Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Bộ nhớ hệ thống được báo cáo trong hộp thoại Thông tin Hệ thống trong Windows Vista nhỏ hơn mức bạn mong đợi nếu cài đặt 4 GB RAM

TRIỆU CHỨNG
Nếu một máy tính được cài đặt bộ nhớ truy nhập ngẫu nhiên (RAM) 4 gigabyte (GB), bộ̣ nhớ hệ thống được báo cáo trong hộp thoại Thông tin Hệ thống trong Windows Vista sẽ nhỏ hơn mức bạn mong đợi.

Ví dụ, hộp thoại Thông tin Hệ thống có thể báo cáo bộ nhớ hệ thống 3.120 megabyte (MB) trong một máy tính được cài đặt bộ nhớ 4 GB (4.096 MB).

Chú ý Bạn có thể truy nhập hộp thoại Thông tin Hệ thống theo các cách sau:
 • Bấm Bắt đầu, gõ Hệ thống trong hộp Tìm kiếm , rồi bấm Hệ thống dưới mục Chương trình.
 • Bấm đúp Hệ thống trong Pa-nen Điều khiển.
 • Bấm Bắt đầu, bấm chuột phải vào Máy tính, rồi bấm Thuộc tính.
 • Bấm Hiện thêm chi tiết trong cửa sổ Trung tâm Chào mừng Windows Vista.
Chú ý Windows Vista Gói Dịch vụ 1 (SP1) thay đổi cách các cấu phần của giao diện người dùng (UI) báo cáo bộ nhớ. Ví dụ, một số cấu phần của Windows Vista SP1 UI báo cáo khi có 4GB hoặc nhiều hơn trong tổng bộ nhớ vật lý được cài đặt trong máy tính.

Để biết thêm thông tin về cách thức cài đặt bộ nhớ trong Windows Vista Gói Dịch vụ 1, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
946003 Windows Vista SP1 sẽ báo cáo 4 GB bộ nhớ hệ thống (RAM) trên hệ thống có 4 GB bộ nhớ được cài đặt
NGUYÊN NHÂN
Hành vi này là kết quả mong đợi của các yếu tố phần cứng và phần mềm nhất định.

Nhiều thiết bị trong một máy tính điển hình yêu cầu truy nhập ổ nhớ đã ánh xạ Đây được gọi là bộ nhớ đã ánh xạ Vào/Ra (MMIO). Đối với không gian MMIO sẵn có cho hệ điều hành 32 bit, không gian MMIO phải nằm trong không gian địa chỉ 4 GB.

Ví dụ, nếu bạn có vỉ̉ video có bộ nhớ ngoài 256 MB, bộ nhớ đó phải được ánh xạ trong không gian địa chỉ 4GB đầu tiên. Nếu đã cài đặt bộ nhớ hệ thống 4 GB, một phần của không gian địa chỉ đó phải được bảo lưu bởi ánh xạ bộ nhớ đồ hoạ. Ánh xạ bộ nhớ đồ hoạ ghi đè một phần của bộ nhớ hệ thống. Những điều kiện này giảm tổng lượng bộ nhớ hệ thống sẵn có cho hệ điều hành.

Việc giảm dung lượng trong bộ nhớ hệ thống sẵn có phụ thuộc vào các thiết bị được cài đặt trong máy tính. Tuy nhiên, để tránh sự cố về tương thích trình điều khiển tiềm ẩn, phiên bản 32 bit của Windows Vista giới hạn dung lượng bộ nhớ sẵn có xuống 3,12 GB. Xem phần "Thông tin bổ sung" để biết thêm thông tin về các sự cố tương thích trình điều khiển tiềm ẩn.

Nếu máy tính có nhiều thiết bị được cài đặt, bộ nhớ sẵn có có thể giảm xuống 3 GB hoặc ít hơn. Tuy nhiên, bộ nhớ sẵn có tối đa trong phiên bản 32-bit của Windows Vista thường là 3,12 GB.
CÁCH GIẢI QUYẾT KHÁC
Đối với Windows Vista sử dụng bộ nhớ 4 GB trong máy tính được cài đặt bộ nhớ 4 GB, máy tính phải đáp ứng được các yêu cầu sau:
 • Bộ chip phải hỗ trợ ít nhất 8 GB không gian địa chỉ. Các bộ chip có khả năng này bao gồm:
  • Intel 975X
  • Intel P965
  • Intel 955X trên Khe cắm 775
  • Bộ chip hỗ trợ các bộ xử lý ADM có sử dụng khe cắm F, khe cắm 940, khe cắm 939, hoặc khe cắm AM2. Những bộ chip này bao gồm bất kì khe cắm ADM và sự kết hợp CPU nào mà tại đó bộ điều khiển bộ nhớ nằm trong CPU.
 • CPU phải hỗ trợ tệp lệnh x64. AMD64 CPU và Intel EM64T CPU hỗ trợ tệp lệnh này.
 • BIOS phải hỗ trợ tính năng ánh xạ lại bộ nhớ. Tính năng ánh xạ lại bộ nhớ cho phép đoạn bộ nhớ hệ thống đã được viết đè lên trước đó bởi không gian cấu hình Liên nối Cấu Phần Ngoại vi (PCI) được ánh xạ lại trên đường địa chỉ 4 GB. Tính năng này phải được kích hoạt trong tiện ích cấu hình BIOS của máy tính. Xem tài liệu về sản phẩm máy tính để có các hướng dẫn giải thích cách kích hoạt tính năng này. Nhiều máy tính hướng tới khách hàng không hỗ trợ tính năng ánh xạ lại bộ nhớ này. Không có thuật ngữ chuẩn nào được dùng trong tài liệu hay trong tiện ích cấu hình BIOS dành cho tính năng này. Vì vậy, bạn có thể phải đọc phần mô tả của các thiết đặt cấu hình BIOS sẵn có khác nhau để quyết định liệu thiết đặt nào kích hoạt tính năng ánh xạ lại bộ nhớ.
 • Cần phải sử dụng phiên bản x64 (64 bit) của Windows Vista.
Liên hệ̣ với nhà cung cấp máy tính để quyết định liệu máy tính của bạn có đáp ứng được các yêu cầu này hay không.

Chú ý Khi RAM vật lý cài đặt trong máy tính có dung lượng bằng không gian địa chỉ được bộ chip hỗ trợ, tổng bộ nhớ hệ thống sẵn có cho hệ điều hành luôn ít hơn dung lượng RAM vật lý được cài đặt. Ví dụ, xem xét máy tính có bộ chip Intel 775x hỗ trợ 8 GB không gian địa chỉ. Nếu bạn cài đặt RAM 8 GB, bộ nhớ hệ thống sẵn có cho hệ điều hành sẽ giảm xuống do các yêu cầu cấu hình PCI. Trong trường hợp này, yêu cầu cấu hình PCI giảm bộ nhớ hệ thống sẵn có cho hệ điều hành trong khoảng xấp xỉ 200 MB và 1 GB. Việc giảm dung lượng phụ thuộc vào cấu hình.
THÔNG TIN THÊM

Sự cố về tương thích trình điều khiển cảm ứng̣ chế độ PAE

Sự cố tương thích có liên quan tới Việc ngăn cản Thực thi Dữ liệu (DEP) là sự cố tương thích cảm ứng chế độ địa chỉ vật lý mở rộng (PAE) điển hình.

Chú ýChỉ yêu cầu PAE trên các máy tính có bộ xử lý hỗ trợ DEP áp dụng phần cứng.

DEP có thể gây ra sự cố tương thích với bất kì trình điều khiển nào thực hiện tạo mã hoặc sử dụng các kĩ thuật khác để tạo mã có thể chạy được trong thời gian thực. Rất nhiều trình điều khiển gặp phải sự cố này đã được khắc phục. Vì DEP luôn sử dụng cho các trình điều khiển chạy trên phiên bản 64 bit của Windows, vì vậy những trình điều khiển này đã gặp phải sự cố tương thích trên. Tuy nhiên, không thể đảm bảo rằng tất cả các trình điều khiển đều được cập nhật để có thể khắc phục các sự cố về tương thích. Tuy nhiên có rất ít trình điều khiển sử dụng kĩ thuật này. Chỉ mình DEP thì không gây ra các sự cố tương thích trình điều khiển điển hình.

Sự cố tương thích trình điều khiển cơ bản mà bạn có thể gặp phải xuất hiện khi bạn chạy chế độ PAE trên máy tính 32 bit. Chế độ PAE cho phép các bộ xử lý dùng bộ nhớ hơn 4 GB. Sự khác biệt cơ bản giữa sơ đồ hoán trang bộ nhớ dùng PAE và sơ đồ hoán trang bộ nhớ không dùng PAE là mức độ hoán trang bổ sung được yêu cầu trong chế độ PAE. Chế độ PAE yêu cầu ba mức hoán trang thay vì hai mức hoán trang.

Một số trình điều khiển có thể không tải nếu chế độ PAE được kích hoạt vì thiết bị có thể không thực hiện được việc ghi địa chỉ 64 bit. Hoặc trình điều khiển có thể được ghi với giả định rằng chế độ PAE yêu cầu bộ nhớ hơn 4 GB. Những trình điều khiển này được ghi với mong muốn rằng trình điều khiển sẽ luôn nhận được bộ nhớ địa chỉ 64 bit trong chế độ PAE và trình điều khiển hay thiết bị này không thể thông dịch được bộ nhớ địa chỉ.

Những trình điều khiển khác có thể tải chế độ PAE nhưng có thể gây ra mất ổn định hệ thống do việc chỉnh sửa trực tiếp các mục bảng trang hệ thống (PTE). Những trình điều khiển này yêu cầu mục bảng trang 32 bit nhưng nhận PTEs 64 bit thay vì chế độ PAE.

Sự cố tương thích PAE phổ biến nhất đối với trình điều khiển gồm có việc truyền truy nhập bộ nhớ trực tiếp (DMA) và cấp phát thanh ghi ánh xạ. Nhiều thiết bị hỗ trợ DMA, điển hình là bộ thích ứng 32 bit, không thể thực hiện bộ nhớ địa chỉ vật lý 64 bit. Khi các thiết bị này chạy trên chế độ 32 bit, chúng có thể ghi địa chỉ tất cả không gian địa chỉ vật lý. Trong chế độ PAE, dữ liệu có thể có mặt trong bộ nhớ địa chỉ vật lý có dung lượng lớn hơn 4 GB. Để cho phép các thiết bị có những hạn chế này hoạt động trong trường hợp này, Microsoft Windows 2000 Server và các phiên bản cao hơn của Windows cung cấp bộ đệm đôi cho giao dịch DMA. Windows 2000 Server và các phiên bản cao hơn thực hiện điều này bằng cách cung cấp bộ nhớ địa chỉ 32 bit được biểu thị bởi thanh ghi ánh xạ. Thiết bị này có thể thực hiện giao dịch DMA sang bộ nhớ địa chỉ 32 bit. Lõi sao chép bộ nhớ này sang bộ nhớ địa chỉ 64 bit được cung cấp cho trình điều khiển. Khi máy tính chạy ở chế độ PAE bị vô hiệu hóa, trình điều khiển dành cho thiết bị 32 bit không yêu cầu cấp phát bộ nhớ hệ thống tới thanh ghi ánh xạ. Điều này có nghĩa là không yêu cầu bộ đệm đôi vì tất cả các thiết bị đều được chứa trong không gian địa chỉ 32 bit. Việc kiểm tra trình điều khiển cho thiết bị 32 bit trong máy vi tính có bộ xử lý 64 bit đã chỉ ra rằng trình điều khiển có khả năng DMA mà khách hàng đã kiểm tra cần các thanh ghi ánh xạ không hạn chế.

Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận được các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không thực hiện bảo hành bao hàm hay bảo hành khác về hiệu suất hoạt động hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.
Thuộc tính

ID Bài viết: 929605 - Xem lại Lần cuối: 05/12/2011 17:11:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition

 • kbtshoot kbprb KB929605
Phản hồi
>