Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Thông tin về cách sử dụng bộ và chương trình Office 2007 trên máy tính đang chạy phiên bản Office khác

Đối với phiên bản Microsoft Office 2010 của bài viết này, hãy xem 2121447.
Đối với phiên bản Microsoft Office 2003 của bài viết này, hãy xem 828956.
Đối với phiên bản Microsoft Office XP của bài viết này, hãy xem 290576.
Đối với phiên bản Microsoft Office 2000 của bài viết này, hãy xem 218861.
GIỚI THIỆU
Bài viết này chứa thông tin về cách sử dụng gói và chương trình Office 2007 của Microsoft trên máy tính đang chạy phiên bản Microsoft Office khác Bài viết này cũng cung cấp lời khuyên giúp ngăn các phiên bản Office khác nhau xung đột với nhau.
THÔNG TIN THÊM
Bạn có thể cài đặt và sử dụng nhiều phiên bản Microsoft Office trên cùng một máy tính. Ví dụ: bạn có thể cài đặt và sử dụng cả bộ và chương trình Microsoft 2007 và Microsoft Office 2003 trên cùng một máy tính. Tuy nhiên, chúng tôi không khuyến nghị bạn làm việc này.

Chú ý Microsoft không hỗ trợ sử dụng nhiều phiên bản Microsoft Office trên các phiên bản Microsoft Windows hỗ trợ các Dịch vụ Đầu cuối. Nếu bạn muốn chạy nhiều phiên bản Office, hãy tắt các Dịch vụ Đầu cuối.

Trình tự cài đặt

Chú ý Trình tự cài đặt này cũng áp dụng cho các sản phẩm độc lập của Microsoft Office, chẳng hạn như Microsoft Visio.

Nếu bạn muốn cài đặt và sử dụng nhiều phiên bản Office trên cùng một máy tính, hãy sử dụng trình tự sau.
Phiên bản OfficeTrình tự Cài đặt
Microsoft Office 2000Đầu tiên
Microsoft Office XPThứ hai
Office 2003Thứ ba
Các gói và chương trình Office 2007Thứ tư
Trước tiên, bạn phải cài đặt phiên bản Office mới nhất. Ví dụ: nếu bạn muốn sử dụng cả chương trình Office 2003 và chương trình Office 2007 trên cùng một máy tính, trước tiên hãy cài đặt Office 2003. Bạn phải sử dụng trình tự này do cách thức quản lý các khoá đăng ký, các chương trình được chia sẻ, các phần mở rộng tên tệp và các cài đặt khác cho từng phiên bản của gói và chương trình Office.

Quan trọng Nếu bạn muốn xoá một trong các phiên bản Office đã cài đặt, bạn có thể phải cài đặt lại các phiên bản Office còn lại theo trình tự này để từng phiên bản hoạt động đúng.

Phần còn lại của bài viết này giả định rằng bạn đã cài đặt các phiên bản Office theo trình tự này.

Vị trí cặp Thùng rác của Office

Khi bạn cài đặt các gói và chương trình Office 2007, chương trình Thiết lập sử dụng cặp Program Files\Microsoft Office làm cặp mặc định. Tuy nhiên, cặp Thùng rác của Office là Program Files\Microsoft Office\Office12. Cặp Thùng rác của Office là cặp mà các tệp thực thi của Office được cài đặt trong đó. Vị trí này cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn cho những người dùng muốn sử dụng nhiều phiên bản Office trên cùng một máy tính. Vị trí này được sử dụng bởi Office XP trước tiên. Trong Office XP, cặp Thùng rác của Office là Program Files\Microsoft Office\Office10. Bạn không thể đổi tên của cặp Thùng rác của Office.

Office Shortcut Bar

Các bộ và chương trình Office 2007 và Office 2003 không bao gồm Office Shortcut Bar. Tuy nhiên, nếu Office 2000 hoặc Office XP đã được cài đặt trên cùng một máy tính thì Office Shortcut Bar sẽ được giữ lại cho các phiên bản Office mới hơn này.

Khi Office 2000 hoặc Office XP đã được cài đặt cùng với các gói và chương trình Office 2007, bạn có thể khởi động riêng Office Shortcut Bar. Bạn không thể chạy hai phiên bản Office Shortcut Bar. Mỗi phiên bản của Office Shortcut Bar có thể có một bộ thanh công cụ và nút tuỳ chỉnh riêng. Các thanh công cụ và các nút này không thể được chia sẻ giữa hai phiên bản của Office Shortcut Bar.

Khởi động lối tắt của menu

Khi Office 2000 và Office XP cài đặt các lối tắt của menu Start, tên của các lối tắt đó giống với các tên trên menu phụ Programs trên menu Start. Các bộ và chương trình Office 2003 và Office 2007 cài đặt các lối tắc bao gồm số phiên bản cho cặp Office trên menu phụ Programs. Để tránh nhầm lẫn, chúng tôi khuyên bạn nên thêm số phiên bản cho từng lối tắt trỏ tới sản phẩm trước đó. Ví dụ: hãy đổi tên lối tắt trỏ tới Microsoft Access "Microsoft Access 2000" trước khi bạn cài đặt các bộ và chương trình Office 2007.

Để biết thêm thông tin, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
292584 Chương trình Thiết lập Office XP ghi đè các mục trong menu Start từ các phiên bản Office trước đó
Nếu bạn di chuyển thủ công các lối tắt của menu Start cho Office XP hoặc Office 2000, các lối tắt này được tạo lại trên menu phụ Programs trên menu Start nếu một trong hai điều kiện đây là đúng:
 • Bạn cài đặt lại phiên bản Office đó.
 • Bạn sửa các lối tắt.
Chú ý Bạn có thể tuỳ chỉnh chương trình Thiết lập Office 2003, Office XP hoặc Office 2000 để cài đặt các lối tắt sang vị trí khác trên menu Start. Để thực hiện việc này, hãy sử dụng Thuật sỹ Cài đặt Tuỳ chỉnh trong Bộ Tài nguyên Microsoft Office. Đối với các bộ và chương trình Office 2007, bạn có thể sử dụng Công cụ Tuỳ chỉnh Office để chỉ định vị trí khác cho các lối tắt. Để truy cập Công cụ Tuỳ chỉnh Office, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bắt đầu một dấu nhắc lệnh.
 2. Di chuyển tới CD Office 2007.
 3. Chạy lệnh sau:
  thiết lập /quản trị
Để biết thêm thông tin về Công cụ Tuỳ chỉnh Office, hãy truy cập Web site sau của Microsoft:

Microsoft Office Binder

Phiên bản Microsoft Office cuối cùng có bao gồm Office Binder là Office 2000. Tuy nhiên, tiện ích trích xuất tất cả các tệp Office khỏi tệp Binder được bao gồm trong Office 2002 và các phiên bản Office mới hơn.

Để biết thêm thông tin, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
281931 Thông báo lỗi "Tệp này không có chương trình nào liên kết để thực hiện tác vụ này" khi bạn mở tệp Binder
822622 Mô tả hỗ trợ về Office Binder đối với các sản phẩm Office 2003 và Office XP

Nhiều phiên bản Outlook

Microsoft Office Outlook 2007 không thể đồng tồn tại với bất kỳ phiên bản trước đó nào của Microsoft Outlook. Khi bạn cài đặt Outlook 2007, chương trình Thiết lập xoá Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 và Microsoft Outlook 2000. Chương trình Thiết lập xoá các phiên bản Outlook này ngay cả khi bạn nhấp chọn hộp kiểm Keep these programs (Giữ các chương trình này) trong hộp thoại Removing Previous Versions (Xoá các phiên bản trước). Các phiên bản Microsoft Outlook cũ hơn Outlook 2000 sẽ không bị phát hiện để xoá. Tuy nhiên, nếu bạn không xoá các phiên bản Outlook cũ hơn Outlook 2000, cả hai phiên bản Outlook sẽ không ổn định.

Để biết thêm thông tin, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
924618 Các phiên bản Office cũ hơn bị xoá khi bạn chạy chương trình Thiết lập Office 2007

Nhiều phiên bản Word

Nếu bạn có hai phiên bản Microsoft Word được cài đặt trên cùng một máy tính, bạn sẽ gặp sự cố gián đoạn khi bạn khởi động Word 2007. Hiện tượng này xảy ra do Word 2007 tự động đăng ký trên máy tính.

Bạn có thể bỏ qua đăng ký tự động. Điều này làm cho Word 2007 khởi động nhanh hơn. Tuy nhiên, chúng tôi không khuyến nghị bạn thực hiện việc này do Word có thể hoạt động không đúng nếu Word không thể tự động đăng ký.

Quan trọng Phần, phương pháp hoặc tác vụ này chứa các bước chỉ dẫn bạn cách sửa đổi sổ đăng ký. Tuy nhiên, có thể xảy ra sự cố nghiêm trọng nếu bạn sửa đổi sổ đăng ký không đúng cách. Do đó, hãy chắc chắn rằng bạn thực hiện các bước sau cẩn thận. Để bảo vệ tốt hơn, hãy sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu xảy ra sự cố. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký trong Windows


Để bỏ qua đăng ký tự động cho Word 2007, hãy làm theo các bước sau:
 1. Thoát khỏi Word 2007.
 2. Khởi động Registry Editor.
  • Trong Windows Vista, bấm Bắt đầunút Bắt đầu, gõ regedit vào hộp Bắt đầu Tìm kiếm, sau đó nhấn ENTER.

   Quyền Kiểm soát Tài khoản Người dùng Nếu bạn được nhắc về việc xác nhận hoặc mật khẩu của quản trị viên, hãy nhập mật khẩu của bạn, hoặc bấm Tiếp tục.
  • Trong Windows XP, bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ regedit trong ô Mở rồi bấm OK.
 3. Định vị rồi bấm để chọn khoá con đăng ký sau đây:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Options
 4. Sau khi bạn chọn khoá con được chỉ định trong bước 3, trỏ vào Mới trên menu Chỉnh sửa rồi bấm Giá trị DWORD.
 5. Nhập NoReReg rồi nhấn ENTER.
 6. Bấm chuột phải vào NoReReg rồi bấm Modify (Sửa đổi).
 7. Trong ô dữ liệu Giá́ trị, gõ 1, sau đó bấm OK.
 8. Trên menu Tệp, bấm vào Thoát để đóng Registry Editor.

Các tệp Office trong Microsoft Windows Explorer

Khi bạn bấm đúp chuột vào một tệp Office trong Windows Explorer để mới tệp, các quy tắc sau sẽ được áp dụng.

Chú ý Các tệp này cũng áp dụng khi bạn bấm đúp vào tệp Office trong cặp Tài liệu Gần đây trong Windows.
 • Nếu một phiên bản của chương trình nơi tệp được tạo đang chạy trên máy tính, tệp sẽ mở trong phiên bản đó.
 • Đối với Office 2000 hoặc Office XP, nếu không có phiên bản nào của chương trình nơi tệp được tạo đang chạy trên máy tính, tệp sẽ mở trong phiên bản chương trình mà bạn đã cài đặt gần đây nhất.
 • Đối với Microsoft Access và Microsoft Word, nếu không có phiên bản nào của chương trình nơi tệp được tạo đang chạy trên máy tính, tệp sẽ mở trong phiên bản chương trình được khởi động gần đây nhất.
 • Để liên kết tệp với các chương trình có trong một phiên bản Office cụ thể, hãy chạy chương trình Thiết lập Office rồi bấm Repair Office (Sửa Office). Khi bạn thực hiện việc này, các liên kết tệp cho phiên bản Office đó được đăng ký.

  Chú ý Bạn không thể sử dụng phương pháp này để đăng ký các liên kết tệp trong Word hoặc trong Access.

  Chú ý Nếu bạn cài đặt cập nhật phần mềm cho một phiên bản Office, cập nhật phần mềm đó sẽ sửa phiên bản Office đó. Bạn có thể phải sửa một số hoặc tất cả sản phẩm Office sau khi bạn cài đặt cập nhật phần mềm để khôi phục liên kết tệp.
Để biết thêm thông tin về cách sửa các tính năng của Office 2007, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
924611 Cách cài đặt và sửa các tính năng của Office 2007

Các đối tượng OLE của Office trong các chương trình khác

Trên máy tính đang chạy nhiều phiên bản Office, nếu bạn chèn một đối tượng Office vào một chương trình khác thì các phiên bản mới nhất của các chương trình đó sẽ được sử dụng. Ví dụ: nếu bạn chèn một đối tượng trang tính Microsoft Excel vào một tài liệu Word, các phiên bản mới nhất của Word và Excel sẽ được sử dụng. Điều này có thể gây ra sự cố nếu bạn chia sẻ tệp chứa với người dùng hiện không sử dụng các chương trình Office 2007.

Các chương trình chia sẻ

Nếu bạn đã cài đặt các phiên bản khác nhau của Office theo trình tự được mô tả trong phần "trình tự Cài đặt", nói chung bạn sẽ không trải qua bất kỳ sự cố nào khi bạn sử dụng các chương trình được chia sẻ, chẳng hạn như Equation Editor và Clip Gallery. Hộp thoại Đối tượng có thể hiển thị nhiều mục nhập cho mỗi chương trình được chia sẻ. Hiện tượng này xảy ra do nhiều phiên bản của một chương trình được chia sẻ có thể được cài đặt trên máy tính.

Các thông báo về Windows Installer trong Word

Nếu bạn đã cài đặt nhiều phiên bản Word trên máy tính, Windows Installer có thể khởi chạy khi bạn khởi chạy Microsoft Office Word 2007. Đồng thời, thông báo cho biết Windows Installer chuẩn bị cài đặt Word có thể được hiển thị. Bạn có thể nhận được thông báo này trước khi Word khởi chạy.

Windows Installer chạy bất cứ khi nào phiên bản Word mà bạn khởi chạy không phải là phiên bản được đăng ký.

Thông báo về Windows Installer trong Access

Trên máy tính cài đặt nhiều phiên bản Access, Windows Installer có thể khởi chạy khi bạn khởi chạy Microsoft Office Access 2003 hoặc Microsoft Office Access 2007. Đồng thời, thông báo "đang chuẩn bị cài đặt" hoặc thông báo "đang cấu hình" có thể được hiển thị. Bạn nhận được các thông báo lỗi này trước khi Access khởi chạy.

Thao tác sửa chữa của Windows Installer ghi Access 2003 vào sổ đăng ký mỗi khi bạn khởi chạy Access 2003 sau khi bạn sử dụng Access 2007. Tương tự, thao tác sửa chữa của Windows Installer ghi Access 2007 vào sổ đăng ký mỗi khi bạn khởi chạy Access 2007 sau khi bạn sử dụng phiên bản Access cũ hơn. Access 2000 và Access 2002 không khởi tạo thao tác sửa chữa sau khi bạn sử dụng phiên bản Access mới hơn. Nếu phiên bản Access mà bạn khởi chạy giống với phiên bản Access mà bạn sử dụng trước đây, thao tác sửa chữa của Windows Installer sẽ không diễn ra.

Thư viện tài liệu Windows SharePoint Services 3.0

Khi bạn cố gắng tạo tài liệu mới trong thư viện tài liệu Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 bằng cách nhấp vào New Document (Tài liệu Mới), nút New Document (Tài liệu Mới sẽ không hoạt động. Bạn không thể tạo tài liệu mới. Ngoài ra, Windows Internet Explorer ngừng đáp ứng khi bạn cố gắng xem một tài liệu hiện có trong thư viện tài liệu Windows SharePoint Services 3.0.

Sự cố này xảy ra khi các điều khiển Hỗ trợ của Windows SharePoint Services dành cho hệ thống Office 2007 và các điều khiển Hỗ trợ Windows SharePoint Services dành cho Office 2003 được cài đặt song song. Cài đặt song song này có thể xảy ra trong bất kỳ điều kiện nào sau đây:
 • Bạn cài đặt hệ thống Microsoft Office 2007 rồi bạn cài đặt một hoặc nhiều chương trình Microsoft Office 2003.
 • Bạn cài đặt một chương trình Office 2007 và bạn cài đặt Office 2003.
 • Bạn cài đặt Office 2003, bạn cài đặt một chương trình Office 2007 rồi bạn sửa chữa cài đặt Office 2003.
Để biết thêm thông tin về tình huống này, hãy nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
929360 Bạn không thể tạo tài liệu mới hoặc xem tài liệu hiện có trong thư viện tài liệu Windows SharePoint Services 3.0 khi bạn có nhiều phiên bản Office được cài đặt
Thuộc tính

ID Bài viết: 928091 - Xem lại Lần cuối: 09/12/2011 18:29:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Office Basic 2007, Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Home and Student 2007

 • kbexpertisebeginner kbhowto kbinfo KB928091
Phản hồi