Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Bạn không thể xem, thêm hoặc xoá mục trong thư viện trong Windows Media Player 11

TRIỆU CHỨNG
Khi bạn cố gắng sử dụng Windows Media Player 11 của Microsoft, bạn có thể gặp phải bất kỳ hiện tượng nào sau đây:
 • Bạn không thể xem, thêm hoặc xoá mục trong thư viện.
 • Khi bạn cố gắng sử dụng tuỳ chọn Áp dụng các thay đổi thông tin phương tiện, không có thay đổi nào được áp dụng và chỉ báo tiến độ không xuất hiện.
 • Bạn nhận được thông báo lỗi cho biết cơ sở dữ liệu thư viện bị hỏng.
 • Danh sách Thư mục được Giám sát của trình phát trống.
 • Các thư mục được thêm vào danh sách Thư mục được Giám sát không được lưu.
NGUYÊN NHÂN
Sự cố này xảy ra do cơ sở dữ liệu thư viện Windows Media Player bị hỏng.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết sự cố này, hãy xoá cơ sở dữ liệu Windows Media Player. Để thực hiện việc này, làm theo những bước sau:
 1. Thoát khỏi Windows Media Player.
 2. Đối với Windows XP:

  Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, nhập %userprofile%\Local Settings\Application Data\Microsoft\Media Player rồi bấm OK.

  Đối với Windows Vista:

  Bấm Bắt đầu, Tất cả Chương trình->Các tiện ích->Chạy, nhập %LOCALAPPDATA%\Microsoft\Media Player, rồi bấm OK.
 3. Chọn tất cả các tệp trong thư mục rồi bấm Xoá trên menu Tệp.

  Chú ý Bạn không phải xoá các thư mục có trong thư mục này.
 4. Khởi động lại Windows Media Player.

  Chú ý Windows Media Player tự động xây dựng lại cơ sở dữ liệu.
Nếu giải pháp này không giải quyết được sự cố, hãy xoá các tệp trong bộ đệm ẩn của cơ sở dữ liệu Windows Media Player. Để thực hiện việc này, làm theo những bước sau:
 1. Thoát khỏi Windows Media Player.
 2. Nếu bạn đang chạy Windows XP, bấm Bắt đầu, bấm Chạy, nhập %userprofile%\Local Settings\Application Data\Microsoft rồi bấm OK.

  Nếu bạn đang chạy Windows Vista, bấm Bắt đầu, Tất cả Chương trình->Các tiện ích->Chạy, nhập %LOCALAPPDATA%\Microsoft rồi bấm OK.
 3. Chọn thư mục Bộ phát Phương tiện rồi bấm Xoá trên menu Tệp.
 4. Khởi động lại Windows Media Player.

  Chú ý Windows Media Player tự động xây dựng lại cơ sở dữ liệu.
THÔNG TIN THÊM
Thư viện Windows Media Player sử dụng cơ sở dữ liệu mới và mạnh mẽ hơn để lưu trữ thông tin về phương tiện. Các thông tin này bao gồm tên, vị trí, hình ảnh liên quan, thẻ ID3 và thẻ WMA của từng tệp. Cơ sở dữ liệu này được lưu trữ trong các thư mục sau đây.

Đối với Windows XP:
%userprofile%\Application Data\Microsoft\Media Player

Đối với Windows Vista:
%LOCALAPPDATA%\Microsoft\Media Player
Tương tự như bất kỳ cơ sở dữ liệu nào, thông tin được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu hoặc bản thân cơ sở dữ liệu có thể bị hỏng. Thông thường, cơ sở dữ liệu thư viện Windows Media Player có thể tự động phục hồi khi cơ sở dữ liệu bị hỏng. Tuy nhiên, cơ sở dữ liệu có thể bị hỏng theo cách nào đó mà Windows Media Player không thể phục hồi cơ sở dữ liệu.
wmp11 wmp 11
Thuộc tính

ID Bài viết: 925718 - Xem lại Lần cuối: 08/10/2011 13:11:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows Media Player 11

 • kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB925718
Phản hồi