Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Tóm tắt hỗ trợ 64-bit, hệ điều hành và phiên bản SQL Server được hỗ trợ bởi máy chủ BizTalk

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 926628
Tóm tắt
Bài viết này liệt kê các phiên bản của Windows, SQL Server, Visual Studio và Khuôn khổ .NET phiên bản được hỗ trợ với Microsoft BizTalk Server 2006 R2 và mới hơn. Bài viết này cũng liệt kê 64 bit hỗ trợ cho các phiên bản và phiên bản của BizTalk Server.

Đối với phiên bản trước của BizTalk Server, hãy đi tới BizTalk Server: hệ điều hành, phiên bản SQL Server và hỗ trợ 64-bit.
Thông tin thêm
Bảng sau đây liệt kê các hệ điều hành, SQL Server, Visual Studio và Khuôn khổ .NET phiên bản của BizTalk Server 2006 R2 và mới hơn.

hệ điều hành, SQL Server, Visual Studio và Khuôn khổ .NET phiên bản hỗ trợ

BizTalk Server 2013 R2BizTalk Server 2013BizTalk Server 2010BizTalk Server 2009BizTalk Server 2006 R2
Windows XPKhôngKhôngKhôngVâng, với Windows XP Service Pack 3Vâng, với Windows XP Service Pack 2 hoặc mới hơn gói bản ghi dịch vụ
Windows XP Professional, phiên bản 64-BitKhôngKhôngKhôngVâng, với Windows XP Service Pack 3Vâng, với Windows XP Service Pack 2 hoặc mới hơn gói bản ghi dịch vụ
Windows Server 2003KhôngKhôngKhôngVâng, các gói bản ghi dịch vụ hoặc Windows Server 2003 Gói bản ghi dịch vụ 1Có, với Windows Server 2003 Gói bản ghi dịch vụ 1
Windows Server 2003, phiên bản 64-BitKhôngKhôngKhông
Windows Vista bao gồm 64-bitKhôngKhôngVâng, các gói bản ghi dịch vụ hoặc Windows Vista gói bản ghi dịch vụ 2Có các gói bản ghi dịch vụ hoặc Windows Vista gói bản ghi dịch vụ 1
Windows Server 2008, bao gồm 64-bitKhôngKhôngKhông
Windows 7, bao gồm 64-bitVâng, với gói bản ghi dịch vụ Windows 7 Gói bản ghi dịch vụ 1 trở lênVâng, với gói bản ghi dịch vụ Windows 7 Gói bản ghi dịch vụ 1 trở lênKhôngKhông
Windows Server 2008 R2 bao gồm 64-bitKhôngVâng, các gói bản ghi dịch vụ hoặc Windows Server 2008 R2 gói bản ghi dịch vụ 1KhôngKhông
Windows Server 2012KhôngKhôngKhông
Windows Server 2012 R2KhôngKhôngKhôngKhông
Windows 8KhôngKhôngKhôngKhông
Windows 8.1KhôngKhôngKhôngKhông
SQL Server 2000KhôngKhôngKhôngKhôngVâng, với SQL Server 2000 Service Pack 4
SQL Server 2000, phiên bản 64-BitKhôngKhôngKhôngKhông
SQL Server 2005, bao gồm 64-bitKhôngKhôngKhôngVâng, các gói bản ghi dịch vụ hoặc SQL Server 2005 Service Pack 2
SQL Server 2008, trong đó 64-bitKhôngKhôngVâng, các gói bản ghi dịch vụ hoặc SQL Server 2008 gói bản ghi dịch vụ 1Không
SQL Server 2008 R2 bao gồm 64-bitKhôngVâng, các gói bản ghi dịch vụ hoặc SQL Server 2008 R2 gói bản ghi dịch vụ 1KhôngKhông
SQL Server 2012Có, với SQL Server 2012 gói bản ghi dịch vụ 1KhôngKhôngKhông
SQL Server 2014KhôngKhôngKhôngKhông
SQL Server ExpressCó, nhưng không được khuyến nghị.Có, nhưng không được khuyến nghị.Có, nhưng không được khuyến nghị.Có nhưng không được khuyến nghịCó nhưng không được khuyến nghị
Phiên bản Visual StudioVisual Studio 2013Visual Studio 2012Visual Studio 2010Visual Studio 2008 SP1 hoặc mới hơn gói bản ghi dịch vụVisual Studio 2005
Phiên bản Khuôn khổ .NETVisual Studio xây dựng mục tiêu dự án: Khuôn khổ .NET 4.5

BizTalk Runtime: Khuôn khổ .NET 4.5. x
Visual Studio xây dựng mục tiêu dự án: Khuôn khổ .NET 4.5

BizTalk Runtime: Khuôn khổ .NET 4.5. x
Visual Studio xây dựng mục tiêu dự án: Khuôn khổ .NET 4 hoặc Khuôn khổ .NET 3.5 SP1

BizTalk Runtime: Khuôn khổ .NET 4.5.x (chỉ với CU7)
Khuôn khổ .NET 3.5 SP1Khuôn khổ .NET 3.0
Khuôn khổ .NET 2.0

Quan trọng Phải cài đặt chuyên biệt gói bản ghi dịch vụ mới nhất cho Windows và SQL Server. cài đặt chuyên biệt Windows mới nhất và SQL Server gói bản ghi dịch vụ luôn hỗ trợ.

hỗ trợ 64-bit

hỗ trợ hệ điều hành 64-bitHỗ trợ 64-bit riêng thực thi
BizTalk Server 2013 R2Tất cả các phiên bảnPhiên bản doanh nghiệp
Standard Edition
Phiên bản phát triển
Chi nhánh Edition
Phiên bản đánh giá
BizTalk Server 2013Tất cả các phiên bảnPhiên bản doanh nghiệp
Standard Edition
Phiên bản phát triển
Chi nhánh Edition
Phiên bản đánh giá
BizTalk Server 2010Tất cả các phiên bảnPhiên bản doanh nghiệp
Standard Edition
Phiên bản phát triển
Chi nhánh Edition
Phiên bản đánh giá
BizTalk Server 2009Tất cả các phiên bảnPhiên bản doanh nghiệp
Phiên bản phát triển
Chi nhánh Edition
Phiên bản đánh giá

Lưu ý: Bản tiêu chuẩn không được hỗ trợ để thực hiện 64-bit riêng.
BizTalk Server 2006 R2Tất cả các phiên bảnPhiên bản doanh nghiệp
Phiên bản phát triển
Chi nhánh Edition
Phiên bản đánh giá

Lưu ý: Bản tiêu chuẩn không được hỗ trợ để thực hiện 64-bit riêng.

Phiên bản trước của BizTalk Server

Đối với phiên bản trước của BizTalk Server, hãy truy cập:
BizTalk Server: hệ điều hành, phiên bản SQL Server và hỗ trợ 64-bit

Thuộc tính

ID Bài viết: 926628 - Xem lại Lần cuối: 07/03/2016 22:45:00 - Bản sửa đổi: 6.0

Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Branch, Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Developer, Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Enterprise, Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Standard, Microsoft BizTalk Server 2013 Branch, Microsoft BizTalk Server 2013 Developer, Microsoft BizTalk Server 2013 Enterprise, Microsoft BizTalk Server 2013 Standard, Microsoft BizTalk Server Branch 2010, Microsoft BizTalk Server Developer 2010, Microsoft BizTalk Server Enterprise 2010, Microsoft BizTalk Server Standard 2010, Microsoft BizTalk Server 2009 Branch, Microsoft BizTalk Server 2009 Developer, Microsoft BizTalk Server 2009 Enterprise, Microsoft BizTalk Server 2009 Standard, Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Standard Edition, Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Enterprise Edition, Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Developer Edition, Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Branch

  • kbbtssetup kbbts kbtshoot kbinfo kbmt KB926628 KbMtvi
Phản hồi