Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Câu hỏi thường gặp về Thuật sỹ Kích hoạt Office và về chế độ chức năng bị giảm trong chương trình Office 2007 và Office 2010

GIỚI THIỆU
Bài viết này chứa một số câu hỏi thường gặp nhất về Thuật sỹ Kích hoạt Microsoft Office.

Gói Microsoft Office 2007 và Office 2010 bao gồm Thuật sỹ Kích hoạt. Để sử dụng đầy đủ phiên bản chính thức của gói hoặc chương trình Office 2007 hoặc gói hay chương trình Office 2010, bạn phải kích hoạt gói hoặc chương trình đó. Nếu bạn không kích hoạt sản phẩm sau khi cài đặt, chương trình Office 2007 và chương trình Office 2010 chỉ có thể được khởi động trong chế độ chức năng bị giảm. Trong chế độ chức năng bị giảm, chương trình Office 2007 và chương trình Office 2010 hoạt động giống với trình xem hơn. Nói cách khác, bạn không thể lưu các sửa đổi đối với tài liệu hoặc tạo tài liệu mới. Chức năng bổ sung có thể bị giảm bớt. Các tệp Office 2007 hay Office 2010 hiện tại không bị hỏng khi sản phẩm chạy trong chế độ chức năng bị giảm.
Thông tin thêm
Q1: Kích hoạt sản phẩm là gì?

Bấm vào đây để xem hoặc ẩn câu trả lời