Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

KHẮC PHỤC: A.NET Framework 2.0 quản lý ứng dụng mà có một chữ ký với mã xác thực mất nhiều thời gian hơn bình thường để Bắt đầu

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:936707
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn Bắt đầu một Microsoft.NET Framework 2.0 quản lý ứng dụng mà có một chữ ký với mã xác thực Microsoft, các.NET Framework 2.0 quản lý ứng dụng mất nhiều thời gian hơn bình thường để Bắt đầu.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này xảy ra bởi vì một.NET Framework 2.0 hội quản lý có một chữ ký với mã xác thực mất nhiều thời gian hơn bình thường để tải. Chữ ký là luôn luôn xác minh khi các.NET Framework 2.0 hội quản lý có một chữ ký với mã xác thực được nạp.

Ngoài ra, các.NET Framework 2.0 quản lý lắp ráp có thể lâu hơn bình thường để tải do của các cài đặt chuyên biệt khác. Ví dụ, các.NET Framework 2.0 quản lý lắp ráp có thể lâu hơn bình thường để tải do của cấu hình mạng.
GIẢI PHÁP

Thông tin hotfix

Một hotfix được hỗ trợ là bây giờ có sẵn từ Microsoft. Tuy nhiên, nó là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Nó chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề này cụ thể. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị rằng bạn chờ cho tới.NET Framework 2.0 gói bản ghi dịch vụ có chứa hotfix này.

Để giải quyết vấn đề này ngay lập tức, liên hệ với bản ghi dịch vụ hỗ trợ khách hàng Microsoft để có được các hotfix. Đối với một danh sách đầy đủ các bản ghi dịch vụ hỗ trợ Microsoft khách hàng số điện thoại và thông tin về chi phí hỗ trợ, ghé thăm Web site sau của Microsoft:Lưu ý Trong trường hợp đặc biệt, chi phí mà thường phải gánh chịu cho các cuộc gọi hỗ trợ có thể được hủy bỏ nếu chuyên viên hỗ trợ Microsoft xác định rằng một Cập Nhật cụ thể sẽ giải quyết vấn đề của bạn. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề mà không đủ điều kiện cho các Cập Nhật cụ thể trong câu hỏi.

Điều kiện tiên quyết

Bạn phải có các.NET Framework 2.0 cài đặt chuyên biệt trước khi bạn áp dụng hotfix này.

Khởi động lại yêu cầu

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế hotfix

Hotfix này không thay thế bất kỳ hotfix nào khác.

Chi tieát taäp tin

Bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho các tập tin được liệt kê trong Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các múi thời gian thẻ tab trong các Ngaøy giôø mục trong Panel điều khiển.
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gian
Mscordacwks.dll2.0.50727.876802,30428-May-200709: 22
Mscorjit.dll2.0.50727.876326,65628-May-200709: 22
Mscorlib.dll2.0.50727.8764,308,99228-May-200709: 22
Mscorpe.dll2.0.50727.876102,91228-May-200709: 22
Mscorwks.dll2.0.50727.8765,634,04828-May-200709: 22
Normalization.dll2.0.50727.87615,36028-May-200709: 22
Normidna.NLPkhông áp dụng59,34228-May-200709: 22
Normnfc.NLPkhông áp dụng45,79428-May-200709: 22
Normnfd.NLPkhông áp dụng39,28428-May-200709: 22
Normnfkc.NLPkhông áp dụng66,38428-May-200709: 22
Normnfkd.NLPkhông áp dụng60,29428-May-200709: 22
Peverify.dll2.0.50727.876136,19228-May-200709: 22
SOS.dll2.0.50727.876382,46428-May-200709: 22
Vsavb7rt.dll8.0.50727.8761,330,68828-May-200709: 22
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THÔNG TIN THÊM
Hotfix này cho biết thêm các tập cấu hình generatePublisherEvidence để các.NET Framework 2.0. Sau khi bạn áp dụng hotfix này, bạn có thể sử dụng thiết đặt cấu hình này để vô hiệu hóa chữ ký xác nhận trong một.NET Framework 2.0 quản lý ứng dụng. Bạn có thể sử dụng thiết đặt cấu hình này trong tập tin cấu hình ứng dụng. Để thực hiện việc này, thêm mã sau đây để các <ApplicationName></ApplicationName>. exe.config tập tin cho các.NET Framework 2.0 quản lý ứng dụng:
<configuration>	<runtime>		<generatePublisherEvidence enabled="false"/>	</runtime></configuration>
Nếu ứng dụng của bạn được lưu trữ trong IIS, thay đổi một trong các cách sau:
 • C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet.config
 • C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\CONFIG\machine.config
Lưu ý Trên x 64 máy, bạn cũng phải thay đổi một trong các cách sau:
 • C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\aspnet.config
 • C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\CONFIG\machine.config
Lưu ý Vì việc triển khai như thế nào không có liên lạc hội chúng đang nạp, cài đặt chuyên biệt cấu hình này không hoạt động trong các tình huống không liên lạc triển khai.

Khi bạn vô hiệu hóa chữ ký xác nhận, các.NET Framework 2.0 quản lý ứng dụng Bắt đầu nhanh hơn.

Lưu ý Khi bạn vô hiệu hóa chữ ký xác nhận, các.NET Framework 2.0 quản lý ứng dụng không còn nhận được bằng chứng nhà phát hành. Hành vi này ảnh hưởng đến các.NET Framework 2.0 quản lý ứng dụng chỉ khi bạn sử dụng nhà xuất bản bằng chứng hoặc khi bạn sử dụng các lớp học PublisherIdentityPermission .

Các tập cấu hình generatePublisherEvidence sẽ có sẵn trong phiên bản của các.NET Framework mà sau Microsoft.NET Framework 3.0.

Để tạo một tập tin cấu hình ứng dụng có chứa cài đặt chuyên biệt cấu hình này, hãy làm theo các bước sau:
 1. Tạo một tập tin, và sau đó tập đã đặt tên tin là <ApplicationName></ApplicationName>. exe.config tập tin.
 2. Trong một trình soạn thảo văn bản, mở tập tin mà bạn đã tạo ở bước 1.
 3. Thêm mã sau vào tập tin.
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><configuration>	<runtime>		<generatePublisherEvidence enabled="false"/>	</runtime></configuration>
 4. Lưu các thay đổi vào tập tin.
THAM KHẢO
Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
824684Mô tả các thuật ngữ tiêu chuẩn được sử dụng để mô tả Cập nhật phần mềm Microsoft

Cảnh báo: Bài viết này đã được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 936707 - Xem lại Lần cuối: 04/05/2012 17:33:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft .NET Framework 2.0

 • kbvistasp1fix kbcode kbfix kbqfe kbhotfixserver kbmt KB936707 KbMtvi
Phản hồi