Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Internet Explorer 6 Gói Dịch vụ 1 bất ngờ thoát sau khi bạn cài đặt bản cập nhật 918899

TRIỆU CHỨNG
Xem xét kịch bản sau. Bạn chạy Microsoft Internet Explorer 6 Gói Dịch vụ (SP1) trên máy tính đang chạy Microsoft Windows XP với Gói Dịch vụ (SP1) hoặc Microsoft Windows 2000 với Gói Dịch vụ 4 (SP4). Bạn cài đặt bản cập nhật bảo mật tích luỹ Internet Explorer được nêu trong bài viết Cơ sở Kiến thức Microsoft 918899. Trong kịch bản này, Internet Explorer bất ngờ thoát khi bạn xem một Web site có sử dụng giao thức HTTP 1.1 và nén.

Bạn cũng có thể nhận được thông báo lỗi sau:
Internet Explorer gặp sự cố và cần đóng. Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự phiền phức nào.
Nếu bạn đang trong quá trình thực hiện, thông tin bạn đang sử dụng có thể sẽ mất.
Hãy báo cho Microsoft về sự cố này.
Chúng tôi đã tạo ra một báo cáo lỗi mà bạn có thể gửi để giúp chúng tôi nâng cấp APPNAME. Chúng tôi sẽ coi báo cáo này là ẩn danh và tuyệt mật.
Để xem báo cáo lỗi này chứa dữ liệu gì, hãy bấm vào đây.
Khi bạn xem dữ liệu có trong báo cáo lỗi, bạn nhìn thấy thông tin chữ ký lỗi sau:
AppNameAppVerModNameModVerKhoảng chênh
Ieexplore.exe6.0.2800.1106khác nhaukhác nhaukhác nhau

GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản cập nhật bảo mật mới 918899 (MS06-042) được phát hành vào 24/08/2006. Bản cập nhật bảo mật mới này giải quyết sự cố mà bài viết này mô tả cho khách hàng có sử dụng Internet Explorer 6 Gói Dịch vụ 1. Chỉ những khách hàng sử dụng Internet Explorer 6 SP1 bị ảnh hưởng. Tất cả các khách hàng khác nên tiếp tục triển khai bản cập nhật bảo mật gốc 918899. Để có thêm thông tin về sự cố này, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
918899 MS06-042: Cập nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).

Thông tin hotfix

Thông tin sau áp dụng cho hotfix 923762. Hotfix 923762 đã được thay thế bằng bản cập nhật bảo mật mới 918899.Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp sau này) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn Quốc Tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, tệp đó đã được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để xem sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tabMúi giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen Điều khiển.
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền
Urlmon.dll6.00.2800.1567461,82404.08.0623:45x86
CÁCH GIẢI QUYẾT KHÁC
Để giải quyết vấn đề này, làm theo các bước sau:
  1. Khởi động Internet Explorer 6.
  2. Trên menu Công cụ, bấm Tùy chọn Internet, rồi bấm tab Nâng cao.
  3. Trong ô Thiết đặt, bấm để bỏ chọn hộp kiểmSử dụng HTTP 1.1 trong Thiết đặt HTTP 1.1 , rồi bấm OK.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận đây là một sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm thông tin về các điều khoản sử dụng trong bài viết này, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả về thuật ngữ chuẩn được dùng để mô tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
ie6 ie WER Watson errorbucket unrecoverableapplicationerror user-modefault exceptions
Thuộc tính

ID Bài viết: 923762 - Xem lại Lần cuối: 06/15/2007 15:33:00 - Bản sửa đổi: 5.1

  • Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1
  • kbbug kbfix kbqfe kbpubtypekc kbhotfixserver KB923762
Phản hồi