Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Windows PowerShell 1.0 người dùng đa ngôn ngữ giao diện (MUI) gói ngôn ngữ cho Windows Server 2003 và Windows XP

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 926141
GIỚI THIỆU
Bài viết này mô tả các gói cài đặt chuyên biệt cho các gói ngôn ngữ Multilingual User Interface Pack (MUI) cho Windows PowerShell 1.0. gói ngôn ngữ phải được sử dụng với Windows PowerShell 1.0 Phiên bản sau của Windows:
 • Microsoft Windows Server 2003 R2
 • Microsoft Windows Server 2003 với gói bản ghi dịch vụ 2 (SP2)
 • Microsoft Windows Server 2003 với gói bản ghi dịch vụ 1 (SP1)
 • Microsoft Windows XP với Service Pack 2 (SP2)
gói ngôn ngữ Windows PowerShell 1.0 MUI Hiển thị giao diện Windows PowerShell 1.0 trong đơn giản hóa Trung Quốc, truyền thống Trung Quốc, Pháp, Đức, ý, Nhật, Cộng hòa Hàn Quốc, Bồ Đào Nha, tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha.

gói ngôn ngữ MUI chỉ chạy trên MUI Phiên bản của Windows, giao diện của Windows có thể xuất hiện trong nhiều ngôn ngữ. Nếu bạn đang chạy một phiên bản MUI của Windows, trước tiên cài đặt chuyên biệt các phiên bản tiếng Anh của Windows PowerShell 1.0 và sau đó cài đặt chuyên biệt các MUI Language Pack cho Windows PowerShell 1.0.
Thông tin thêm
Microsoft Windows PowerShell là một trình mới dòng lệnh và ngôn ngữ script được thiết kế cho hệ thống quản lí và tự động hóa. Được xây dựng trên NET Framework, Windows PowerShell phép nó chuyên gia và các nhà phát triển điều khiển và tự động hoá sự quản lý của Windows và các ứng dụng.

Windows PowerShell bao gồm các tính năng sau đây:
 • Công hơn 130 cụ dòng lệnh ("lệnh ghép ngắn") mà bạn có thể sử dụng để thực hiện tác vụ quản lý hệ thống thông thường. Các tác vụ này bao gồm quản lý bản ghi dịch vụ, quy trình quản lý, quản lý bản ghi sự kiện, quản lý chứng chỉ, sửa đổi sổ kiểm nhập, và sử dụng phương tiện quản lý Windows (WMI).
 • Các công cụ dòng lệnh có dễ dàng để tìm hiểu và dễ dàng sử dụng. Những công cụ này có quy ước đặt tên tiêu chuẩn và phổ biến các thông số. Các công cụ cũng bao gồm các công cụ đơn giản để sắp xếp, lọc, và để dạng thức dữ liệu và các đối tượng.
 • Hỗ trợ ngôn ngữ script hiện tại, công cụ dòng lệnh hiện tại và nhiều phiên bản của Windows. Những phiên bản này bao gồm Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista và Windows Server 2008.
 • Tính năng cho phép người dùng duyệt qua các cửa hàng dữ liệu như thể họ là hệ thống tệp. Các cửa hàng dữ liệu bao gồm các cửa hàng kiểm nhập và giấy chứng nhận.
 • Các tiện ích tiêu chuẩn cho việc quản lý cửa sổ dữ liệu trong các cửa hàng khác nhau và các định dạng. Các cửa hàng và các định dạng bao gồm các hoạt động mục tin thư thoại bản ghi dịch vụ giao diện (ADSI), phương tiện quản lý Windows (WMI), COM các đối tượng, ActiveX dữ liệu đối tượng (ADO), HTML và XML.
 • Phân tích cú pháp biểu hiện phức tạp và thao tác của các đối tượng trong Khuôn khổ .NET ở dòng lệnh. Thao tác này bao gồm pipelining đối tượng để giúp các chuyên gia làm việc hiệu quả hơn và hiệu quả.
 • Một giao diện mở rộng, cho phép các nhà cung cấp phần mềm độc lập và phát triển doanh nghiệp xây dựng tùy chỉnh lệnh ghép ngắn này. Bạn có thể sử dụng lệnh ghép ngắn tùy chỉnh để đáp ứng các ứng dụng duy nhất và yêu cầu người quản trị hệ thống.
Để biết thêm chi tiết về gói cài đặt chuyên biệt cho các phiên bản tiếng Anh của Windows PowerShell, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
926139Windows PowerShell 1.0 tiếng Anh ngôn ngữ cài đặt chuyên biệt gói cho Windows Server 2003 và Windows XP
Để biết thêm chi tiết về gói cài đặt chuyên biệt cho các phiên bản địa hoá của Windows PowerShell, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
926140Windows PowerShell 1.0 bản địa hoá cài đặt chuyên biệt gói cho Windows Server 2003 và Windows XP
Để biết thêm chi tiết về Windows PowerShell, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft:

Thông tin chi tiết MUI gói ngôn ngữ

MUI Language Pack cung cấp một giao diện người dùng cho Windows PowerShell 1.0 trong các ngôn ngữ sau:
 • Phiên bản dựa vào x 86 của Windows Tiếng Trung Quốc giản thể, tiếng Trung Quốc truyền thống, Pháp, Đức, ý, Nhật, Cộng hòa Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, và tiếng Nga
 • Phiên bản dựa vào x 64 của Windows Tiếng Trung Quốc giản thể, tiếng Trung Quốc truyền thống, Pháp, Đức, ý, Nhật, Cộng hòa Hàn Quốc và tiếng Tây Ban Nha
 • Windows Itanium dựa trên các phiên bản Tiếng Pháp, tiếng Đức, ý, Nhật, Cộng hòa Hàn Quốc và tiếng Tây Ban Nha

cài đặt chuyên biệt trình tự

Mỗi phiên bản của Windows PowerShell 1.0 được kết hợp với một phiên bản cụ thể MUI gói ngôn ngữ. Giao diện MUI hoạt động đúng chỉ khi bạn có các phiên bản tương tự của các chương trình Windows PowerShell và MUI Language Pack.

Nếu bạn có bất kỳ phiên bản khác của Windows PowerShell 1.0 trên máy tính, gỡ bỏ các MUI gói ngôn ngữ và các phiên bản khác của Windows PowerShell 1.0 trước khi cài đặt chuyên biệt phiên bản mới và các gói MUI ngôn ngữ mới. Chương trình cài đặt chuyên biệt gói ngôn ngữ Windows PowerShell 1.0 MUI thất bại nếu hệ thống không phải tất cả các chương trình yêu cầu, hoặc nếu có bất kỳ phiên bản khác của Windows PowerShell 1.0 MUI gói ngôn ngữ.

Để cài đặt chuyên biệt gói ngôn ngữ Windows PowerShell 1.0 MUI, hãy làm theo các bước sau:
 1. Gỡ cài đặt chuyên biệt bất kỳ khác Windows PowerShell 1.0 MUI gói ngôn ngữ.
 2. Gỡ cài đặt chuyên biệt bất kỳ phiên bản khác của Windows PowerShell 1.0.
 3. cài đặt chuyên biệt phiên bản tiếng Anh của Windows PowerShell 1.0.
 4. cài đặt chuyên biệt gói ngôn ngữ Windows PowerShell 1.0 MUI.

cài đặt chuyên biệt mục tin thư thoại

Nguồn tập tin cho mỗi ngôn ngữ được cài đặt chuyên biệt trong mục tin thư thoại sau đây.

Trên phiên bản 32-bit của Windows, các tập tin tài nguyên ngôn ngữ cụ thể cho các MUI gói ngôn ngữ được cài đặt chuyên biệt trong cặp sau:
%windir%\System32\WindowsPowerShell\V1.0\<locale></locale>
Lưu ý Trong mục tin thư thoại này, % windir % đại diện cho mục tin thư thoại hệ thống Windows. Thông thường, cặp này là C:\Windows.

theo mặc định, các tập tin ngôn ngữ nguồn tài nguyên cho cả hai phiên bản 32-bit và 64-bit phiên bản của Windows PowerShell được cài đặt chuyên biệt ở vị trí sau đây trên phiên bản 64-bit của Windows:
 • Các phiên bản 64-bit của Windows PowerShell được cài đặt chuyên biệt trong cặp sau:
  %windir%\System32\WindowsPowerShell\V1.0\<locale></locale>
 • Các phiên bản 32-bit của Windows PowerShell được cài đặt chuyên biệt trong cặp sau:
  %windir%\Syswow64\WindowsPowerShell\V1.0\<locale></locale>
Lưu ý Trong các mục tin thư thoại, % windir % đại diện cho mục tin thư thoại hệ thống Windows. Thông thường, cặp này là C:\Windows.

Yêu cầu hệ thống

 • Windows Server 2003 với SP1 hoặc Windows XP SP2
 • Microsoft Khuôn khổ .NET 2.0 (2.0.50727)
 • Windows PowerShell 1.0 (RTW), phiên bản tiếng Anh
Trước khi bạn cài đặt chuyên biệt gói ngôn ngữ Windows PowerShell 1.0 MUI, cài đặt chuyên biệt một phiên bản tiếng Anh của Windows PowerShell. Để biết thêm chi tiết về gói cài đặt chuyên biệt cho các phiên bản tiếng Anh của Windows PowerShell, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
926139Windows PowerShell 1.0 tiếng Anh ngôn ngữ cài đặt chuyên biệt gói cho Windows Server 2003 và Windows XP
Để cài đặt chuyên biệt các.NET Framework 2.0, truy cập vào các Microsoft Web site sau để tải về Microsoft Khuôn khổ .NET phiên bản 2.0 Redistributable Package:

Khởi động lại yêu cầu

Bạn không cần phải khởi động lại máy tính sau khi bạn cài đặt chuyên biệt gói ngôn ngữ Windows PowerShell 1.0 MUI.

Tải xuống gói ngôn ngữ Windows PowerShell MUI

Để tải xuống các MUI Language Pack cho Windows PowerShell 1.0 (RTW), hãy chọn các gói ngôn ngữ cho các phiên bản của Windows. Các tập tin sau đây có sẵn để tải về từ Microsoft Download Center.

Windows XP, x 86 dựa trên phiên bản

Tải vềTải về Windows PowerShell 1.0 Windows XP x 86 MUI gói bây giờ.

Windows XP, x 64 dựa trên các phiên bản

Tải vềTải về Windows PowerShell 1.0 Windows XP x 64 MUI gói bây giờ.

Windows Server 2003, x 86 dựa trên phiên bản

Tải vềTải về gói MUI Windows Server 2003-x 86 của Windows PowerShell 1.0 bây giờ.

Windows Server 2003, x 64 dựa trên các phiên bản

Tải vềTải về gói MUI Windows Server 2003-x 64 của Windows PowerShell 1.0 bây giờ.

Windows Server 2003, phiên bản dựa vào Itanium

Tải vềTải về Windows PowerShell 1.0 Windows Server 2003-ia64 MUI gói bây giờ.

Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
119591Làm thế nào để có được Microsoft hỗ trợ tập tin từ các bản ghi dịch vụ trực tuyến
Microsoft quét các tập tin cho vi-rút. Microsoft sử dụng phần mềm phát hiện virus mới nhất có sẵn trên ngày mà tập tin đã được đăng. Các tập tin được lưu trữ trên tăng cường bảo mật máy chủ có thể giúp ngăn ngừa bất kỳ thay đổi không được phép để các tập tin.

Chi tieát taäp tin

Các tập tin sau đây được cài đặt chuyên biệt cùng với MUI Gói ngôn ngữ:
 • About_alias.Help.txt
 • About_arithmetic_operators.Help.txt
 • About_array.Help.txt
 • About_assignment_operators.Help.txt
 • About_associative_array.Help.txt
 • About_automatic_variables.Help.txt
 • About_break.Help.txt
 • About_command_search.Help.txt
 • About_command_syntax.Help.txt
 • About_comparison_operators.Help.txt
 • About_continue.Help.txt
 • About_core_commands.Help.txt
 • About_display.xml.Help.txt
 • About_environment_variable.Help.txt
 • About_escape_character.Help.txt
 • About_execution_environment.Help.txt
 • About_filter.Help.txt
 • About_flow_control.Help.txt
 • About_for.Help.txt
 • About_foreach.Help.txt
 • About_function.Help.txt
 • About_globbing.Help.txt
 • About_history.Help.txt
 • About_if.Help.txt
 • About_line_editing.Help.txt
 • About_location.Help.txt
 • About_logical_operator.Help.txt
 • About_method.Help.txt
 • About_pssnapins.Help.txt
 • About_namespace.Help.txt
 • About_object.Help.txt
 • About_operator.Help.txt
 • About_parameter.Help.txt
 • About_parsing.Help.txt
 • About_path_syntax.Help.txt
 • About_pipeline.Help.txt
 • About_property.Help.txt
 • About_provider.Help.txt
 • About_quoting_rules.Help.txt
 • About_redirection.Help.txt
 • About_ref.Help.txt
 • About_regular_expression.Help.txt
 • About_reserved_words.Help.txt
 • About_scope.Help.txt
 • About_script_block.Help.txt
 • About_shell_variable.Help.txt
 • About_signing.Help.txt
 • About_special_characters.Help.txt
 • About_switch.Help.txt
 • About_system_state.Help.txt
 • About_types.Help.txt
 • About_commonparameters.Help.txt
 • About_where.Help.txt
 • About_while.Help.txt
 • About_wildcard.Help.txt
 • Default.Help.txt
 • Microsoft.PowerShell.commands.Management.dll-help.xml
 • Microsoft.PowerShell.commands.Utility.dll-help.xml
 • Microsoft.PowerShell.consolehost.dll-help.xml
 • Microsoft.PowerShell.Security.dll-help.xml
 • Microsoft.PowerShell.commands.Management.Resources.dll
 • Microsoft.PowerShell.commands.Utility.Resources.dll
 • Microsoft.PowerShell.consolehost.Resources.dll
 • Microsoft.PowerShell.Security.Resources.dll
 • System.Management.Automation.Resources.dll
 • System.Management.Automation.dll-help.xml
 • PowerShell.exe.mui
 • Releasenotes.rtf
 • Gettingstarted.rtf
 • Userguide.rtf
 • Quadfold.rtf

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 926141 - Xem lại Lần cuối: 11/15/2012 09:49:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

 • kbfix kbpubtypekc kbqfe atdownload kbmt KB926141 KbMtvi
Phản hồi