Windows PowerShell 1.0 bản địa hoá cài đặt chuyên biệt gói cho Windows Server 2003 và Windows XP

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 926140
GIỚI THIỆU
Bài viết này mô tả các gói cài đặt chuyên biệt cho các phiên bản địa hoá của Windows PowerShell 1.0. cài đặt chuyên biệt gói được thiết kế cho các phiên bản sau đây của Microsoft Windows:
 • Microsoft Windows Server 2003 R2
 • Microsoft Windows Server 2003 với gói bản ghi dịch vụ 2 (SP2)
 • Microsoft Windows Server 2003 với gói bản ghi dịch vụ 1 (SP1)
 • Microsoft Windows XP với Service Pack 2 (SP2)
Các gói cài đặt chuyên biệt cài đặt chuyên biệt việc phát hành phiên bản Web (RTW) của Windows PowerShell 1.0 thành công các ứng cử viên phát hành phiên bản của sản phẩm.

Không có hai gói cài đặt chuyên biệt, có một người sử dụng đa ngôn ngữ giao diện (MUI) gói ngôn ngữ cho Windows PowerShell 1.0. Chọn gói cài đặt chuyên biệt cho các loại ngôn ngữ và hệ điều hành trên máy tính.
 • Bản địa hoá
  Sử dụng các gói cài đặt chuyên biệt địa phương nếu bạn đang chạy một phiên bản của Windows bản địa hoá cho tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, Pháp, ý, Nhật bản, Cộng hòa Hàn Quốc, Bồ Đào Nha, Nga, đơn giản hóa Trung Quốc hoặc Trung Quốc truyền thống.
 • Tiếng Anh
  Nếu bạn đang chạy một phiên bản tiếng Anh của Windows, hoặc một phiên bản của Windows bản địa hoá cho một ngôn ngữ khác hơn so với Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, ý, Nhật, Cộng hòa Hàn Quốc, Bồ Đào Nha, Nga, đơn giản hóa Trung Quốc hoặc Trung Quốc truyền thống, cài đặt chuyên biệt một phiên bản tiếng Anh của Windows PowerShell 1.0. Để biết thêm chi tiết về gói cài đặt chuyên biệt cho các phiên bản tiếng Anh của Windows PowerShell, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
  926139Windows PowerShell 1.0 tiếng Anh ngôn ngữ cài đặt chuyên biệt gói cho Windows Server 2003 và Windows XP
 • MUI gói ngôn ngữ
  Nếu bạn đang chạy phiên bản giao diện người dùng đa ngữ (MUI) của Windows, cài đặt chuyên biệt các phiên bản tiếng Anh của Windows PowerShell 1.0 và sau đó cài đặt chuyên biệt các MUI Language Pack cho Windows PowerShell 1.0. Mũi Né các phiên bản của Windows, giao diện của Windows có thể xuất hiện trong nhiều ngôn ngữ. Để biết thêm chi tiết về MUI Language Pack cho Windows PowerShell, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
  926141Windows PowerShell 1.0 người dùng đa ngôn ngữ giao diện (MUI) gói ngôn ngữ cho Windows Server 2003 và Windows XP
Thận trọng Trước khi cài đặt chuyên biệt Windows PowerShell 1.0, gỡ bỏ cài đặt chuyên biệt tất cả các phiên bản trước của Windows PowerShell 1.0. Để biết thông tin về làm thế nào để gỡ bỏ cài đặt chuyên biệt Windows PowerShell, hãy xem phần "Gỡ bỏ cài đặt chuyên biệt Windows PowerShell".

Nếu bạn cài đặt chuyên biệt Windows PowerShell 1.0 trên Windows Server 2003 với Service Pack 1, và sau đó bạn nâng cấp lên Windows Server 2003 với Service Pack 2, bạn không thể gỡ cài đặt chuyên biệt Windows PowerShell 1.0. Để biết thêm chi tiết, hãy xem phần "Gỡ bỏ cài đặt chuyên biệt Windows PowerShell".
Thông tin thêm
Microsoft Windows PowerShell là một trình mới dòng lệnh và ngôn ngữ script được thiết kế cho hệ thống quản lí và tự động hóa. Windows PowerShell cho phép cho nó các chuyên gia và các nhà phát triển điều khiển và tự động hoá sự quản lý của Windows và các ứng dụng. Ngoài ra, Windows PowerShell được xây dựng trên Microsoft Khuôn khổ .NET.

Windows PowerShell bao gồm các tính năng sau đây:
 • Công hơn 130 cụ dòng lệnh ("lệnh ghép ngắn") mà bạn có thể sử dụng để thực hiện tác vụ quản lý hệ thống thông thường. Các tác vụ này bao gồm quản lý bản ghi dịch vụ, quy trình quản lý, quản lý bản ghi sự kiện, quản lý chứng chỉ, sửa đổi sổ kiểm nhập, và sử dụng phương tiện quản lý Windows (WMI).
 • Các công cụ dòng lệnh có dễ dàng để tìm hiểu và dễ dàng sử dụng. Những công cụ này có quy ước đặt tên tiêu chuẩn và phổ biến các thông số. Các công cụ cũng bao gồm các công cụ đơn giản để sắp xếp, lọc, và để dạng thức dữ liệu và các đối tượng.
 • Hỗ trợ ngôn ngữ script hiện tại, công cụ dòng lệnh hiện tại và nhiều phiên bản của Windows. Những phiên bản này bao gồm Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista và Windows Server 2008.
 • Tính năng cho phép người dùng duyệt qua các cửa hàng dữ liệu như thể họ là hệ thống tệp. Các cửa hàng dữ liệu bao gồm các cửa hàng kiểm nhập và giấy chứng nhận.
 • Các tiện ích tiêu chuẩn cho việc quản lý cửa sổ dữ liệu trong các cửa hàng khác nhau và các định dạng. Các cửa hàng và các định dạng bao gồm các hoạt động mục tin thư thoại bản ghi dịch vụ giao diện (ADSI), phương tiện quản lý Windows (WMI), COM các đối tượng, ActiveX dữ liệu đối tượng (ADO), HTML và XML.
 • Phân tích cú pháp biểu hiện phức tạp và thao tác của các đối tượng trong Khuôn khổ .NET ở dòng lệnh. Thao tác này bao gồm pipelining đối tượng để giúp các chuyên gia làm việc hiệu quả hơn và hiệu quả.
 • Một giao diện mở rộng, cho phép các nhà cung cấp phần mềm độc lập và phát triển doanh nghiệp xây dựng tùy chỉnh lệnh ghép ngắn này. Bạn có thể sử dụng lệnh ghép ngắn tùy chỉnh để đáp ứng các ứng dụng duy nhất và yêu cầu người quản trị hệ thống.
Để biết thêm chi tiết về Windows PowerShell, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft:

cài đặt chuyên biệt mục tin thư thoại

Windows PowerShell 1.0 được hỗ trợ trên hệ thống 32-bit và 64-bit hệ thống. Hệ thống 64-bit có thể dựa vào x 64 hoặc dựa vào Itanium.

Windows PowerShell 1.0 sử dụng công nghệ gói cài đặt chuyên biệt dựa trên Windows XP và Windows Server 2003 dựa trên cài đặt chuyên biệt. Vị trí của mục tin thư thoại cài đặt chuyên biệt Windows PowerShell không phải là cấu hình.

Trên phiên bản 32-bit của Windows, Windows PowerShell 1.0 được cài đặt chuyên biệt trong cặp sau:
%windir%\System32\WindowsPowerShell\V1.0
Lưu ý Trong mục tin thư thoại này, % windir % đại diện cho mục tin thư thoại hệ thống Windows. Thông thường, cặp này là C:\Windows.

theo mặc định, cả hai phiên bản 32-bit và 64-bit phiên bản của Windows PowerShell được cài đặt chuyên biệt ở vị trí sau đây trên phiên bản 64-bit của Windows:
 • Các phiên bản 64-bit của Windows PowerShell được cài đặt chuyên biệt trong cặp sau:
  %windir%\System32\WindowsPowerShell\V1.0
 • Các phiên bản 32-bit của Windows PowerShell được cài đặt chuyên biệt trong cặp sau:
  %windir%\Syswow64\WindowsPowerShell\V1.0
Lưu ý Trong các mục tin thư thoại, % windir % đại diện cho mục tin thư thoại hệ thống Windows. Thông thường, cặp này là C:\Windows.

Yêu cầu hệ thống

 • Microsoft Windows Server 2003 với SP1 hoặc Windows XP SP2
 • Microsoft Khuôn khổ .NET 2.0 (2.0.50727)
Để cài đặt chuyên biệt các.NET Framework 2.0, truy cập vào các Microsoft Web site sau để tải về Khuôn khổ .NET phiên bản 2.0 Redistributable Package:

Khởi động lại yêu cầu

Bạn không cần phải khởi động lại máy tính sau khi bạn cài đặt chuyên biệt Windows PowerShell.

Khởi động lại phải chỉ khi bạn cài đặt chuyên biệt hoặc gỡ cài đặt chuyên biệt các tập tin đang được sử dụng bởi một chương trình khác. Trường hợp này xảy ra chỉ khi cùng một phiên bản của Windows PowerShell được cài đặt chuyên biệt. Nếu các tệp đang được sử dụng, một dấu kiểm nhắc khởi động lại xuất hiện trừ khi trình cài đặt chuyên biệt chạy trong chế độ không giám sát.

Gỡ cài đặt chuyên biệt Windows PowerShell

Bạn không thể cài đặt chuyên biệt Windows PowerShell 1.0 nếu nó đã được cài đặt chuyên biệt. Để xác định liệu Windows PowerShell 1.0 cài đặt chuyên biệt, xác định vị trí các
cài đặt chuyên biệt
mục kiểm nhập trong đường dẫn kiểm nhập sau:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Powershell\1\Install
Nếu giá trị của các
cài đặt chuyên biệt
mục 1, Windows PowerShell 1.0 được cài đặt chuyên biệt. Nếu các
cài đặt chuyên biệt
mục nhập không phải là hiện nay, Windows PowerShell 1.0 không được cài đặt chuyên biệt.

Nếu bạn cài đặt chuyên biệt Windows PowerShell 1.0 trên Windows Server 2003 với Service Pack 1 và sau đó nâng cấp lên Windows Server 2003 với Service Pack 2, bạn không thể gỡ cài đặt chuyên biệt Windows PowerShell 1.0. Bởi vì Windows PowerShell được đóng gói như một bản cập nhật Windows, gõ̃ Windows PowerShell sau khi bạn áp dụng gói bản ghi dịch vụ được gỡ cài đặt chuyên biệt ra khỏi bộ quy định.Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
823836Loại bỏ bản cập nhật phần mềm Windows theo thứ tự sai có thể làm cho hệ điều hành để ngừng hoạt động
Để gỡ cài đặt chuyên biệt Windows PowerShell 1.0, hãy làm theo các bước sau:
 1. Nhấp vào Bắt đầu, hãy nhấp vào Chạy, loại Appwiz.cpl, và sau đó nhấp vào Ok.
 2. Nhấn vào đây để chọn các Hiển thị thông tin Cập Nhật hộp kiểm.
 3. Trong các Chương trình hiện đã cài đặt chuyên biệt danh sách, hãy nhấp vào Windows PowerShell(TM) 1.0, và sau đó nhấp vào Loại bỏ.
 4. Thực hiện theo các hướng dẫn để loại bỏ Windows PowerShell(TM) 1.0.

Tải về Windows PowerShell

Bạn có thể tải phiên bản địa hoá sau của Windows PowerShell từ Microsoft Download Center.

Windows PowerShell 1,0 cho Windows XP, x 86 dựa trên phiên bản

Tải vềTải về các gói phần mềm nội địa hóa của Windows PowerShell 1.0 Windows XP-x 86 bây giờ.

Windows PowerShell 1,0 cho Windows XP, x 64 dựa trên các phiên bản

Tải vềTải về các gói phần mềm nội địa hóa của Windows PowerShell 1.0 Windows XP-x 64 bây giờ.

Windows PowerShell 1,0 cho Windows Server 2003, x 86 dựa trên phiên bản

Tải vềTải về Windows Server 2003-x 86 Windows PowerShell 1.0 gói địa phương bây giờ.

Windows PowerShell 1,0 cho Windows Server 2003, x 64 dựa trên các phiên bản

Tải vềTải về Windows Server 2003-x 64 Windows PowerShell 1.0 gói địa phương bây giờ.

Windows PowerShell 1,0 cho Windows Server 2003, phiên bản dựa vào Itanium

Tải vềTải về Windows Server 2003-ia64 Windows PowerShell 1.0 gói địa phương bây giờ.

Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
119591Làm thế nào để có được Microsoft hỗ trợ tập tin từ các bản ghi dịch vụ trực tuyến

Chi tieát taäp tin

Các tập tin sau đây được cài đặt chuyên biệt cùng với Windows PowerShell:
 • About_alias.Help.txt
 • About_arithmetic_operators.Help.txt
 • About_array.Help.txt
 • About_assignment_operators.Help.txt
 • About_associative_array.Help.txt
 • About_automatic_variables.Help.txt
 • About_break.Help.txt
 • About_command_search.Help.txt
 • About_command_syntax.Help.txt
 • About_comparison_operators.Help.txt
 • About_continue.Help.txt
 • About_core_commands.Help.txt
 • About_display.xml.Help.txt
 • About_environment_variable.Help.txt
 • About_escape_character.Help.txt
 • About_execution_environment.Help.txt
 • About_filter.Help.txt
 • About_flow_control.Help.txt
 • About_for.Help.txt
 • About_foreach.Help.txt
 • About_function.Help.txt
 • About_globbing.Help.txt
 • About_history.Help.txt
 • About_if.Help.txt
 • About_line_editing.Help.txt
 • About_location.Help.txt
 • About_logical_operator.Help.txt
 • About_method.Help.txt
 • About_pssnapins.Help.txt
 • About_namespace.Help.txt
 • About_object.Help.txt
 • About_operator.Help.txt
 • About_parameter.Help.txt
 • About_parsing.Help.txt
 • About_path_syntax.Help.txt
 • About_pipeline.Help.txt
 • About_property.Help.txt
 • About_provider.Help.txt
 • About_quoting_rules.Help.txt
 • About_redirection.Help.txt
 • About_ref.Help.txt
 • About_regular_expression.Help.txt
 • About_reserved_words.Help.txt
 • About_scope.Help.txt
 • About_script_block.Help.txt
 • About_shell_variable.Help.txt
 • About_signing.Help.txt
 • About_special_characters.Help.txt
 • About_switch.Help.txt
 • About_system_state.Help.txt
 • About_types.Help.txt
 • About_commonparameters.Help.txt
 • About_where.Help.txt
 • About_while.Help.txt
 • About_wildcard.Help.txt
 • Default.Help.txt
 • Microsoft.PowerShell.commands.Management.dll
 • Microsoft.PowerShell.commands.Management.dll-help.xml
 • Microsoft.PowerShell.commands.Utility.dll
 • Microsoft.PowerShell.commands.Utility.dll-help.xml
 • Microsoft.PowerShell.consolehost.dll
 • Microsoft.PowerShell.consolehost.dll-help.xml
 • Microsoft.PowerShell.Security.dll
 • Microsoft.PowerShell.Security.dll-help.xml
 • Microsoft.PowerShell.commands.Management.Resources.dll
 • Microsoft.PowerShell.commands.Utility.Resources.dll
 • Microsoft.PowerShell.consolehost.Resources.dll
 • Microsoft.PowerShell.Security.Resources.dll
 • System.Management.Automation.Resources.dll
 • System.Management.Automation.dll
 • System.Management.Automation.dll-help.xml
 • Dotnettypes.format.ps1xml
 • Filesystem.format.ps1xml
 • Registry.format.ps1xml
 • Certificate.format.ps1xml
 • Help.format.ps1xml
 • Types.ps1xml
 • Powershellcore.format.ps1xml
 • Powershelltrace.format.ps1xml
 • Pwrshmsg.dll
 • Pwrshsip.dll
 • PowerShell.exe
 • PowerShell.exe.mui
 • Profile.ps1
 • Releasenotes.rtf
 • Gettingstarted.rtf
 • Userguide.rtf
 • Quadfold.rtf

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 926140 - Xem lại Lần cuối: 11/15/2012 07:29:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

 • kbpubtypekc atdownload kbqfe kbmt KB926140 KbMtvi
Phản hồi