Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Mô tả về bộ Microsoft Office 2007 Gói Dịch vụ 1

TÓM TẮT
Microsoft đã phát hành một gói dịch vụ cho các bộ Microsoft Office 2007. Bài viết này chứa thông tin về cách lấy gói dịch vụ và về cách lấy danh sách các sự cố mà gói dịch vụ đã khắc phục. Ngoài ra, bài viết này còn chứa thông tin về các vấn đề mà bạn có thể gặp phải khi cài đặt gói dịch vụ và về cách xác định xem gói dịch vụ đã được cài đặt hay chưa.
GIỚI THIỆU
Bộ Microsoft Office 2007 Gói Dịch vụ 1 (SP1) gồm có những cải tiến quan trọng về bảo mật, cải tiến về tính ổn định và cải tiến về hiệu suất. Một số bản vá lỗi đi kèm với bộ Microsoft Office 2007 SP1 trước đây đã được phát hành trong các bản cập nhật riêng lẻ. Bộ Microsoft Office 2007 SP1 kết hợp các bản vá lỗi đã được phát hành trước đó vào cùng một bản cập nhật.

Chi tiết về gói dịch vụ

Danh sách có thể tải xuống được về các vấn đề mà gói dịch vụ khắc phục

Có một sổ làm việc trong Microsoft Excel chứa danh sách các vấn đề của bộ Microsoft Office 2007 mà bộ Microsoft Office 2007 SP1 đã khắc phục.

Chú ý Sổ làm việc được viết bằng tiếng Anh. Sổ làm việc sẽ không được dịch sang bất kỳ ngôn ngữ nào khác.

Tệp sau đây sẵn có để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft :


Tải xuốngTải xuống gói 2007 Office Service Pack 1 Changes_all.xls ngay bây giờ.

Ngày Phát hành: 11.12.07

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
119591 Cách lấy các tệp hỗ trợ Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi rút cập nhật nhất sẵn có tại thời điểm tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Các bản tin bảo mật liên quan tới gói dịch vụ này

Bộ Microsoft Office 2007 SP1 liên quan tới các bản tin bảo mật sau:
934233 MS07-023: Lỗ hổng bảo mật trong Microsoft Excel có thể cho phép thực thi mã từ xa
934873 MS07-025: Lỗ hổng bảo mật trong Microsoft Office có thể cho phép thực thi mã từ xa
936227 MS07-042: Lỗ hổng bảo mật trong Microsoft XML Core Services có thể cho phép thực thi mã từ xa
936542 MS07-036: Lỗ hổng bảo mật trong Microsoft Excel có thể cho phép thực thi mã từ xa

Các bản cập nhật phát hành trước đây mà gói dịch vụ này bao gồm

Bộ Microsoft Office 2007 SP1 bao gồm các bản cập nhật phát hành trước đây sau đây:
932080 Mô tả về bản cập nhật dành cho các chương trình Office 2007: 09.04.07
933493 Mô tả về bản cập nhật dành cho Outlook 2007: 13.04.07
933688 Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho hệ thống Office 2007: 08.05.07
934062 Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho hệ thống Office 2007: 08.05.07
934173 Mô tả về bản cập nhật dành cho Word 2007: 08.05.07
934390 Mô tả về bản cập nhật dành cho các chương trình Office 2007: 18.05.07
934391 Mô tả về bản cập nhật dành cho các chương trình Office 2007: 18.05.07
934393 Mô tả về bản cập nhật dành cho hệ thống Office 2007: 08.05.07
934395 Mô tả về bản cập nhật dành cho các chương trình Office 2007: 18.05.07
934670 Mô tả về bản cập nhật bảo mật dành cho Excel 2007: 08.05.07
935569 Thông báo lỗi khi bạn khởi động một chương trình Office 2007 trên máy tính đang chạy Outlook 2007 bằng Trình quản lý Liên hệ Công việc: "Phiên bản ứng dụng Office không khớp"
936056 Mô tả về bản cập nhật bảo mật dành cho các máy chủ hệ thống Microsoft Office 2007: 14.08.07
936509 Mô tả về bản cập nhật bảo mật dành cho Excel 2007: 10.07.07
936514 Mô tả về bản cập nhật bảo mật dành cho hệ thống Office 2007 và cho Gói Tương thích cho hệ thống Office 2007: 10.07.07
936646 Mô tả về bản cập nhật bảo mật dành cho Publisher 2007: 10.07.07
936864 Mô tả về gói bản sửa lỗi khẩn cấp Office 2007: 17.06.07
936960 Mô tả về bản cập nhật bảo mật dành cho hệ thống Microsoft Office 2007: 14.08.07
937608 Mô tả về bản cập nhật dành cho Outlook 2007: 10.07.07
938190 Mô tả gói hotfix Excel 2007: 04.06.07

Các vấn đề đã xác định

953147 Bộ Office 2007 Gói Dịch vụ 1 không được tải xuống WSUS hoàn toàn
942101 Bạn nhận được thông báo lỗi khi cố gắng áp dụng bất kỳ gói Office 2007 Gói Dịch vụ 1 nào trên máy tính đang chạy Windows XP Gói Dịch vụ 2
942620 Bạn nhận được thông báo lỗi khi cố gắng cài đặt các máy chủ Microsoft Office 2007 Gói Dịch vụ 1 trên máy tính không cài đặt Windows SharePoint Services 3.0 Gói Dịch vụ 1
942995 Bạn bất ngờ bị nhắc khởi động lại máy tính sau khi cài đặt một gói dịch vụ Office 2007 hoặc một bản cập nhật Office 2007
943081 Khi bạn xem bất kỳ cập nhật hệ thống Office 2007 Gói Dịch vụ 1 nào trong "Thêm hoặc Loại bỏ Chương trình" trong Pa-nen Điều khiển, tiêu đề của bản cập nhật chứa ký tự rác
943082 Sau khi bạn huỷ cài đặt bộ Microsoft Office 2007 Gói Dịch vụ 1, một số phần của gói dịch vụ vẫn còn lại trên máy tính
943087 Công cụ Quét Tài liệu bị lỗi khi bạn sử dụng công cụ để quét một tài liệu sau khi bạn cài đặt Bộ Office 2007 Gói Dịch vụ 1
946205 Thông báo lỗi khi bạn cố gắng mở một tệp cơ sở dữ liệu đã biên dịch hoặc một tệp dự án đã biên dịch trong Access 2007: "Cơ sở dữ liệu này có định dạng không nhận dạng được"
938574 Mô tả gói sửa lỗi khẩn cấp Trình soạn thảo Phương thức Nhập (tiếng Nhật) 2007: 20.06.07

Chi tiết cài đặt

Cách lấy và cài đặt bộ Microsoft Office 2007 SP1

Bộ Microsoft Office 2007 SP1 có tại Trung tâm Tải xuống của Microsoft. Để tải xuống gói dịch vụ này và để lấy hướng dẫn cài đặt và các chiến lược triển khai, hãy truy cập Web site sau của Microsoft:

Cách lấy và cài đặt Microsoft Office Gói Ngôn ngữ 2007 SP1

Để có được đầy đủ tính năng của bộ Microsoft Office 2007, hãy cài đặt Microsoft Office Gói Ngôn ngữ 2007 SP1 nếu bạn sử dụng Gói Giao diện Người dùng Đa ngôn ngữ (MUI). Để tải xuống Microsoft Office Gói Ngôn ngữ 2007 SP1, hãy truy cập Web site sau của Microsoft:

Thông tin loại bỏ

Bạn không thể sử dụng mục Thêm hoặc Loại bỏ Chương trình trong Pa-nen Điều khiển để loại bỏ gói dịch vụ này. Để xoá bộ Microsoft Office 2007 khỏi máy tính của mình, bạn phải loại bỏ bộ Office 2007. Sau đó, cài đặt lại bộ Office 2007 bằng cách sử dụng CD bộ Office 2007 gốc của bạn.

Để biết thêm thông tin, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
873125 Bạn không thể loại bỏ các gói dịch vụ cho các sản phẩm Office 2003 hoặc các sản phẩm Office 2007

Cách xác định xem gói dịch vụ đã được cài đặt hay chưa

Gói dịch vụ này chứa các tệp có các phiên bản được liệt kê trong các bảng sau đây.

Chú ý Bạn không phải cài đặt gói dịch vụ này nếu bạn có phiên bản mới hơn của các tệp trong các bảng này.

Để xác định xem các tệp được liệt kê trong các bảng đã được cài đặt chưa, hãy làm theo các bước sau:
  1. Khởi động Hướng dẫn Tìm kiếm. Để thực hiện việc này, hãy bấm vào Bắt đầu rồi bấm vào Tìm kiếm.

    Chú ý Nếu Windows Desktop Search khởi động, bấm Bấm vào đây để sử dụng Hướng dẫn Tìm kiếm.
  2. Trong cửa sổ Kết quả Tìm kiếm, bấm vào Tất cả các tệp và cặp trong pa-nen Hướng dẫn Tìm kiếm.
  3. Trong ô Tất cả hoặc một phần tên tệp, nhập tên tệp rồi bấm Tìm kiếm.
  4. Trong danh sách tệp, bấm chuột phải vào tệp được định vị rồi bấm Thuộc tính.
  5. Trên tab Chung và tab Phiên bản, kiểm tra thuộc tính tệp của tệp được cài đặt trên máy tính.
Bộ Microsoft Office 2007 SP1
MAINMUIsp1-en-us.msp
File nameFile version
Analys32.xll12.0.6211.1000
Atl80.dll8.0.50727.762
Grooveintlresource.dll12.0.6211.1000
Mapir.dll12.0.6211.1000
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msain.dll12.0.6211.1000
Mscal.ocx12.0.6211.1000
Msmdsrv.rll9.0.3042.0
Msolui90.rll9.0.1399.0
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Nosxs_atl80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80chs.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80cht.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80deu.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80enu.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80esp.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80fra.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80ita.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80kor.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80u.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfcm80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfcm80u.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcm80.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcp80.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcr80.dll8.0.50727.762
Odeploy.exe12.0.6212.1000
Osetup.dll12.0.6212.1000
Outllibr.dll12.0.6211.1000
Setup.exe12.0.6212.1000
Ul_atl80.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80chs.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80cht.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80deu.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80enu.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80esp.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80fra.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80ita.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80kor.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80u.dll8.0.50727.762
Ul_mfcm80.dll8.0.50727.762
Ul_mfcm80u.dll8.0.50727.762
Ul_msvcm80.dll8.0.50727.762
Ul_msvcp80.dll8.0.50727.762
Ul_msvcr80.dll8.0.50727.762
Xlsrvintl.dll12.0.6211.1000
ClientSharedMUIsp1-en-us.msp
File nameFile version
Aceintl.dll12.0.6211.1000
Acewstr.dll12.0.6211.1000
Cgmimp32.flt2006.1200.6211.1000
Epsimp32.flt2006.1200.6211.1000
Msdaipp.dll12.0.6211.1000
Msointl.dll12.0.6211.1000
Msonsext.dll12.0.6211.1000
Pictim32.flt2006.1200.6211.1000
Portcnrc.dll12.0.6211.1000
Recovr32.cnv2006.1200.6211.1000
Wpft532.cnv2006.1200.6211.1000
Wpft632.cnv2006.1200.6211.1000
Xlsrvintl.dll12.0.6211.1000
MAINWWsp1-en-us.msp
File nameFile version
Acacedao.dll12.0.6211.1000
Accwiz.dll12.0.6211.1000
Acecore.dll12.0.6211.1000
Acedao.dll12.0.6211.1000
Aceerr.dll12.0.6211.1000
Acees.dll12.0.6211.1000
Aceexch.dll12.0.6211.1000
Aceexcl.dll12.0.6211.1000
Acelts.dll12.0.6211.1000
Aceodbc.dll12.0.6211.1000
Aceoddbs.dll12.0.6211.1000
Aceodexl.dll12.0.6211.1000
Aceodpdx.dll12.0.6211.1000
Aceodtxt.dll12.0.6211.1000
Aceoledb.dll12.0.6211.1000
Acepde.dll12.0.6211.1000
Acer2x.dll12.0.6211.1000
Acer3x.dll12.0.6211.1000
Acerclr.dll12.0.6211.1000
Acerep.dll12.0.6211.1000
Acetxt.dll12.0.6211.1000
Acewss.dll12.0.6211.1000
Acexbe.dll12.0.6211.1000
Atl80.dll8.0.50727.762
Binder.dll12.0.6211.1000
Cdlmso.dll12.0.6211.1000
Clview.exe12.0.6211.1000
Cnfnot32.exe_000412.0.6211.1000
Collimp.dll12.0.6211.1000
Contab32.dll12.0.6211.1000
Contactpicker.dll12.0.6211.1000
Dlgsetp.dll12.0.6211.1000
Drat.exe12.0.6211.1000
Dw20.exe12.0.6211.1000
Dwdcw20.dll12.0.6211.1000
Dwtrig20.exe12.0.6211.1000
Emsmdb32.dll12.0.6211.1000
Excel.exe12.0.6214.1000
Exsec32.dll12.0.6211.1000
Fm20.dll12.0.6211.1000
Form.dll12.0.6211.1000
Fpsrvutl.dll12.0.6211.1000
Fpwec.dll12.0.6211.1000
Graph.exe12.0.6214.1000
Groove.exe12.0.6211.1000
Grooveaccountmgr.dll12.0.6211.1000
Grooveaudio.dll12.0.6211.1000
Grooveauditservice.exe12.0.6211.1000
Grooveautoproxy.dll12.0.6211.1000
Groovecalendartool.dll12.0.6211.1000
Grooveclean.exe12.0.6211.1000
Groovecommoncomponents.dll12.0.6211.1000
Groovecommunicationsservices.dll12.0.6211.1000
Groovecommunicationsstatusandcontrol.dll12.0.6211.1000
Groovecomponentmgr.dll12.0.6211.1000
Groovecrypto.dll12.0.6211.1000
Groovedataviewertool.dll12.0.6211.1000
Groovedocumentsharetool.dll12.0.6211.1000
Groovefetchservices.dll12.0.6211.1000
Groovegames.dll12.0.6211.1000
Groovemigrator.exe12.0.6211.1000
Groovemisc.dll12.0.6211.1000
Groovemonitor.exe12.0.6211.1000
Groovenew.dll12.0.6211.1000
Grooveprojecttoolset.dll12.0.6211.1000
Grooveresource.dll12.0.6211.1000
Grooveshellextensions.dll12.0.6211.1000
Groovesketchtool.dll12.0.6211.1000
Groovestdurllauncher.exe12.0.6211.1000
Groovestoragemgr.dll12.0.6211.1000
Groovesystemmode.dll12.0.6211.1000
Groovesystemservices.dll12.0.6211.1000
Groovetexttools.dll12.0.6211.1000
Groovetransceiver.dll12.0.6211.1000
Grooveuiframework.dll12.0.6211.1000
Grooveutil.dll12.0.6211.1000
Groovewebbrowsertool2.dll12.0.6211.1000
Groovewebplatformservices.dll12.0.6211.1000
Groovewebservices.dll12.0.6211.1000
Ieawsdc.dll12.0.6028.0
Infopath.exe12.0.6214.1000
Ipdesign.dll12.0.6214.1000
Ipeditor.dll12.0.6214.1000
Ipolk.dll12.0.6211.1000
Ipomhost.dll12.0.6215.1000
Ipomint.dll12.0.6211.1000
Mdigraph.dll0.3.6211.1000
Mdiink.dll12.0.6211.1000
Medcat.dll12.0.6211.1000
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Mimedir.dll12.0.6211.1000
Morph9.dll12.0.6211.1000
Msacc.olb12.0.6211.1000
Msaccess.exe12.0.6211.1000
Msaexp30.dll12.0.6211.1000
Msconv97.dll2006.1200.6211.1000
Msgfilt.dll.x862006.822.6211.1000
Msmdlocal.dll9.0.3042.0
Msmgdsrv.dll9.0.3042.0
Mso.dll12.0.6213.1000
Msocf.dll12.0.6211.1000
Msocfu.dll12.0.6211.1000
Msodcw.dll12.0.6212.1000
Msoeuro.dll12.0.6211.1000
Msolap90.dll9.0.3042.0
Msolui90.dll9.0.3042.0
Msores.dll12.0.6211.1000
Msorun.dll12.0.6211.1000
Msoshext.dll12.0.6212.1000
Mspcore.dll12.0.6211.1000
Mspfilt.dll12.0.6211.1000
Msppt.olb12.0.6211.1000
Mspst32.dll12.0.6211.1000
Msptls.dll12.0.6211.1000
Mspub.exe12.0.6211.1000
Msqry32.exe12.0.6211.1000
Mssoap30.dll12.0.6211.1000
Mstordb.exe12.0.6211.1000
Mstores.dll12.0.6211.1000
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Msword.olb12.0.6211.1000
Msxml5.dll5.20.1081.0
Name.dll12.0.6211.1000
Nosxs_atl80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80chs.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80cht.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80deu.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80enu.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80esp.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80fra.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80ita.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80kor.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80u.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfcm80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfcm80u.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcm80.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcp80.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcr80.dll8.0.50727.762
Oart.dll12.0.6214.1000
Oartconv.dll12.0.6214.1000
Odeploy.exe12.0.6212.1000
Odserv.exe12.0.6211.1000
Offdiag.exe12.0.6211.1000
Offfiltx.dll2006.1200.6212.1000
Office.odf12.0.6211.1000
Offlb.exe12.0.6212.1000
Offowc.dll12.0.6211.1000
Ogl.dll12.0.6211.1000
Ois.exe12.0.6211.1000
Oisapp.dll12.0.6211.1000
Oisgraph.dll12.0.6211.1000
Olmapi32.dll12.0.6211.1000
Omsmain.dll12.0.6211.1000
Omsxp32.dll12.0.6211.1000
Onbttnie.dll12.0.6211.1000
Onbttnol.dll12.0.6211.1000
Onenote.exe12.0.6211.1000
Onenotem.exe12.0.6211.1000
Onfilter.dll12.0.6211.1000
Onlibs.dll12.0.6211.1000
Onmain.dll12.0.6215.1000
Onsyncpc.dll12.0.6211.1000
Orgchart.exe12.0.6211.1000
Osetup.dll12.0.6212.1000
Outlfltr.dll12.0.5324.0
Outlmime.dll12.0.6211.1000
Outlook.exe12.0.6212.1000
Outlph.dll12.0.6211.1000
Outlvbs.dll12.0.6211.1000
Owsclt.dll12.0.6211.1000
Owssupp.dll12.0.6211.1000
Portconn.dll12.0.6212.1000
Powerpnt.exe12.0.6211.1000
Ppcore.dll12.0.6211.1000
Pptpia.dll12.0.6211.1000
Pptview.exe12.0.6211.1000
Prtf9.dll12.0.6211.1000
Psom.dll12.0.6211.1000
Pstprx32.dll12.0.6211.1000
Ptxt9.dll12.0.6211.1000
Pubconv.dll12.0.6211.1000
Refedit.dll12.0.6211.1000
Regform.exe12.0.6211.1000
Reverse.dll12.0.6211.1000
Riched20.dll12.0.6211.1000
Scanpst.exe12.0.6211.1000
Scnpst32.dll12.0.6211.1000
Scnpst64.dll12.0.6211.1000
Selfcert.exe12.0.6212.1000
Setup.exe12.0.6212.1000
Soa.dll12.0.6211.1000
Ssgen.dll12.0.5324.0
Stslist.dll12.0.6211.1000
Thocr.psp12.0.6211.1000
Thocrapi.dll12.0.6211.1000
Twcutchr.dll12.0.6211.1000
Twcutlin.dll12.0.6211.1000
Twlay32.dll12.0.6211.1000
Tworient.dll12.0.6211.1000
Twrecc.dll12.0.6211.1000
Twrece.dll12.0.6211.1000
Twrecs.dll12.0.6211.1000
Twstruct.dll12.0.6211.1000
Ul_atl80.dll
Ul_mfc80.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80chs.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80cht.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80deu.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80enu.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80esp.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80fra.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80ita.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80kor.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80u.dll8.0.50727.762
Ul_mfcm80.dll8.0.50727.762
Ul_mfcm80u.dll8.0.50727.762
Ul_msvcm80.dll8.0.50727.762
Ul_msvcp80.dll8.0.50727.762
Ul_msvcr80.dll8.0.50727.762
Vbe6.dll6.5.10.24
Vbe6ext.olb6.5.10.24
Vviewdwg.dll12.0.6211.1000
Vviewer.dll12.0.6211.1000
Winword.exe12.0.6211.1000
Wordpia.dll12.0.6211.1000
Wrd12cnv.dll12.0.6212.1000
Wrd12exe.exe12.0.6211.1000
Wwlib.dll12.0.6212.1000
Xfile.psp12.0.6211.1000
Ximage3b.dll12.0.6211.1000
Excelcnv.exe12.0.6214.1000
Xlcall32.dll12.0.6211.1000
Xmlrw.dl2.0.3609.0
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0
Xocr3.psp12.0.6211.1000
Xpage3c.dll12.0.6211.1000
Xscan32.psp12.0.6211.1000
Office64WWsp1.msp
File nameFile version
Atl80.dll8.0.50727.762
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msgfilt.dll2006.822.6211.1000
Msoshext.dll12.0.6212.1000
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Msxml5.dll5.20.1081.0
Offfiltx.dll2006.1200.6212.1000
Ul_atl80.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80chs.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80cht.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80deu.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80enu.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80esp.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80fra.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80ita.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80kor.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80u.dll8.0.50727.762
Ul_mfcm80.dll8.0.50727.762
Ul_mfcm80u.dll8.0.50727.762
Ul_msvcm80.dll8.0.50727.762
Ul_msvcp80.dll8.0.50727.762
Ul_msvcr80.dll8.0.50727.762
Proofsp1-en-us.msp
File nameFile version
Nlslex.dll6.0.6211.1000
Nlsmodel.dll6.0.6211.1000
Microsoft Office Gói Ngôn ngữ 2007 SP1
MAINMUIsp1-en-us.msp
File nameFile version
Analys32.xll12.0.6211.1000
Atl80.dll8.0.50727.762
Grooveintlresource.dll12.0.6211.1000
Mapir.dll12.0.6211.1000
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msain.dll12.0.6211.1000
Mscal.ocx12.0.6211.1000
Msmdsrv.rll9.0.3042.0
Msolui90.rll9.0.1399.0
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Nosxs_atl80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80chs.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80cht.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80deu.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80enu.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80esp.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80fra.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80ita.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80kor.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80u.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfcm80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfcm80u.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcm80.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcp80.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcr80.dll8.0.50727.762
Odeploy.exe12.0.6212.1000
Osetup.dll12.0.6212.1000
Outllibr.dll12.0.6211.1000
Setup.exe12.0.6212.1000
Ul_atl80.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80chs.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80cht.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80deu.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80enu.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80esp.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80fra.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80ita.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80kor.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80u.dll8.0.50727.762
Ul_mfcm80.dll8.0.50727.762
Ul_mfcm80u.dll8.0.50727.762
Ul_msvcm80.dll8.0.50727.762
Ul_msvcp80.dll8.0.50727.762
Ul_msvcr80.dll8.0.50727.762
Xlsrvintl.dll12.0.6211.1000
ClientSharedMUIsp1-en-us.msp
File nameFile version
Aceintl.dll12.0.6211.1000
Acewstr.dll12.0.6211.1000
Cgmimp32.flt2006.1200.6211.1000
Epsimp32.flt2006.1200.6211.1000
Msdaipp.dll12.0.6211.1000
Msointl.dll12.0.6211.1000
Msonsext.dll12.0.6211.1000
Pictim32.flt2006.1200.6211.1000
Portcnrc.dll12.0.6211.1000
Recovr32.cnv2006.1200.6211.1000
Wpft532.cnv2006.1200.6211.1000
Wpft632.cnv2006.1200.6211.1000
Xlsrvintl.dll12.0.6211.1000
Proofsp1-en-us.msp
File nameFile version
Nlslex.dll6.0.6211.1000
Nlsmodel.dll6.0.6211.1000
Để biết thêm thông tin về cách xác định phiên bản của bộ Office 2007 được cài đặt trên máy tính của bạn, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
928116 Cách xác định phiên bản của sản phẩm Office 2007 nào được cài đặt

Thông tin dành cho người quản trị về tệp .msp

Gói dịch vụ quản trị chứa tệp Microsoft Windows Installer toàn tệp (tệp .msp) được đóng gói trong tệp tự giải nén có thể thi hành. Các tệp .msp trong bảng sau đây được phân phối trong gói dịch vụ này.
Bộ Microsoft Office 2007 SP1
Tên tệp .mspMô tả
MAINMUIsp1-en-us.mspÁp dụng cho bộ Microsoft Office 2007 SP1
ClientSharedMUIsp1-en-us.mspÁp dụng cho bộ Microsoft Office 2007 SP1
MAINWWsp1-en-us.mspÁp dụng cho bộ Microsoft Office 2007 SP1
Office64WWsp1.mspÁp dụng cho bộ Microsoft Office 2007 SP1
Proofsp1-en-us.mspÁp dụng cho bộ Microsoft Office 2007 SP1
Microsoft Office Gói Ngôn ngữ 2007 SP1
Tên tệp .mspMô tả
MAINMUIsp1-en-us.mspÁp dụng cho Office Gói Ngôn ngữ 2007 SP1
ClientSharedMUIsp1-en-us.mspÁp dụng cho Office Gói Ngôn ngữ 2007 SP1
Proofsp1-en-us.mspÁp dụng cho Office Gói Ngôn ngữ 2007 SP1
Để biết các quy trình chi tiết mô tả cách phân phối các bản cập nhật sản phẩm cho hệ thống Microsoft Office 2007, hãy truy cập Web site sau của Microsoft:Trung tâm Công nghệ Hệ thống Office có các bản cập nhật quản trị mới nhất và các tài nguyên triển khai chiến lược cho tất cả phiên bản của Microsoft Office. Để biết thêm thông tin về Trung tâm Công nghệ Hệ thống Office, hãy truy cập Web site sau của Microsoft:
OFF2007 2007OFF
Thuộc tính

ID Bài viết: 936982 - Xem lại Lần cuối: 09/14/2011 00:55:00 - Bản sửa đổi: 2.0

2007 Microsoft Office Suite Service Pack 1, Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Publisher 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office OneNote 2007, Microsoft Office InfoPath 2007, Microsoft Office Groove 2007

  • kbgetsp kbexpertiseinter kbtshoot atdownload kbdownload kbupdate kbfix kbqfe KB936982
Phản hồi