Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Tuỳ chọn Ngủ đông không có trong Windows Vista

TRIỆU CHỨNG
Trong Windows Vista, bạn có thể gặp một hoặc những hiện tượng sau:
 • Tuỳ chọn Ngủ đông không có trong menu tuỳ chọn nguồn điện của menu Bắt đầu.
 • Tuỳ chọn Ngủ đông không có trong hộp thoại Tắt Windows.

  Chú ý Để mở hộp thoại Tắt Windows, bấm ALT+F4.
 • Tuỳ chọn Ngủ đông không có trên menu của nút nguồn điện xuất hiện trên màn hình nền bảo vệ.

  Chú ý Bạn có thể truy cập menu nút nguồn điện của máy để bàn có tính năng bảo vệ khi đăng xuất khỏi Windows Vista.
NGUYÊN NHÂN
Sự cố này xảy ra nếu một trong các điều kiện sau là đúng:
 • Tiện ích Dọn Ổ đã được dùng để xoá Chương trình xoá Tệp Ngủ đông.
 • Máy tính không hỗ trợ tính năng ngủ đông.
 • Tính năng ngủ đông bị vô hiệu hoá.
 • Tính năng Ngủ Kết hợp được kích hoạt.

  Tính năng Ngủ Kết hợp sẽ đặt máy tính vào trạng thái ngủ và tạo tệp ngủ đông khi người dùng chọn tuỳ chọn Ngủ trong bất kỳ menu tuỳ chọn nguồn điện nào. Do đó, Ngủ đông không có chức năng như một tuỳ chọn nguồn điện khi tính năng Ngủ Kết hợp được kích hoạt.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết sự cố này, sử dụng công cụ dòng lệnh PowerCfg để kích hoạt tính năng ngủ đông. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau.

Chú ý Nếu máy tính không hỗ trợ tính năng ngủ đông, bạn không thể kích hoạt tính năng này. Để biết thông tin về cách dùng công cụ PowerCfg để xác định xem liệu máy tính có hỗ trợ tính năng ngủ đông hay không, hãy xem phần "Thông tin thêm".
 1. Bấm Bắt đầunút Bắt đầu, gõ command trong ô Bắt đầu Tìm kiếm, bấm chuột phải vào Dấu nhắc Lệnh trong danh sách Chương trình, rồi bấm Chạy với tư cách quản trị viên.

  Quyền Kiểm soát Tài khoản Người dùng Nếu bạn được hỏi về mật khẩu hoặc xác nhận của quản trị viên, gõ mật khẩu của bạn hoặc bấm Tiếp tục.
 2. Tại dấu nhắc lệnh, gõ powercfg /hibernate on.
THÔNG TIN THÊM
Bạn cũng có thể sử dụng công cụ dòng lệnh PowerCfg để xác định xem máy tính có hỗ trợ tính năng ngủ đông hay không. Để thực hiện việc này, làm theo những bước sau:
 1. Bấm Bắt đầunút Bắt đầu, gõ command trong ô Bắt đầu Tìm kiếm, bấm chuột phải vào Dấu nhắc Lệnh trong danh sách Chương trình, rồi bấm Chạy với tư cách quản trị viên.

  Quyền Kiểm soát Tài khoản Người dùng Nếu bạn được hỏi về mật khẩu hoặc xác nhận của quản trị viên, gõ mật khẩu của bạn, hoặc bấm Tiếp tục.
 2. Tại dấu nhắc lệnh, gõ powercfg /a.
Công cụ PowerCfg cho ra sản phẩm tương tự như sau:
Các trạng thái ngủ sau có sẵn trong hệ thống này: Chế độ chờ ( S1 S3 ) Ngủ đông Ngủ Kết hợp Các trạng thái ngủ sau không có trong hệ thống này: Chế độ chờ (S2) Chương trình cơ sở của hệ thống không hỗ trợ trạng thái chờ này.
Các trạng thái ngủ được liệt kê khả dụng hoặc không khả dụng có thể thay đổi, tuỳ thuộc vào phần cứng của máy tính.

Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
928897 Tính năng ngủ kết hợp và ngủ đông trong Windows Vista có thể không khả dụng sau khi bạn sử dụng Công cụ Dọn Ổ (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
Thuộc tính

ID Bài viết: 929658 - Xem lại Lần cuối: 09/25/2011 03:36:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Starter, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition

 • kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB929658
Phản hồi