Cách khôi phục máy tính về cài đặt Windows trước đó sau khi bạn cài đặt Windows Vista

TÓM TẮT
Bài viết này mô tả cách khôi phục thủ công cài đặt Windows trước đó trên máy tính để thay thế cài đặt Windows Vista hiện tại.

Để thực hiện việc này, bạn phải sử dụng dấu nhắc lệnh và bạn phải nhập lệnh cụ thể tại dấu nhắc lệnh để đổi tên và di chuyển các thư mục giữa các phiên bản Windows khác nhau.

Bài viết này dành cho người dùng máy tính từ trình độ sơ cấp đến trung cấp.

Bạn có thể dễ dàng thực hiện theo các bước hơn nếu bạn in bài viết này ra trước.
Các bước khôi phục máy tính về cài đặt Windows trước đó sau khi bạn cài đặt Windows Vista

Bước 1: Xác định xem có thư mục Windows.OLD không và có đủ không gian trống trên đĩa cứng Windows hay không

 1. Bấm Bắt đầu nút Bắt đầu rồi bấm Máy tính.
 2. Trên menu Xem, bấm Chi tiết.
 3. Trong cột Không gian Trống, xem còn bao nhiêu không gian cho Đĩa Cục bộ (C:) trong khu vực Ổ Đĩa Cứng.
 4. Trong khu vực Ổ Đĩa Cứng, bấm đúp vào Đĩa Cục bộ (C:) rồi xác định xem thư mục Windows.OLD có tồn tại không.

  Quan trọng Nếu thư mục Windows.OLD không tồn tại, bạn không thể làm theo các bước trong bài viết này để khôi phục cài đặt Windows trước đó cho máy tính này.
 5. Bấm chuột phải vào thư mục Windows.OLD.
 6. Windows Vista sẽ xác định kích thước thư mục sau vài giây.
Xác định xem thư mục Windows.OLD có nhỏ hơn không gian trống dành cho Đĩa Cục bộ (C:) hay không ở bước 2.

Chú ý Nếu thư mục Windows.OLD có kích thước lớn gấp đôi không gian trống dành cho mục Đĩa Cục bộ (C:) , bạn có thể không khôi phục được cài đặt Windows trước đó.

Bước 2: Khởi động Môi trường Phục hồi Windows

 1. Đưa đĩa cài đặt Windows Vista vào ổ đĩa DVD rồi khởi động lại máy tính.
 2. Nhấn một phím khi bạn được nhắc khởi động lại đĩa.
 3. Trong cửa sổ Cài đặt Windows, chọn ngôn ngữ, thời gian, tiền tệ, phương thức nhập bàn phím hoặc phương thức nhập khác rồi bấm Tiếp.
 4. Trong cửa sổ Cài đặt Windows, bấm Sửa máy tính của bạn.
 5. Trong cửa sổ Tuỳ chọn Phục hồi Hệ thống, bấm vào phiên bản hệ điều hành Windows Vista mà bạn muốn sửa rồi bấm Tiếp.
 6. Trong cửa sổ Tuỳ chọn Phục hồi Hệ thống, bấm Dấu nhắc Lệnh.
Cửa số Dấu nhắc Lệnh mở ra và hiển thị dấu nhắc lệnh. Dấu nhắc lệnh là nơi bạn sẽ nhập các lệnh được mô tả trong các bước sau đây.

Bước 3: Đổi tên các thư mục Windows Vista

Chú ý Khi bạn nhập một hoặc nhiều lệnh tại dấu nhắc lệnh ở các bước sau đây trong phần này rồi bạn nhấn ENTER, bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau đây:
Hệ thống không thể tìm thấy tệp đã chỉ định.
Nếu bạn nhận được thông báo này, hãy đi tới bước tiếp theo trong phần này rồi nhập lệnh ở bước tiếp theo đó.

Nhập các lệnh sau đây tại dấu nhắc lệnh:
 1. Nhập lệnh sau đây rồi nhấn ENTER:
  c:
 2. Gõ lệnh sau đây, rồi nhấn ENTER:
  ren Windows Windows.Vista
 3. Gõ lệnh sau đây, rồi nhấn ENTER:
  ren "Program Files" "Program Files.Vista"
 4. Gõ lệnh sau đây, rồi nhấn ENTER:
  ren "Users" "Users.Vista"
 5. Gõ lệnh sau đây, rồi nhấn ENTER:
  ren "Documents and Settings" "Documents and Settings.Vista"

Bước 4: Sao chép nội dung hoặc di chuyển nội dung của thư mục Windows.OLD

Nhập các lệnh sau đây tại dấu nhắc lệnh:
 1. Gõ lệnh sau đây, rồi nhấn ENTER:
  move /y c:\windows.old\windows c:\
 2. Gõ lệnh sau đây, rồi nhấn ENTER:
  move /y "c:\windows.old\program files" c:\
Nhập một trong các lệnh sau đây tại dấu nhắc lệnh, tuỳ theo trường hợp của bạn.

Khi cài đặt Windows trước đó là Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP hoặc Microsoft Windows 2000
 • Gõ lệnh sau đây, rồi nhấn ENTER:
  move /y "c:\windows.old\documents and settings" c:\
Khi cài đặt Windows trước đó là một phiên bản Windows Vista khác
 • Nhập lệnh sau đây rồi nhấn ENTER:
  move /y c:\windows.old\users c:\

Bước 5: Khôi phục cung khởi động cho cài đặt Windows trước đó

Nhập một trong các lệnh sau đây tại dấu nhắc lệnh, tuỳ theo trường hợp của bạn.

Chú ý D: biểu thị ổ đĩa DVD trong các lệnh sau đây. Nếu ổ đĩa DVD trên máy tính được biểu thị bởi một chữ cái khác, chẳng hạn như E:, hãy sử dụng chữ cái đó trong lệnh.
 • Khi cài đặt Windows trước đó là Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP hoặc Microsoft Windows 2000

  Gõ lệnh sau đây, rồi nhấn ENTER:
  D:\boot\bootsect /nt52 c:
 • Khi cài đặt Windows trước đó là một phiên bản Windows Vista khác

  Gõ lệnh sau đây, rồi nhấn ENTER:
  D:\boot\bootsect /nt60 c:

Bước 6: Khôi phục tệp Boot.ini cho cài đặt Windows trước đó củaWindows XP hoặc Windows 2000

Chú ý Chỉ làm theo các bước này khi cài đặt trước đó là Windows XP hoặc Windows 2000.

Nhập các lệnh sau đây tại dấu nhắc lệnh:
 1. Gõ lệnh sau đây, rồi nhấn ENTER:
  c:
 2. Gõ lệnh sau đây, rồi nhấn ENTER:
  attrib boot.ini.saved -s -h -r
 3. Gõ lệnh sau đây, rồi nhấn ENTER:
  ren"boot.ini.saved""boot.ini"
 4. Gõ lệnh sau đây, rồi nhấn ENTER:
  attrib boot.ini +s +h +r

Bước 7: Đóng cửa sổ Dấu nhắc Lệnh rồi bấm Khởi động lại

 1. Nhập lệnh sau đây tại dấu nhắc lệnh rồi nhấn ENTER:
  exit
 2. Bấm Khởi động lại.
Cài đặt Windows trước đó sẽ bắt đầu.
Thuộc tính

ID Bài viết: 933168 - Xem lại Lần cuối: 09/27/2011 10:39:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition

 • kbexpertiseinter kbceip kbhowto kbinfo KB933168
Phản hồi