Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Cách khôi phục các tệp cá nhân của bạn sau khi bạn thực hiện cài đặt tuỳ chỉnh Windows Vista hoặc Windows 7

Hỗ trợ dành cho Windows Vista không cài đặt bất kỳ gói dịch vụ nào đã kết thúc vào ngày 13 tháng 04 năm 2010. Để tiếp tục nhận các bản cập nhật bảo mật dành cho Windows, hãy đảm bảo bạn đang chạy Windows Vista với Gói Dịch vụ 2 (SP2). Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo trang web sau của Microsoft: Một số phiên bản của Windows sắp hết thời gian được hỗ trợ

GIỚI THIỆU
Bài viết này mô tả cách khôi phục các tệp cá nhân của bạn sau khi bạn thực hiện cài đặt tuỳ chỉnh Windows Vista hoặc Windows 7.

Trong một số trường hợp, bạn không thể thực hiện nâng cấp từ phiên bản cũ hơn của Windows. Nếu bạn không thể nâng cấp, có thể bạn sẽ phải thực hiện cài đặt tuỳ chỉnh. Khi bạn thực hiện cài đặt tuỳ chỉnh Windows Vista hoặc Windows 7, Windows sẽ tạo một thư mục Windows.old chứa các tệp từ hệ thống trước của bạn. Bạn có thể muốn khôi phục các tệp cá nhân của mình từ thư mục Windows.old và di chuyển chúng đến cài đặt tuỳ chỉnh Windows.


Để yêu cầu chúng tôi khôi phục các tệp cá nhân cho bạn, hãy đi tới phần "Khắc phục sự cố cho tôi". Nếu bạn muốn tự khôi phục các tệp cá nhân, hãy đi tới phần "Để tôi tự khắc phục sự cố".

Khắc phục sự cố cho tôi



Để khắc phục sự cố này tự động, hãy bấm vào nút hoặc liên kết Khắc phục sự cố. Trong hộp thoại Tải Tệp xuống, bấm Chạy và làm theo các bước trong Thuật sĩ Khắc phục Sự cố.




Chú ý
 • Thư mục Windows.old có chứa các tệp từ hệ thống trước của bạn nên tồn tại trên máy tính.
 • Bạn có thể nhận được một số thông báo lỗi trong dấu nhắc lệnh khi bạn chạy gói này. Bạn có thể bỏ qua các thông báo lỗi này.
 • Thuật sỹ này có thể chỉ có bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, bản vá tự động cũng sẽ hoạt động đối với các phiên bản ngôn ngữ khác của Windows.
 • Nếu bạn hiện không làm việc trên máy tính xảy ra sự cố, hãy lưu giải pháp Khắc phục sự cố vào ổ đĩa flash hoặc CD rồi chạy trên máy tính có sự cố.

Sau đó, đi tới phần "Phương pháp này có khắc phục được sự cố không?".



Để tôi tự khắc phục sự cố

Nếu hệ điều hành trước của bạn là Windows XP
Để khôi phục các tệp cá nhân từ thư mục Windows.old, hãy xác định các thư mục có chứa các tệp này. Sau đó, di chuyển các tệp đến các thư mục phù hợp trong cài đặt hiện hành của Windows.

Xác định các tệp cá nhân

Sau khi bạn cài đặt Windows Vista hoặc Windows 7, di chuyển các tệp cá nhân từ các thư mục trước đây của chúng đến các thư mục tương ứng.

Quan trọng Chúng tôi khuyến nghị bạn không xoá bất kỳ tệp hoặc thư mục nào cho đến khi bạn xác minh rằng bạn đã di chuyển thành công tất cả các tệp cá nhân đến cài đặt hiện hành của Windows.

Thư mục Windows.old

Khi bạn cài đặt Windows Vista hoặc Windows 7, thư mục Windows.old sẽ được tạo. Chương trình cài đặt sẽ tạo ra thư mục này để lưu các tệp từ cài đặt Windows XP. Để xác định thư mục Windows.old trong Windows Vista hoặc in Windows 7, bấm Bắt đầunút Bắt đầu, gõ drive:\windows.old (ví dụ: c:\windows.old) vào ô Bắt đầu Tìm kiếm rồi bấm vào thư mục Windows.old trong danh sách Chương trình.

 Quyền Kiểm soát Tài khoản Người dùng Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu hoặc xác nhận của quản trị viên, hãy gõ mật khẩu hoặc bấm Tiếp tục.
Thư mục Windows.old chứa các thư mục sau từ cài đặt Windows XP:
 1. drive:\Windows.old\Windows
 2. drive:\Windows.old\Documents and Settings
 3. drive:\Windows.old\Program Files

Thư mục "Tài liệu và Cài đặt"

Hầu hết các chương trình lưu các tệp cá nhân của người dùng vào thư mục "Tài liệu và Cài đặt". Thông thường, bạn không tìm thấy các tệp cá nhân trong thư mục Windows hoặc trong thư mục Các tệp Chương trình.

Thư mục "Tài liệu và Cài đặt" có chứa một thư mục cho mỗi người dùng đăng nhập vào máy tính trong Windows XP. Ví dụ: các thư mục sau xuất hiện trong thư mục "drive:\Windows.old\Documents and Settings":
 • drive:\Windows.old\Documents and Settings\Administrator

  Nếu bạn không sử dụng tài khoản Quản trị viên để đăng nhập Windows XP, thư mục này sẽ không thể chứa bất kỳ tệp cá nhân nào.
 • drive:\Windows.old\Documents and Settings\All Users

  Nếu bạn sử dụng tính năng Các tệp được Chia sẻ trong Windows XP, các tệp được chia sẻ sẽ nằm trong thư mục Tất cả Người dùng. Ví dụ: thư mục này chứa các chương trình ti vi được ghi lại trên máy tính đang chạy Windows Media Center Edition 2005. Mở các thư mục trong thư mục Tất cả Người dùng để định vị bất kỳ tệp nào mà bạn muốn bảo vệ. Sau đó, sao chép những tệp này đến vị trí mới nằm ngoài cấu trúc thư mục Windows.old.
 • drive:\Windows.old\Documents and Settings\UserName

  Hầu hết các tệp cá nhân nằm trong các thư mục được dán nhãn cho mỗi người dùng đăng nhập vào máy tính trong Windows XP.

Thư mục người dùng

Hầu hết các tệp cá nhân nằm ở vị trí sau:
drive:\Windows.old\Documents and Settings\ UserName
Thư mục này chứa ba thư mục sau:
 • drive:\Windows.old\Documents and Settings\UserName\Cookies
 • drive:\Windows.old\Documents and Settings\UserName\Start Menu
 • drive:\Windows.old\Documents and Settings\UserName\UserData
Thông thường, ba thư mục này không chứa dữ liệu người dùng quan trọng. Ba thư mục sau cũng nằm trong thư mục "drive:\Windows.old\Documents and Settings\UserName":
 • drive:\Windows.old\Documents and Settings\UserName\Desktop
 • drive:\Windows.old\Documents and Settings\UserName\Favorites
 • drive:\Windows.old\Documents and Settings\UserName\My Documents
Thông thường, ba thư mục này chứa hầu hết các tệp cá nhân quan trọng từ cài đặt Windows XP.

Khôi phục các tệp cá nhân

Để khôi phục các tệp cá nhân từ cài đặt Windows XP, hãy làm theo các bước sau.

Bước 1: Khôi phục các chương trình ti vi được ghi

Theo mặc định, Windows Media Center 2005 sẽ lưu các chương trình ti vi vào thư mục Chương trình TV đã Ghi. Để khôi phục các tệp này, làm theo những bước sau:
 1. Xác định thư mục Windows.old rồi mở thư mục sau:
  Tài liệu và Cài đặt\Tất cả Người dùng\Tài liệu\Chương trình TV đã Ghi
  Lưu ý Đường dẫn cũng có thể như sau:
  Tài liệu và Cài đặt\Tất cả Người dùng\Tài liệu được Chia sẻ\Chương trình TV đã Ghi
 2. Bấm chuột phải vào Chương trình TV đã Ghi rồi bấm Cắt.
 3. Bấm Bắt đầuNút Bắt đầu rồi bấm vào tên người dùng ở phía trên bên phải của menu Bắt đầu.
 4. Bấm chuột phải vào thư mục Video hoặc Video của tôi rồi bấm Dán.
Windows sẽ di chuyển các tệp chương trình ti vi đã ghi tới thư mục Video.

Bước 2: Khôi phục mục ưa thích Internet Explorer

Để di chuyển nội dung của thư mục Ưa thích từ cài đặt Windows XP đến Windows Vista hoặc đến Windows 7, hãy làm theo các bước sau:
 1. Xác định thư mục Windows.old rồi mở thư mục sau:
  Tài liệu và Cài đặt\Tên Người dùng\Mục ưa thích
 2. Bấm CTRL+A để chọn tất cả các mục trong thư mục Ưa thích. Sau đó, bấm CTRL+X để di chuyển các mục trong thư mục Ưa thích tới bảng tạm trong Windows Vista.
 3. Bấm Bắt đầuNút Bắt đầu rồi bấm vào tên người dùng của bạn ở phía trên bên phải của menu Bắt đầu.
 4. Bấm phải chuột vào Ưa thích rồi bấm Dán.
Windows sẽ di chuyển các tệp Ưa thích của Internet Explorer tới thư mục Ưa thích.

Bước 3: Khôi phục thư mục Màn hình

Nếu ban không lưu bất kỳ tệp hoặc dữ liệu nào trên màn hình Windows XP, bạn có thể bỏ qua bước này. Bạn có thể mở thư mục Màn hình trong thư mục Windows.old để xác minh rằng chỉ các lỗi tắt và không tệp dữ liệu nào nằm trên màn hình Windows XP.

Để khôi phục thư mục Màn hình từ cài đặt Windows XP, hãy làm theo các bước sau:
 1. Xác định thư mục Windows.old rồi mở thư mục sau:
  Tài liệu và Cài đặt\Tên Người dùng
 2. Bấm chuột phải vào Màn hình rồi bấm Cắt.
 3. Đóng tất cả các cửa sổ đang mở.
 4. Bấm chuột phải vào vùng trống trên màn hình rồi bấm Dán.
Thư mục Màn hình của Windows XP xuất hiện như một biểu tượng trên màn hình hiện tại của bạn.

Bước 4: Khôi phục thư mục Tài liệu của tôi

Thông thường, hầu hết các tệp cá nhân đều được lưu trong thư mục Tài liệu của tôi trong Windows XP. Mặc dù bạn có thể di chuyển tệp này đến vị trí bất kỳ trong Windows, chúng tôi khuyên bạn di chuyển tệp này đến thư mục Tài liệu. Sau đó, bạn có thể dễ dàng tìm thấy những tệp này trong phiên bản hiện hành của Windows.

Để di chuyển thư mục Tài liệu của tôi, hãy làm theo các bước sau:
 1. Xác định thư mục Windows.old rồi mở thư mục sau:
  Tài liệu và Cài đặt\Tên Người dùng
 2. Bấm chuột phải vào Tài liệu của tôi rồi bấm Cắt.
 3. Bấm Bắt đầu nút Bắt đầu rồi bấm Tài liệu.
 4. Bấm phải chuột vào Tài liệu rồi bấm Dán.
Windows sẽ sao chép thư mục Tài liệu của tôi cùng với nội dung của thư mục tới thư mục Tài liệu hiện hành.

Khôi phục các tệp và thư mục của người dùng khác

Nếu những người dùng khác đăng nhập vào máy tính trong Windows XP, hãy làm theo các bước trong phần "Khôi phục các tệp cá nhân" để khôi phục dữ liệu của người dùng khác. Khi bạn thực hiện việc này, có thể bạn muốn đăng nhập Windows Vista hoặc Windows 7 với tư cách là một người dùng riêng biệt cho mỗi người dùng Windows XP có dữ liệu trên máy tính. Điều này có thể sẽ lưu dữ liệu của mỗi người dùng riêng biệt trong cài đặt hiện tại của Windows.

Khôi phục các tệp và thư mục khác từ thư mục Windows.old

Sau khi bạn khôi phục tất cả các thư mục cá nhân từ cài đặt Windows XP, hãy kiểm tra thư mục Windows.old để xác định liệu bất kỳ thư mục nào khác có chứa dữ liệu cá nhân có tồn tại không.

Quan trọng Đảm bảo tất cả dữ liệu quan trọng đã di chuyển trước khi bạn xoá thư mục Windows.old.
Nếu hệ điều hành trước của bạn là Windows Vista
Để khôi phục các tệp cá nhân từ thư mục Windows.old, hãy xác định các thư mục có chứa các tệp này. Sau đó, di chuyển các tệp đến các thư mục phù hợp trong cài đặt hiện hành của Windows.

Xác định các tệp cá nhân

Sau khi bạn cài đặt Windows Vista hoặc Windows 7, di chuyển các tệp cá nhân từ các thư mục trước đây của chúng đến các thư mục tương ứng.

Quan trọng Chúng tôi khuyên bạn không xoá bất kỳ tệp hoặc thư mục nào cho đến khi bạn xác minh rằng bạn đã di chuyển thành công tất cả các tệp cá nhân đến cài đặt hiện hành của Windows.

Thư mục Windows.old

Khi bạn thực hiện cài đặt tuỳ chỉnh Windows Vista hoặc Windows 7, thư mục Windows.old sẽ được tạo. Các chương trình cài đặt sẽ tạo ra thư mục này để lưu các tệp từ cài đặt Windows XP hoặc Windows Vista trước.

Để xác định thư mục Windows.old trong Windows Vista hoặc in Windows 7, bấm Bắt đầunút Bắt đầu, gõ drive:\windows.old (ví dụ: c:\windows.old) vào ô Bắt đầu Tìm kiếm rồi bấm Windows.old.
 Quyền Kiểm soát Tài khoản Người dùng Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu hoặc xác nhận của quản trị viên, hãy gõ mật khẩu hoặc bấm Tiếp tục.
Thư mục Windows.old chứa các thư mục sau từ cài đặt Windows Vista:
 1. drive:\Windows.old\Windows
 2. drive:\Windows.old\Users
 3. drive:\Windows.old\Program Files

Thư mục "Người dùng"

Hầu hết các chương trình lưu các tệp cá nhân của người dùng vào thư mục "Người dùng". Thông thường, bạn không tìm thấy các tệp cá nhân trong thư mục Windows hoặc trong thư mục Các tệp Chương trình.

Thư mục "Người dùng" có chứa một thư mục cho mỗi người dùng đăng nhập vào máy tính trong Windows Vista. Ví dụ: các thư mục sau xuất hiện trong thư mục "drive:\Windows.old\Users":
 • drive:\Windows.old\Users\Public

  Nếu bạn sử dụng tính năng Các tệp được Chia sẻ trong Windows Vista, các tệp được chia sẻ sẽ nằm trong thư mục Công khai. Ví dụ: thư mục này chứa các chương trình ti vi đã ghi trên máy tính đang chạy Windows Media Center. Mở các thư mục trong thư mục Công khai để xác định bất kỳ tệp nào mà bạn muốn bảo vệ. Sau đó, sao chép những tệp này đến vị trí mới nằm ngoài cấu trúc thư mục Windows.old.
 • drive:\Windows.old\Users\UserName

  Hầu hết các tệp cá nhân nằm trong các thư mục được dán nhãn cho mỗi người dùng đăng nhập vào máy tính trong Windows Vista.
Thư mục người dùng Cá nhân
Hầu hết các tệp cá nhân nằm ở vị trí sau:
drive:\Windows.old\Users\UserName
Thư mục này chứa các thư mục sau:
 • drive:\Windows.old\Users\UserName\Contacts
 • drive:\Windows.old\Users\UserName\Desktop
 • drive:\Windows.old\Users\UserName\Documents
 • drive:\Windows.old\Users\UserName\Downloads
 • drive:\Windows.old\Users\UserName\Favorites
 • drive:\Windows.old\Users\UserName\Links
 • drive:\Windows.old\Users\UserName\Music
 • drive:\Windows.old\Users\UserName\Pictures
 • drive:\Windows.old\Users\UserName\Saved Games
 • drive:\Windows.old\Users\UserName\Searches
 • drive:\Windows.old\Users\UserName\Videos
Thông thường, các thư mục này chứa hầu hết các tệp cá nhân quan trọng từ cài đặt Windows.

Khôi phục các tệp cá nhân

Để khôi phục các tệp cá nhân từ cài đặt Windows trước tới Windows Vista hoặc Windows 7, hãy làm theo các bước sau.

Bước 1: Khôi phục các chương trình ti vi đã ghi

Theo mặc định, Windows Media sẽ lưu các chương trình ti vi đã ghi vào thư mục Chương trình TV đã Ghi. Để khôi phục các tệp này, làm theo những bước sau:
 1. Xác định thư mục Windows.old rồi mở thư mục sau:
  Người dùng\Công khai\Chương trình TV đã Ghi
 2. Bấm chuột phải vào Chương trình TV đã Ghi rồi bấm Cắt.
 3. Bấm Bắt đầuNút Bắt đầu rồi bấm vào tên người dùng ở phía trên bên phải của menu Bắt đầu.
 4. Bấm chuột phải vào thư mục Video hoặc Video của tôi rồi bấm Dán.
Windows sẽ di chuyển các tệp chương trình ti vi đã ghi tới thư mục Video.

Bước 2: Khôi phục các tệp cá nhân

Để di chuyển các thư mục tệp Cá nhân của bạn từ cài đặt trước đến Windows Vista, hãy làm theo các bước sau:
 1. Xác định thư mục Windows.old rồi mở thư mục sau:
  Người dùng\Tên Người dùng
 2. Bấm CTRL+A để chọn tất cả các mục trong thư mục đó. Sau đó, bấm CTRL+X để di chuyển các mục trong thư mục người dùng tới bảng tạm trong Windows Vista.
 3. Bấm Bắt đầuNút Bắt đầu rồi bấm vào tên người dùng ở phía trên bên phải của menu Bắt đầu.
 4. Bấm Dán.
Windows di chuyển các thư mục tệp cá nhân đến tài khoản người dùng Windows Vista.

Để di chuyển các thư mục tệp Cá nhân của bạn từ cài đặt trước đến Windows 7, hãy làm theo các bước sau:
 1. Xác định thư mục Windows.old rồi mở thư mục sau:
  Người dùng\Tên Người dùng
 2. Bấm chuột phải vào thư mục Tài liệu rồi bấm Đổi tên. Đổi tên thư mục thành Tài liệu của tôi.
 3. Bấm chuột phải vào thư mục Nhạc rồi bấm Đổi tên. Đổi tên thư mục thành Nhạc của tôi.
 4. Bấm chuột phải vào thư mục Ảnh rồi bấm Đổi tên. Đổi tên thư mục thành Ảnh của tôi.
 5. Bấm và giữ CTRL và bấm để chọn tất cả cấc thư mục trong thư mục người dùng. Sau đó, bấm CTRL+X để di chuyển các mục trong thư mục người dùng tới bảng tạm trong Windows 7.
 6. Bấm Bắt đầuNút Bắt đầu rồi bấm vào tên người dùng ở phía trên bên phải của menu Bắt đầu.
 7. Bấm Dán.
Windows di chuyển các thư mục tệp cá nhân đến tài khoản người dùng Windows 7.

Khôi phục các tệp và thư mục của người dùng khác

Nếu những người dùng khác đăng nhập vào máy tính trong Windows Vista, hãy làm theo các bước trong phần "Khôi phục tệp cá nhân" để khôi phục dữ liệu của người dùng khác. Khi bạn thực hiện việc này, có thể bạn muốn đăng nhập Windows Vista hoặc Windows 7 với tư cách là một người dùng riêng biệt cho mỗi người dùng Windows Vista có dữ liệu trên máy tính. Điều này có thể sẽ lưu dữ liệu của mỗi người dùng riêng biệt trong cài đặt hiện tại của Windows.

Khôi phục các tệp và thư mục khác từ thư mục Windows.old

Sau khi bạn khôi phục tất cả các thư mục cá nhân từ cài đặt Windows Vista, hãy kiểm tra thư mục Windows.old để xác định liệu bất kỳ thư mục nào khác có chứa dữ liệu cá nhân có tồn tại không.

Quan trọng Đảm bảo tất cả dữ liệu quan trọng đã di chuyển trước khi bạn xoá thư mục Windows.old.

Phương pháp này có khắc phục được sự cố không?

 • Kiểm tra xem sự cố đã được khắc phục hay chưa. Nếu sự cố đã được khắc phục, bạn đã hoàn thành phần này. Nếu sự cố vẫn chưa được khắc phục, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ.
 • Chúng tôi đánh giá cao phản hồi của bạn. Để cung cấp phản hồi hoặc báo cáo bất kỳ sự cố nào về giải pháp này, vui lòng để lại nhận xét trên blog "Khắc phục sự cố giúp tôi" hoặc gửi thư email cho chúng tôi.
fixit fix it fixme 
Thuộc tính

ID Bài viết: 932912 - Xem lại Lần cuối: 09/27/2011 01:29:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Starter, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate

 • kbhowto kbinfo kbexpertisebeginner kbfixme kbmsifixme KB932912
Phản hồi