Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Lỗi "Quyền mạng hoặc tệp" hoặc "cặp không tồn tại"

Chẩn đoán và khắc phục sự cố tự động
Trình khắc phục sự cố Tự động chẩn đoán và khắc phục các Sự cố Tệp và Cặp Windows có thể tự động khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này.Trình khắc phục sự cố này khắc phục nhiều sự cố khác nhau. Tìm hiểu thêm

Chạy ngay bây giờTrình khắc phục sự cố Tự động chẩn đoán và khắc phục các Sự cố Tệp và Cặp Windows có thể tự động khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Trình khắc phục sự cố này khắc phục rất nhiều sự cố khác nhau. Tìm hiểu thêm

Chạy ngay bây giờ Chú ý Nếu bạn muốn tự khắc phục sự cố này, hãy đi tới phần "Để tôi tự khắc phục sự cố".
Thông tin này có hữu ích không? Vui lòng gửi phản hồi cho chúng tôi
TRIỆU CHỨNG
Trên máy tính đang chạy Windows Vista, bạn tạo một cặp con trong cặp được chia sẻ. Khi bạn cố gắng đổi tên cặp con, bạn nhận được thông báo lỗi giống như sau:
Cặp <Tên Cặp được Chia sẻ> không tồn tại. Tệp có thể đã bị di chuyển hoặc xoá.
Bạn có muốn tạo tệp không?
Ngoài ra, nếu bạn cố gắng lưu một tệp vào cặp được chia sẻ, bạn có thể nhận được thông báo lỗi giống như sau:
Đã xảy ra lỗi quyền mạng hoặc tệp. Kết nối mạng có thể bị mất.


Chú ý Bạn sử dụng Gói Tính năng Triển khai Hệ Điều hành của Máy chủ Quản lý Hệ thống Microsoft 2003 để triển khai Windows Vista cho máy tính.
NGUYÊN NHÂN
Sự cố này xảy ra vì cơ sở dữ liệu trên bộ nhớ đệm phía máy khách mà tính năng Tệp Gián tuyến sử dụng bị hỏng khi Windows Vista được triển khai. Hành vi này dẫn đến thiếu giá trị đăng ký trong sổ đăng ký.
Để tôi tự khắc phục sự cố
Quan trọng Phần, phương pháp hoặc tác vụ này chứa các bước chỉ dẫn bạn cách sửa đổi sổ đăng ký. Tuy nhiên, có thể xảy ra sự cố nghiêm trọng nếu bạn sửa đổi sổ đăng ký không đúng cách. Do đó, hãy chắc chắn rằng bạn thực hiện các bước sau cẩn thận. Để bảo vệ tốt hơn, hãy sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu xảy ra sự cố. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký trong Windows
Để khắc phục sự cố này, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bấm Bắt đầunút bắt đầu, bấm Chạy, gõ Regedit.exe rồi nhấn OK.

  Chú ý Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu hoặc xác nhận của quản trị viên, hãy nhập mật khẩu của bạn hoặc bấm Tiếp tục.
 2. Định vị rồi bấm vào khoá con đăng ký sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Csc\Parameters


  Chú ý Tạo khoá con đăng ký Tham biến nếu khoá con đăng ký không tồn tại. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Định vị rồi bấm vào khoá con đăng ký sau:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Csc
  2. Trong menu Chỉnh sửa, trỏ chuột vào Mới, sau đó bấm Giá trị DWORD.
  3. Gõ Parameters, rồi nhấn ENTER.
 3. Trong menu Chỉnh sửa, trỏ chuột vào Mới, sau đó bấm Giá trị DWORD.
 4. Gõ FormatDatabase rồi nhấn ENTER.
 5. Trong menu Chỉnh sửa, bấm Sửa đổi.
 6. Trong ô dữ liệu Giá́ trị, gõ 1, sau đó bấm OK.
 7. Thoát Biên tập Sổ đăng ký rồi khởi động lại máy tính để áp dụng thay đổi.


Thông tin này có hữu ích không? Vui lòng gửi phản hồi cho chúng tôi
Cách gói MATS hoạt động để khắc phục sự cố này
 1. Gói MATS quét máy tính của bạn và phát hiện xem máy tính có đang chạy Windows Vista không.
 2. Gói MATS xác minh rằng tính năng Tệp Gián tuyến trong Pa-nen Điều khiển được kích hoạt.
 3. Gói MATS xác minh rằng giá trị đăng ký FormatDatabase không tồn tại.
 4. Gói MATS tạo giá trị đăng ký.

  Chú ý Trong quá trình này, một hộp thoại sẽ xuất hiện. Hộp thoại này cung cấp cho bạn tuỳ chọn để khắc phục sự cố một cách tự động (đây là tuỳ chọn được khuyến nghị) hoặc chọn thủ công từng sự cố để khắc phục. Nếu bạn chọn thủ công từng sự cố để khắc phục, bạn phải chọn tuỳ chọn Đổi tên hoặc di chuyển tệp và cặp hoặc Sự cố khác hoặc tôi không biết từ hộp thoại này.
 5. Gói MATS xác minh rằng giá trị đăng ký FormatDatabase đã được tạo thành công.
Các sự cố khác mà gói MATS khắc phục
2394521 Không thể dọn sạch Thùng rác trong Windows XP hoặc trong Windows Vista
949109 Lỗi "tệp hoặc cặp không tồn tại" trong Windows Vista
813711 Các thay đổi về kích thước, chế độ xem, biểu tượng hay vị trí của cặp bị mất
2394740 Không thể chọn nhiều mục sau khi nâng cấp từ Windows XP lên Windows Vista
2396571 Các biểu tượng thay đổi không đúng trong Windows
Thuộc tính

ID Bài viết: 934160 - Xem lại Lần cuối: 02/29/2012 03:50:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Starter

 • kbtshoot kbexpertiseinter kbprb kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmatsfixme KB934160
Phản hồi