Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Các công cụ gỡ lỗi chẩn đoán 1.1 là bây giờ có sẵn

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:931370
 
TÓM TẮT
Bài viết này mô tả các tính năng và tính sẵn sàng của các công cụ gỡ lỗi chẩn đoán 1.1. Thêm vào đó, bài viết này mô tả cách sử dụng công cụ gỡ lỗi chẩn đoán 1.1 phân tích và giải quyết các vấn đề ứng dụng.
GIỚI THIỆU
Các công cụ gỡ lỗi chẩn đoán 1.1 được thiết kế để giúp khắc phục các vấn đề hiệu suất trong bất kỳ quá trình chế độ người dùng Win32. Ví dụ, các công cụ gỡ lỗi chẩn đoán 1.1 có thể giúp bạn gỡ rối các ứng dụng mà dừng đáp ứng (bị treo) hoặc treo, thực hiện từ từ, rò bộ nhớ, hoặc có các vấn đề phân mảnh bộ nhớ. Các công cụ gỡ lỗi chẩn đoán 1.1 cũng bao gồm gỡ lỗi Script cho các ứng dụng Microsoft Internet Information Services (IIS), Web dữ liệu truy cập các thành phần, Microsoft COM + các ứng dụng và công nghệ Microsoft liên quan.

Diagnostics Tool (DebugDiag) Phiên bản 1.2 gỡ lỗi bây giờ có sẵn. Để lấy v1.2 Debug công cụ chẩn đoán, ghé thăm Web site sau của Microsoft:Lưu ý Các công cụ gỡ lỗi chẩn đoán 1.0 có sẵn như là một phần của IIS chẩn đoán Toolkit 1.0 hoặc như một công cụ độc lập.
THÔNG TIN THÊM
Các công cụ gỡ lỗi chẩn đoán 1.1 sử dụng Microsoft mô hình đối tượng thành phần (COM) các đối tượng để cung cấp một mô hình đối tượng mở rộng. Các công cụ gỡ lỗi chẩn đoán 1.1 bao gồm một loạt các kịch bản và một báo cáo được xây dựng trong khung.

Các thành phần của các công cụ gỡ lỗi chẩn đoán 1.1

Các bản ghi dịch vụ gỡ lỗi

Gỡ lỗi bản ghi dịch vụ (Dbghost.exe) thực hiện các hành động sau đây:
 • Gắn máy chủ để và detaches các máy chủ chạy quá trình
 • thu thập dữ liệu theo dõi hiệu suất
 • Liên hệ với một máy chủ và sử dụng đếm HttpStatusCode để xác định tình trạng của máy chủ. Thao tác này còn được gọi là một HTTP ping.
 • Màn hình rò bộ nhớ trong quá trình hoạt động
 • Thu thập thông tin trạm đậu phiên làm việc gỡ lỗi
 • Cho thấy nhà nước của mỗi quy tắc xác định

Các máy chủ trình gỡ lỗi

Trình gỡ lỗi máy chủ (Dbghost.exe) máy chủ Windows biểu tượng trình gỡ lỗi Engine (Dbgeng.dll). Trình gỡ lỗi máy chủ lưu trữ gắn quy trình cho Windows biểu tượng trình gỡ lỗi động cơ và tạo ra bộ nhớ bãi. Trình gỡ lỗi máy chủ lưu trữ cũng chủ các mô-đun chính được sử dụng để phân tích bộ nhớ bãi.

Lưu ý Trình gỡ lỗi máy chủ không phải là phụ thuộc vào các bản ghi dịch vụ gỡ lỗi chẩn đoán (Dbgsvc.exe).

Giao diện người dùng

Giao diện người dùng (Debugdiag.exe và Debugdiaganalysisonly.exe) trong công cụ gỡ lỗi chẩn đoán 1.1 là giao diện được sử dụng để phân tích bộ nhớ bãi, tự động hoá tạo script điều khiển, và hiển thị tình trạng chạy quá trình. Các quá trình này bao gồm các bản ghi dịch vụ.

Các công cụ gỡ lỗi chẩn đoán 1.1 bao gồm ba số lần xem:
 • Quy tắc
  Sử dụng thuật sĩ để tạo tập lệnh điều khiển cho máy chủ trình gỡ lỗi
 • Phân tích cao cấp
  Chạy kịch bản phân tích được chọn vào một hoặc nhiều bộ nhớ tệp kết xuất
 • Quy trình
  Hiển thị tình trạng chạy các quá trình và scripts

Làm thế nào để sử dụng công cụ gỡ lỗi chẩn đoán 1.1

Trước khi Bắt đầu công cụ gỡ lỗi chẩn đoán 1.1, bạn phải nhận dạng các loại vấn đề mà bạn đang gặp phải. Ví dụ, xác định cho dù ứng dụng ngừng đáp ứng, tai nạn, thực hiện từ từ hoặc rò bộ nhớ. Sau khi bạn đã biết loại vấn đề, bạn có thể cấu hình các công cụ gỡ lỗi chẩn đoán 1.1 để thu thập dữ liệu chính xác. Sau đó, bạn có thể sử dụng dữ liệu để xác định và giải quyết nguyên nhân của vấn đề.

Một vụ tai nạn quá trình gỡ lỗi

Thông thường, một vụ tai nạn quá trình chỉ ra rằng một ngoại lệ unhandled trong một quá trình hoặc mã đang chạy trong một quá trình đã kết thúc quá trình. Gỡ lỗi một vụ tai nạn quá trình, tạo một quy tắc tai nạn trong quá trình. Bạn có thể đính kèm các công cụ gỡ lỗi chẩn đoán 1.1 với một quá trình cụ thể. Các công cụ gỡ lỗi chẩn đoán 1.1 kiểm soát quá trình cho bất kỳ ngoại lệ hoặc tùy chỉnh breakpoint gây ra quá trình chấm dứt đột ngột. Khi một vụ tai nạn xảy ra, một tệp kết xuất bộ nhớ được tạo ra trong mục tin thư thoại được xác định trong các quy tắc.

Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để tạo một quy tắc tai nạn, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
919789Làm thế nào để sử dụng công cụ gỡ lỗi chẩn đoán để gỡ rối một quá trình IIS mà tắt máy bất ngờ

Gỡ lỗi một quá trình dừng đáp ứng hoặc một vấn đề hiệu suất chậm

Sử dụng một trong những phương pháp sau đây.
Phương pháp 1: Tạo một quy tắc hằng
Hang giám sát tính năng được thiết kế để gỡ rối các vấn đề hiệu suất IIS quá trình. Ví dụ, bạn có thể tạo một quy tắc treo để gỡ rối một vấn đề mà trong đó các trang trong một ứng dụng web lâu hơn dự kiến để tải hoặc không tải ở tất cả.

Khi bạn tạo một quy tắc hàng và sau đó chỉ định một quá trình và URL để giám sát, bạn cũng phải xác định một khoảng thời gian ping và một giá trị lỗi quá thời gian phản ứng. Các công cụ gỡ lỗi chẩn đoán 1.1 sẽ gửi một yêu cầu đến máy chủ được cấu hình theo chu kỳ. Nếu máy chủ không đáp ứng trước gian chờ được cấu hình, một tệp kết xuất bộ nhớ được tạo ra cho quá trình đã chỉ định.

Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để tạo một quy tắc hằng, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
919791Làm thế nào để sử dụng công cụ gỡ lỗi chẩn đoán để gỡ rối high CPU sử dụng bởi một tiến trình trong IIS
Cách 2: Tự tạo một tệp kết xuất bộ nhớ cho quá trình
Khi quá trình dừng đáp ứng hoặc thực hiện từ từ, bạn có thể tự tạo tệp kết xuất bộ nhớ. Để tự tạo một tệp kết xuất bộ nhớ cho một quá trình, bấm chuột phải vào trình trong các Quy trình xem, và sau đó nhấp vào Tạo ra đầy đủ Userdump.

Gỡ lỗi bộ nhớ hoặc xử lý sử dụng

Sử dụng một trong những phương pháp sau đây.
Phương pháp 1: Tạo một quy tắc rò rỉ
Khi bạn tạo một quy tắc rò rỉ đối với một quá trình, các tập tin Leaktrack.dll được tiêm vào quá trình theo dõi Sử dụng Bộ nhớ và xử lý sử dụng theo thời gian. Khi bạn cấu hình một rò bộ nhớ quy tắc hoặc quy định rò rỉ xử lý, bạn có thể cấu hình các công cụ gỡ lỗi chẩn đoán 1.1 để tạo ra bộ nhớ bãi chứa tập tin đó là dựa trên việc sử dụng thời gian và bộ nhớ.
Cách 2: Tự tạo tệp kết xuất bộ nhớ
Để làm điều này, bấm chuột phải vào trình trong các Quy trình xem, và sau đó nhấp vào Màn hình cho rò rỉ. Khi quá trình phát triển đến một kích thước vấn đề, bấm chuột phải vào quá trình, và sau đó nhấp vào Tạo ra đầy đủ Userdump.

Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để tạo một quy tắc rò bộ nhớ và xử lý, hãy nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
919790Làm thế nào để sử dụng công cụ chẩn đoán Debug IIS để gỡ rối một rò bộ nhớ trong một quá trình IIS

Phân tích các tệp kết xuất bộ nhớ

Các công cụ gỡ lỗi chẩn đoán 1.1 có thể phân tích một tệp kết xuất bộ nhớ và tạo ra một tập tin báo cáo bao gồm các phân tích. Ngoài ra, các tập tin báo cáo bao gồm các khuyến nghị để giải quyết những vấn đề được xác định.

Công cụ gỡ lỗi chẩn đoán 1.1 sử dụng kịch bản phân tích để phân tích quá trình bãi chứa tệp. Các kịch bản phân tích sau đây được sử dụng thường xuyên nhất:
 • Tai nạn/treo thiết
  Đoạn mã tai nạn/hằng phân tích thông tin ngoại lệ trong bãi chứa tệp nếu một vụ tai nạn được phát hiện. Đoạn mã tai nạn/hằng cũng phân tích tệp kết xuất cho các vấn đề được biết là gây ra một điều kiện hàng. Kịch bản này bao gồm IIS, Microsoft dữ liệu truy cập các thành phần, COM + và ổ cắm Windows thông tin đó là liên quan đến quá trình.
 • Bộ nhớ áp lực học
  Đoạn mã phân tích áp lực bộ nhớ Sử dụng Bộ nhớ của một quá trình phân tích và hiển thị các dữ liệu được thu thập bởi các tập tin Leaktrack.dll.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 931370 - Xem lại Lần cuối: 05/07/2012 08:01:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Starter, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbwebserver kbtshoot kbinfo kbmt KB931370 KbMtvi
Phản hồi