Bạn không thể chuyển mã phương tiện được bảo vệ bằng DRM trong Windows Media Player 11

TRIỆU CHỨNG
Microsoft Windows Media Player 11 có thể không chuyển mã được phương tiện được bảo vệ bằng công nghệ quản lý quyền kỹ thuật số (DRM) cho phù hợp với phương tiện di động.
NGUYÊN NHÂN
Hiện tượng này có thể xảy ra do tệp được bảo vệ bằng DRM không thể chuyển đổi sang bất kỳ định dạng nào khác. Hiện tượng này cũng có thể xảy ra do tệp được bảo vệ bằng DRM không thể mã hoá lại ở cùng định dạng bằng cách sử dụng tốc độ bit khác.

Hiện tượng này có thể xảy ra ngay cả khi bạn có giấy phép từ nhà cung cấp nội dung cho phép sao chép tệp. Hiện tượng này cũng áp dụng cho nhạc đã được sao chép từ CD âm thanh sang tệp Âm thanh của Windows Media (WMA) bằng cách bật tuỳ chọn "Sao chép nhạc được bảo vệ".
CÁCH GIẢI QUYẾT KHÁC
Các tệp Âm thanh của Windows Media được bảo vệ bằng DRM và các tệp Video của Windows Media được bảo vệ bằng DRM hiện không thể chuyển mã được. Để khắc phục hạn chế này, hãy sử dụng một trong các phương pháp sau đây tuỳ theo trường hợp của bạn.

Phương pháp 1: Tắt tuỳ chọn "Sao chép nhạc được bảo vệ" rồi sao chép lại nội dung

  1. Bấm chuột phải vào thanh công cụ Windows Media Player, trỏ tới Công cụ rồi bấm Tuỳ chọn.
  2. Bấm vào tab Sao chéo Nhạc.
  3. Bấm để bỏ chọn hộp kiểm Sao chép nhạc được bảo vệ.
  4. Sao chép lại nhạc của bạn.

Phương pháp 2: Tắt chế độ chuyển mã

Bạn có thể tắt chế độ chuyển mã cho một thiết bị nếu thiết bị đó hỗ trợ phát lại tệp phương tiện ở trạng thái ban đầu của chúng. Để thực hiện việc này, làm theo những bước sau:
  1. Bấm chuột phải vào thanh công cụ Windows Media Player, trỏ tới Công cụ rồi bấm Tuỳ chọn.
  2. Bấm vào tab Thiết bị.
  3. Chọn một thiết bị rồi bấm Thuộc tính.
  4. Bấm vào tab Chất lượng rồi bấm để bỏ chọn hộp kiểm Chuyển đổi nhạc, ảnh, video và chương trình truyền hình theo yêu cầu.

Phương pháp 3: Tắt tuỳ chọn "Sao chép nhạc được bảo vệ" rồi ghi và sao chép nội dung

Bạn có thể ghi nội dung vào CD âm thanh rồi sao chép lại CD âm thanh đó vào tệp Âm thanh của Windows Media không được bảo vệ hoặc tệp MP3 không được bảo vệ. Để thực hiện việc này, bạn phải có quyền ghi nhạc được bảo vệ bằng DRM sang CD âm thanh. Sau khi bạn ghi và sao chép phương tiện, Windows Media Player có thể chuyển mã phương tiện cho thiết bị của bạn.

Chú ý Khi bạn ghi nội dung sang CD âm thanh rồi sao chép lại nội dung đó sang tệp Âm thanh của Windows Media hoặc tệp MP3, chất lượng âm thanh có thể bị giảm. Hiện tượng giảm chất lượng âm thanh này đặc biệt dễ nhận thấy khi bạn sử dụng tốc độ bit giảm đi so với tốc độ bit được sử dụng trong tệp gốc.
THAM KHẢO
Để biết thêm thông tin về âm thanh và video được bảo vệ bằng DRM, hãy bấm vào các số bài viết sau để xem các bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
307689 Thông báo lỗi "Giới hạn Quyền Kỹ thuật số" khi bạn cố gắng chuyển đổi tệp âm thanh được cấp phép
307692 Thông báo lỗi khi bạn cố gắng chuyển đổi tệp được cấp phép. Tệp không thể chuyển đổi được do giới hạn quyền kỹ thuật số
303271 Windows Media Player không chuyển mã tệp DRM sang thiết bị di động của bạn
Thuộc tính

ID Bài viết: 925706 - Xem lại Lần cuối: 09/27/2011 20:37:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows Media Player 11

  • kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb KB925706
Phản hồi