Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Gói cài đặt chuyên biệt Ngôn ngữ Tiếng Anh Windows PowerShell 1.0 cho Windows Server 2003 và Windows XP

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 926139
GIỚI THIỆU
Bài viết này mô tả gói cài đặt chuyên biệt cho các phiên bản tiếng Anh của Windows PowerShell 1.0. Gói cài đặt chuyên biệt được thiết kế cho các phiên bản Microsoft Windows:
 • Windows Server 2003 R2
 • Windows Server 2003 với Gói bản ghi dịch vụ 2 (SP2)
 • Windows XP với gói bản ghi dịch vụ 3 (SP3)
Để biết thêm thông tin về Windows Vista, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
928439 Gói cài đặt chuyên biệt Windows PowerShell 1.0 cho Windows Vista

Gói cài đặt chuyên biệt nào có sẵn?

cài đặt chuyên biệt gói cài đặt chuyên biệt phiên bản Web (RTW) phiên bản Windows PowerShell 1.0 thành công các phiên bản thử nghiệm phiên bản của sản phẩm.

Có hai cài đặt chuyên biệt gói và người dùng đa ngữ (MUI) giao diện ngôn ngữ gói cho Windows PowerShell 1.0. Chọn cài đặt chuyên biệt gói ngôn ngữ nhập và hệ điều hành trên máy tính.
 • Tiếng Anh
  Nếu bạn đang chạy phiên bản tiếng Anh của Windows hoặc các phiên bản Windows bản địa hoá cho ngôn ngữ khác tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, ý, tiếng Nhật, Cộng hòa Hàn Quốc, tiếng Bồ Đào Nha, Nga, tiếng Trung giản thể hoặc Trung Quốc truyền thống, cài đặt chuyên biệt phiên bản tiếng Anh của Windows PowerShell 1.0. Bài viết này mô tả gói cài đặt chuyên biệt ngôn ngữ tiếng Anh.
 • Bản địa hoá
  Sử dụng gói cài đặt chuyên biệt bản địa hoá nếu bạn đang chạy phiên bản Windows bản địa hoá cho tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, ý, tiếng Nhật, Cộng hòa Hàn Quốc, tiếng Bồ Đào Nha, Nga, tiếng Trung giản thể hoặc Trung Quốc truyền thống.Để biết thêm thông tin về các gói cài đặt chuyên biệt phiên bản địa hoá Windows PowerShell, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
  926140 Windows PowerShell 1.0 bản địa hoá cài đặt chuyên biệt gói cho Windows Server 2003 và Windows XP
 • MUI gói ngôn ngữ
  Nếu bạn đang chạy phiên bản giao diện người dùng đa ngữ (MUI) của Windows, cài đặt chuyên biệt phiên bản tiếng Anh của Windows PowerShell 1.0 và sau đó cài đặt chuyên biệt các MUI Language Pack cho Windows PowerShell 1.0. MUI các phiên bản của Windows, giao diện Windows có thể xuất hiện trong nhiều ngôn ngữ. Để biết thêm thông tin về các MUI Language Pack cho Windows PowerShell, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
  926141 Windows PowerShell 1.0 người dùng đa ngôn ngữ giao diện (MUI) gói ngôn ngữ cho Windows Server 2003 và Windows XP
Lưu ý Trước khi cài đặt chuyên biệt Windows PowerShell 1.0, gỡ bỏ cài đặt chuyên biệt tất cả các phiên bản Windows PowerShell 1.0. Để biết thông tin về cách gỡ cài đặt chuyên biệt Windows PowerShell, hãy xem phần "Dỡ cài đặt chuyên biệt Windows PowerShell".

Nếu bạn cài đặt chuyên biệt Windows PowerShell 1.0 trên Windows Server 2003 với gói bản ghi dịch vụ 1, và sau đó bạn nâng cấp lên Windows Server 2003 với gói bản ghi dịch vụ 2, bạn không thể dỡ cài đặt chuyên biệt Windows PowerShell 1.0. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần "Dỡ cài đặt chuyên biệt Windows PowerShell".
Thông tin thêm
Microsoft Windows PowerShell là một trình dòng lệnh mới và ngôn ngữ script được thiết kế dành cho người quản trị hệ thống và tự động. Windows PowerShell cho phép các chuyên gia và nhà phát triển điều khiển và tự động của Windows và các ứng dụng. Ngoài ra, Windows PowerShell được xây dựng trên Microsoft Khuôn khổ .NET.

Windows PowerShell bao gồm các tính năng sau:
 • Hơn 130 công cụ dòng lệnh ("lệnh ghép ngắn") mà bạn có thể sử dụng để thực hiện tác vụ người quản trị hệ thống phổ biến. Các tác vụ này bao gồm quản lý bản ghi dịch vụ, quy trình quản lý, quản lý bản ghi sự kiện, quản lý chứng chỉ, sửa đổi sổ kiểm nhập và sử dụng phương tiện quản lý Windows (WMI).
 • Công cụ dòng lệnh là dễ dàng để tìm hiểu và dễ sử dụng. Các công cụ có quy ước đặt tên thông thường và phổ biến tham số. Công cụ này cũng bao gồm các công cụ đơn giản để sắp xếp, lọc và dữ liệu và các đối tượng.
 • Hỗ trợ ngôn ngữ script hiện tại, công cụ dòng lệnh hiện tại và nhiều phiên bản của Windows. Phiên bản này bao gồm Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista và Windows Server 2008.
 • Tính năng cho phép người dùng duyệt kho dữ liệu như nếu các tập tin hệ thống. Các kho dữ liệu bao gồm các cửa hàng kiểm nhập và chứng chỉ.
 • Tiện ích tiêu chuẩn để quản lý Windows dữ liệu ở định dạng và cửa hàng khác nhau. Lưu trữ các định dạng bao gồm Thư mục Họat động bản ghi dịch vụ giao diện (ADSI), phương tiện quản lý Windows (WMI), COM các đối tượng, đối tượng dữ liệu ActiveX (ADO), HTML và XML.
 • Phân tích cú pháp biểu hiện phức tạp và thao tác của các đối tượng trong Khuôn khổ .NET tại dòng lệnh. Thao tác này bao gồm pipelining đối tượng để giúp các chuyên gia làm việc hiệu quả hơn và hiệu quả.
 • Giao diện mở rộng cho phép nhà cung cấp phần mềm độc lập và phát triển doanh nghiệp để tạo lệnh ghép ngắn tuỳ chỉnh. Bạn có thể sử dụng lệnh ghép ngắn tuỳ chỉnh để đáp ứng yêu cầu người quản trị hệ thống và ứng dụng duy nhất.
Để biết thêm thông tin về Windows PowerShell, hãy ghé thăm Web site sau:

cài đặt chuyên biệt mục tin thư thoại

Windows PowerShell 1.0 được hỗ trợ trên hệ thống 32-bit và 64-bit hệ thống. Hệ thống 64-bit có x64 hoặc Itanium.

Windows PowerShell 1.0 sử dụng gói cài đặt chuyên biệt để chạy trên Windows XP và Windows Server 2003 dựa trên cài đặt chuyên biệt. Vị trí của mục tin thư thoại cài đặt chuyên biệt Windows PowerShell không thể cấu hình.

Phiên bản Windows 32-bit, Windows PowerShell 1.0 được cài đặt chuyên biệt trong cặp sau:
%windir%\System32\WindowsPowerShell\V1.0
Lưu ý: Trong mục tin thư thoại này, % windir % biểu thị mục tin thư thoại hệ thống Windows. Thông thường, mục tin thư thoại này là C:\Windows.

theo mặc định, cả hai phiên bản 32-bit và 64-bit của Windows PowerShell được cài đặt chuyên biệt ở các vị trí sau dựa trên Itanium và x64 dựa trên các phiên bản của Windows:
 • Phiên bản 64-bit của Windows PowerShell được cài đặt chuyên biệt trong cặp sau:
  %windir%\System32\WindowsPowerShell\V1.0
 • Phiên bản 32-bit của Windows PowerShell được cài đặt chuyên biệt trong cặp sau:
  %windir%\Syswow64\WindowsPowerShell\V1.0
Lưu ý: Trong các mục tin thư thoại % windir % biểu thị mục tin thư thoại hệ thống Windows. Thông thường, mục tin thư thoại này là C:\Windows.

Yêu cầu hệ thống

 • Microsoft Windows Server 2003 R2, Microsoft Windows Server 2003 với gói bản ghi dịch vụ 2, Microsoft Windows Server 2003 với gói bản ghi dịch vụ 1 hoặc Windows XP với gói bản ghi dịch vụ 2
 • Microsoft Khuôn khổ .NET 2.0 (2.0.50727)
Để cài đặt chuyên biệt Khuôn khổ .NET 2.0, hãy truy cập Microsoft Web site sau để tải Khuôn khổ .NET phiên bản 2.0 Redistributable Package:

Yêu cầu khởi động lại

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi bạn cài đặt chuyên biệt Windows PowerShell.

Khởi động là bắt buộc khi chương trình khác đang sử dụng tệp đang được cài đặt chuyên biệt hoặc dỡ cài đặt chuyên biệt. Trường hợp này xảy ra khi được cài đặt chuyên biệt cùng một phiên bản của Windows PowerShell và không đã được gỡ bỏ hoàn toàn. Nếu các tệp đang được sử dụng, một dấu kiểm nhắc khởi động lại xuất hiện nếu trình cài đặt chuyên biệt chạy ở chế độ không giám sát.

Làm thế nào để gỡ cài đặt chuyên biệt Windows PowerShell

Bạn không thể cài đặt chuyên biệt Windows PowerShell 1.0 nếu nó đã được cài đặt chuyên biệt. Để xác định xem Windows PowerShell 1.0 được cài đặt chuyên biệt, định vị các
Install
mục kiểm nhập trong khoá con kiểm nhập sau:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Powershell\1\Install
Nếu giá trị của các
Install
mục 1, Windows PowerShell 1.0 đã được cài đặt chuyên biệt. Nếu các
Install
mục không có, Windows PowerShell 1.0 không được cài đặt chuyên biệt.

Làm thế nào để gỡ cài đặt chuyên biệt Windows PowerShell sau khi bạn cài đặt chuyên biệt gói bản ghi dịch vụ

Windows PowerShell 1.0 được đóng gói cập nhật Windows. Nếu bạn cài đặt chuyên biệt gói bản ghi dịch vụ Windows như nâng cấp sau khi bạn cài đặt chuyên biệt Windows PowerShell 1.0, bạn không thể dỡ cài đặt chuyên biệt Windows PowerShell 1.0. cài đặt chuyên biệt nâng cấp gói bản ghi dịch vụ loại bỏ chương trình dỡ cài đặt chuyên biệt cho tất cả các bản cập nhật Windows. Điều này bao gồm các bản cập nhật Windows cài đặt chuyên biệt Windows PowerShell 1.0.

Nếu bạn cài đặt chuyên biệt gói bản ghi dịch vụ Cập Nhật từ Microsoft Update hoặc từ Windows Update, Cập Nhật gói bản ghi dịch vụ không loại bỏ trình Windows PowerShell 1.0. Chỉ nâng cấp loại bỏ trình.

Nếu bạn đã cài đặt chuyên biệt gói bản ghi dịch vụ như bản Cập Nhật, bạn có thể gỡ cài đặt chuyên biệt Windows PowerShell 1.0. Tuy nhiên, bạn phải dỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật gói bản ghi dịch vụ trước khi bạn gỡ cài đặt chuyên biệt Windows PowerShell 1.0. Dỡ cài đặt chuyên biệt bản cập nhật Windows PowerShell 1.0 sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật gói bản ghi dịch vụ được coi là dỡ cài đặt chuyên biệt theo thứ tự sai. Điều này có thể gây nguy hiểm cho hệ điều hành. Bản Cập Nhật sẽ chỉ được dỡ cài đặt chuyên biệt theo thứ tự đảo ngược mà họ đã được cài đặt chuyên biệt.

Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
823836 Loại bỏ bản cập nhật phần mềm Windows theo thứ tự sai có thể làm cho hệ điều hành để ngừng hoạt động

Làm thế nào để gỡ cài đặt chuyên biệt Windows PowerShell trong Windows XP

Trong Windows XP, hãy làm theo các bước sau để gỡ cài đặt chuyên biệt Windows PowerShell 1.0:
 1. Bấm Bắt đầu, bấm chạy, loại Appwiz.cpl, sau đó bấm OK.
 2. Bấm để chọn hộp kiểm Hiển thị thông tin Cập Nhật .
 3. Trong danh sách chương trình hiện được cài đặt chuyên biệt , bấm Windows PowerShell(TM) 1.0, và sau đó bấm loại bỏ.
 4. Hãy làm theo các hướng dẫn để loại bỏ các mục sau đây:
  Windows PowerShell(TM) 1.0
  .

Làm thế nào để gỡ bỏ cài đặt chuyên biệt Windows PowerShell, Windows Server 2003

Trong Windows Server 2003, hãy làm theo các bước sau để gỡ cài đặt chuyên biệt Windows PowerShell 1.0:
 1. Bấm Bắt đầu, bấm chạy, loại Appwiz.cpl, sau đó bấm OK.
 2. Bấm để chọn hộp kiểm Hiển thị thông tin Cập Nhật .
 3. Trong danh sách hiện được cài đặt chuyên biệt chương trình và bản Cập Nhật , định vị các mục nhập cho các hotfix đã cài đặt chuyên biệt Windows PowerShell 1.0. Mục hotfix sẽ giống như một trong những mục sau, tùy thuộc vào gói cài đặt chuyên biệt được sử dụng:
  • Hotfix cho Windows Server 2003 (KB926139)
  • Hotfix cho Windows Server 2003 (KB926140)
  • Hotfix cho Windows Server 2003 (KB926141)
 4. Nhấp vào mục hotfix Windows PowerShell, và sau đó bấm loại bỏ.
 5. Làm theo các hướng dẫn để loại bỏ các hotfix cho Windows PowerShell(TM) 1.0.

Làm thế nào để tải xuống Windows PowerShell

Để tải xuống phiên bản tiếng Anh của Windows PowerShell 1.0, hãy chọn gói cài đặt chuyên biệt cho phiên bản Windows.

Windows PowerShell 1.0 cho Windows XP, phiên bản dựa trên x86

Tải xuốngTải xuống Windows PowerShell 1.0 WindowsXP-x86 tiếng Anh ngay bây giờ.

Windows PowerShell 1.0 cho Windows XP, phiên bản dựa trên x64

Tải xuốngTải xuống Windows PowerShell 1.0 WindowsXP-x64 tiếng Anh ngay bây giờ.

Windows PowerShell 1.0 cho Windows Server 2003, phiên bản dựa trên x86

Tải xuốngTải xuống gói Windows PowerShell 1.0 WindowsServer2003-x86 tiếng Anh ngay bây giờ.

Windows PowerShell 1.0 cho Windows Server 2003, phiên bản dựa trên x64

Tải xuốngTải xuống Windows PowerShell 1.0 WindowsServer2003-x64 tiếng Anh ngay bây giờ.

Windows PowerShell 1.0 cho Windows Server 2003, phiên bản dựa vào Itanium

Tải xuốngTải xuống Windows PowerShell 1.0 WindowsServer2003-ia64 tiếng Anh ngay bây giờ.

Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft từ bản ghi dịch vụ trực tuyến

Thông tin về tệp

Các tập tin được cài đặt chuyên biệt cùng với Windows PowerShell:
 • About_alias.Help.txt
 • About_arithmetic_operators.Help.txt
 • About_array.Help.txt
 • About_assignment_operators.Help.txt
 • About_associative_array.Help.txt
 • About_automatic_variables.Help.txt
 • About_break.Help.txt
 • About_command_search.Help.txt
 • About_command_syntax.Help.txt
 • About_comparison_operators.Help.txt
 • About_continue.Help.txt
 • About_core_commands.Help.txt
 • About_display.xml.Help.txt
 • About_environment_variable.Help.txt
 • About_escape_character.Help.txt
 • About_execution_environment.Help.txt
 • About_filter.Help.txt
 • About_flow_control.Help.txt
 • About_for.Help.txt
 • About_foreach.Help.txt
 • About_function.Help.txt
 • About_globbing.Help.txt
 • About_history.Help.txt
 • About_if.Help.txt
 • About_line_editing.Help.txt
 • About_location.Help.txt
 • About_logical_operator.Help.txt
 • About_method.Help.txt
 • About_pssnapins.Help.txt
 • About_namespace.Help.txt
 • About_object.Help.txt
 • About_operator.Help.txt
 • About_parameter.Help.txt
 • About_parsing.Help.txt
 • About_path_syntax.Help.txt
 • About_pipeline.Help.txt
 • About_property.Help.txt
 • About_provider.Help.txt
 • About_quoting_rules.Help.txt
 • About_redirection.Help.txt
 • About_ref.Help.txt
 • About_regular_expression.Help.txt
 • About_reserved_words.Help.txt
 • About_scope.Help.txt
 • About_script_block.Help.txt
 • About_shell_variable.Help.txt
 • About_signing.Help.txt
 • About_special_characters.Help.txt
 • About_switch.Help.txt
 • About_system_state.Help.txt
 • About_types.Help.txt
 • About_commonparameters.Help.txt
 • About_where.Help.txt
 • About_while.Help.txt
 • About_wildcard.Help.txt
 • Default.Help.txt
 • Microsoft.PowerShell.commands.Management.dll
 • Microsoft.PowerShell.commands.Management.dll-help.xml
 • Microsoft.PowerShell.commands.Utility.dll
 • Microsoft.PowerShell.commands.Utility.dll-help.xml
 • Microsoft.powershell.consolehost.dll
 • Microsoft.PowerShell.consolehost.dll-help.xml
 • Microsoft.PowerShell.Security.dll
 • Microsoft.PowerShell.Security.dll-help.xml
 • Microsoft.PowerShell.commands.Management.Resources.dll
 • Microsoft.PowerShell.commands.Utility.Resources.dll
 • Microsoft.PowerShell.consolehost.Resources.dll
 • Microsoft.PowerShell.Security.Resources.dll
 • System.Management.Automation.Resources.dll
 • System.Management.Automation.dll
 • System.Management.Automation.dll-help.xml
 • Dotnettypes.format.ps1xml
 • Filesystem.format.ps1xml
 • Registry.format.ps1xml
 • Certificate.format.ps1xml
 • Help.format.ps1xml
 • Types.ps1xml
 • Powershellcore.format.ps1xml
 • Powershelltrace.format.ps1xml
 • Pwrshmsg.dll
 • Pwrshsip.dll
 • PowerShell.exe
 • PowerShell.exe.mui
 • Profile.ps1
 • Releasenotes.RTF
 • Gettingstarted.RTF
 • Userguide.RTF
 • Quadfold.RTF
Monad

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 926139 - Xem lại Lần cuối: 05/15/2016 22:13:00 - Bản sửa đổi: 11.0

Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 3

 • kbPubTypeKC kbfix kbbug kbqfe atdownload kbmt KB926139 KbMtvi
Phản hồi