Cách dỡ cài đặt hoặc loại bỏ gói Microsoft Office 2007

Tóm tắt
Bài viết này cung cấp các phương pháp mà bạn có thể làm theo để dỡ cài đặt hoặc loại bỏ gói Microsoft Office 2007.

Bạn có muốn dỡ cài đặt phiên bản Microsoft Office khác không?

Để xem thông tin về cách loại bỏ hoặc dỡ cài đặt phiên bản Microsoft Office khác, bấm vào liên kết phù hợp với phiên bản Office của bạn:

Cách dỡ cài đặt hoặc loại bỏ gói Microsoft Office 2010
Cách dỡ cài đặt hoặc loại bỏ gói Microsoft Office 2003
Cách dỡ cài đặt hoặc loại bỏ gói Microsoft Office dành cho Mac 2011
Cách dỡ cài đặt hoặc loại bỏ gói Microsoft Office dành cho Mac 2008
Giải pháp
Chúng tôi khuyên bạn nên làm theo các phương pháp được cung cấp trong bài viết này theo thứ tự. Tuy nhiên, nếu trước đó bạn đã thử một trong số các phương pháp để loại bỏ Office và không thành công, bạn có thể nhanh chóng chuyển sang phương pháp khác từ danh sách này:

Phương pháp 1: Dỡ cài đặt bộ Microsoft Office 2007 khỏi Pa-nen Điều khiển

Để loại bỏ Microsoft Office 2007 khỏi Pa-nen Điều khiển, hãy làm theo các bước sau:
 1. Mở Chương trình và Tính năng từ Pa-nen Điều khiển.
 2. Định vị mục Microsoft Office trong danh sách các chương trình hiện được cài đặt.
 3. Chọn mục đó, rồi bấm Dỡ cài đặt (hoặc Loại bỏ trong Windows XP).
 4. Lặp lại nếu bạn thấy nhiều sản phẩm Office trong danh sách.
 5. Khởi động lại máy tính của bạn.

Phương pháp 2: Dỡ cài đặt bộ Microsoft Office 2007 bằng Bản sửa lỗi đơn giản

Lưu ý Giải pháp Bản sửa lỗi đơn giản không loại bỏ các chương trình Office riêng lẻ được cài đặt riêng trên máy tính của bạn. Ví dụ: nếu bạn có Microsoft Office Professional 2007 và Microsoft Office Visio 2007, giải pháp Bản sửa lỗi đơn giản sẽ chỉ loại bỏ Microsoft Office Professional 2007. Visio 2007 sẽ không bị loại bỏ. 
Ngoài ra, bạn phải khởi động lại máy nếu sử dụng một trong số các giải pháp Bản sửa lỗi đơn giản.

Để tự động dỡ cài đặt bộ Microsoft Office 2007, hãy bấm vào nút Tải xuống. Trong hộp thoại Tệp Tải xuống, bấm vào Chạy hoặc Mở, sau đó làm theo các bước trong thuật sĩ bản sửa lỗi đơn giản.
 • Giải pháp Bản sửa lỗi đơn giản cho bộ Microsoft Office 2007 sẽ loại bỏ tất cả các phiên bản Office 2007. Điều này bao gồm tất cả các phiên bản Office 2007 dùng thử.
 • Nếu bạn có hệ điều hành Windows 64 bit, hãy tải xuống và lưu giải pháp Bản sửa lỗi đơn giản vào màn hình rồi bấm đúp vào giải pháp để chạy trên máy tính của bạn. Nếu bạn cố chạy giải pháp trực tiếp từ bài viết, bạn sẽ gặp sự cố chạy giải pháp đúng cách.
 • Thuật sĩ này có thể chỉ có bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, bản sửa lỗi tự động cũng sẽ hoạt động đối với các phiên bản ngôn ngữ khác của Windows.
Đối với Windows 8


Đối với Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 hoặc Windows XP

Phương pháp 3: Loại bỏ bộ Microsoft Office 2007 theo cách thủ công

Chú ý Bạn cần phải đăng nhập bằng tài khoản quản trị viên để thực hiện phương pháp này. Nếu máy tính của bạn là một phần của mạng, bạn có thể phải yêu cầu quản trị viên hệ thống giúp đỡ. Nếu không chắc chắn rằng mình có đăng nhập bằng tài khoản quản trị viên không, bạn có thể xem Cách xác định loại tài khoản người dùng của bạn trong Windows để được trợ giúp.

Trước tiên, trong khi thực hiện phương pháp này bạn cần phải xem các tệp và thư mục ẩn. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:
 1. Mở Windows Explorer.
 2. Trên menu Công cụ, bấm vào Tùy chọn Thư mục. Trong Windows 7 hoặc Vista, nhấn phím ALT để hiển thị thanh menu.
 3. Bấm tab Xem.
 4. Trong ngăn Cài đặt nâng cao, trong mục Tệp và thư mục ẩn, bấm Hiển thị tệp và thư mục ẩn.
 5. Bỏ chọn Ẩn phần mở rộng của các loại tệp đã biết.
 6. Bấm OK, sau đó đóng các cửa sổ.

Video: Cách loại bỏ thủ công Bộ Microsoft Office (Video bằng tiếng Anh)

Đây là video hướng dẫn bạn cách dỡ cài đặt hoặc loại bỏ thủ công Office 2010 trên Windows 7. Bạn có thể tham khảo video này để thực hiện theo các bước thủ công nhằm loại bỏ bộ Office 2007 của mình.
Bước 1: Loại bỏ mọi gói Windows Installer còn lại của hệ thống Microsoft Office 2007
 1. Mở thư mục %windir%\Installer. Để làm việc này, bấm Bắt đầu, bấm Chạy, nhập %windir%\Installer, sau đó bấm OK.
 2. Trên menu Xem, bấm Chọn Chi tiết.
 3. Bấm chọn hộp kiểm Chủ đề, gõ 340 vào hộp Độ rộng của cột đã chọn (tính theo pixel), sau đó bấm OK.
  Chú ý Có thể mất vài phút để chủ đề xuất hiện bên cạnh mỗi tệp .MSI.
 4. Trên menu Xem, trỏ chuột vào Sắp xếp theo trong Windows 7 hoặc Vista hoặc trỏ chuột vào Sắp xếp biểu tượng theo trong Windows XP, sau đó bấm Chủ đề.
 5. Nếu hộp thoại Kiểm soát Tài khoản Người dùng xuất hiện, bấm Cho phép để tiếp tục.
 6. Tìm từng tệp .MSI trong đó chủ đề là "Microsoft Office <tên sản phẩm> 2007", bấm chuột phải vào tệp .MSI, sau đó bấm Dỡ cài đặt.
  Chú ý Trình giữ chỗ <tên sản phẩm> biểu thị tên của sản phẩm Microsoft Office 2007.
Bước 2: Dừng dịch vụ Công cụ Nguồn Office
 1. Mở cửa sổ Dịch vụ. Để làm việc này, bấm Bắt đầu, bấm Chạy, nhập services.msc, sau đó bấm OK.
 2. Trong cửa sổ Dịch vụ, xác định xem dịch vụ Công cụ Nguồn Office có chạy hay không ("Bắt đầu" sẽ xuất hiện trong cột Trạng thái). Nếu dịch vụ đang chạy, bấm chuột phải vào Công cụ Nguồn Office, sau đó bấm vào Dừng.
 3. Đóng cửa sổ Dịch vụ.
Bước 3: Loại bỏ bất kỳ thư mục cài đặt Microsoft Office 2007 còn lại nào.
 1. Mở thư mục %CommonProgramFiles%\Microsoft Shared. Để làm việc này, bấm Bắt đầu, bấm Chạy, nhập %CommonProgramFiles%\Microsoft Shared, sau đó bấm OK.
  Chú ý Trên máy tính chạy phiên bản 64 bit của Windows 7 hoặc Vista, nhập %CommonProgramFiles(x86)%\Microsoft Shared, sau đó bấm OK.
 2. Hãy xóa các thư mục sau đây nếu có:
  • Office12
  • Công cụ Nguồn
 3. Mở thư mục %ProgramFiles%\Microsoft Office. Để làm việc này, bấm Bắt đầu, bấm Chạy, nhập %ProgramFiles%\Microsoft Office, sau đó bấm OK.
  Chú ý Trên máy tính chạy phiên bản 64 bit của Windows 7 hoặc Vista, nhập %ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office, sau đó bấm OK.
 4. Xóa thư mục Office12.
 5. Trên thư mục gốc của mỗi ổ cứng, tìm, sau đó mở thư mục MSOCache. Nếu không thể thấy thư mục này, bạn cần phải xem tệp và thư mục ẩn.
 6. Mở thư mục Tất cả Người dùng trong thư mục MSOCache, sau đó xóa mọi thư mục chứa văn bản 0FF1CE}- trong tên thư mục.
  Chú ý Văn bản này chứa số 0 và 1 cho chữ cái "O" và "I".
  Ví dụ: {90140000-001B-0409-0000-0000000FF1CE}-C.
Bước 4: Loại bỏ mọi tệp cài đặt Microsoft Office 2007 còn lại
 1. Mở thư mục %AppData%\Microsoft\Templates. Để làm việc này, bấm Bắt đầu, bấm Chạy, nhập %appdata%\microsoft\templates, sau đó bấm OK.
 2. Xóa tệp sau:
  • Normal.dotm
  • Normalemail.dotm
 3. Mở thư mục %AppData%\Microsoft\Document Building Blocks. Để làm việc này, bấm Bắt đầu, bấm Chạy, nhập %appdata%\microsoft\document building blocks, sau đó bấm OK.
 4. Mở thư mục con tìm thấy trong thư mục Khối Xây dựng Tài liệu.
  Chú ý Tiêu đề thư mục con sẽ là một số gồm bốn chữ số biểu thị ngôn ngữ của gói Microsoft Office.
 5. Xóa tệp building blocks.dotx.
 6. Đóng tất cả các chương trình trước khi bạn làm theo các bước còn lại.
 7. Mở thư mục %Temp%. Để làm việc này, bấm Bắt đầu, bấm Chạy, nhập %temp%, sau đó bấm OK.
 8. Trên menu Chỉnh sửa, bấm Chọn Tất cả.
 9. Trên menu Tệp, bấm Xóa.
 10. Mở thư mục %AllUsersprofile%\Application Data\Microsoft\Office\Data. Để làm việc này, bấm Bắt đầu, bấm Chạy, nhập %AllUsersprofile%\Application Data\Microsoft\Office\Data, sau đó bấm OK.
 11. Xóa tệp opa12.dat (và CHỈ tệp này).
Bước 5: Loại bỏ khóa con sổ đăng ký của hệ thống Microsoft Office 2007
Quan trọng Thực hiện theo các bước trong phần này một cách cẩn thận. Có thể xảy ra sự cố nghiêm trọng nếu bạn sửa đổi sổ đăng ký không đúng cách. Trước khi bạn sửa đổi, sao lưu sổ đăng ký để khôi phục trong trường hợp xảy ra sự cố.

Tìm rồi xóa các khóa con đăng ký Office 2007 nếu có. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:
 1. Mở Registry Editor. Để thực hiện việc này, bấm Bắt đầu, bấm Chạy, nhập regedit, sau đó bấm OK.
 2. Tìm rồi bấm vào khóa con sổ đăng ký sau:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0
 3. Trên menu Tệp, bấm Xuất, gõ DeletedKey01, sau đó bấm Lưu.
 4. Trên menu Chỉnh sửa, bấm Xóa, sau đó bấm Có để xác nhận.
 5. Lặp lại các bước này (từ 2 đến 4) cho mỗi khóa con sổ đăng ký trong danh sách sau. Thay đổi tên của khóa đã xuất theo tên cho mỗi khóa con.
  Ví dụ: nhập DeletedKey02 cho khóa thứ hai, nhập DeletedKey03 cho khóa thứ ba, v.v.

Các khóa sổ đăng ký sẽ xóa trong các phiên bản 32 bit của Microsoft Windows 
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\12.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Delivery\SourceEngine\Downloads\*0FF1CE}-*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\*0FF1CE*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Upgrade Codes\*F01FEC
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\*F01FEC
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ose
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Features\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\UpgradeCodes\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Win32Assemblies\*Office12*
Các khóa sổ đăng ký sẽ xóa trong các phiên bản 64 bit của Microsoft Windows 
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\12.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\Delivery\SourceEngine\Downloads\*0FF1CE}-*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\*0FF1CE*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UpgradeCodes\*F01FEC
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\*F01FEC
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ose
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Features\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\UpgradeCodes\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Win32Asemblies\*Office12*
Chú ý Ký tự dấu hoa thị (*) trong khóa sổ đăng ký biểu thị một hoặc nhiều ký tự trong tên khóa con.

Tiếp tục xóa thủ công các khóa sổ đăng ký liên quan:
 1. Mở Registry Editor, tìm khóa con sổ đăng ký sau:

  Đối với 32 bit: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
  Đối với 64 bit: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall

 2. Trên menu Tệp, bấm Xuất, gõ UninstallKey01, sau đó bấm Lưu.
 3. Trong khóa con Dỡ cài đặt mà bạn đã định vị ở bước 1, bấm vào mỗi khóa con, sau đó xác định xem khóa con có được gán giá trị sau không:
  • Tên: UninstallString
  • Dữ liệu: file_namepath\Office Setup Controller\Setup.exe path

   Chú ý Trình giữ chỗ file_name biểu thị tên của chương trình cài đặt và trình giữ chỗ path biểu thị đường dẫn tệp.
 4. Nếu khóa con chứa tên và dữ liệu được mô tả trong bước 3, bấm Xóa trên menu Chỉnh sửa. Nếu không, hãy chuyển sang bước 5.
 5. Lặp lại các bước 3 và 4 cho đến khi bạn định vị, sau đó xóa mọi khóa con phù hợp với tên và dữ liệu được mô tả trong bước 3.
 6. Đóng Registry Editor.
Bước 6: Khởi động lại máy tính.
Khởi động lại máy tính. Nếu việc loại bỏ thành công, bạn đã hoàn tất và bây giờ có thể cài đặt lại Microsoft Office nếu bạn muốn.
OFF2007 Office2007 Office 2007 cleansweep clean sweep manual manually fixit fix it remove uninstall control panel
Thuộc tính

ID Bài viết: 928218 - Xem lại Lần cuối: 10/29/2015 11:36:00 - Bản sửa đổi: 12.0

Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Home and Student 2007, Microsoft Office Basic 2007

 • kbexpertiseinter kberrmsg kbregistry kbsetup kbinstallation kbtshoot kbprb kbfixme kbmsifixme kbcip KB928218
Phản hồi