Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Sử dụng công cụ Bootrec.exe trong Môi trường Khôi Phục Windows để khắc phục sự cố và sửa chữa sự cố khởi động trong Windows

GIỚI THIỆU
Bạn có thể sử dụng công cụ Bootrec.exe tool trong Môi trường Khôi phục Windows (Windows RE) để khắc phục sự cố và sửa chữa các vấn đề sau trong Windows Vista hoặc Windows 7:
 • Bản ghi khởi động chính (MBR)
 • Cung khởi động
 • Cửa hàng Dữ liệu Cấu hình Khởi động (BCD)
Chú ý Khi bạn đang khắc phục sự cố khởi động bằng Windows RE, trước tiên bạn nên thử tuỳ chọn Sửa chữa Khởi động trong hộp thoại Tuỳ chọn Khôi phục Hệ thống. Nếu tuỳ chọn Sửa lỗi Khởi động không giải quyết được sự cố hoặc nếu bạn phải khắc phục thêm nhiều bước theo cách thủ công, hãy sử dụng công cụ Bootrec.exe.
Thông tin thêm
Để chạy công cụ Bootrec.exe, bạn phải khởi động Windows RE. Để thực hiện việc này, làm theo các bước sau:
 1. Chèn đĩa cài đặt Windows 7 hoặc Windows Vista vào ổ đĩa rồi khởi động máy tính.
 2. Nhấn phím khi bạn được nhắc.
 3. Chọn ngôn ngữ, thời gian, tiền tệ, bàn phím hoặc phương thức nhập rồi bấm Tiếp theo.
 4. Bấm Sửa máy tính của bạn.
 5. Bấm vào hệ điều hành mà bạn muốn sửa rồi bấm Tiếp theo.
 6. Trong hộp thoại Tuỳ chọn Khôi phục Hệ thống , bấm Dấu nhắc Lệnh.
 7. Nhập Bootrec.exe, rồi nhấn ENTER.
Chú ý Để khởi động máy tính từ DVD Windows Vista hoặc Windows 7, máy tính phải được cấu hình để khởi động từ ổ DVD. Để biết thêm thông tin về cách cấu hình máy tính để khởi động từ ổ DVD, hãy xem tài liệu đi kèm với máy tính hoặc liên hệ với nhà sản xuất máy tính.

Tuỳ chọn Bootrec.exe

Công cụ Bootrec.exe hỗ trợ các tuỳ chọn sau. Chọn tuỳ chọn phù hợp với tình huống của bạn.

Chú ý Sử dụng công cụ Bootrec.exe để khắc phục sự cố "Bootmgr bị thiếu". Nếu việc tạo lại BCD không giải quyết được sự cố khởi động, bạn có thể xuất và xoá BCD rồi chạy lại tuỳ chọn này. Bằng cách này, bạn đảm bảo rằng BCD được tạo lại đầy đủ.

Để làm việc này, nhập lệnh sau tại dấu nhắc lệnh Windows RE:
 • bcdedit /export C:\BCD_Backup
 • c:
 • đĩa cd khởi động
 • attrib bcd -s -h -r
 • ren c:\boot\bcd bcd.old
 • bootrec /RebuildBcd

/FixMbr

Tuỳ chọn /FixMbr ghi MBR tương thích với Windows 7 hoặc Windows Vista vào phân vùng hệ thống. Tuỳ chọn này không ghi đè bảng phân vùng hiện có. Sử dụng tuỳ chọn này khi bạn phải khắc phục các sự cố hỏng MBR hoặc khi bạn phải xoá mã không tiêu chuẩn khỏi MBR.

/FixBoot

Tuỳ chọn /FixBoot ghi cung khởi động mới vào phân vùng hệ thống bằng cách sử dụng cung khởi động tương thích với Windows Vista hoặc Windows 7. Sử dụng tuỳ chọn này nếu một trong các điều kiện sau là đúng:
 • Cung khởi động đã được thay thế bằng cung khởi động Windows Vista hoặc Windows 7 không tiêu chuẩn.
 • Cung khởi động bị hỏng.
 • Phiên bản hệ điều hành trước của Windows đã được cài đặt sau khi Windows Vista hoặc Windows 7 được cài đặt. Trong trường hợp này, máy tính khởi động bằng Trình tải Windows NT (NTLDR) thay cho Trình quản lý Khởi động Windows (Bootmgr.exe).

/ScanOs

Tuỳ chọn /ScanOs quét tất cả các đĩa cài đặt tương thích với Windows Vista hoặc Windows 7. Ngoài ra, tuỳ chọn này hiển thị các mục hiện không có trong cửa hàng BCD. Sử dụng tuỳ chọn này khi có các bản cài đặt Windows Vista hoặc Windows 7 mà menu Trình quản lý Khởi động không liệt kê.

/RebuildBcd

Tuỳ chọn /RebuildBcd quét tất cả các đĩa cài đặt tương thích với Windows Vista hoặc Windows 7. Ngoài ra, tuỳ chọn này cho phép bạn chọn các bản cài đặt mà bạn muốn thêm vào cửa hàng BCD. Sử dụng tuỳ chọn này khi bạn phải tạo lại hoàn toàn BCD.


Tham khảo
Để biết cách sử dụng công cụ Bootrec.exe để khắc phục sự cố "Tệp Dữ liệu Cấu hình Khởi động Windows thiếu thông tin được yêu cầu", hãy truy cập trang web sau của Microsoft:
927391 Thông báo lỗi khi bạn khởi động Windows Vista: "Tệp Dữ liệu Cấu hình Khởi động Windows thiếu thông tin được yêu cầu"
Tài nguyên Bổ sung
Thuộc tính

ID Bài viết: 927392 - Xem lại Lần cuối: 12/02/2013 16:06:00 - Bản sửa đổi: 7.0

Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium N, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional N, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter N, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate N

 • kbexpertiseadvanced kbhowto kbinfo kbcip KB927392
Phản hồi
oft.com/ms.js"> =">