PC Talk – Làm thể nào để ẩn/hiện thanh Ribbon trong Office 2007

blurb
Đoạn hội thoại này sẽ giải thích cho bạn làm thế nào để ẩn/hiện thanh Ribbon trong Office 2007. Để bật chức năng này, bạn sẽ nhấp đôi chuột vào tab bất kỳ trên menu. Trong ví dụ này, bạn sẽ thực hành trên Excel 2007. Nhưng bạn cũng có thể áp dụng phương pháp này cho Word 2007 và PowerPoint 2007
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-panic1.gif
Oh, thanh Ribbon trong Excel 2007 đã bị mất. Chúng vừa còn ở đây xong. Có chuyện gì xảy ra vậy ?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-smile1.gif
Đừng lo. Bạn có thể hiện và ẩn thanh Ribbon trong Office 2007 vô cùng dễ dàng.

Hãy thử nhấp đúp chuột lên tab bất kỳ.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-smile1.gif
Thanh Ribbon xuất hiện.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-explain1.gif
Còn có những cách khác để thực hiện việc này. Giữ phím Ctrl và ấn F1 hoặc nhấp chuột phải vào tab và chọn Minimize the Ribbon
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-question1.gif
Tôi không biết về nó. Tôi có thể hiện và ẩn thanh Ribbon trong Word hoặc PowerPoint bằng cách tương tự không ?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-standard1.gif
Vâng, tất nhiên. Bạn có thể thực hiện vào lần sau.
Thuộc tính

ID Bài viết: 934851 - Xem lại Lần cuối: 10/29/2014 06:22:00 - Bản sửa đổi: 4.0

Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Professional 2007

  • kbtshoot kbexpertisebeginner kbpctalk kbtypenonkb KB934851
Phản hồi