Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Bạn không thể cài đặt trình điều khiển thiết bị bằng cách sử dụng chương trình cài đặt của trình điều khiển đó trong Windows Vista

TRIỆU CHỨNG
Khi bạn cố gắng cài đặt trình điều khiển thiết bị bằng cách sử dụng chương trình cài đặt của trình điều khiển này trong Windows Vista, bạn thực hiện không thành công.

Bạn có thể gặp phải sự cố này nếu các điều kiện sau đây là đúng:
 • Trình điều khiển sử dụng chương trình cài đặt dựa trên tệp thi hành.
 • Chương trình cài đặt không được thiết kế dành cho Windows Vista.
NGUYÊN NHÂN
Các sự cố xảy ra với các chương trình cài đặt dựa trên tệp thi hành có thể xảy ra nếu một hoặc nhiều điều kiện sau đây là đúng:
 • Chương trình cài đặt không tương thích với Windows Vista.
 • Trình cài đặt không tương thích với Windows Vista.
 • Xảy ra sự cố liên quan đến việc yêu cầu phải có quyền của người dùng để cài đặt trình điều khiển.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết sự cố này, hãy chạy chương trình cài đặt trình điều khiển ở chế độ tương thích. Hoặc, sử dụng tài khoản có thông tin đăng nhập quản trị để chạy chương trình cài đặt trình điều khiển. Bạn cũng có thể định vị tệp .inf dành cho trình điều khiển rồi cài đặt trình điều khiển theo cách thủ công.

Quan trọng Trước khi bạn sử dụng một trong các phương pháp này, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với nhà sản xuất thiết bị hoặc nhà sản xuất trình điều khiển để được thông tin thêm về cách cài đặt trình điều khiển trong Windows Vista.

Để chạy chương trình cài đặt trình điều khiển ở chế độ tương thích

Cấu hình chương trình cài đặt trình điều khiển để chạy ở chế độ tương thích của Microsoft Windows XP Gói Dịch vụ 2. Để thực hiện việc này, làm theo những bước sau:
 1. Định vị tệp thi hành dành cho chương trình cài đặt trình điều khiển.
 2. Bấm chuột phải vào tệp rồi bấm Thuộc tính.
 3. Trong hộp thoại PackageName Thuộc tính, bấm vào tab Tương thích.
 4. Bấm chọn hộp kiểm Chạy chương trình này ở chế độ tương thích dành cho , bấm Windows XP (Gói Dịch vụ 2) trong danh sáchChạy chương trình này ở chế độ tương thích dành cho, rồi bấm OK.
 5. Bấm đúp vào tệp thi hành để khởi động chương trình cài đặt.

Để chạy chương trình cài đặt trình điều khiển bằng cách sử dụng thông tin đăng nhập quản trị

Cấu hình chương trình cài đặt trình điều khiển để chạy trong ngữ cảnh của tài khoản Quản trị viên. Để thực hiện việc này, làm theo những bước sau:
 1. Định vị tệp thi hành dành cho chương trình cài đặt trình điều khiển.
 2. Bấm chuột phải vào tệp rồi bấm Chạy với tư cách quản trị viên.

  Quyền Kiểm soát Tài khoản Người dùng Nếu bạn được hỏi về mật khẩu hoặc xác nhận của quản trị viên, gõ mật khẩu của bạn hoặc bấm Tiếp tục.
 3. Làm theo các bước để cài đặt trình điều khiển.

Để định vị tệp .inf và cài đặt trình điều khiển theo cách thủ công

Sử dụng Trình quản lý Thiết bị để cài đặt trình điều khiển. Để làm việc này, hãy thực hiện những bước sau.

Bước 1: Định vị tệp .inf

Định vị tệp .inf đi kèm chương trình cài đặt trình điều khiển. Nói chung, tệp .inf nằm trong một trong các thư mục sau đây trên phương tiện cài đặt trình điều khiển:
 • Trong cùng một thư mục như chương trình Thiết lập.
 • Trong thư mục con nằm trong thư mục chứa chương trình Thiết lập. Nói chung, thư mục con có tên như Windows XP, Trình điều khiển hoặc WinXP.
Nếu các tệp trình điều khiển được đóng gói trong một tệp thi hành đơn lẻ, bạn có thể trích xuất hoặc truy nhập chúng. Để thực hiện việc này, hãy sử dụng một trong các phương pháp sau đây tuỳ theo trường hợp của bạn:
 • Sử dụng chương trình nén tệp để trích xuất các tệp.

  Nếu các tệp trình điều khiển được đóng gói trong một tệp thi hành đơn lẻ, bạn có thể sử dụng công cụ nén tệp, chẳng hạn như WinZip hoặc WinRAR, để trích xuất nội dung của gói trình điều khiển sang một thư mục. Tệp .inf phải có trong các tệp mà bạn trích xuất.
 • Sử dụng tính năng Thư mục Nén Windows để trích xuất các tệp.

  Nếu bạn không có chương trình WinZip hoặc chương trình WinRAR, bạn có thể trích xuất các tệp bằng cách sử dụng tính năng Thư mục Nén Windows. Để thực hiện việc này, hãy đổi phần mở rộng tên tệp từ .exe sang .zip. Sau đó, sử dụng Windows Explorer để sao chép các tệp từ thư mục nén.
 • Trích xuất nội dung từ tệp .cab.

  Nếu không có tệp .inf trong gói trình điều khiển nhưng có một hoặc nhiều tệp .cab, bạn có thể trích xuất nội dung của các tệp .cab.

  Chú ý Phương pháp này thường không thành công. Thông thường, những loại gói trình điều khiển này được tạo bằng cách sử dụng chương trình InstallShield. Chương trình InstallShield sử dụng định dạng .cab đặc biệt không được thiết kế để các công cụ như WinZip hoặc WinRAR truy nhập.
 • Định vị các tệp trong thư mục Temp.

  Nếu bạn vẫn không thể truy nhập các tệp cài đặt, hãy cố gắng định vị các tệp tạm thời được trích xuất. Thông thường, các tệp được trích xuất sang thư mục Temp cục bộ khi bạn cài đặt một chương trình. Bạn có thể xem nội dung của gói trình điều khiển bằng cách kiểm tra nội dung của thư mục Temp. Để thực hiện việc này, làm theo những bước sau:
  1. Xoá nội dung của thư mục Temp. Bằng cách xoá nội dung của thư mục Temp, bạn có thể định vị dễ dàng hơn các tệp tạm thời được tạo khi bạn chạy chương trình cài đặt trình điều khiển. Để xoá nội dung của thư mục Temp, hãy làm theo các bước sau:
   1. Bấm Bắt đầu nút Bắt đầu rồi bấm Máy tính.
   2. Bấm chuột phải vào đĩa cứng mà Windows Vista được cài đặt rồi bấm Thuộc tính.
   3. Trong hộp thoại Đĩa Cục bộ (DriveLetter) Thuộc tính, bấm vào tab Chung rồi bấm Dọn Đĩa.
   4. Trong hộp thoại Tuỳ chọn Dọn Đĩa, bấm Các tệp từ tất cả người dùng trên máy tính này.

    Quyền Kiểm soát Tài khoản Người dùng Nếu bạn được hỏi về mật khẩu hoặc xác nhận của quản trị viên, gõ mật khẩu của bạn hoặc bấm Tiếp tục.
   5. Trong Các tệp cần xóa, bấm bỏ chọn tất cả các hộp kiểm, bấm chọn hộp kiểm Tệp tạm thời rồi bấm OK.
   6. Khi bạn được nhắc xoá các tệp vĩnh viễn, bấm Xoá Tệp.
  2. Sử dụng Windows Explorer để mở thư mục Temp. Để thực hiệc việc này, bấm Bắt đầunút Bắt đầu, nhập %temp% vào hộp Bắt đầu Tìm kiếm rồi nhấn ENTER.
  3. Khởi động chương trình cài đặt trình điều khiển.

   Chú ý Một số chương trình cài đặt tự động xoá tệp tạm thời khi chương trình cài đặt thoát. Do vậy, hãy để chương trình cài đặt trình điều khiển chạy dưới nền.
  4. Kiểm tra nội dung của thư mục Temp để định vị các tệp trình điều khiển.

Bước 2: Cài đặt thủ công trình điều khiển

Sau khi bạn định vị tệp .inf dành cho trình điều khiển mà bạn muốn cài đặt, hãy cài đặt thủ công trình điều khiển mới. Để thực hiện việc này, làm theo những bước sau:
 1. Bấm Bắt đầunút Bắt đầu, bấm chuột phải vào Máy tính rồi bấm Thuộc tính.
 2. Trong ngăn Tác vụ, bấm Trình quản lý Thiết bị.

  Quyền Kiểm soát Tài khoản Người dùng Nếu bạn được hỏi về mật khẩu hoặc xác nhận của quản trị viên, gõ mật khẩu của bạn hoặc bấm Tiếp tục.
 3. Trong Trình quản lý Thiết bị, định vị thiết bị mà bạn muốn cài đặt trình điều khiển.

  Chú ý Để hiển thị các thiết bị ẩn, bấm Hiển thị thiết bị ẩn trên menu Xem.
 4. Bấm chuột phải vào thiết bị rồi bấm Cập nhật Phần mềm Trình điều khiển.
 5. Bấm Duyệt máy tính của tôi để tìm phần mềm trình điều khiển, bấm Để cho tôi chọn từ danh sách trình điều khiển thiết bị trên máy tính của tôi rồi bấm Có Đĩa.
 6. Trong hộp thoại Cài đặt Từ Đĩa, bấm Duyệt, định vị tệp .inf dành cho trình điều khiển thiết bị mà bạn muốn cài đặt rồi bấm Mở.
 7. Làm theo các bước trong hộp thoại Cập nhật Phần mềm Trình điều khiểnDeviceName để cập nhật trình điều khiển.
Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận được các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không thực hiện bảo hành bao hàm hay khác về hiệu suất hoạt động hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.
Thuộc tính

ID Bài viết: 927524 - Xem lại Lần cuối: 09/27/2011 10:47:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition

 • kbdriver kbexpertisebeginner kbhardware kbtshoot kbprb KB927524
Phản hồi