Cách mở các định dạng tệp mới trong các phiên bản Microsoft Office cũ

Hỗ trợ dành cho Office 2003 đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Office 2003 vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và các tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Tóm tắt
Nếu bạn đang chạy Microsoft Office 2003 hoặc Office XP, bạn có thể tải xuống và cài đặt các bản cập nhật để bạn có thể mở, chỉnh sửa và lưu các tệp đã được tạo trong các phiên bản mới hơn của Microsoft Office và cả các tệp sử dụng Định dạng Open XML. Các bản cập nhật bao gồm tất cả các bản cập nhật được ưu tiên cao từ Microsoft Update và cả Gói Tương thích Microsoft Office. Gói Tương thích Office cũng có thể được sử dụng cùng với Microsoft Office Word Viewer 2003, Excel Viewer 2003 và PowerPoint Viewer 2003 để xem các tệp được lưu ở định dạng tệp mới.

Chú ý Tuỳ thuộc vào phiên bản Office bạn đang chạy, bạn phải cài đặt Office 2003 Gói Dịch vụ 3 (SP3) hoặc Office XP Gói Dịch vụ 3 (SP3). Nếu bạn đang chạy Office 2000, bạn không phải cài đặt bất kỳ bản cập nhật nào. Để tải xuống Office 2003 SP3 hoặc Office XP SP3, hãy đi tới website tương ứng của Microsoft: 

Chú ý Xem phần "Các sự cố xảy ra nếu Office không được cập nhật đầy đủ" để biết ví dụ về các loại sự cố và lỗi mà bạn có thể nhận được nếu cố sử dụng các tài liệu hệ thống Office trong Office 2013, 2010 hoặc 2007 bằng các phiên bản cũ của chương trình Office mà không cài đặt Gói Tương thích Office và bản cập nhật. 
Điều kiện tiên quyết
Trước khi bạn cài đặt Gói Tương thích Office, hãy đảm bảo rằng máy tính của bạn có tất cả bản cập nhật cần thiết. Để đảm bảo rằng bạn đã sẵn sàng cài đặt Gói Tương thích, xem lại thông tin sau cho phiên bản Office của bạn. 

Office 2003
Đối với Office 2003, Office 2003 SP3 phải được cài đặt. Để tải xuống Office 2003 SP3, hãy đi tới website sau của Microsoft: Để đảm bảo rằng các bản cập nhật này được cài đặt cho Office 2003, hãy làm theo các bước cho hệ điều hành mà bạn đang chạy. 

Windows 7, Windows Server 2008 và Windows Vista
 1. Bấm Bắt đầu, bấm Pa-nen Điều khiển, rồi bấm Dỡ cài đặt Chương trình.
 2. Xác định vị trí sản phẩm Office XP trong danh sách chương trình được cài đặt.
 3. Bấm Sắp xếp, bấm Bố cục, rồi bấm Ngăn chi tiết.
 4. Định vị sản phẩm Office 2003 trong danh sách ứng dụng, rồi đảm bảo rằng Office 2003 Gói Dịch vụ 3 (SP3): MAINSP3 có trong danh sách các bản cập nhật được cài đặt cho Office 2003.
Windows XP
 1. Bấm Bắt đầu, bấm Pa-nen Điều khiển rồi bấm Thêm hoặc Loại bỏ Chương trình.
 2. Bấm Thay đổi hoặc Loại bỏ Chương trình ở bên phải.
 3. chọn hộp kiểm Hiển thị các Bản cập nhật.
 4. Xác định vị trí sản phẩm Microsoft Office 2003 trong danh sách chương trình được cài đặt.
 5. Đảm bảo rằng Office 2003 Gói Dịch vụ 3 (SP3): MAINSP3 được liệt kê trong số các bản cập nhật dành cho sản phẩm Office 2003.


Office XP
Đối với Office XP, Office XP SP3 phải được cài đặt. Để tải xuống Office XP SP3, hãy ghé thăm website sau của Microsoft: Ngoài ra, Office XP phải được cập nhật bằng các bản cập nhật sau, các bản cập nhật này được phát hành sau SP3:
918420 Mô tả về bản cập nhật bảo mật dành cho Microsoft Excel 2002: 11.07.2006
917153 Mô tả bản cập nhật dành cho PowerPoint 2002: 11.07.2006
917347 Mô tả về bản cập nhật dành cho Word 2002: 11.07.2006
Để đảm bảo rằng các bản cập nhật này được cài đặt cho Office XP, hãy làm theo các bước cho hệ điều hành mà bạn đang chạy.

Windows 7, Windows Server 2008 và Windows Vista
 1. Bấm Bắt đầu, bấm Pa-nen Điều khiển, rồi bấm Dỡ cài đặt Chương trình.
 2. Xác định vị trí sản phẩm Office XP trong danh sách ứng dụng được cài đặt.
 3. Bấm Sắp xếp, bấm Bố cục, rồi bấm Ngăn chi tiết.
 4. Kiểm tra xem phiên bản được cài đặt là 10.0.6626.0 hay phiên bản mới hơn. Để thực hiện việc này, xem thông tin ở cuối cửa sổ Dỡ cài đặt hoặc thay đổi chương trình. Số phiên bản này cho biết rằng Office XP SP3 đã được cài đặt.

  Chú ý Bạn có thể phải phóng to cửa sổ để xem thông tin phiên bản. Để phóng to cửa sổ, bấm đúp vào thanh tiêu đề.
 5. Bấm Xem các bản cập nhật đã cài đặt trong danh sách Tác vụ ở bên trái.

  Chú ý Các phiên bản cập nhật mới hơn dành cho Excel 2002, PowerPoint 2002 và Word 2002 được phát hành sau các bản cập nhật được liệt kê trong bài viết này. Nếu các bản cập nhật này không được liệt kê là các bản cập nhật đã cài đặt, bạn phải kiểm tra phiên bản tệp của tệp ứng dụng để đảm bảo rằng cấp độ tối thiểu được đáp ứng. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:
  1. Bấm Bắt đầu, nhập %programfiles%\Microsoft Office\Office10 trong hộp Tìm kiếm rồi nhấn Enter:
  2. Xác định vị trí các tệp Excel.exe, PowerPnt.exe và Winword.exe.

   Chú ý Phần mở rộng .exe có thể bị ẩn. Trong trường hợp đó, tên các tệp được liệt kê là Excel, PowerPnt và Winword. Trong một số trường hợp, khi phần mở rộng tên tệp hiển thị bị ẩn, tên tệp sẽ giống nhau cho nhiều tệp. Chọn tệp mà có Loại được liệt kê là Ứng dụng. Để xem thuộc tính Loại, bấm Chi tiết trên menu Xem.
  3. Chọn riêng từng tệp, rồi trên menu Tệp, bấm Thuộc tính. Bấm vào tab Chi tiết để kiểm tra phiên bản. Các phiên bản tệp tối thiểu được liệt kê trong bảng sau.
   Chương trìnhPhiên bản
   Excel.exe10.0.6809.0
   Powerpnt.exe10.0.6804.0
   Winword.exe10.0.6804.0
Windows XP
 1. Bấm Bắt đầu, bấm Pa-nen Điều khiển rồi bấm Thêm hoặc Loại bỏ Chương trình.
 2. Bấm Thay đổi hoặc Loại bỏ Chương trình ở bên phải.
 3. chọn hộp kiểm Hiển thị các Bản cập nhật.
 4. Xác định vị trí sản phẩm Microsoft Office trong danh sách chương trình được cài đặt.
 5. chọn sản phẩm Office XP, rồi bấm vào liên kết Bấm vào đây để biết thông tin hỗ trợ. Kiểm tra xem phiên bản được hiển thị có phải là 10.0.6626.0 hay phiên bản mới hơn rồi đóng hộp thoại Thông tin Hỗ trợ.

  Chú ý Các phiên bản cập nhật mới hơn dành cho Excel 2002, PowerPoint 2002 và Word 2002 được phát hành sau các bản cập nhật được liệt kê trong bài viết này. Nếu các bản cập nhật này không được liệt kê là các bản cập nhật đã cài đặt, bạn phải kiểm tra phiên bản tệp của tệp ứng dụng để đảm bảo rằng cấp độ tối thiểu được đáp ứng. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:
  1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Chạy. Sao chép rồi dán (hoặc nhập) lệnh sau vào hộp Mở rồi nhấn Enter:  
   %ProgramFiles%\Microsoft Office\Office10
  2. Xác định vị trí các tệp Excel.exe, PowerPnt.exe và Winword.exe.
  3. Chọn riêng từng tệp, rồi trên menu Tệp, bấm Thuộc tính. Bấm vào tab Phiên bản để kiểm tra phiên bản. Các phiên bản tệp tối thiểu được liệt kê trong bảng sau.
   Chương trìnhPhiên bản
   Excel.exe10.0.6809.0
   Powerpnt.exe10.0.6804.0
   Winword.exe10.0.6804.0

Tải xuống và cài đặt Gói Tương thích

Để mở các tài liệu Hệ thống Office 2013, 2010 hoặc 2007 trong Office 2003, Office XP hoặc Office 2000, bạn phải cài đặt Gói Tương thích Office. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau: 
 1. Đi tới Trung tâm Tải xuống của Microsoft để tải xuống Gói Tương thích Office
 2. Để tải xuống Gói Tương thích (FileFormatConverters.exe), bấm vào Download (Tải xuống).
 3. Khi bạn được nhắc, hãy bấm Run (Chạy) để cài đặt Gói Tương thích.
 4. Sau khi Gói Tương thích được cài đặt, hãy đóng bất kỳ chương trình Office nào đang mở.
 5. Khởi động lại chương trình Office để mở tài liệu ở định dạng mới hơn.
Chú ý Bạn phải đóng thủ công và khởi động lại bất kỳ chương trình Office nào được mở khi bạn cài đặt Gói Tương thích. Sau khi các chương trình này được khởi động lại, chương trình Office có thể mở tệp sử dụng Định dạng Open XML.

Xem phần tiếp theo, "Sử dụng tài liệu Microsoft Office 2007 hoặc phiên bản mới hơn trong các chương trình Office cũ̃" để biết một số mẹo khi mở và lưu các tệp Hệ thống Office 2013, 2010 hoặc 2007 trong phiên bản chương trình Office của bạn. 

Để biết thêm thông tin về cách cài đặt Gói Tương thích, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
923505 Cách cài đặt Gói Tương thích Microsoft Office để bạn có thể mở và lưu các định dạng Office Open XML trong các phiên bản cũ của Microsoft Office
Nếu bạn đã nhận được lỗi hoặc cài đặt chưa kết thúc, xem phần "Thông tin hỗ trợ bổ sung".

Mở các tệp đã được tạo trong Hệ thống Office 2007 hoặc phiên bản mới hơn 

Sau khi bạn cài đặt các bản cập nhật được yêu cầu và Gói Tương thích, bạn có thể mở các tệp Microsoft Office 2013, 2010 hoặc 2007 trong các phiên bản cũ của chương trình Office. 

Excel 2003 và Excel 2002
Trong Excel 2003 và Excel 2002, bây giờ bạn có thể tạo, mở, chỉnh sửa và lưu các định dạng tệp Excel 2013, 2010 hoặc 2007 sau: 
 • Excel Workbook (*.xlsx)
 • Excel Macro-Enabled Workbook (*.xlsm)
 • Excel Binary Workbook (*.xlsb)
 • Excel Template (*.xltx)
 • Excel Macro-Enabled Template (*.xltm)
 • Excel Add-In (*.xlam)
Ngoài ra, bạn có thể sử dụng Windows Explorer để mở và lưu các tệp trong các định dạng tệp Excel 2013, 2010 hoặc Excel 2007. 

Excel 2000
Trong Excel 2000, bạn phải sử dụng Windows Explorer để mở và lưu các tài liệu Excel 2013, 2010 hoặc 2007. Để mở tệp Excel 2013, 2010 hoặc 2007 trong Excel 2000, hãy làm theo các bước sau: 
 1. Định vị tệp trong Windows Explorer.
 2. Bấm đúp vào tệp.
Chú ý Excel 2000 phải được cài đặt trên máy tính. Nếu các phiên bản khác của Microsoft Excel cũng được cài đặt, tệp có thể mở bằng phiên bản Excel khác. 

Để lưu một tệp được mở trong tệp Excel 2000 dưới dạng tệp Excel 2013, 2010 hoặc 2007, hãy làm theo các bước sau: 
 1. Định vị tệp trong Windows Explorer.
 2. Bấm đúp vào tệp rồi bấm Lưu với tên.
 3. Trong hộp thoại Lưu với tên, bấm vào một trong các định dạng tệp Excel sau trong hộp Kiểu lưu, rồi bấm Lưu:
  • Excel Workbook (*.xlsx)
  • Excel Macro-Enabled Workbook (*.xlsm)
  • Excel Binary Workbook (*.xlsb)
 4. Bấm OK.


PowerPoint 2003 và PowerPoint 2002
Trong PowerPoint 2003 và PowerPoint 2002, bây giờ bạn có thể tạo, mở, chỉnh sửa và lưu các định dạng tệp PowerPoint sau:
 • PowerPoint Presentation (*.pptx)
 • PowerPoint Macro-Enabled Presentation (*.pptm)
 • PowerPoint Template (*.potx)
 • PowerPoint Macro-Enabled Template (*.potm)
 • PowerPoint Show (*.ppsx)
 • PowerPoint Macro-Enabled Show (*.ppsm)
Ngoài ra, bạn có thể sử dụng Windows Explorer để mở và lưu tệp ở định dạng PowerPoint mới hơn. 

PowerPoint 2000
Trong PowerPoint 2000, bạn phải sử dụng Windows Explorer để mở và lưu tài liệu PowerPoint 2013, 2010 hoặc 2007. Để mở tệp PowerPoint 2013, 2010 hoặc 2007 trong PowerPoint 2000, hãy làm theo các bước sau: 
 1. Định vị tệp trong Windows Explorer.
 2. Bấm đúp vào tệp.
Chú ý PowerPoint 2000 phải được cài đặt trên máy tính. Nếu các phiên bản khác của Microsoft PowerPoint cũng được cài đặt, tệp có thể mở ở phiên bản PowerPoint khác. 

Để lưu tệp PowerPoint 2000 dưới dạng tệp PowerPoint 2013, 2010 hoặc 2007, hãy làm theo các bước sau: 
 1. Định vị tệp trong Windows Explorer.
 2. Bấm đúp vào tệp rồi bấm Lưu với tên.
 3. Trong hộp thoại Lưu với tên, bấm vào một trong các định dạng tệp PowerPoint sau đây trong hộp Kiểu lưu rồi bấm Lưu:
  • PowerPoint Presentation (*.pptx)
  • PowerPoint Macro-Enabled Presentation (*.pptm)
 4. Khi hoàn tất quá trình lưu, bấm OK.
Word 2003, Word 2002 và Word 2000

Trong Word 2003, 2002 và 2000, bây giờ bạn có thể tạo, mở, chỉnh sửa và lưu các định dạng tệp Word sau: 
 • Word Document (*.docx)
 • Word Macro-Enabled Document (*.docm)
Ngoài ra, bạn có thể sử dụng Windows Explorer để mở và lưu tệp ở định dạng Word 2013, 2010 hoặc 2007. 

Sự cố xảy ra nếu Office không được cập nhật đầy đủ


Các sự cố sau có thể xảy ra nếu máy tính không được cập nhật để tương thích đầy đủ với tài liệu Office 2013, 2010 và 2007 và bạn cố gắng mở, lưu hoặc chỉnh sửa tệp ở định dạng tệp mới. 

Khi bạn cố gắng mở một tệp đã được lưu ở định dạng Office 2013, 2010 hoặc 2007 trong phiên bản cũ của chương trình Office, bạn có thể gặp phải một trong các sự cố sau. 

Sự cố 1

Nếu máy tính không được cập nhật và bạn không cài đặt Gói Tương thích Office, bạn sẽ nhận được một trong các thông báo lỗi sau khi bạn cố gắng mở tệp, tuỳ thuộc vào chương trình bạn đang sử dụng.

Word

Khi bạn sử dụng hộp thoại Mở hoặc khi bạn sử dụng thao tác kéo và thả để chuyển tệp vào phiên bản Word mà bạn đang sử dụng, bạn nhận được thông báo sau:
Chọn tuỳ chọn mã hoá giúp cho tài liệu của bạn có thể đọc được.
Khi bạn bấm đúp vào tệp trong Windows Explorer hoặc bấm đúp vào tệp dưới dạng phần đính kèm trong email, bạn nhận được thông báo lỗi sau: 
Windows không thể mở tệp này.


Excel


Khi bạn sử dụng hộp thoại Mở hoặc khi bạn sử dụng thao tác kéo và thả để chuyển tệp vào phiên bản Excel mà bạn đang sử dụng, bạn nhận được thông báo lỗi sau:
Tệp không ở định dạng có thể nhận dạng.
Khi bạn bấm đúp vào tệp trong Windows Explorer hoặc bấm đúp vào tệp dưới dạng phần đính kèm trong email, bạn nhận được thông báo lỗi sau: 
Windows không thể mở tệp này.


PowerPoint


Khi bạn sử dụng hộp thoại Mở hoặc khi bạn sử dụng thao tác kéo và thả để chuyển tệp vào phiên bản PowerPoint mà bạn đang sử dụng, bạn nhận được thông báo lỗi sau:
PowerPoint không thể mở loại tệp được thể hiện thành filename
Khi bạn bấm đúp vào tệp trong Windows Explorer hoặc bấm đúp vào tệp dưới dạng phần đính kèm trong email, bạn nhận được thông báo lỗi sau: 
Windows không thể mở tệp này.

Giải pháp cho Sự cố 1

Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt Gói Tương thích Office và từng bản cập nhật cho phiên bản chương trình Office của bạn.

Sự cố 2

Nếu máy tính không được cập nhật, nhưng Gói Tương thích Office đã được cài đặt, bạn có thể nhận được thông báo lỗi khi cố mở tệp, tuỳ thuộc vào chương trình bạn đang sử dụng.

Word

Khi bạn sử dụng hộp thoại Mở hoặc khi bạn sử dụng thao tác kéo và thả để chuyển tệp vào phiên bản Word mà bạn đang sử dụng, tệp mở đúng cách. Và khi bạn bấm đúp vào tệp trong Windows Explorer, tệp mở đúng cách.

Excel

Khi bạn sử dụng hộp thoại Mở hoặc khi bạn sử dụng thao tác kéo và thả để chuyển tệp vào phiên bản Excel mà bạn đang sử dụng, bạn nhận được thông báo lỗi sau:
Tệp không ở định dạng có thể nhận dạng.
Khi bạn bấm đúp vào tệp trong Windows Explorer, tệp mở đúng cách.

PowerPoint

Khi bạn sử dụng hộp thoại Mở hoặc khi bạn sử dụng thao tác kéo và thả để chuyển tệp vào phiên bản PowerPoint mà bạn đang sử dụng, bạn nhận được thông báo lỗi sau:
PowerPoint không thể đọc bố cục của filename. Không có trình chuyển đổi văn bản nào được cài đặt cho loại tệp này.
Khi bạn bấm đúp vào tệp trong Windows Explorer, tệp mở đúng cách.

Giải pháp cho Sự cố 2

Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt từng bản cập nhật cho phiên bản chương trình Office của bạn.

Sự cố 3

Nếu máy tính đã được cập nhật, nhưng Gói Tương thích Office chưa được cài đặt, bạn có thể nhận được thông báo lỗi khi cố mở tệp ở Word, Excel hoặc PowerPoint:
Tệp này được tạo trong phiên bản mới của chương trình Microsoft. Bạn có muốn tải xuống gói tương thích để có thể làm việc với tệp này không?

Giải pháp cho Sự cố 3

Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt Gói Tương thích Office. Để biết thêm thông tin về gói tương thích, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
919026 Thông báo lỗi khi bạn cố mở hoặc lưu tài liệu Office 2007: "Bạn có muốn tải xuống gói tương thích để có thể làm việc với tệp này"
Thông tin hỗ trợ bổ sung
Nếu bạn không thể tải xuống hoặc cài đặt Gói Tương thích hoặc các bản cập nhật, bạn có thể muốn yêu cầu quản trị viên hệ thống của mình trợ giúp. Bạn cũng có thể sử dụng website Dịch vụ Hỗ trợ Khách hàng của Microsoft để tìm giải pháp khác. Một số dịch vụ mà website Dịch vụ Hỗ trợ Khách hàng của Microsoft cung cấp bao gồm: Nếu bạn tiếp tục có câu hỏi sau khi bạn sử dụng các website này của Microsoft hoặc nếu bạn không thể tìm thấy giải pháp trên website Dịch vụ Hỗ trợ của Microsoft, bấm vào liên kết sau để liên hệ với bộ phận Hỗ trợ:
XL2000 XL2002 XL2003 XL2007 XL2010 XL2013 Excel2000 Excel2002 Excel2003 Excel2007 Excel2010 Excel2013 PPT2000 PPT2002 PPT2003 PPT2007 PPT2010 PPT2013 PowerPoint 2000 PowerPoint2002 PowerPoint2003 PowerPoint2007 PowerPoint2010 PowerPoint2013 WD2000 WD2002 WD2003 WD2007 WD2010 WD2013 Word 2000 Word2002 Word2003 Word2007 Word2010 Word2013 Office2000 OfficeXP Office2003 Office2007 Office2010 Office2013

Chú ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trong trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin có trong tài liệu này được cung cấp nhằm trả lời các vấn đề mới xuất hiện. Do việc cung cấp nhanh chóng, tài liệu có thể có lỗi in ấn và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Hãy xem Điều khoản Sử dụng để xem xét thêm.
Thuộc tính

ID Bài viết: 924074 - Xem lại Lần cuối: 12/02/2013 16:05:00 - Bản sửa đổi: 6.0

Microsoft Excel 2013, Microsoft Excel 2010, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2013, Microsoft PowerPoint 2010, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Word 2013, Microsoft Word 2010, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbinfo kbfileawareoff2007 kbsavefile kbopenfile kbconversion kbexpertisebeginner kbhowto kbsmbportal KB924074
Phản hồi