Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

PC Talk – Không tìm thấy thanh menu và thanh công cụ trong Office 2007

blurb
Đoạn hội thoại sau đây sẽ giải thích cho bạn về giao diện người dùng mới trong Office 2007 gọi là Ribbon, nó được them vào bảng menu và thanh công cụ. Thông tin này rất hữu ích khi bạn mới sử dụng Office 2007
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-wonder.gif
Trong Word 2007, thanh menu và thanh công cụ của các phiên bản trước đó đã mất hết.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-explain.gif
Vâng, từ Office 2007, giao diện mới gọi là “Ribbon” được dùng thay vì thanh menu và thanh công cụ.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-say.gif
Ok, nó được hiểu là phần đầu tiên ở khu vực cửa sổ.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-smile.gif
Không giống như các thanh menu, trong giao diện Ribbon, tất cả các tính năng được phân loại và tổ chức trên mỗi thẻ.

Khi bạn muốn thay đổi cấu hình của phông chữ, căn lề văn bản, bạn sẽ làm việc trên thẻ Home và bạn muốn them biểu đồ hoặc hình ảnh, bạn sẽ làm việc trên thẻ Insert. Vì vậy bạn nhấp chuột vào thẻ tích hợp để làm việc trên đó.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-standard.gif
Tôi sẽ thực hành nhấp lên thẻ Insert.

OK. Ở các phiên bản trước, khi tôi nhấp chuột vào menu Insert trên thanh menu, một cửa sổ sẽ sổ xuống nhưng bây giờ tất cả các tính năng sẽ xuất hiện trên thẻ.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-standard.gif
Một số công cụ sẽ tự động xuất hiện tùy thuộc vào việc bạn muốn làm gì.

Ví dụ, khi bạn chọn hình ảnh, thanh công cụ vẽ sẽ xuất hiện. Khi bạn chọn chữ, thanh công cụ mini sẽ xuất hiện bên cạnh con trỏ chuột của bạn và bạn có thể thay đổi cấu hình cho phông chữ.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-wonder.gif
Nhưng nếu tôi thay đổi độ rộng của cửa sổ, thanh Ribbon sẽ không vừa, phải vậy không ?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-explain.gif
Đừng lo. Các nhóm ở trong thẻ sẽ tự động thu nhỏ lại.


Khi bạn nhấp chuột vào nhóm đã thu nhỏ, bạn có thể chọn chức năng trong đó.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-soursmile.gif
Nhưng thanh Ribbon chiếm quá nhiều khoảng trống và nó sẽ gây khó chịu khi tôi muốn một không giao soạn thảo lớn hơn.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-smile.gif
Trong trường hợp này, nếu bạn nhấp đúp chuột vào thẻ, thì chỉ có tên thẻ xuất hiện. Và bây giờ bạn đã có không gian biên soạn rộng rãi, phải vậy không ?


Khi bạn muốn khôi phục lại thành Ribbon, nhấp chuột phải lên thẻ và bỏ dấu “Minimize the Ribbon”. Bạn có thể hiện tạm thời thanh Ribbon bằng cách nhấp chuột lên thẻ.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-say.gif
Tiện thể cho tôi hỏi: Các biểu tượng nhỏ trên Ribbon là gì ?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-explain.gif
Đây là thanh truy cập nhanh. Các nút chức năng sẽ hiện những tác vụ bạn thường dùng nhất sẽ hiện ở đây.

Để tùy chỉnh chúng, nhấp vào Và nhấp vào chọn chức năng từ thanh menu “Customize Quick Access Toolbar”.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-standard.gif
Thật là thuận lợi để hiện các chức năng tôi thường sử dụng.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-notice.gif
Vâng, và tôi không quên giải thích nút Office nằm ở góc trái trên cùng. Nó tương đương với menu File ở các phiên bản trước để khi bạn nhấp chuột vào, chức năng “New” và “Open” sẽ được hiện.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-wonder.gif
Các đối tượng trên Ribbon và trên thanh menu ở các phiên bản trước không chính xác về tên. Thật là khó để tìm đúng chắc năng trên thẻ tab.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-smile.gif
"Bạn nên xem lại “ “Guides to the Ribbon: Use Office 2003 menus to learn the Office 2007 user interface” vì nó giới thiệu một số bài viết hữu ích hơn và các liên kết hướng dẫn tương tác của các bảng trong thanh menu.
Thuộc tính

ID Bài viết: 926338 - Xem lại Lần cuối: 10/29/2014 05:57:00 - Bản sửa đổi: 4.0

Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Standard 2007

  • kbexpertisebeginner kbhowto kbpctalk kbtypenonkb KB926338
Phản hồi