Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Khắc phục sự cố thất bại để tìm thấy phần cứng mới LifeCam

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:929087
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn cài đặt phần mềm Microsoft LifeCam, và sau đó bạn cắm LifeCam phần cứng, phần cứng LifeCam không tìm thấy. Ngoài ra, trong quản lý thiết bị, các thuộc tính của mục LifeCam display một trong những mã sau hoặc một mã khác nhau:
 • 1
 • 10
 • 19
 • 28
 • 39
NGUYÊN NHÂN
Hành vi này xảy ra khi một trong những điều kiện sau là đúng:
 • Bạn cài đặt trước một Logitech Webcam.
 • Các trình điều khiển LifeCam được cài đặt không chính xác.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết các hành vi này, sử dụng một trong những phương pháp sau đây.

Phương pháp 1: Cập nhật các trình điều khiển LifeCam trong Device Manager

 1. Mở Device Manager.
  • Trong Windows Vista hoặc Windows 7, nhấp vào Bắt đầu nút bắt đầu, loại devmgmt.msc trong các Bắt đầu tìm kiếm hộp, và sau đó nhấn ENTER.

   Sự cho phép điều khiển trương mục người dùng Nếu bạn bị nhắc cho mật khẩu người quản trị hay xác nhận, gõ mật khẩu, hoặc nhấp vào Tiếp tục.
  • Trong Windows XP, nhấp vào Bắt đầu, bấm Chạy, loại devmgmt.msc, sau đó bấm Ok.
 2. Mở rộng các mục sau đây:
  • Bộ điều khiển âm thanh, video và trò chơi
  • Thiết bị hình ảnh
 3. Tìm một dấu chấm đen điểm (!!!) trên một lĩnh vực màu vàng bên cạnh để thiết bị. Dấu chấm điểm chỉ ra rằng thiết bị có một vấn đề. Nhấp chuột phải vào thiết bị, và sau đó bấm Tùy chọn tương ứng với phiên bản Windows của bạn:
  • Trong Windows Vista, hãy làm theo các bước sau:
   1. Nhấp vào Cập nhật phần mềm trình điều khiển.
   2. Nhấp vào Duyệt máy tính của tôi cho phần mềm điều khiển.
   3. Nhấp vào Trình duyệt.
   4. Trong các Duyệt tìm cặp hộp thoại, di chuyển vào thư mục sau đây và sau đó nhấp vào Ok:
    C:\Program Files\Microsoft LifeCam\Driver32
    Nếu không thấy một trình điều khiển, hãy thử các thư mục sau đây:
    C:\Windows\System32\Drivers
    C:\Windows\Inf
   5. Nhấp vào Tiếp theo.
  • Trong Windows XP, hãy làm theo các bước sau:
   1. Nhấp vào Cập Nhật trình điều khiển.
   2. Nhấp vào Cài đặt từ một danh sách hoặc vị trí cụ thể (chuyên sâu), sau đó bấm Tiếp theo.
   3. Nhấn vào đây để chọn các Gồm cả vị trí này trong tìm kiếm kiểm tra hộp và bấm Trình duyệt.
   4. Trong các Duyệt tìm cặp hộp thoại, di chuyển vào thư mục sau đây và sau đó nhấp vào Ok:
    C:\Program Files\Microsoft LifeCam\Driver32
    Nếu không thấy một trình điều khiển, hãy thử các thư mục sau đây:
    C:\Windows\System32\Drivers
    C:\Windows\Inf
   5. Nhấp vào Tiếp theo.

Cách 2: Tải về và cài đặt phần mềm mới nhất

Tải về phiên bản mới nhất của phần mềm LifeCam, hãy làm theo các bước sau:
 1. Truy cập vào trang web Microsoft phần cứng sau đây:
 2. Nhấp vào Phần mềm cho Microsoft internet thông tin sản phẩm (webcam và tai nghe).
 3. Trong các Chọn loại sản phẩm hộp, chọn Webcam.
 4. Trong các Chọn sản phẩm của bạn hộp, chọn sản phẩm LifeCam của bạn.
 5. Trong các Chọn hệ thống điều hành của bạn hộp, chọn phiên bản của Windows.
 6. Trong các Chọn ngôn ngữ hệ điều hành hộp, chọn ngôn ngữ Windows của bạn.
 7. Nhấp vào Đi.
 8. Nhấp vào liên kết để tải về phiên bản mới nhất của phần mềm LifeCam.

Phương pháp 3: Điều chỉnh thiết đặt đăng ký nếu bạn đã có trước đó một Logitech WebCam

Quan trọng Nếu bạn chưa bao giờ có một Logitech Webcam cài đặt, không làm theo các bước sau.

Quan trọng Phần này, phương pháp, hoặc công việc có bước mà cho bạn biết làm thế nào để thay đổi sổ đăng ký. Tuy nhiên, vấn đề nghiêm trọng có thể xảy ra nếu bạn thay đổi registry không chính xác. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn làm theo các bước sau một cách cẩn thận. Để bảo vệ được thêm vào, sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn thay đổi nó. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu một vấn đề xảy ra. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
322756 Làm thế nào để sao lưu và khôi phục sổ đăng ký trong Windows
 1. Mở Microsoft Management Console (MMC)-theo cho các dịch vụ.
  • Trong Windows Vista hoặc Windows 7, nhấp vào Bắt đầu Nút bắt đầu, loại Services.msc trong các Bắt đầu tìm kiếm hộp, và sau đó nhấn ENTER.

   Sự cho phép điều khiển trương mục người dùng Nếu bạn bị nhắc cho mật khẩu người quản trị hay xác nhận, gõ mật khẩu, hoặc nhấp vào Tiếp tục.
  • Trong Windows XP, nhấp vào Bắt đầu, bấm Chạy, loại Services.msc, sau đó bấm Ok.
 2. Bấm đúp Logitech Process Monitor.
 3. Trong Loại khởi động, chọn Khuyết tật.
 4. Dưới Tình trạng dịch vụ, bấm Dừng, sau đó bấm Ok.
 5. Đóng các dịch vụ.
 6. Bắt đầu Registry Editor.
  • Trong Windows Vista, hãy nhấp vào Bắt đầunút bắt đầu, loại regedit trong các Bắt đầu tìm kiếm hộp, và sau đó nhấn ENTER.

   Sự cho phép điều khiển trương mục người dùng Nếu bạn bị nhắc cho mật khẩu người quản trị hay xác nhận, gõ mật khẩu, hoặc nhấp vào Tiếp tục.
  • Trong Windows XP, nhấp vào Bắt đầu, bấm Chạy, loại regedit trong các Mở hộp, và sau đó nhấp vàoOk.
  Lưu ý Bạn không thể tìm thấy tất cả các subkeys hoặc mục sau đây trong bước 7-12. Tuy nhiên, bạn nên tìm thấy ít nhất một trong.
 7. Trong Registry Editor, định vị và sau đó bấm subkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CONTROLSET001\CONTROL\CLASS\6BDD1FC6-810F-11 D 0-BEC7-08002BE2092F
  Nếu bên phải chứa Thấp hơn các bộ lọc: lvmvdrv, bấm chuột phải vào mục này và sau đó bấm Xóa bỏ.
 8. Trong Registry Editor, định vị và sau đó xóa subkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CONTROLSET001\SERVICES\LVMVDRV
 9. Xác định vị trí và sau đó bấm subkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSYTEM\CONTROLSET003\CONTROL\CLASS\6BDD1FC6-810F-11 D 0-BEC7-08002BE2092F
  Nếu bên phải chứa Thấp hơn các bộ lọc: lvmvdrv, bấm chuột phải vào mục này và sau đó bấm Xóa bỏ.
 10. Xác định vị trí và sau đó xóa subkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CONTROLSET003\SERVICES\LVMVDRV
 11. Xác định vị trí và sau đó bấm subkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\CLASS\6BDD1FC6-810F-11 D 0-BEC7-08002BE2092F
  Nếu bên phải chứa Thấp hơn các bộ lọc: lvmvdrv, bấm chuột phải vào mục này và sau đó bấm Xóa bỏ.
 12. Xác định vị trí và sau đó xóa subkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\LVMVDRV
 13. Trên các Tập tin trình đơn, nhấp vào Lối ra để thoát khỏi Registry Editor.
 14. Mở Device Manager.
  • Trong Windows Vista, hãy nhấp vào Bắt đầu nút bắt đầu, loại devmgmt.msc trong các Bắt đầu tìm kiếm hộp, và sau đó nhấn ENTER.

   Sự cho phép điều khiển trương mục người dùng Nếu bạn bị nhắc cho mật khẩu người quản trị hay xác nhận, gõ mật khẩu, hoặc nhấp vào Tiếp tục.
  • Trong Windows XP, nhấp vào Bắt đầu, bấm Chạy, loại devmgmt.msc trong các Mở hộp, và sau đó nhấp vào Ok.
 15. Trong quản lý thiết bị, mở rộng Thiết bị hình ảnh, bấm chuột phải vào Microsoft LifeCam, sau đó bấm Gỡ cài đặt.
 16. Trên các Hành động trình đơn, nhấp vào Quét các thay đổi phần cứng. Nếu bạn bị nhắc để cập nhật các trình điều khiển, bấm .

Cách 4: Tải về và cài đặt Windows Service Pack mới nhất

 1. Kiểm tra các phiên bản gói dịch vụ Windows được cài đặt trên máy tính. Để làm điều này, bấm Bắt đầu hoặc nhấn lên nút Windows Start, kích chuột phải vào Máy tính của tôi hoặc Máy tính, và chọn Thuộc tính.
 2. Trên các Tổng quát tab, xem các Hệ thống phần, nơi mà các dịch vụ đóng gói số phiên bản sẽ được hiển thị.
 3. Download Windows service pack mới nhất. Để biết thông tin, hãy truy cập trang web của Microsoft sau: Bấm vào phiên bản của Windows. Bạn sau đó sẽ được dẫn đến một bài viết cơ sở kiến thức Microsoft về Windows service pack mới nhất. "Có được Windows service pack mới nhất từ Microsoft Download Center" phần của bài viết chứa một liên kết để tải về bản Cập Nhật.
Nếu vấn đề vẫn tiếp tục xảy ra, vào phương pháp 5.

Cách 5: Thử nghiệm thiết bị trên một máy tính khác nhau

Nếu vấn đề vẫn tồn tại, thử nghiệm thiết bị trên một máy tính khác nhau trong một môi trường khác nhau để xác định liệu bạn có thể tái tạo các vấn đề. Nếu bạn có thể tái tạo các vấn đề, vấn đề có thể với thiết bị chính nó. Xem "Thông tin thêm" để biết chi tiết về làm thế nào để liên lạc với bộ phận bổ sung Microsoft để có được một sự thay thế.
THÔNG TIN THÊM

Làm thế nào để liên hệ với bộ phận bổ sung Microsoft

Tại Hoa Kỳ và Canada, sử dụng thông tin này để liên hệ với nhóm Microsoft bổ sung phần:
 • Hoa Kỳ: (800) 360-7561, Thứ hai đến thứ sáu, 05: 00: 00 đến 7: 00 PM thời gian Thái Bình Dương.
 • Canada: (800) 933-4750, Thứ hai đến thứ sáu, 05: 00: 00 đến 7: 00 PM thời gian Thái Bình Dương.
 • TTY khách hàng: Liên hệ với Microsoft tại (800) 718-1599, thứ hai đến thứ sáu, 05: 00: 00 đến 7: 00 PM thời gian Thái Bình Dương.

  Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
  326246Làm thế nào để thay thế Microsoft phần mềm hoặc phần cứng, đặt hàng gói dịch vụ và sản phẩm nâng cấp, và thay thế sản phẩm hướng dẫn sử dụng
Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
310123Giải thích về mã lỗi được tạo ra bởi Device Manager trong Windows XP Professional
Các sản phẩm bên thứ ba mà thảo luận về bài viết này được sản xuất bởi các công ty độc lập của Microsoft. Microsoft đưa ra không có bảo hành, ngụ ý hay cách khác, về hiệu suất hoặc độ tin cậy của các sản phẩm này.
cuộc sống Cẩm

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 929087 - Xem lại Lần cuối: 02/20/2012 21:15:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft LifeCam NX-6000, Microsoft LifeCam NX-3000, Microsoft LifeCam VX-7000, Microsoft LifeCam VX-6000, Microsoft LifeCam VX-5000, Microsoft LifeCam VX-3000, Microsoft LifeCam VX-1000, Microsoft LifeCam VX-500, Lifecam Cinema, Microsoft LifeCam Show, Microsoft LifeCam VX-5500, LifeCam Vx-800, Microsoft LifeChat LX-1000, Microsoft LifeChat LX-3000, Microsoft LifeChat ZX-6000

 • dftsdahomeportal kbtshoot kb3rdparty kbexpertisebeginner kbprb kbmt KB929087 KbMtvi
Phản hồi
ttps://c.microsoft.com/ms.js">