Thông tin về Windows XP Gói Dịch vụ 3

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Tóm tắt
Bài viết này liệt kê thông tin về Windows XP Gói Dịch vụ 3 (SP3).
Thông tin thêm
Để biết thông tin chung về Windows XP SP3, hãy truy nhập Web site sau của Microsoft:

Cách nhận Windows XP SP3

Để biết thêm thông tin về cách lấy Windows XP Gói Dịch vụ 3, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Các bước trước khi cài đặt Windows XP SP3

Để xem các bước được khuyến nghị trước khi cài đặt Windows XP SP3, bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
950717 Các bước cần thực hiện trước khi cài đặt Windows XP Gói Dịch vụ 3

Cách khắc phục các sự cố khi bạn không thể cài đặt Windows XP SP3

Để biết thêm thông tin về cách khắc phục các sự cố đã xảy ra khi bạn cài đặt Windows XP SP3, hãy truy nhập Website sau của Microsoft:
949377 Khi bạn cố gắng cài đặt Gói Dịch vụ Windows XP, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi "Truy cập bị từ chối" hoặc "Không hoàn thành cài đặt Gói Dịch vụ"

Thông tin khác cho người dùng nâng cao

Để xem chú thích phát hành cho Windows XP SP3, hãy truy nhập Web site sau của Microsoft: Thông tin này bao gồm các mục sau:
  • Những điều cần biết trước khi tải xuống
  • Tổng quan về Windows XP SP3
  • Những thay đổi quan trọng trong Windows XP SP3

Cách lấy báo cáo quản trị dành cho Windows XP SP3

Để lấy báo cáo quản trị mô tả những tính năng mới trong Windows XP SP3 và thảo luận cách khách hàng có thể triển khai gói dịch vụ này, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft:

Các sự cố được khắc phục trong Windows XP SP3

Để xem danh sách các sự cố được khắc phục trong Windows XP SP3, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Dữ liệu Microsoft:
946480 Danh sách các bản vá có trong Windows XP Gói Dịch vụ 3 (Trang này có thể có bằng tiếng Anh)

Yêu cầu về đĩa cứng khi bạn cài đặt Windows XP SP3

Để biết thông tin về không gian đĩa cứng được yêu cầu khi bạn cài đặt Windows XP SP3, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Dữ liệu Microsoft:
947311 Yêu cầu dung lượng đĩa cứng đối với Windows XP Gói Dịch vụ 3

Tương thích ứng dụng trong Windows XP SP3

Để biết thông tin về tương thích ứng dụng trong Windows XP SP3, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Dữ liệu Microsoft:
947309 Một số chương trình của bên thứ ba có thể bị thay đổi chức năng khi bạn cài đặt Windows XP Gói Dịch vụ 3 (Trang này có thể có bằng tiếng Anh)
Chú ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trong trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin có trong tài liệu này được cung cấp nhằm trả lời các vấn đề mới xuất hiện. Do việc cung cấp nhanh chóng, tài liệu có thể có lỗi in ấn và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Hãy xem Điều khoản Sử dụng để xem xét thêm.
Thuộc tính

ID Bài viết: 936929 - Xem lại Lần cuối: 06/10/2013 02:48:00 - Bản sửa đổi: 1.1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition

  • kbexpertisebeginner kbexpertiseadvanced kbinfo kbcip KB936929
Phản hồi