Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Trương chạy như mục mà bạn tạo ra trong hệ thống Trung tâm hoạt động quản lý không chạy một nhiệm vụ thành công

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 936221
Triệu chứng
Bạn tạo ra một chạy như là tài khoản trong Microsoft hệ thống Trung tâm hoạt động quản lý. Các tạo chạy như là tài khoản Wizard kết thúc thành công như mong đợi. Tuy nhiên, trương chạy như mục mà bạn tạo ra không thành công chạy một màn hình, một quy tắc, hoặc một nhiệm vụ.
Nguyên nhân
Hành vi này xảy ra nếu bạn nhập ủy nhiệm không chính xác khi bạn tạo chạy như là tài khoản. Thuật tạo chạy như là tài khoản sĩ không xác minh chứng mà bạn chỉ định khi bạn tạo một chạy như là tài khoản.

Lưu ý Chúng tôi đề nghị bạn kiểm tra xem các thông tin trương mục mà bạn nhập trên trang Tài khoản của các tạo chạy như là tài khoản Wizard.
Giải pháp
Để giải quyết vấn đề này, sửa đổi các chứng chỉ tài khoản cho các chạy như khoản mà bạn có kinh nghiệm hành vi này. Để làm điều này, hãy làm theo các bước sau:
  1. Bắt đầu hoạt động giao diện điều khiển Microsoft Management Console (MMC) snap-in.
  2. Trong Ngăn dẫn hướng, nhấp Quản trị.
  3. Mở rộng Quản trị, mở rộng An ninh, và sau đó nhấp vào Chạy như tài khoản.
  4. Bấm đúp vào các bị ảnh hưởng Chạy như là tài khoản, và sau đó bấm vào các Tài khoản tab.
  5. Nhập các chứng chỉ thích hợp cho các tài khoản, và sau đó nhấp vào Ok.
Lưu ý Trước khi bạn tạo một chạy như là tài khoản, chúng tôi đề nghị bạn kiểm tra các chứng chỉ của tài khoản bằng cách sử dụng các tài khoản để kí nhập vào Windows. Điều này là để giúp xác minh rằng bạn nhập ủy nhiệm tài khoản chính xác khi bạn tạo một chạy như là tài khoản.
Thông tin thêm
Bạn cũng có thể sử dụng một tập lệnh Windows PowerShell để tạo ra một chạy như là tài khoản. Để biết thêm chi tiết về cách sử dụng dòng lệnh lệnh để quản lý hệ thống Trung tâm Operations Manager, truy cập vào các web site sau đây:

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 936221 - Xem lại Lần cuối: 08/14/2012 22:08:00 - Bản sửa đổi: 0.1

Microsoft System Center Operations Manager 2007, Microsoft System Center Operations Manager 2012, Microsoft System Center Operations Manager 2007 R2, Microsoft System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1

  • kbprb kbtshoot kbmt KB936221 KbMtvi
Phản hồi