Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Cách quét và chèn ảnh vào tài liệu Word 2010

 
Tóm tắt
Bài viết này mô tả cách bạn có thể quét ảnh và chèn ảnh vào tài liệu Microsoft Word 2010.

Bạn đang cố gắng quét và chèn ảnh vào một phiên bản khác của Microsoft Word?

Để xem thông tin về cách quét và chèn ảnh vào một phiên bản khác của Microsoft Word, bấm vào liên kết phù hợp với phiên bản Word của bạn:

Word 2007: Cách quét và chèn ảnh vào tài liệu Word 2007
Word 2003: Cách chèn ảnh đã quét trong các chương trình Office 2007 và Office 2003


Giải pháp
Để chèn một ảnh đã quét vào tài liệu Word 2010, làm theo các bước sau:
 1. Sử dụng phần mềm cài trong máy quét để quét và lưu ảnh vào máy tính của bạn.
 2. Lưu ý vị trí của ảnh đã lưu.
 3. Mở Word 2010.
 4. Bấm Chèn, sau đó chọn Ảnh.
  Chèn ảnh trong Word 2010

 5. Trong hộp Chèn Ảnh, duyệt đến thư mục chứa ảnh đã lưu.
 6. Chọn ảnh và bấm Chèn.
  Chọn ảnh trong Word 2010

Tham khảo
Nếu thông tin trong bài viết cơ sở kiến thức này không giúp giải quyết được sự cố, chọn một trong số các tuỳ chọn sau:
WD2010 Word2010 scan insert image
Chú ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trong trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin có trong tài liệu này được cung cấp nhằm trả lời các vấn đề mới xuất hiện. Do việc cung cấp nhanh chóng, tài liệu có thể có lỗi in ấn và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Hãy xem Điều khoản Sử dụng để xem xét thêm.
Thuộc tính

ID Bài viết: 924462 - Xem lại Lần cuối: 07/04/2013 12:44:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Word 2010

 • kbexpertisebeginner kbhowto kbinfo KB924462
Phản hồi