Cách cài đặt Gói Tương thích Microsoft Office để bạn có thể mở và lưu các định dạng Office Open XML trong các phiên bản trước của Microsoft Office

Hỗ trợ dành cho Office 2003 đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Office 2003 vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và các tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Tóm tắt
Microsoft đã bổ sung Định dạng Office Open XML mới cho các chương trình Microsoft Office 2007 và Microsoft Office 2010 sau đây:
 • Microsoft Office Excel
 • Microsoft Office PowerPoint
 • Microsoft Office Word
Gói tương thích luôn sẵn có để đảm bảo rằng bạn có thể mở và lưu định dạng Office Open XML trong các phiên bản trước của Microsoft Office. 

Bạn có thể cài đặt gói tương thích trên một máy tính đang chạy chương trình Microsoft Office 2003, chương trình Microsoft Office XP, hoặc chương trình Microsoft Office 2000. Khi cài đặt gói tương thích, bạn có thể mở, chỉnh sửa, lưu và tạo các tệp ở định dạng Office Open XML mạnh.

Bài viết này dành cho người dùng máy tính từ trình độ bắt đầu đến trung bình.Bạn có thể thấy dễ dàng hơn khi làm theo các bước nếu bạn in bài viết này ra trước.
Cách cài đặt Gói Tương thích
Để cài đặt Gói Tương thích trong Office XP hoặc trong Office 2003, hãy cập nhật Office, sau đó cài đặt Gói Tương thích.

Nếu bạn đang chạy Office 2000 mà không có bản cập nhật, bạn phải cài đặt bản cập nhật trước khi cài đặt Gói Tương thích. Bạn có thể bỏ qua bước 1 và tiếp tục bước 2.

Bước 1: Ghé thăm Microsoft Update

Windows Vista hoặc Windows 7

 1. Bấm nút Bắt đầu, bấm Tất cả Chương trình, rồi bấm Windows Update.
 2. Microsoft Update sẽ quét máy tính để xác định xem Microsoft Windows và các chương trình Microsoft khác có được cập nhật hay không.
 3. Nếu Windows hoặc các chương trình Microsoft trên máy tính không được cập nhật, bạn sẽ được nhắc để cài đặt bản cập nhật mới nhất. Bấm Cài đặt.

  Quyền Kiểm soát Trương mục Người dùng Bạn có thể được hỏi về mật khẩu hoặc xác nhận của quản trị viên. Gõ mật khẩu, hoặc bấm Tiếp tục.

Windows XP

 1. Hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft Update:
 2. Bấm Nhanh. Microsoft Update sẽ quét máy tính để xác định xem Windows và các chương trình Microsoft khác có được cập nhật hay không.
 3. Nếu Windows hoặc các chương trình Microsoft trên máy tính không được cập nhật, bạn sẽ được nhắc để cài đặt bản cập nhật mới nhất. Bấm Cài đặt Cập nhật.

Bước 2: Tải xuống Gói Tương thích

 1. Hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft:
 2. Sau khi trang Web Gói Tương thích Microsoft Office cho Định dạng Tệp Word, Excel, và PowerPoint 2007 mở ra, bấm Tải xuống.

Bước 3: Cài đặt Gói Tương thích

Để thực hiện cài đặt, làm theo các bước sau sao cho phù hợp với phiên bản Windows mà bạn đang chạy.

Windows Vista

 1. Bấm Chạy.

  Quyền Kiểm soát Trương mục Người dùng Bạn có thể được hỏi về mật khẩu hoặc xác nhận của quản trị viên. Gõ mật khẩu, hoặc bấm Tiếp tục.
 2. BấmChạy khi bạn được nhắc chạy phần mềm.
 3. Bấm để chọn hộp kiểm Bấm vào đây để chấp nhận Điều khoản Cấp phép Phần mềm của Microsoft, sau đó bấm Tiếp tục.
 4. Bấm OK.

  Quyền Kiểm soát Trương mục Người dùng Bạn có thể được hỏi về mật khẩu hoặc xác nhận của quản trị viên. Gõ mật khẩu, hoặc bấm Tiếp tục.
 5. Khi Gói Tương thích được cài đặt, bấm OK.

Windows XP

 1. Bấm Chạy hai lần.
 2. Bấm để chọn hộp kiểm Bấm vào đây để chấp nhận Điều khoản Cấp phép Phần mềm của Microsoft, sau đó bấm Tiếp tục.
 3. Bấm OK.
 4. Khi Gói Tương thích được cài đặt, bấm OK.

Bước 4: Ghé thăm lại Microsoft Update

Để kiểm tra xem bạn có tất cả các bản cập nhật mới nhất cho Gói Tương thích hay chưa, hãy ghé thăm lại Web site của Microsoft Update:Microsoft Update sẽ quét máy tính để xác định xem Microsoft Windows và các chương trình Microsoft khác có́ được cập nhật hay không.Nếu Windows hoặc các chương trình Microsoft trên máy tính được cập nhật, bạn sẽ không được nhắc cài đặt bản cập nhật mới nhất.
Cách kiểm tra xem bạn đã cài đặt Gói Tương thích hay chưa
Để thực hiện điều này, làm theo những bước sau sao cho phù hợp với phiên bản Windows mà bạn đang chạy.

Windows Vistahoặc Windows 7

 1. BấmBắt đầu nút Bắt đầu .
 2. Trong ô Bắt đầu Tìm kiếm, gõ appwiz.cpl, rồi nhấn ENTER.
 3. Trong danh sách Các chương trình và bản cập nhật hiện đang cài đặt, kiểm tra xem "Gói Tương thích cho hệ thống Office 2007" có được liệt kê.

Windows XP

 1. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ appwiz.cpl trong ô Mở, sau đó bấm OK.
 2. Trong danh sách Các chương trình và bản cập nhật hiện đang cài đặt, kiểm tra xem "Gói Tương thích cho hệ thống Office 2007" có được liệt kê.
Các sự cố tương tự và giải pháp
Bạn có thể gặp phải sự cố nếu máy tính không được cập nhật đầy đủ để tương thích với Định dạng Office Open XML và tương thích với những thay đổi được thực hiện cho các chương trình Office sau khi cài đặt Gói Tương thích. Để biết thêm thông tin về các sự cố này, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
924074 Cách mở và lưu các tệp Word, Excel và PowerPoint 2007 hoặc 2010 trong các phiên bản trước đây của các chương trình Office
WD2000 Word2000 XL2000 Excel2000 PPT2000 PowerPnt2000 WD2002 Word2002 XL2002 Excel2002 PPT2002 PowerPnt2002 WD2003 Word2003 XL2003 Excel2003 PPT2003 PowerPnt2003XL2007 WD2007 PPT2007 Word2007 Excel2007 PowerPoint2007
Thuộc tính

ID Bài viết: 923505 - Xem lại Lần cuối: 01/31/2013 19:27:00 - Bản sửa đổi: 11.0

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2010, Microsoft PowerPoint 2010, Microsoft Word 2010

 • kbceip kbhowto kbexpertisebeginner kbinfo KB923505
Phản hồi