Cách thực hiện khởi động sạch trong Windows

Tóm tắt
Thực hiện khởi động sạch để khởi động Windows bằng cách sử dụng nhóm các ổ đĩa và chương trình khởi động tối thiểu. Điều này giúp loại bỏ các xung đột phần mềm xảy ra khi bạn cài đặt chương trình hoặc bản cập nhật hoặc khi bạn chạy chương trình trong Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 hoặc Windows Vista. Bạn cũng có thể khắc phục sự cố hoặc quyết định xem xung đột nào gây ra sự cố bằng cách thực hiện khởi động sạch.
Tại sao xung đột phần mềm xảy ra?
Khi bạn khởi động Windows bằng cách sử dụng thao tác khởi động bình thường, nhiều ứng dụng và dịch vụ sẽ tự động khởi động và chạy trong nền. Các chương trình này bao gồm các quy trình hệ thống cơ bản, phần mềm diệt vi rút, ứng dụng tiện ích hệ thống và các phần mềm khác đã được cài đặt trước đây. Những ứng dụng và dịch vụ này có thể gây xung đột phần mềm.

Cách tiến hành khởi động sạch
Chú ý
 • Bạn phải đăng nhập vào máy tính bằng tài khoản quản trị viên để có thể thực hiện khởi động sạch.
 • Máy tính của bạn có thể tạm thời mất một số chức năng khi bạn thực hiện khởi động sạch. Khi bạn khởi động máy tính bình thường, chức năng sẽ trở lại. Tuy nhiên, bạn có thể nhận được thông báo lỗi ban đầu hoặc gặp tình trạng ban đầu nếu sự cố vẫn tồn tại.
 • Nếu máy tính được kết nối với mạng, thiết đặt chính sách mạng có thể ngăn bạn thực hiện các bước sau. Chúng tôi thực sự khuyên bạn không nên sử dụng tiện ích Cấu hình Hệ thống để thay đổi các tùy chọn khởi động nâng cao trên máy tính, trừ khi kỹ sư hỗ trợ của Microsoft hướng dẫn bạn làm như vậy. Làm như vậy có thể khiến máy tính không sử dụng được.
Sử dụng các bước sau để thực hiện khởi động sạch:

Windows 10

 1. Từ menu Bắt đầu, tìm kiếm msconfig.
 2. Chọn Cấu hình Hệ thống từ kết quả tìm kiếm.


 3. Trên tab Dịch vụ của hộp thoại Cấu hình Hệ thống, chạm hoặc bấm để chọn hộp kiểm Ẩn tất cả các dịch vụ của Microsoft, rồi chạm hoặc bấm vào Tắt tất cả.


 4. Trên tab Khởi động của hộp thoại Cấu hình Hệ thống, chạm hoặc bấm vào Mở Trình quản lý Tác vụ.


 5. Trên tab Khởi động trong Trình quản lý Tác vụ, đối với mỗi mục khởi động, chọn mục rồi bấm vào Tắt.


 6. Đóng Trình quản lý Tác vụ.
 7. Trên tab Khởi động của hộp thoại Cấu hình Hệ thống, chạm hoặc bấm OK, rồi khởi động lại máy tính.

Windows 8.1 và Windows 8
 1. Vuốt vào từ mép phải của màn hình, rồi chạm vào Tìm kiếm. Hoặc nếu bạn đang sử dụng chuột, trỏ vào góc dưới bên phải của màn hình, sau đó bấm vào Tìm kiếm.
 2. Nhập msconfig vào hộp tìm kiếm , rồi chạm hoặc bấm vào msconfig. Ảnh chụp màn hình cho bước này
 3. Trên tab Dịch vụ của hộp thoại Cấu hình Hệ thống, chạm hoặc bấm để chọn hộp kiểm Ẩn tất cả các dịch vụ của Microsoft, rồi chạm hoặc bấm vào Tắt tất cả.
  Ảnh chụp màn hình cho bước này.
 4. Trên tab Khởi động của hộp thoại Cấu hình Hệ thống, chạm hoặc bấm vào Mở Trình quản lý Tác vụ. Ảnh chụp màn hình cho bước này.
 5. Trên tab Khởi động trong Trình quản lý Tác vụ, đối với mỗi mục khởi động, chọn mục rồi bấm vào Tắt. Ảnh chụp màn hình cho bước này.
 6. Đóng Trình quản lý Tác vụ.
 7. Trên tab Khởi động của hộp thoại Cấu hình Hệ thống, chạm hoặc bấm OK rồi khởi động lại máy tính. Ảnh chụp màn hình cho bước này.
Windows 7 và Windows Vista
 1. Đăng nhập vào máy tính bằng cách sử dụng tài khoản có quyền quản trị viên.
 2. Bấm Bắt đầu, nhập msconfig.exe vào hộp Bắt đầu Tìm kiếm rồi nhấn Enter để khởi động tiện ích Cấu hình Hệ thống.
  Chú ý Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu quản vị viên hoặc được nhắc để xác nhận, bạn phải nhập mật khẩu hoặc cung cấp xác nhận.
  Ảnh chụp màn hình cho bước này.
 3. Tên tab Chung, bấm vào tùy chọn Khởi động lựa chọn và sau đó bấm để bỏ chọn hộp kiểm Tải các mục khởi động. (Không có hộp kiểm Sử dụng Boot.ini Ban đầu.)
  Ảnh chụp màn hình cho bước này.
 4. Trên tab Dịch vụ, bấm để chọn hộp kiểm Ẩn tất cả dịch vụ của Microsoft, rồi bấm Tắt tất cả.Ảnh chụp màn hình cho bước này.
  Chú ý Bước này cho phép các dịch vụ của Microsoft tiếp tục chạy. Các dịch vụ này gồm có Kết nối mạng, Cắm và Chạy, Ghi Sự kiện, Báo cáo Lỗi và các dịch vụ khác. Nếu bạn vô hiệu hóa những dịch vụ này, bạn có thể xóa vĩnh viễn tất cả các điểm khôi phục. Không làm việc này nếu bạn muốn sử dụng tiện ích Khôi phục Hệ thống cùng với các thời điểm khôi phục hiện tại.
 5. Bấm OK, sau đó bấm Khởi động lại.
Để biết thêm thông tin về cách thực hiện khởi động sạch trong Windows 7 và Windows Vista, hãy tham khảo video : Cách thực hiện khởi động sạch trong Windows (Video bằng tiếng Anh).
Làm gì tiếp theo khi tôi có môi trường khởi động sạch?
Sau khi máy tính được khởi động lại, bạn sẽ có môi trường khởi động sạch. Sau đó, thực hiện một trong những thao tác sau sao cho phù hợp với tình huống của bạn:
 • Nếu bạn không thể cài đặt hoặc tháo cài đặt một chương trình hoặc một bản cập nhật trước khi bạn thực hiện khởi động sạch, hãy thử cài đặt hoặc tháo cài đặt chương trình hoặc bản cập nhật lại.

  Chú ý Nếu bạn nhận được lỗi "Không thể truy nhập dịch vụ Trình cài đặt Windows" trong khi cài đặt hoặc tháo cài đặt, hãy thực hiện theo Cách khởi động dịch vụ Trình cài đặt Windows khi không tải được dịch vụ hệ thống rồi cài đặt hoặc dỡ cài đặt chương trình hoặc bản cập nhật lại.
  • Nếu cài đặt hoặc dỡ cài đặt thành công, bạn đã giải quyết được vấn đề của mình. Làm theo Cách đặt lại máy tính để khởi động như bình thường để đặt lại máy tính của bạn về chế độ khởi động bình thường.
  • Nếu cài đặt hoặc dỡ cài đặt vẫn không thành công, điều đó nghĩa là sự cố này không phải do sự xung đột ứng dụng hoặc dịch vụ. Có thể bạn phải đi tới Hỗ trợ Microsoft để xem hỗ trợ cụ thể hơn.
 • Nếu bạn không thể chạy một chương trình trước khi thực hiện khởi động sạch, hãy thử chạy lại chương trình.
Cách đặt lại để máy tính khởi động bình thường sau khi khắc phục sự cố bằng khởi động sạch
Sau khi bạn đã kết thúc khắc phục sự cố, hãy làm theo các bước sau để đặt lại để máy tính khởi động bình thường.
Windows 10, Windows 8.1 và Windows 8
 1. Từ menu Bắt đầu, tìm kiếm msconfig. (Trong Windows 10, sử dụng hộp Tìm kiếm từ menu Bắt đầu. Trong Windows 8 hoặc 8.1, vuốt vào từ mép phải của màn hình, rồi chạm vào Tìm kiếm. Hoặc nếu bạn đang sử dụng chuột, trỏ vào góc dưới bên phải của màn hình, sau đó bấm vào Tìm kiếm.)
 2. Chọn msconfig hoặc Cấu hình Hệ thống từ kết quả tìm kiếm.
 3. Trên tab Chung, chạm hoặc bấm vào tùy chọn Khởi động Bình thường.
 4. Chạm hoặc bấm tab Dịch vụ, bỏ chọn hộp bên cạnh Ẩn tất cả dịch vụ của Microsoft rồi chạm hoặc bấm Bật tất cả.
 5. Chạm hoặc bấm tab Khởi động rồi chạm hoặc bấm Mở Trình quản lý Tác vụ.
 6. Trong trình quản lý tác vụ, bật tất cả các chương trình khởi động của bạn , rồi chạm hoặc bấm OK.
 7. Khi bạn được nhắc khởi động lại máy tính, hãy chạm hoặc bấm Khởi động lại.
Windows 7 và Windows Vista
 1. Bấm Bắt đầu, nhập msconfig.exe vào hộp Bắt đầu Tìm kiếm, rồi nhấn Enter.
  Chú ý Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu quản trị viên hoặc được nhắc để xác nhận, hãy nhập mật khẩu hoặc bấm Tiếp tục.
 2. Trên tab Chung, bấm vào tuỳ chọn Khởi động Bình thường, sau đó bấm OK.
 3. Khi bạn được nhắc khởi động lại máy tính, hãy bấm Khởi động lại.
Thông tin thêm
Cách xác định nguyên nhân sự cố bằng cách thực hiện khởi động sạch
Windows 10, Windows 8.1 và Windows 8
 1. Đăng nhập vào máy tính bằng cách sử dụng tài khoản có quyền quản trị viên.
 2. Từ menu Bắt đầu, tìm kiếm msconfig. (Trong Windows 10, sử dụng hộp Tìm kiếm từ menu Bắt đầu. Trong Windows 8 hoặc 8.1, vuốt vào từ mép phải của màn hình, rồi chạm vào Tìm kiếm. Hoặc nếu bạn đang sử dụng chuột, trỏ vào góc dưới bên phải của màn hình, sau đó bấm vào Tìm kiếm.)
 3. Chọn msconfig hoặc Cấu hình Hệ thống từ kết quả tìm kiếm.
 4. Chạm hoặc bấm vào tab Dịch vụ, rồi chạm hoặc bấm để chọn hộp kiểm Ẩn tất cả các dịch vụ của Microsoft.
 5. Chạm hoặc bấm để chọn nửa phía trên các hộp kiểm trong danh sách Dịch vụ.
 6. Chạm hoặc bấm OK và sau đó chạm hoặc bấm Khởi động lại.
 7. Sau khi máy tính kết thúc khởi động lại, xác định xem sự cố còn xảy ra không.
  • Nếu sự cố vẫn xảy ra, hãy lặp lại các bước 1 đến 6, nhưng xóa nửa phía dưới các hộp kiểm trong danh sách Dịch vụ mà bạn đã chọn ban đầu.
  • Nếu sự cố không xảy ra, hãy lặp lại các bước 1 đến 6 và chỉ chọn nửa trên các hộp kiểm còn lại mà đã được bỏ chọn trong danh sách Dịch vụ. Lặp lại các bước này cho đến khi bạn đã chọn tất cả các hộp kiểm.
  • Nếu bạn vẫn gặp sự cố khi chỉ một dịch vụ được chọn trong danh sách Dịch vụ, điều này nghĩa là dịch vụ đã chọn gây ra sự cố và bạn nên tới bước 11. Nếu không có dịch vụ nào gây ra sự cố, hãy đi tới bước 8.
 8. Lặp lại các bước 1 và 3 trong phần này.
 9. Chạm hoặc bấm vào tab Khởi động, rồi chạm hoặc bấm để chọn nửa trên các hộp kiểm trong danh sách Mục Khởi động.
 10. Bấm OK, sau đó bấm Khởi động lại.
  • Nếu sự cố vẫn xảy ra, hãy lặp lại các bước 8 đến 9, nhưng xóa nửa phía dưới các hộp kiểm trong danh sách Mục Khởi động mà bạn đã chọn ban đầu.
  • Nếu sự cố không xảy ra, hãy lặp lại các bước 8 và 9 và chỉ chọn nửa trên các hộp kiểm còn lại mà đã được bỏ chọn trong danh sách Mục Khởi động. Lặp lại các bước này cho đến khi bạn đã chọn tất cả các hộp kiểm.
  • Nếu bạn vẫn gặp sự cố sau khi chỉ chọn một Mục Khởi động trong danh sách Mục Khởi động, điều này có nghĩa là Mục Khởi động đã chọn gây ra sự cố và bạn phải đi tới bước 11. Nếu không Mục Khởi động nào gây ra sự cố này, có thể một dịch vụ của Microsoft gây ra sự cố. Để xác định xem dịch vụ nào của Microsoft có thể gây ra sự cố, hãy lặp lại bước 1 đến 7 mà không chọn hộp kiểm Ẩn tất cả các dịch vụ của Microsoft trong mỗi bước.
 11. Sau khi bạn xác định được mục khởi động hoặc dịch vụ gây ra sự cố, hãy liên hệ với nhà sản xuất chương trình để xác định xem sự cố có thể được khắc phục hay không. Hoặc chạy tiện ích Cấu hình Hệ thống, rồi chạm hoặc bấm để bỏ chọn hộp kiểm cho mục sự cố đó.
Windows 7 và Windows Vista
 1. Đăng nhập vào máy tính bằng cách sử dụng tài khoản có quyền quản trị viên.
 2. Bấm Bắt đầu, nhập msconfig.exe vào hộp Bắt đầu Tìm kiếm rồi nhấn Enter để khởi động tiện ích Cấu hình Hệ thống.
  Chú ý Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu quản vị viên hoặc được nhắc để xác nhận, bạn phải nhập mật khẩu hoặc cung cấp xác nhận.
  Ảnh chụp màn hình cho bước này.
 3. Bấm tab Dịch vụ, sau đó bấm chọn hộp kiểm Ẩn tất cả các dịch vụ của Microsoft.
 4. Bấm để chọn nửa phía trên của các hộp kiểm trong danh sách Dịch vụ.
 5. Bấm OK, sau đó bấm Khởi động lại.
 6. Sau khi máy tính kết thúc khởi động lại, xác định xem sự cố còn xảy ra không.
  • Nếu sự cố vẫn xảy ra, hãy lặp lại các bước 1 đến 5, nhưng xóa nửa phía dưới các hộp kiểm trong danh sách Dịch vụ mà bạn đã chọn ban đầu.
  • Nếu sự cố không xảy ra, hãy lặp lại các bước 1 đến 5 và chỉ chọn nửa trên các hộp kiểm còn lại mà đã được bỏ chọn trong danh sách Dịch vụ. Lặp lại các bước này cho đến khi bạn đã chọn tất cả các hộp kiểm.
  • Nếu bạn vẫn gặp sự cố sau khi chỉ chọn một dịch vụ trong danh sách Dịch vụ, điều này có nghĩa là dịch vụ được chọn đó gây ra sự cố. Chuyển sang bước 10. Nếu không có dịch vụ nào gây ra sự cố này, hãy chuyển sang bước 7.
 7. Thực hiện khởi động sạch bằng cách lặp lại bước 1 và 2.
 8. Bấm vào tab Khởi động, rồi bấm để chọn nửa trên các hộp kiểm trong danh sách Mục Khởi động. Ảnh chụp màn hình cho bước này.
 9. Bấm OK, sau đó bấm Khởi động lại.
  • Nếu sự cố vẫn xảy ra, hãy lặp lại các bước 7 đến 8, nhưng xóa nửa phía dưới các hộp kiểm trong danh sách Mục Khởi động mà bạn đã chọn ban đầu.
  • Nếu sự cố không xảy ra, hãy lặp lại các bước 7 và 8 và chỉ chọn nửa trên các hộp kiểm còn lại mà đã được bỏ chọn trong danh sách Mục Khởi động. Lặp lại các bước này cho đến khi bạn đã chọn tất cả các hộp kiểm.
  • Nếu bạn vẫn gặp sự cố sau khi chỉ chọn một Mục Khởi động trong danh sách Mục Khởi động, điều này có nghĩa là Mục Khởi động được chọn gây ra sự cố. Đi tới Bước 10. Nếu không có Mục Khởi động nào gây ra sự cố, một dịch vụ của Microsoft có thể gây ra sự cố. Để xác định xem dịch vụ nào của Microsoft có thể gây ra sự cố, hãy lặp lại các bước 1 đến 6 mà không chọn hộp kiểm Ẩn tất cả dịch vụ của Microsoft trong cả hai bước.
 10. Sau khi bạn xác định được mục khởi động hoặc dịch vụ gây ra sự cố, hãy liên hệ với nhà sản xuất chương trình để xác định xem sự cố có thể được khắc phục hay không. Hoặc chạy tiện ích Cấu hình Hệ thống, rồi bấm để bỏ chọn hộp kiểm cho mục sự cố đó.
Cách khởi động dịch vụ Windows Installer khi các dịch vụ hệ thống không được tải
Nếu bạn chạy một chương trình Thiết lập mà không khởi động dịch vụ Trình cài đặt Windows, bạn có thể nhận được thông báo lỗi như sau:

Không thể truy cập dịch vụ Windows Installer. Hãy liên hệ với nhân viên hỗ trợ để kiểm chứng rằng dịch vụ Windows Installer được đăng ký hợp lý.

Dịch vụ Windows Installer không khởi động nếu bạn bỏ chọn hộp kiểm Tải các dịch vụ hệ thống trong tiện ích Cấu hình Hệ thống. Để sử dụng dịch vụ Windows Installer khi các dịch vụ hệ thống không được tải, bạn phải khởi động dịch vụ một cách thủ công. Để thực hiện việc này, làm theo các bước sau.
Windows 10, Windows 8.1 và Windows 8
 1. Từ menu Bắt đầu, tìm kiếm máy tính. (Trong Windows 10, sử dụng hộp Tìm kiếm từ menu Bắt đầu. Trong Windows 8 hoặc 8.1, vuốt vào từ mép phải của màn hình, rồi chạm vào Tìm kiếm. Hoặc nếu bạn đang sử dụng chuột, trỏ vào góc dưới bên phải của màn hình, sau đó bấm vào Tìm kiếm.)
 2. Bấm chuột phải hoặc vuốt xuống trên Máy tính trong kết quả tìm kiếm và sau đó chạm hoặc bấm vào Quản lý.
 3. Trong cây điều khiển, chạm hoặc bấm Dịch vụ và Ứng dụng, rồi chạm hoặc bấm Dịch vụ.
 4. Trong ngăn chi tiết, bấm chuột phải vào hoặc vuốt xuống trên Windows Installer, rồi chạm hoặc bấm Khởi động.
Windows 7 và Windows Vista
 1. Bấm Bắt đầu , bấm chuột phải vào Máy tính, sau đó bấm Quản lý.
  Chú ý Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu quản vị viên hoặc được nhắc để xác nhận, bạn phải nhập mật khẩu hoặc cung cấp xác nhận.
 2. Trong cây điều khiển, bấm Dịch vụ và Ứng dụng, sau đó bấm Dịch vụ.
 3. Trong ngăn chi tiết, bấm chuột phải vào Windows Installer, sau đó bấm Khởi động.
Video: Cách thực hiện khởi động sạch trong Windows (Video bằng tiếng Anh)
Thuộc tính

ID Bài viết: 929135 - Xem lại Lần cuối: 04/28/2016 10:00:00 - Bản sửa đổi: 19.0

Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Starter, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows 10

 • kbquadranttechsupp kbexpertisebeginner kbhowto kbinfo kbcip kbvideocontent kbconsumer kbprodselector KB929135
Phản hồi