Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

PC Talk – Cảnh báo “Chương trình lạ yêu cầu truy cập máy tính” trong Windows Vista

blurb
Tình huống hội thoại sau giúp giải thích cảnh báo “Chương trình lạ yêu cầu truy cập máy tính” và cách xử lý.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-smile.gif
Bạn đã hoàn thành việc cài đặt phần mềm tôi yêu cầu chưa?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-panic.gif
Vẫn chưa xong… Khi tôi bắt đầu cài đặt, tôi nhận được cảnh báo nói rằng “Chương trình lạ yêu cầu truy cập máy tính”
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-notice.gif
Đó là tính năng ngăn không cho bạn thực thi các chương trình không hợp lệ có thể nhiễm virut. Nếu bạn chắc chắn rằng các phần mềm đó là an toàn, chỉ cần bấm Accept (Allow, UI?) để tiếp tục.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-soursmile.gif
Vậy thôi ư?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-standard.gif
Đúng vậy. Tuy nhiên các bước có thể khác nhau đôi chút tùy thuộc vào từng loại người dùng.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-question.gif
Bạn có thể giải thích kỹ hơn không?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-explain.gif
Do bạn thuộc nhóm người dùng “Administrator”, bạn chỉ cần bấm nút Accept. Nếu bạn thuộc nhóm “Standard User”, bạn sẽ phải nhập mật khẩu cung cấp bởi người quản trị.
Để biết thêm chi tiết, bạn có thể theo dõi thêm mục sau: “PC Talk – Cửa sổ User Account Control (UAC) của Windows Vista xuất hiện hỏi mật khẩu tài khoản quản trị?"
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-yes.gif
Cảm ơn về những thông tin vừa rồi!
Thuộc tính

ID Bài viết: 927783 - Xem lại Lần cuối: 10/29/2014 06:04:00 - Bản sửa đổi: 4.0

Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business

  • kbtshoot kbexpertisebeginner kbpctalk kbtypenonkb KB927783
Phản hồi