Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Chương trình cài đặt Windows Internet Explorer 7 dừng đáp ứng

Bài viết này dành cho người dùng máy tính từ trình độ bắt đầu đến trung bình.Bạn có thể thấy dễ dàng hơn khi làm theo các bước nếu bạn in bài viết này ra trước.
Các hiện tượng của sự cố
Khi bạn cố gắng cài đặt Windows Internet Explorer 7, chương trình cài đặt không bao giờ kết thúc. Chương trình cài đặt dừng đáp ứng.

Chú ý Đôi khi, có thể mất khoảng 30 phút hoặc hơn để cài đặt Internet Explorer 7. Tuy nhiên, bài viết này mô tả tình huống trong đó chương trình cài đặt không bao giờ kết thúc.
Các bước để giải quyết vấn đề
Để giải quyết vấn đề này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Bấm đúp chương trình cài đặt Windows Internet Explorer. Nếu bạn được nhắc, bấm Chạy.
  2. Trên trang Chào mừng bạn đến với Windows Internet Explorer 7 của chương trình cài đặt, bấm Tiếp.
  3. Xem lại thỏa thuận cấp phép, rồi bầm Tôi chấp nhận.

    Nếu bạn không chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận cấp phép, chúng tôi khuyến nghị bạn không bấm Tôi chấp nhận.
  4. Bấm Xác thực để xác thực cài đặt Windows.
  5. Trên trang Lấy bản cập nhật mới nhất của chương trình cài đặt, bấm bỏ chọn hộp kiểmCài đặt bản cập nhật mới nhất cho Internet Explorer và Công cụ Loại bỏ Phần mềm Nguy hiểm Microsoft Windows (được khuyến nghị) , rồi bấm Tiếp.
  6. Khi chương trình cài đặt kết thúc, bấm Khởi động Bây giờ (Được khuyến nghị) để khởi động máy tính.
Thuộc tính

ID Bài viết: 926716 - Xem lại Lần cuối: 06/15/2007 15:33:00 - Bản sửa đổi: 2.1

Windows Internet Explorer 7 for Windows XP, Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003, Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003 IA64

  • kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner kbceip KB926716
Phản hồi