PC Talk – Làm thế nào để hiện xem trang trước khi in và xử dụng xem trước bố trí trang trong Excel 2007

blurb
Đoạn hội thoại này sẽ giải thích cho bạn làm thế nào để hiện xem trang trước khi in và xử dụng xem trước bố trí trang trong Excel 2007 . Bạn có thể truy cập Print Pewview bằng cách nhấp chuột vào nút Office.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-question1.gif
Tôi muốn kiểm tra trước khi in biểu đồ mà tôi đã làm trong Excel. Bạn có thể chỉ cho tôi làm thế nào để thể hiện xem trang trước khi in không ?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-explain1.gif
Nhấp chuột vào nút Office.Di chuột đến Print, và sau đó nhấp vào Print Preview.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-smile1.gif
Nhấp chuột vào nút Office.Di chuột đến Print, và sau đó nhấp vào Print Preview.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-standard1.gif
Khi bạn muốn thay đổi thiết lập trang, nhấp chuột vào nút Page Setup trên thẻ Print Preview.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-say1.gif
Khi tôi muốn quay trở lại màn hình soạn thảo. Tôi sẽ nhấp chuột vào nút Close Print Preview trên thẻ
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-notice1.gif
Có một tính năng mới gọi là “Page Layout View” trong Excel 2007 mà bạn có thể thử sử dụng.

Trong xem bố trí bạn, các bảng sẽ hiện các giới hạn trang in của bạn.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-wonder1.gif
Thật là hữu dụng. Làm thế nào tôi có thể sử dụng chắc năng xem bố trí trang?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-standard1.gif
Nhấp chuột vào tab View và nhấp vào nút Page Layout trong nhóm Workbook Views.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-yes1.gif
Màn hình xem đã thay đổi. Đây là Page Layout View. Tôi có thể kiểm tra bố trí trang của biểu đồ tôi đã làm trong nháy mắt.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-explain1.gif
Trong đây, bạn có thể chỉnh sửa không chỉ các ô mà còn cả định dạng bố trí, chiều cao và rộng của các cột và tùy chỉnh đầu trang, chân trang và khoảng cách, đây là công cụ rất tốt mà bạn có thể dùng trước khi in văn bản.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-smile1.gif
Tôi có thể nhấp vào nút Normal trong Workbook Views khi tôi muốn quay lại trang xem trước đó,
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-standard1.gif
Đúng vậy. Đây là nút Page Layout ở dưới góc phải màn hình của cửa sổ mà bạn cũng có thể dùng.


Trang "The “Fine adjustment before printing using Page Layout View" có thêm thông tin chi tiết mà bạn có thể đọc sau.
Thuộc tính

ID Bài viết: 927780 - Xem lại Lần cuối: 10/29/2014 05:59:00 - Bản sửa đổi: 5.0

Microsoft Office Excel 2007

  • kbtshoot kbexpertisebeginner kbpctalk kbtypenonkb KB927780
Phản hồi