Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Một web site là trống trong Internet Explorer 7

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 933006
Triệu chứng
Khi bạn mở một web site trong Windows Internet Explorer 7, web site là trống. Tuy nhiên, nếu bạn làm mới web site, nội dung của nó có thể xuất hiện.

Lưu ý: nếu bạn đang nhìn thấy bài viết này bởi vì Internet Explorer Hiển thị một web site để trống khi duyệt web site, và các bước giải quyết trong bài viết này không giải quyết vấn đề này, xem các chủ đề trợ giúp sau để gỡ rối các bước sau:

Tại sao làm một số web site trông không chính xác trong Internet Explorer 9?
Nguyên nhân
Vấn đề này có thể xảy ra khi một trong những điều kiện sau là đúng:
  • Các web site sử dụng các<SCRIPT></SCRIPT>
  • Các web site sử dụng multibyte kí tự đại diện đặt (MBCS) kí tự đại diện. Ví dụ, các web site chứa các kí tự đại diện tiếng Nhật.
Giải pháp

Thông tin gói bản ghi dịch vụ

Để giải quyết vấn đề này, có được gói bản ghi dịch vụ mới nhất cho Windows Vista. Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
935791 Làm thế nào để có được gói bản ghi dịch vụ Windows Vista mới nhất

Bản Cập Nhật bảo mật và hotfix được bao gồm trong SP2 cho Windows Vista và Windows Server 2008

Để biết thêm thông tin về các hotfix và Cập Nhật bảo mật được bao gồm trong SP2 cho Windows Vista và Windows Server 2008, hãy truy cập trang Microsoft TechNet Web sau đây:-Lưu ý:Hiện nay, danh sách các bản Cập Nhật bảo mật và hotfix chỉ có sẵn trong tiếng Anh.

Thông tin Cập Nhật bảo mật

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật bảo mật tích luỹ mới nhất cho Internet Explorer. Để cài đặt chuyên biệt các bản cập nhật mới nhất, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Để biết nhiều kỹ thuật chi tiết về các bản Cập Nhật bảo mật tích luỹ mới nhất cho Internet Explorer, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft: Lưu ýSửa chữa đầu tiên được bao gồm trong bản Cập Nhật bảo mật 933566 (MS07-033). Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
933566MS07-033: Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer
Một hotfix được hỗ trợ là bây giờ có sẵn từ Microsoft. Tuy nhiên, nó là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Nó chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị rằng bạn chờ đợi cho các gói bản ghi dịch vụ tiếp theo Internet Explorer 7 mà có chứa hotfix này.

Để giải quyết vấn đề này ngay lập tức, liên hệ với bản ghi dịch vụ hỗ trợ khách hàng Microsoft để có được các hotfix. Để hoàn thành danh sách các bản ghi dịch vụ hỗ trợ Microsoft khách hàng số điện thoại và thông tin về chi phí hỗ trợ, ghé thăm Web site sau của Microsoft:Lưu ý Trong trường hợp đặc biệt, chi phí mà thường phải gánh chịu cho các cuộc gọi hỗ trợ có thể được hủy bỏ nếu chuyên viên hỗ trợ Microsoft xác định rằng một Cập Nhật cụ thể sẽ giải quyết vấn đề của bạn. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề mà không đủ điều kiện cho Cập Nhật cụ thể trong câu hỏi.

Chi tieát taäp tin

Các phiên bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê trong Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó bị chuyển thành giờ cục bộ. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các múi thời gian thẻ tab trong các Ngày và thời gian mục trong Panel điều khiển.
Internet Explorer 7 trên 32-bit phiên bản của Windows Vista
tập đã đặt tên tinPhiên bản tệpKích thước tập tinNgàyThời gianNền tảng
MSHTML.dll7.0.6000.205443,582,97624-Feb-200702: 56x 86
MSHTML.TLB7.0.6000.205441,383,42424-Feb-200700: 34không áp dụng
Internet Explorer 7 trên 64-bit phiên bản của Windows Vista
tập đã đặt tên tinPhiên bản tệpKích thước tập tinNgàyThời gianNền tảng
MSHTML.dll7.0.6000.205445,667,84024-Feb-200704: 17x 64
MSHTML.TLB7.0.6000.205441,383,42424-Feb-200700: 34không áp dụng
Internet Explorer 7 trên Windows XP với gói bản ghi dịch vụ 2
tập đã đặt tên tinPhiên bản tệpKích thước tập tinNgàyThời gianNền tảng
MSHTML.dll7.0.6000.205443,582,97628-Feb-200716: 13x 86
Internet Explorer 7 x 86 dựa trên phiên bản của Windows Server 2003 với Service Pack 2
tập đã đặt tên tinPhiên bản tệpKích thước tập tinNgàyThời gianNền tảng
MSHTML.dll7.0.6000.205443,582,97605 Tháng tư năm 200700: 54x 86
Internet Explorer 7 x 64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2003 với Service Pack 2
tập đã đặt tên tinPhiên bản tệpKích thước tập tinNgàyThời gianNền tảngSP yêu cầuChi nhánh bản ghi dịch vụ
MSHTML.dll7.0.6000.205445,667,84004 Tháng tư năm 200715: 01x 64SP2không áp dụng
Wmshtml.dll7.0.6000.205443,582,97604 Tháng tư năm 200715: 02x 86SP2WOW
Internet Explorer 7 Itanium dựa trên các phiên bản của Windows Server 2003 với Service Pack 2
tập đã đặt tên tinPhiên bản tệpKích thước tập tinNgàyThời gianNền tảngSP yêu cầuChi nhánh bản ghi dịch vụ
MSHTML.dll7.0.6000.205449,974,78404 Tháng tư năm 200714: 05IA-64SP2không áp dụng
Wmshtml.dll7.0.6000.205443,582,97604 Tháng tư năm 200714: 05x 86SP2WOW
Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 933006 - Xem lại Lần cuối: 12/26/2012 03:28:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista, Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003, Windows Internet Explorer 7 for Windows XP

  • kbvistasp1fix kbhotfixserver kbbug kbqfe atdownload kbmt KB933006 KbMtvi
Phản hồi