứng bị hạn chế.
Tên DWORDDạng tệp bị hạn chế
BinaryFiles.xls, .xla, .xlt, .xlm, .xlw, .xlb
HtmlandXmlssFiles.mht, .mhtml, .htm, .html, .xml, .xmlss
XmlFiles.xml
DifandSylkFiles.dif, .slk
TextFiles.txt, .csv, .prn
XllFiles.xll
Trình chuyển đổiTất cả các định dạng tệp khả dụng nhờ sử dụng trình chuyển đổi văn bản (bao gồm Gói Tương thích dành cho Office)
DatabaseandDatasourceFiles.odc, .udl, .dsn, .dbc, .dqy, .iqy, .oqy, .rqy, .mde, .mdb, .dbf, .ade, .adp, .cub
LotusandQuattroFiles.wk1, .wk4, .wj3, wk1 FMT, .wks, .wk3, wk3 FM3, .wj2, .wq1, .fm3, .wj1
LegacyBinaryFilesCác tệp Biểu đồ Microsoft Excel 4.0 (.xlc) (Office 2003 SP3)
LegacyDatabaseAndDatasourceFilesCác tệp DBF 2 (dBASE II) (.dbf) (Office 2003 SP3)
Để kích hoạt cài đặt khoá con FileOpenBlock, hãy làm theo các bước sau:
 1. Thoát khỏi Excel.
 2. Nếu bạn đang chạy Excel 2003, hãy cài đặt bản cập nhật bảo mật 933666 nếu chưa cài đặt rồi đi tới bước 3. Nếu bạn đang chạy Excel 2007, hãy đi tới bước 3.
 3. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ regedit trong ô Mở, sau đó bấm OK.
 4. Định vị sau đó bấm để chọn một trong những khoá con đăng ký sau:

  Excel 2007
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel\Security\FileOpenBlock
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Excel\Security\FileOpenBlock
  Excel 2003
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\Security\FileOpenBlock
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Excel\Security\FileOpenBlock
  Nếu khoá con FileOpenBlock không tồn tại, hãy làm theo các bước sau để tạo khoá con:
  1. Bấm để chọn khoá con Bảo mật.
  2. Trong menu Chỉnh sửa, trỏ chuột vào Mới, sau đó bấm Khoá.
  3. Gõ FileOpenBlock, và sau đó nhấn ENTER.
 5. Trỏ chuột vào Mới trên menu Chỉnh sửa rồi bấm Giá trị DWORD.
 6. Nhập tên DWORD mà bạn muốn hạn chế rồi bấm ENTER. Ví dụ: nhập BinaryFiles.
 7. Bấm chuột phải vào tên DWORD mà bạn đã nhập trong bước 6 rồi bấm Sửa đổi.
 8. Trong ô dữ liệu Giá́ trị, gõ 1, sau đó bấm OK.
 9. Trên menu Tệp, bấm Thoát để thoát khỏi Trình biên tập Sổ đăng ký.
Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
945797 Bạn nhận được thông báo lỗi khi cố gắng lưu loại tệp đã bị các cài đặt chính sách đăng ký của bạn chặn trong Excel 2007 hoặc Excel 2003
excel2007 excel2k7 excel12 xl2007 xl2k7 xl12 excel2003 excel2k3 excel11 xl2003 xl2k3 xl11
Thuộc tính

ID Bài viết: 922848 - Xem lại Lần cuối: 09/18/2011 23:48:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2010

 • kbsavefile kbopenfile kberrmsg kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB922848
Phản hồi