Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Bạn nhận được thông báo lỗi khi cố gắng mở loại tệp đã bị chặn bởi các cài đặt chính sách đăng ký trong Word 2010, Word 2007 hoặc Word 2003

TRIỆU CHỨNG
Trong Microsoft Office Word 2010, Microsoft Office Word 2007 hoặc Microsoft Office Word 2003, bạn cố mở một tệp đã được lưu ở định dạng Microsoft Word. Khi bạn thực hiện việc này, tệp sẽ không mở.

Ngoài ra, bạn sẽ nhận được một trong những thông báo lỗi sau:
Bạn đang cố mở dạng tệp bị chặn bởi các cài đặt chính sách đăng ký của mình.
Bạn đang cố mở dạng tệp được tạo trong phiên bản Microsoft Office cũ. Dạng tệp này bị các cài đặt chính sách đăng ký của bạn chặn mở trong phiên bản này.
Bạn đang cố mở loại tệp File_Type đã bị chặn bởi cài đặt Chặn Tệp trong Trung tâm Tin cậy.
Chú ý Bạn có thể nhận được thông báo lỗi tương tự khi cố lưu một tệp. Trong trường hợp này, hãy bấm vào số bài viết sau trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
945800 Thông báo lỗi khi bạn cố lưu tài liệu trong Word 2007 hoặc Word 2003: "Bạn đang cố lưu một tệp bị chặn bởi cài đặt chính sách đăng ký của mình"
NGUYÊN NHÂN
Sự cố này có thể xảy ra nếu một trong những điều kiện sau đúng:
 • Bạn đang cố mở tệp đã được lưu dưới một trong những định dạng Word cũ sau đây. Word 2010 không còn hỗ trợ các tài liệu đã được lưu dưới định dạng Word sau:
  • Microsoft Word dành cho Windows 1.x
  • Microsoft Word dành cho Windows 2.x
  • Microsoft Word dành cho Macintosh 4.x
  • Microsoft Word dành cho Macintosh 5.x
  • Khuôn mẫu và Tài liệu Nhị phân trong Microsoft Word 6.0
  • Khuôn mẫu và Tài liệu Nhị phân trong Microsoft Word 95
 • Bạn đang cố mở tệp đã được lưu dưới một trong những định dạng Word cũ sau đây. Word 2007 không còn hỗ trợ các tài liệu đã được lưu dưới định dạng Word sau:
  • Microsoft Word dành cho Windows 1.x
  • Microsoft Word dành cho Windows 2.x
  • Microsoft Word dành cho Macintosh 4.x
  • Microsoft Word dành cho Macintosh 5.x
 • Quản trị viên đã hạn chế các dạng tài liệu mà bạn có thể mở hoặc lưu trong Word 2007 hoặc Word 2003. Quản trị viên có thể cài đặt khoá đăng ký để hạn chế các chức năng này.

  Đối với Word 2007, khoá đăng ký có thể được đặt trong Mẫu Quản trị Hệ thống Office 2007. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần phụ "Word 2007" trong phần "Thông tin Bổ sung".

  Đối với Word 2003, cập nhật bảo mật 934181 cho phép quản trị viên chặn khả năng lưu hoặc mở tệp trong Word 2003. Để biết thêm thông tin, xem phần phụ "Word 2003" trong phần "Thông tin Bổ sung".
GIẢI PHÁP
Để mở tệp bị chặn bởi sổ đăng ký, bạn có thể vô hiệu hoá hạn chế mở bản trình bày bị chặn bởi cài đặt sổ đăng ký của Word. Để thực hiện việc này, sử dụng một trong các phương pháp sau.

Quan trọng Phần, phương pháp hoặc tác vụ này chứa các bước chỉ dẫn bạn cách sửa đổi sổ đăng ký. Tuy nhiên, có thể xảy ra sự cố nghiêm trọng nếu bạn sửa đổi sổ đăng ký không đúng cách. Do đó, hãy chắc chắn rằng bạn thực hiện các bước sau cẩn thận. Để bảo vệ tốt hơn, hãy sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu xảy ra sự cố. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký trong Windows

Phương pháp 1: Vô hiệu hoá hạn chế mở các loại tài liệu nhất định

Word 2010

Bấm vào đây để xem hoặc ẩn thông tin chi tiết

Word 2007

Bấm vào đây để xem hoặc ẩn thông tin chi tiết

Phương pháp 3: Liên hệ với quản trị viên hệ thống

Office 2010

Bạn có thể tải xuống tệp Khuôn mẫu Quản trị Office 2010 (ADM, ADMX/ADML) và Công cụ Tuỳ chỉnh Office từ Trung tâm Tải xuống Microsoft tại Bản cập nhật này cung cấp tệp khuôn mẫu Chính sách Nhóm đã cập nhật để cho phép ghi đè tệp đã bị chặn theo mặc định hoặc chặn các loại tệp bổ sung.

Việc mở các loại tệp liệt kê bên dưới có thể được điều khiển thông qua Cài đặt Chặn Tệp.

Bấm vào đây để xem hoặc ẩn thông tin chi tiết
THÔNG TIN THÊM

Cách hạn chế các tệp trong Microsoft Word

Word 2010


Bấm vào đây để xem hoặc ẩn thông tin chi tiết